Iš Gvildenu svetainės

Mintys: IšsiaiškinimųSąrašas


Nuorodos į įvairius pavyzdžius

Kūrybos būdai

Kūrybos būdas - vaikas užaugo aztekų tyrėjų šeimoje, užtat jam pavyko išspręsti aztekų kalbos mįslę, kaip ją išversti.Atmetimas to, kas nereikalinga

Kuris įstatymas svarbiausias? Mylėk Dievą, mylėk artimą. Kas neabejotina? Dekartas: Mąstau, vadinas esu. Kas yra laikas ir erdvė? Kantas: visus daiktus atėmus, lieka erdvė ir laikas.

Atmetimas to, kas nereikalinga

Savo prielaidų pripažinimas

Aplinkybių suvokimas

Minčių praleidimas

Minčių atrinkimas

Mąstymo valdymas

Sandarų apibrėžimas

Sandarų suvedimas

Sandarų rakinėjimas

Sandarų taikymas

Įsijautimas į sandarą

Tikslo atrinkimas

Pavyzdys sau ir kitiems

Neabejingumas

Savo trūkumų apžvalga

Savęs tobulinimo kryptys.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/I%c5%a1siai%c5%a1kinim%c5%b3S%c4%85ra%c5%a1as
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2010 gruodžio 20 d., 05:33