Iš Gvildenu svetainės

Mintys: IšsiaiškinimųPoros

Išsiaiškinimų porų brėžinys?

Pašnekovas - Pasitikrinimas

Kitas - Gyvenimas

Gerumas - Viltis, Dieviškumas

Neįmanomumas - Pavyzdys

Klausimas - Atsakymas

Nežinomybė - Tiesa, Dėsnis

Žinojimas - Savo žinojimas

Įkvėpimas - Sprendimas

Savo dalia - Duotybė

Aš - Savo vaizduotė, Siekis

Begalybė, Gelmės - Sandara

Sąlygiškumas - Pilnatvė

Reiškinys - Galimybės

Dievas - Dievo požiūris

Polinkiai - Elgsena

Savo protas - Protas

Savo tikslas - Tikslas

Įsitikinimas - Žvilgsnis, priešingybė

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/I%c5%a1siai%c5%a1kinim%c5%b3Poros
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2010 rugsėjo 03 d., 20:41