调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mintys.IšsiaiškinimųSvarbosRūšys istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2018 lapkričio 08 d., 14:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-266 eilutės:
Žr. [[Išsiaiškinimų svarba]], [[Išsiaiškinimai]]

[[Svarba]]

'''Prasmė'''

5 Žinojimo tikslas
5 Žinojimo pagrįstumas, gyvenimiškumas
5 Vertybių ir tikslo ištakos
5 Suvokti, kas svarbiausia
5 Suvokti, kas man iš tikrųjų svarbu, užtat turėtų būti ir svarbu apskritai.
5 Suvokiau visumą, esmę
5 Suvokiau viską ir pasėkmes
5 Gyvenimo tikslo, užmojo, aplinkybių sustatymas, Santykio su Dievu išmąstymas
5 Suvokiau gyvenimo iššūkius
5 Suvokiau, ką tirti toliau
4 Susitelkti išsakyti, kas svarbiausia
3 Aiškiau suvokti savo gyvenimo tikslą ir aplinkybes
3 Aprėpti visus klausimus, vertybes, žmonišką gyvenimą

'''Sandaros'''

5 Sandarų suvokimas
5 Sandarų kalbos išgryninimas
5 Sandarų atradimas
5 Ryšys tarp pirminių ir antrinių sandarų
5 Pagrindas įgūdžiams darbui su sandaromis
5 Pagrindas atrenkant, išryškinant sandaras
5 Suvokiu sandaros platesnę reikšmę, pavyzdžiui, gyvenimo prasmės
5 Mąstyti sistemą už žodžių
5 Suvokiau matus, kas sieja sandarą ir gyvenimą
5 Mąstymo galimybių sandaros tikrumas
5 Didelis žingsnis pirmyn, pirminių sandarų išskyrimas
5 Dėsnių išsakymas, sustatymas ir suvokimas
5 Tai pagrindas darbui su sandaromis, suvokti kas tikra ir pilna, išbaigta.
4 Suvokti požiūrių skaičių ribotumą, jų sandarą
4 Sandarų tikslas
4 Sandarų ir išvadų išbaigtumas
4 Sandaro buvimas tikrovėje
2 Kūrybingumo stoka, užtat dėsningumai
2 Padėjo suvokti trejybę

'''Dievas'''

5 Ryšys su Dievu
5 Ryšys su Dievu
5 Prileisti Dievą ir kitus
5 Dievo požiūris į gyvenimą
5 Išsiaiškinau "Tėve mūsų"
5 Suvokiau, ko galiu norėti, bendrauti su Dievu
4 Turiu ryšį su Dievu, su savimi.
4 Išvystyti klausą Dievui
4 Įsivaizduoti Dievą ir gyvenimą
4 Domėtis Dievu
4 Dievo tikrumas
4 Gyventi savo tikėjimu, pažinti Dievą
3 Suvokti Dievo laisvę
3 Dievo užmojis
3 Dievo ir pasaulio požiūriai skiriasi
3 Dievas mąsto ir sandaromis

'''Ramybė'''

5 Nevergauti sau ar kitiems
5 Nebesijaudinau
5 Suvaldyti klausimą, proto nerimą
5 Supratau ramybės svarbą, bendrystės svarbą
5 Stengtis gyventi sutelktai, užtat prasmingai

'''Reiškiniai'''

5 Reiškinio sustatymas
5 Išgyvenimų dėsningumas, išsakomumas
5 Gyvenimo reiškinių išreiškimas sandaroms būdingais duomenimis
5 Galėjau išgauti ryškias išvadas, prasmingai tirti
5 Atsakymų buvimas
5 Įžvelgti, iškelti, įsisąmoninti dėsningumą
4 Panašiais pavyzdžiais išryškinti rūšies bendrus bruožus
4 Išvadų dėsningumas
4 Išsiaiškinti ryšį tarp išgyvenimų ir būsenų
4 Išgyvenimų įvairovės ribotumas
3 Gyvenimo nenuoseklumas
3 Gyvenimas platesnis už nusistatymus ir apsisprendimus
3 Suvokti savo gyvenimo įvairumą
3 Susipažinau su gyvenimo tikrove

'''Savo mąstymas'''

5 Tikrovės ištakos mūsų vidiniame gyvenime
5 Suvokti šventraščio platesnę išmintį, įprastos logikos nepakankamumą
5 Suvokti savo suvokimo ribotumą
5 Semtis vaisingo mąstymo būdo
5 Pasižiūrėti į savo mąstymą, puoselėti toliau savo išvadas
5 Išryškinti savo prielaidas, kas svarbiausia
4 Kitais praplečiu savo mąstymą
4 Kitais praplečiu savo mąstymą
3 Vystyti savo valią mąstyti, atjausti, rūpintis
3 Suvokti savo nuostatų, žodžių, minčių reikšmę, vertinti savo aplinkybes
3 Sąmoningai įsisąmoninti
3 Rūpintis plačiau, suvokti kaip kitus veikiu
3 Peržengti ribotą mąstymą
3 Mąstyti laisvai, laikytis svarbiausios veiklos
3 Lavinti savo įgūdžius
3 Susitelkti ilgesniam darbui

'''Bendrystė'''

5 Suvokti kitą, susikalbėti savo vidinėmis kalbomis, jas vienyti ir išplėsti, savo mintis mąstyti nauju kampu, jas pamatyti iš šalies.
5 Suvokti bendrystės tikslus ir galimybes
5 Suvokiau skirtumus tarp širdies ir pasaulio
5 Savaip priimti esamą bendrystę, ją savaip perprasti
3 Suvokti mūsų visų bendrumą, mūsų proto vienumą
3 Suvokti įprastos krikščionybės trūkumus
3 Geriau suvokiau kitus
3 Geriau suvokiau kitus

-----------------

'''Save'''

4 Suvokti savo skurdžiadvasiškumą
4 Suvokti savo ribotumą
4 Suvokti savo esmę, kas esu ir nesu
4 Susivokiu prielaidose
4 Savo vertybių atpažinimą ir vertinimą
4 Savęs kūrimas ir savo norų suvokimas
4 Man rūpi, kad Dievas būtų
4 Išvystau savo supratimą, savo vaizduotę.
3 Suvokti asmeninius iššūkius
3 Sukurti savo asmeninę kalbą
3 Gyventi savimi
3 Nuolankumas, užtat tikrumas savimi

'''Žmonės'''

4 Žmonių brandos eiga
4 Matyti, kad žmonės tikrai bręsta, ir kaip
4 Suvokti gyvenimo neaprėpiamumą, amžino gyvenimo galimybę
4 Suvokti žmonių mąstymo tikslingumą, kryptingumą ir kliūtis
3 Žmonių žavesys, vienumas
3 Supratau žmonių įvairumą
3 Domėtis kitais


'''Vidus'''

4 Vienumo ir savarankiško mąstymo logika, galimybės
4 Vidinių aplinkybių įvairumas, tikrumas, išsakomumas, galimybė lyginti
4 Suvokti vidinio gyvenimo pirmumą, suvokti, kas man asmeniškai svarbu

'''Gyvenimas'''

4 Suvokti pasaulinio mąstymo nepakankamumą
4 Susigaudau gyvenime
4 Susigaudau gyvenime
4 Suvokiau neteisybę
4 Pažinti gyvenimą

'''Pavyzdingieji'''

4 Suvokiau Jėzaus požiūrį
4 Suvokiau Jėzaus elgesį
4 Susipažinau su David Ellison-Bey bei kitais

'''Įsimylėjimas'''

4 Man prasminga būti įsimylėjusiam
4 Siekiu Ievos
4 Jausmų tyrumas, jausminio gyvenimo paprastumas

'''Klystkeliai'''

4 Suvokti klydimo ištakas
4 Mąstymo klaidingų išvadų išvengimas

'''Pratimai'''

4 Geros valios pratimų sustatymo pagrindas, atskirti širdies ir pasaulio tiesas
4 Geros valios pratimų sustatymas, ramybės svarba
3 Geros valios pratimų sustatymas, Kliūčių iškėlimas
3 Geros valios pratimų sustatymas
3 Geros valios pratimų sustatymas
3 Geros valios pratimų sustatymas
3 Geros valios pratimų sustatymas
3 Geros valios pratimų sustatymas
3 Geros valios pratimų sustatymas
3 Geros valios pratimų sustatymas
3 Geros valios pratimų sustatymas
3 Geros valios pratimų sustatymas
3 Geros valios pratimų sustatymas
3 Geros valios pratimų sustatymas

'''Dorovė'''

4 Vertinti septintą požiūrį, rūpintis kitu, ne savimi
4 Dorovinis užnugaris, patirties užtikrintumas
2 Laikytis doros

'''Žinios'''

4 Suvokti sprendimo svarbą
4 Išgauti naudingą žinojimą
3 Pagarba uždaviniui, galimiems sprendimams, pagarba tiesai
3 Neprimesti sprendimo, išlaikyti santykius su kitaip tikinčiais, išsiaiškinti savo teisybę išvestą iš savo patirties
2 Spręsti uždavinį, priimti išmanančiojo požiūrį
2 Reikalauti teisingo sprendimo, atsako

-------------

'''Veikla'''

3 Keičiau požiūrį į veiklą
2 Veiklos lankstumas, sąlygiškumas
2 Veiklos įvairumas, siaurumas, platumas

'''Gerumas'''

3 Teigiama galimybė
3 Suvokiu gerumo prasmę.
3 Suvokti savo aplinkybių laikinumą, sąlygiškumą

'''Visapusiškumas'''

3 Visapusiškumas
3 Nuojautos išsakymas, jos visapusiškumas

'''Išskirtinumas'''

2 Suvokti žmonių išeities tašką ir mano išskirtinumą
2 Suvokti būtinumą dirbti vienam
2 Gyventi savarankiškai, išskirtinai, pašvęstai
2 Prasmingiau skirti laiką, nuotaiką
2 Plačiau suprasti save, ugdyti save
2 Nuraminti save
2 Naujai supratau save
2 Išvystyti bendražmogišką požiūrį ir suvokti jo neįprastumą ir nuomonių beprasmiškumą
2 Išsakyti save, užtat pažvelgti į save
2 Savo ribų pripažinimas, savęs tausojimas
2 Sukurti norimą priemonę, įrangą

'''Nevaisingumas'''

2 Suvokti, kokios aplinkybės nevaisingos
2 Suvokti pasaulinių ryšių bergždumą
2 Susitvarkyti su abejonėmis, su akligatviais
2 Sulaukti kitų galimybių

'''Pagrindai'''

2 Suvokti pasaulio pažinomumą, pavyzdžių svarbą dėstant, įsitikinant
2 Suvokti dėstomo dalyko pagrindus, jų eiliškumą, apimtį
2 Spręsti buitinius klausimus, taupyti išteklius, išsiaiškinti dalyko pagrindus

'''Susigaudyti'''

2 Susigaudyti
2 Susigaudyti
2 Suvokti kaip mano ir kitų mintys ir elgesys atrodo bendroj aplinkoj
2 Neprimesti savo vaizduotės smulkmenų, mąstyti laisviau ir bendriau, vertinti kitus
2 Neprievartauti kitų, juos užjausti, neprievartauti savęs

'''Kol kas neaišku'''

2 Dar nepritaikiau iki galo
2 Dar nepritaikiau, kaip reikiant
2 Dar neįgyvendinau

IšsiaiškinimųSvarbosRūšys


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 lapkričio 08 d., 14:29