Iš Gvildenu svetainės

Mintys: GyvybėsSavybės

Savybės, Gyvybė, Pertvarkymai, Gyvybės dėsniai

[+Gyvybės savybės - telkian

Gyvybės savybės aprašytos David Holland knygoje Hidden Order: How Adaptation Builds Complexity.

Jas sulyginčiau su pertvarkymais:

Telkėjai (organizing objects)Brėžinyje bandžiau sulyginti

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Gyvyb%c4%97sSavyb%c4%97s
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 spalio 01 d., 11:55