Iš Gvildenu svetainės

Mintys: IšsiaiškinimųBrėžinys

Išsiaiškinimų brėžinių archyvas?

Brėžinys

Peržiūrėjau išsiaiškinimų brėžinį ir svarbiausiams iš jų pažymėjau, kas jais tampa įdomu. Man atrodo, tai yra kas bendra. Mūsų bendrumo pagrindas yra įdomus, ir įdomumas yra bendrumo pagrindas. Kažką panašaus vadinu vaisingąja prielaida (constructive hypothesis): Norint susikalbėti su kitu, su kuriuo neturim ryšio, galim nors viltis, kad jis panašiai to nori, kas jis į mus panašus, juk kitaip iš viso gali būti neįmanoma susikalbeti. O manytina, siekiant to susikalbėjimo, kad ir vienas ir kitas atsiremsime į tai, kas mums bendra. O kada neturim ryšio ir vienas kito nepažįstam, tai kas mums bendra tėra susikalbėjimo forma, bendriausia prasme, kad ir pavyzdžiui, esame du, viliantys vienas su kitu susikalbėti. Tad protinga ir vaisinga būtent šį mūsų santykį panaudoti, kaip mūsų susikalbėjimo formą. Nes ir vienas ir kitas gali tai nutuokti, o kitaip vargu ar iš viso įmanoma susikalbėti. Žodžiu, pirmiausia, susikalbėjimu susikalbėkime apie susikalbėjimą, tad pragmatika, sintaksė, semantika kažkuo sutaps, vienas kitą atkartos. Manau, būtent tokia dvasia, bendrumo pagrindas yra įdomus, o įdomumas yra bendrumo pagrindas. O bendrumas yra dorovės pagrindas.

Išsiaiškinimų brėžinys, nėrinys turi tris kampus:

Brėžinys išplaukia iš dviejų išsiaiškinimų. Jais įdomu:

Abejais esame atskirti nuo kitų, tad tai bendrumo pati pradžia.

Brėžinys susiveda į sandaros apibrėžimą, kame įdomu, kas sutampa, tai yra, kas tampa bendra, kad ir lygmens atkartojimas metalygmenyje, arba pragmatikos, sintaksės ir semantikos vienas kitame.

Save apibrėžianti sandara yra trejybė. Aštuongubis kelias derina Dievo ir žmogaus trejybes, tad požiūrius.

Kai kurie išsiaiškinimai susiję su sandaros apibrėžimu:

Išsiaiškinimas yra tarsi langynas, tai gali būti vienas langas - be sietų, be rėmų, be griaučių - arba daugelis langų, langai languose.

Išsiaiškinimai mus sieja su anuo:

Tokiu būdu suvokiame, kad Dievas yra pirm mūsų, juk mes esame sąlygose, o Dievas pirm visų sąlygų, betgi tai suvokus, galim su juo sutapti.

Iš vieno išsiaiškinimo išplaukia kiti, gvildenantys naujus klausimus. Kaip tokie išsiaiškinimai susiję? Pavyzdžiui, palyginkime "Ar teisingai suprantu Dievą ir kitus?" ir "Ar esu teisingai suprastas?"

Yra vienas vienintelis klausimas "Kaip gyvenimo reiškinius apibrėžti sandaromis?", kuris vis veda į save, vis tenkina save, visiškai pajungia dėmesį, tai išminties klausimas. Yra du klausimai "Ko yra?" ir "Kas svarbiausia?", kurie yra klausimų šaltiniai, į kuriuos joks klausimas neveda, bet tik pats dėmesys jais veikia.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/I%c5%a1siai%c5%a1kinim%c5%b3Br%c4%97%c5%beinys
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2010 lapkričio 05 d., 19:31