Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Išmintis


Suvestinė, Išgyvenimų išmintis, Apžvalga, Įvadas į viską, Žinokime viską, Žinojimo rūmai, Taikymas, Dievo požiūris, Visaregis, Viskas, Suvokimas, Žinojimas, Tiesa, Žemėlapynas, Požiūriai

Mano užmojis viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti.

Kiek Dievui būdingas užmojis viską žinoti? Kas jame glūdi ir kas iš jo išplaukia?

Kodėl būtent visko apimtyje prilygsta nežinojimas ir žinojimas?


智慧Zhìhuì

Apžvelgti širdies tiesas

Kas yra išmintis?

Ką reiškia viską žinoti?

Rinkti išminties pavyzdžius

Kodėl noriu viską žinoti?

Permąstyti

Žmogaus kampu

Dvasios kampu

Kokios visko žinojimo sąlygos?

Kaip žinoti viską?

Į ką viskas susiveda?

Kaip viskas išsiskleidžia?

Kaip viskas susiveda, susidėlioja?

Kaip susiję visko išsiskleidimas ir susidėliojimas?

Kaip Dievas tiria mumis?

Žinojimas ir nežinojimas

Koks sandarų vaidmuo visko žinojime?

Koks sąvokų vaidmuo visko žinojime?

Neapibrėžtas žvilgsnis per apibrėžtą žvilgsnį

Kuria prasme galiu dalinai turėti visko žinojimą?

Kaip visko žinojimą išreikšti?

Ką reiškia išmintingai gyventi?


Išmintis

Kas yra išmintis?

Dievo kampu

Žmogaus kampu

Dvasios kampu

Dievo kampu

Dieviškas visko žinojimas - išskleidimas nežinojimu

Dievo būtinumo klausimo tyrimas

Žinoti tiesą

Pažinti liudytojus

Žmogaus kampu

Išmintis yra visko žinojimas 知道一切.

Atkartoti gyvenimo sąlygas

Išmintis yra pažinti save.

Visko žinojimas išsako Dievo nebūtinumą.

Žmogiškasis visko žinojimas - atkartojimas žinojimu

Žinoti visa ką

Viską apžvelgti ir betką išsiaiškinti

Dievo požiūrio išgyvenimas

Išgirsti, suvokti Dievo požiūrį

Būti pilnaverčiu Dievo išgyvenamu požiūriu

Matyti ką Dievas mato žiūrėdamas pro mus

Visko žinojimą grindžiu išgyvenimo apytaka:

Dvasios kampu

Amžino gyvenimo pjūvio sandara

Išmintis yra visko žinojimo esmė

Išmintis sieja Dievo klausimą ir paskirus klausimus

Išmintis yra gyvenimas klausimais.

Išmintis yra Dievo Dvasios gyvastis.

Nežinojimo išsakymas žinojimu - sąmoningumo įsikūnijimas

Visus suprasti per jų paskirus požiūrius, jų kertines vertybes

Dievo požiūrį išsakyti, įkūnyti nežinojimo ir žinojimo bendryste

Išgyventi jokių asmenų bendrystę

Tverti amžino gyvenimo sandarą

Žavesys - teigiamas jausmas kai nėra vidaus, negali būti bjaurumo

Ką reiškia visko nežinoti?

Gera valia yra visko nežinojimas.

Išminties pavyzdžiai

Kokie yra išminties pavyzdžiai?

Dievas ir gerumas

Išsiskleidimas

Dešimt Dievo įsakymų

Vaisingos prielaidos
Kodėl viską žinoti?

Kodėl noriu žinoti

Kodėl noriu viską žinoti

Dorovė požiūrių grandinėje

Asmenų vaidmenys požiūrių grandinėje

Kam iš viso mes reikalingi?

Ar viską žinoti?

Ar įmanoma viską žinoti?

Many have told me that nobody can know everything, and that I need not try. They speak with great confidence, but I suppose, without any experience. If they spent one full day trying, with all their might, then I imagine they might think differently.

In fact, I think that we can hardly know Anything if we can't understand how it fits with everything. Whereas my quest to know everything has brought much knowledge, and much of that useful.

Right now I'm working to discover the truth, although I think I have a good idea of large parts of it. I feel like I am working on a jigzaw puzzle for all of human life. I look for missing pieces, anything new from any corner of my life. I look for patterns of how these separate pieces fit together. And I try to understand the entirety, and keep reinterpreting, keep repositioning myself, so that it all comes into focus. In doing so, I find it helpful to imagine God's point of view.

I feel that I have a rather complete set of basic pieces, and a pretty good view of the overall picture. This is because I have been rather active in considering all the basic questions in life, and I see that the basic structures keep recurring, and I don't find many sources for new ones. Also, I have had some success in organizing all of the basic structures in a way that seems self-complete.

Right now, I am trying to find the right vantage point for everything to come better into focus, so that I can see where it generates from. Recently I realized that there may be six vantage points and that I have only one of them, expressing everything in terms of definition. But even that might be a good start, I think. Andrius, Living by Truth, 2003.06.02

Ar iš viso įmanoma kažką žinoti?

Pastaba: Įdomu, kad "Is it possible to know anything?" lietuvių kalba skambėtų "Ar iš viso įmanoma kažką žinoti?" (Anglų kalba - betkas, lietuvių kalba - kažkas).

Kaip viską žinoti?

Kaip viską žinoti?

Kaip įmanoma viską žinoti

Kaip viską sužinoti?

Visko žinojimo sąlygos

Visko išsiskleidimas Dievo požiūriu

Kaip santvarka išsiskleidžia?

Dievo nebuvimas

Visko sudėliojimas

Žinojimo apimtys

Žinojimas ir nežinojimas

Apimčių išsidėliojimas

Įsijautimas ir atsitokėjimas

Kaip iš viso ką nors žinoti besąlygiškai?

In seeking to know everything, we first wonder, is it possible to know anything? In other words, are there any absolutes?

Kliūtys išsakyti išmintį

Kliūtys surašyti savo mintis

Kokios vaisingos prielaidos grindžia galimybes viską žinoti?

I think that this is related to the question, How can I take up God's view? How might I take up God's view of a human's view? Can I see what God sees when God looks through my eyes?

The endeavor to know everything is so ambitious that it suggests:

The quest to know everything emboldens us to ponder what is important to God among that which is familiar to us.

Kaip neapibrėžtam žvilgsniui žvelgti apibrėžtu žvilgsniu?

Dievo neeapibrėžtas žvilgsnis išeina už savęs į žmogaus apibrėžtą žvilgsnį, jį prisiima ir aprėpia jo visas galimybes. Apibrėžtas žvilgsnis turi apimtį: viską, betką, kažką ar nieką. Apibrėžtas žvilgsnis gali būti priimtas ar nepriimtas, tad apibrėžtam (priimtam) žvilgsniui atitinka apibrėžtas (nepriimtas) požiūris. Tuo tarpu neapibrėžtas žvilgsnis nesiskiria nuo požiūrio, negali būti nepriimtas, jo yra joks požiūris, be apimties.

Tad būtent žmogaus žvilgsniu-požiūriu išsiskleidžia suvokimo lygmenys, žmogaus ir Dievo požiūrių grandinė.

Ar neapibrėžtas žvilgsnis gali žvelgti apibrėžtu žvilgsniu? Tai yra vaisinga prielaida. Savo samprotavimus galime plėtoti tokiomis prielaidomis ir išvedžioti žvilgsnių bei požiūrių algebrą.

Kaip gali neapibrėžtas žvilgsnis žvelgti apibrėžtu žvilgsniu?

ŽynysThis would be equivalent to having two intimately related views - a transparent view that is so open it allows everything to view through it - and a truthful view that bears faithful witness to what it sees. These two views - if kept separate but held the same - yield the infinite loop above. They allow any view to escape its own effects because they report on any discrepancies caused by the unlimited view when it places itself between the transparent view and the truthful view.This is, in some dual sense, the same as switching everything around, so that now the role of the oracle is given by God and good held separate. This string of views yields all the structure that I am aware of.In this way, we may think of God as our mind, our oracle, by which we may understand everything.Užrašai

Rick Warren, "The Purpose Driven Life"


Andrius: Consider sitting in God's lap and relate that to the Lamb and the Throne in Revelations 5.

Borgeso apsakymas "Alefas".

JosephGoguen: I have often thought that your goal to, "know everything and apply it usefully" sounded a bit far fetched, until your post explained what you meant by "everything" - a concept, not a concrete collection in the world (so maybe it should be in quotes ('..') in your goal statement?). Your detailed explanation makes it clear that your understanding of 'everything' is actually close to the Buddhist understanding of sunyata (in Sanskrit, often misleadingly translated as just 'emptiness' or 'nothingness' but also often explicated as 'fullness' or the 'fullness of emptiness'). Nagarjuna is the most cited philosopher for this area of Buddhist thought.

Buddhists also find the absolute in sunyata, saying that the world is all relative and non-absolute, but the emptiness of the world is absolute. There are also a traditional theory of knowledge and a logic based on the viewpoint of sunyata, for which one might consult the book by Stcherbatsky "Buddhist Logic" (this email is not a good place for such details but Google can find some interesting links (of variable quality)).


2022.11.14 A: Ką išminčiai duoda linksniai?

D: Linksniai sutelkia dėmesį į požiūrį ir jo ženklą. Daiktas, eiga, asmuo išsako įmanomus santykius su požiūriu. Linksniai nusako ar šie kampai išgyvenami tiesiogiai, betarpiškai, vardininku, naudininku, galininku, ar netiesiogiai, tarpiškai, įnagininku, kilmininku, vietininku. Dvejonė sustato požiūrį tarpiškai, tuo tarpu abejonė klausia betarpiškai. Abejonė sukuria požiūrį, o dvejonė priima požiūrį. Užtat linksnis nusako kur Dievui atsiveria priėjimas, juk linksnis tapatinamas su Dievu arba su savastimi. Tad linksnis išminčiai sustato savęs suvokimą.

2022.11.07 A: Kaip išgyvenimo apytaka susijusi su abejonėmis ir dvejonėmis?

D: Juos jungia išmintis, tad būtent širdies tiesos. Tad suvok kaip išmintis apžvelgia ir sustato širdies tiesas, kaip būtent jos glūdi dvejonėse ir abejonėse. Ir ieškok kaip širdies tiesos iškyla išgyvenimuose ir jomis suprasi tiek apytakos aštuonerybę, tiek šešias lygmenų poras santvarkoje. Ir tada viskas bus aišku.


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/I%c5%a1mintis
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 lapkričio 15 d., 20:40