Iš Gvildenu svetainės

Mintys: IšsiaiškinimųSvarba

Žr. Išsiaiškinimai

Išsiaiškinimų svarba

Kurie išsiaiškinimai svarbiausi?

Surinkau vos ne 200 išsiaiškinimo būdų. Noriu atsirinkti ir išsamiau tirti pačius svarbiausius. Juos nagrinėčiau paskirai, taip pat aiškinčiau jų santykius. Tad, kas yra svarbu?


Sąrašas svarbiausių išsiaiškinimų


Tyrimai

Vieni išsiaiškinimai išplaukia iš kitų, į juos atsiremia. Galiu tirti pirminius išsiaiškinimus, iš kurių visi išteka (Minčių praleidimas; Atmetimas to, kas nereikalinga), ir galutinius išsiaiškinimus (Sandarų Apibrėžimas), į kuriuos visi suteka.

Galiu tirti mazgus, tai yra, išsiaiškinimus, į kuriuos įteka ir iš kurių išteka daugybė kitų išsiaiškinimų, kaip antai:

Galiu tirti išsiaiškinimus, priklausančius ne vienai, o kelioms gijoms.

Galėčiau ieškoti išsiaiškinimų, kuriuos naudojo daugelis žmonių, ar įdomūs, protingi, kūrybingi, išradingi žmonės.

Kokia išsiaiškinimų svarba?

Savęs paklausiau, kokia svarba kiekvieno išsiaiškinimo? Svarbą išreiškiau skaičiumi nuo 2 iki 5. Surūšiavau svarbos rūšis. Kiekvienai rūšiai išvedžiau svarbos vidurkį. Svarbiausias rūšis išdėsčiau brėžinio viduryje. Jomis išgyvename, tikime tiesiogiai, iš vidaus.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/I%c5%a1siai%c5%a1kinim%c5%b3Svarba
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 lapkričio 08 d., 14:28