Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Išgyvenimai20120605

Žr. Išgyvenimai20120605

Kaupiu, rūšiuoju, nagrinėju, vaizduoju, suvaidintu prasmingus išgyvenimus.

Gvildenu


Panašu, kad išgyvenimais vienas lygmuo pakeičiamas kitu. O išgyvenimas yra prasmingas kada pajungtas į trejybės ratą. Ir koks teigiamo - neigiamo pasirinkimo vaidmuo išgyvenimuose?

Pastebėdavau ką nors gyvenime: dorybę, neteisybę, sunkumą, pavyzdingą elgesį ar mąstymą, įdomybę, šaunumą. Suvokiu savo laisvę. Pasirenku, kaip elgsiuos, ir būtent taip, kaip išpuoselėsiu savo laisvę. Tad augu laisve.

Jausmais, jauduliais atpažįstame savo laisvę ir nelaisvę. Tad gera juos išnarplioti, į juos įsiklausyti, kad būtų ko švelnesni, tyresni. Bet norint kitiems parodyti, jie turi būti garsesni, didesni, ryškesni.

Dievas tai gerumo pamatas. Tai kiekvienas išgyvenimas turi siauresnį grįsti platesniu. Dievo atvirumo dvasia pakeičiama daliniais užtikrintumais, kuriuos atstoja akimirkinė dorybė, kuri atspindi mumyse glūdintį gerumą.

Kristaus pamokymai - ką randi, tą myli; kaip tiki, taip ir bus; ir t.t.

Rūpėti, tai pervesti iš blogo vaiko neigiamai sutelkto (priešingybių) pasaulio į gero vaiko teigiamai sutelktą (amžinatvės) pasaulį. Tai pervesti iš laikinų jausmų į amžinas dorybes.

Prasminga tai, kas apeina trejybės ratą.

Vertybės yra tai, kas išlieka apėjus trejybės ratą. Klausimai yra vertybių išplėtimas, ryškinimas, tad ėjimas ratu, išėjimas už savęs.


Įsivaizdavimas Dievo

Vysčiau save

Bendravimas su Dievu

Naujai apsibrėžiau tikslus

Ugdžiausi, įsipareigojau

Pasišvenčiau

Prisiėmiau, nusižiūrėjau

Atsirėmiau į save, nusigręžiau nuo pasaulio

Išbandyti savo jėgas, įsitikinti

Puoselėjau

Daviau sau iššūkį

Kūriau, diegiau savo bendrystę

Rinkausi kokiu žmogumi būti

Susivokiau iš kitų, koks esu

Pamačiau savo silpnybes ir dorybes

Buvau neabejingas, atsiliepiau

Suvokti aplinkybes, įsipareigoti

Išvados iš patirties

Sudraudė

Paaiškino ar išsiaiškinau

Sudomino

Mokiausi iš kitų

Supratau kitų ribas

Prisirišau

Neperpratau, nepritapau

Nepuoselėjau

Išsiaiškinimai

Šventųjų siena

Galimybės

Nusidėjau, buvau gundomas

Kiek scenų reikia, ir kiek veikėjų reikia, kad atsirastų prasmė ?


Mamos pamokymai

Tėtės pamokymai

Kiti

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/I%c5%a1gyvenimai20120605
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2012 birželio 06 d., 19:55