Iš Gvildenu svetainės

Mintys: IšgyvenimoEiga


Išgyvenimo apytaka, Išgyvenimai, Išgyvenimų nagrinėjimas, Išgyvenimų rūšys, Išgyvenimų pavyzdžiai

Kaip paskiro išgyvenimo eiga atkartoja trinario žmogaus trijų balsų pagrindimą?


Išgyvenimo eiga 经验的过程


Išgyvenimo ištakos

Kokia išgyvenimų eiga?

Patikslinama pasaulėžiūra: Kaip išgyvenimas patikslina žievės stulpelį, jo vaizdinį pasaulio?Santrauka

Išgyvenimo apytaka skiriasi nuo Dievo šokio nes jos trijų balsų pagrindimas gyvenimu skiriasi nuo jų suėjimu paskirais išgyvenimais.

Išgyvenimo apytakos trijų balsų ištakos

Išgyvenimo apytaka visi trys balsai atsisako savęs, kaip kad Dievas Tėvas. Gaunasi trejybės rato nariai iš kurių slenkame.

Išgyvenimo apytaka išplaukia iš Dievo šokio.

Pasąmonė, sąmonė, sąmoningumas

Pasąmonė savęs ištisai atsisako keturiomis pakopomis.

Sąmonė iškyla kaip pasąmonės priešingybė

Sąmoningumas įtvirtina derinį

Paskiro išgyvenimo eiga

Išgyvenimu renkamės nesantykine ramybe.

Išgyvenimo apytakos trijų balsų pagrindimas

Ištakos Dievo šokyje

Dievo šokio trejybės ratas

Suvokiančio Dievo ir Mano, susivokiančiojo, tyrimai

Pasąmonė

Pasąmonė sustato pakopas, jomis pasitraukia

Sąmonė

Sąmonė, esant ryšiui Dievu, grindžia pasirinkimus

Sąmoningumas

Sąmoningumas, nesant ryšio su Dievu, suka trejybės ratą

Išgyvenimo eiga

Išgyventojas

Išgyvenimo pagrindai

Sandara

Sandara išreiškia Sūnaus (mūsų) ir Tėvo (Dievo) santykį.

Pasąmonė jaučia įtampą

Įtampos sąlygos

Dorovė

Pasąmone jaučiame neatitikimą

Sąmonė išsako ir priešpastato širdies ir pasaulio tiesas

Tiesų suderinimas

Pasirinkimai

Vienumo sampratų išskyrimas

Sąmonei savastis yra eiga kuria jinai skiria sau dėmesį.

Susistatome Dievo atžvilgiu

Sąmoningumu vyksta brandos šuolis

Trijų vienumų sutelkimas

Išgyvenimu įsisąmonijame, kad be savo bręstančios savasties yra kitas, mus mylintis Dievas. Tad išsiskiria ir susidėlioja trys savastys: pasąmonė, sąmonė ir sąmoningumas.

Išgyvenimo eiga tad išryškėja šie skirtingi požiūriai ir juos palaikančios sandaros.

Pažinovo virsmas

Vienumo sampratų porų surikiavimas

Šuolio įtvirtinimas

Įamžinimas

Sąmoningumui savastis yra asmuo kuris jam skiria dėmesį arba jo neskiria

Užrašai

Įvairiuose išgyvenimo sluoksniuose atsiveria tarpas tarp pasąmonės ir sąmonės, kuriame sąmoningumas juos naujai suderina.
Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/I%c5%a1gyvenimoEiga
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 spalio 24 d., 12:24