神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.IšsiaiškinimųSvarbosRūšys istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2018 lapkričio 08 d., 14:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-266 eilutės:
Žr. [[Išsiaiškinimų svarba]], [[Išsiaiškinimai]]

[[Svarba]]

'''Prasmė'''

5 Žinojimo tikslas
5 Žinojimo pagrįstumas, gyvenimiškumas
5 Vertybių ir tikslo ištakos
5 Suvokti, kas svarbiausia
5 Suvokti, kas man iš tikrųjų svarbu, užtat turėtų būti ir svarbu apskritai.
5 Suvokiau visumą, esmę
5 Suvokiau viską ir pasėkmes
5 Gyvenimo tikslo, užmojo, aplinkybių sustatymas, Santykio su Dievu išmąstymas
5 Suvokiau gyvenimo iššūkius
5 Suvokiau, ką tirti toliau
4 Susitelkti išsakyti, kas svarbiausia
3 Aiškiau suvokti savo gyvenimo tikslą ir aplinkybes
3 Aprėpti visus klausimus, vertybes, žmonišką gyvenimą

'''Sandaros'''

5 Sandarų suvokimas
5 Sandarų kalbos išgryninimas
5 Sandarų atradimas
5 Ryšys tarp pirminių ir antrinių sandarų
5 Pagrindas įgūdžiams darbui su sandaromis
5 Pagrindas atrenkant, išryškinant sandaras
5 Suvokiu sandaros platesnę reikšmę, pavyzdžiui, gyvenimo prasmės
5 Mąstyti sistemą už žodžių
5 Suvokiau matus, kas sieja sandarą ir gyvenimą
5 Mąstymo galimybių sandaros tikrumas
5 Didelis žingsnis pirmyn, pirminių sandarų išskyrimas
5 Dėsnių išsakymas, sustatymas ir suvokimas
5 Tai pagrindas darbui su sandaromis, suvokti kas tikra ir pilna, išbaigta.
4 Suvokti požiūrių skaičių ribotumą, jų sandarą
4 Sandarų tikslas
4 Sandarų ir išvadų išbaigtumas
4 Sandaro buvimas tikrovėje
2 Kūrybingumo stoka, užtat dėsningumai
2 Padėjo suvokti trejybę

'''Dievas'''

5 Ryšys su Dievu
5 Ryšys su Dievu
5 Prileisti Dievą ir kitus
5 Dievo požiūris į gyvenimą
5 Išsiaiškinau "Tėve mūsų"
5 Suvokiau, ko galiu norėti, bendrauti su Dievu
4 Turiu ryšį su Dievu, su savimi.
4 Išvystyti klausą Dievui
4 Įsivaizduoti Dievą ir gyvenimą
4 Domėtis Dievu
4 Dievo tikrumas
4 Gyventi savo tikėjimu, pažinti Dievą
3 Suvokti Dievo laisvę
3 Dievo užmojis
3 Dievo ir pasaulio požiūriai skiriasi
3 Dievas mąsto ir sandaromis

'''Ramybė'''

5 Nevergauti sau ar kitiems
5 Nebesijaudinau
5 Suvaldyti klausimą, proto nerimą
5 Supratau ramybės svarbą, bendrystės svarbą
5 Stengtis gyventi sutelktai, užtat prasmingai

'''Reiškiniai'''

5 Reiškinio sustatymas
5 Išgyvenimų dėsningumas, išsakomumas
5 Gyvenimo reiškinių išreiškimas sandaroms būdingais duomenimis
5 Galėjau išgauti ryškias išvadas, prasmingai tirti
5 Atsakymų buvimas
5 Įžvelgti, iškelti, įsisąmoninti dėsningumą
4 Panašiais pavyzdžiais išryškinti rūšies bendrus bruožus
4 Išvadų dėsningumas
4 Išsiaiškinti ryšį tarp išgyvenimų ir būsenų
4 Išgyvenimų įvairovės ribotumas
3 Gyvenimo nenuoseklumas
3 Gyvenimas platesnis už nusistatymus ir apsisprendimus
3 Suvokti savo gyvenimo įvairumą
3 Susipažinau su gyvenimo tikrove

'''Savo mąstymas'''

5 Tikrovės ištakos mūsų vidiniame gyvenime
5 Suvokti šventraščio platesnę išmintį, įprastos logikos nepakankamumą
5 Suvokti savo suvokimo ribotumą
5 Semtis vaisingo mąstymo būdo
5 Pasižiūrėti į savo mąstymą, puoselėti toliau savo išvadas
5 Išryškinti savo prielaidas, kas svarbiausia
4 Kitais praplečiu savo mąstymą
4 Kitais praplečiu savo mąstymą
3 Vystyti savo valią mąstyti, atjausti, rūpintis
3 Suvokti savo nuostatų, žodžių, minčių reikšmę, vertinti savo aplinkybes
3 Sąmoningai įsisąmoninti
3 Rūpintis plačiau, suvokti kaip kitus veikiu
3 Peržengti ribotą mąstymą
3 Mąstyti laisvai, laikytis svarbiausios veiklos
3 Lavinti savo įgūdžius
3 Susitelkti ilgesniam darbui

'''Bendrystė'''

5 Suvokti kitą, susikalbėti savo vidinėmis kalbomis, jas vienyti ir išplėsti, savo mintis mąstyti nauju kampu, jas pamatyti iš šalies.
5 Suvokti bendrystės tikslus ir galimybes
5 Suvokiau skirtumus tarp širdies ir pasaulio
5 Savaip priimti esamą bendrystę, ją savaip perprasti
3 Suvokti mūsų visų bendrumą, mūsų proto vienumą
3 Suvokti įprastos krikščionybės trūkumus
3 Geriau suvokiau kitus
3 Geriau suvokiau kitus

-----------------

'''Save'''

4 Suvokti savo skurdžiadvasiškumą
4 Suvokti savo ribotumą
4 Suvokti savo esmę, kas esu ir nesu
4 Susivokiu prielaidose
4 Savo vertybių atpažinimą ir vertinimą
4 Savęs kūrimas ir savo norų suvokimas
4 Man rūpi, kad Dievas būtų
4 Išvystau savo supratimą, savo vaizduotę.
3 Suvokti asmeninius iššūkius
3 Sukurti savo asmeninę kalbą
3 Gyventi savimi
3 Nuolankumas, užtat tikrumas savimi

'''Žmonės'''

4 Žmonių brandos eiga
4 Matyti, kad žmonės tikrai bręsta, ir kaip
4 Suvokti gyvenimo neaprėpiamumą, amžino gyvenimo galimybę
4 Suvokti žmonių mąstymo tikslingumą, kryptingumą ir kliūtis
3 Žmonių žavesys, vienumas
3 Supratau žmonių įvairumą
3 Domėtis kitais


'''Vidus'''

4 Vienumo ir savarankiško mąstymo logika, galimybės
4 Vidinių aplinkybių įvairumas, tikrumas, išsakomumas, galimybė lyginti
4 Suvokti vidinio gyvenimo pirmumą, suvokti, kas man asmeniškai svarbu

'''Gyvenimas'''

4 Suvokti pasaulinio mąstymo nepakankamumą
4 Susigaudau gyvenime
4 Susigaudau gyvenime
4 Suvokiau neteisybę
4 Pažinti gyvenimą

'''Pavyzdingieji'''

4 Suvokiau Jėzaus požiūrį
4 Suvokiau Jėzaus elgesį
4 Susipažinau su David Ellison-Bey bei kitais

'''Įsimylėjimas'''

4 Man prasminga būti įsimylėjusiam
4 Siekiu Ievos
4 Jausmų tyrumas, jausminio gyvenimo paprastumas

'''Klystkeliai'''

4 Suvokti klydimo ištakas
4 Mąstymo klaidingų išvadų išvengimas

'''Pratimai'''

4 Geros valios pratimų sustatymo pagrindas, atskirti širdies ir pasaulio tiesas
4 Geros valios pratimų sustatymas, ramybės svarba
3 Geros valios pratimų sustatymas, Kliūčių iškėlimas
3 Geros valios pratimų sustatymas
3 Geros valios pratimų sustatymas
3 Geros valios pratimų sustatymas
3 Geros valios pratimų sustatymas
3 Geros valios pratimų sustatymas
3 Geros valios pratimų sustatymas
3 Geros valios pratimų sustatymas
3 Geros valios pratimų sustatymas
3 Geros valios pratimų sustatymas
3 Geros valios pratimų sustatymas
3 Geros valios pratimų sustatymas

'''Dorovė'''

4 Vertinti septintą požiūrį, rūpintis kitu, ne savimi
4 Dorovinis užnugaris, patirties užtikrintumas
2 Laikytis doros

'''Žinios'''

4 Suvokti sprendimo svarbą
4 Išgauti naudingą žinojimą
3 Pagarba uždaviniui, galimiems sprendimams, pagarba tiesai
3 Neprimesti sprendimo, išlaikyti santykius su kitaip tikinčiais, išsiaiškinti savo teisybę išvestą iš savo patirties
2 Spręsti uždavinį, priimti išmanančiojo požiūrį
2 Reikalauti teisingo sprendimo, atsako

-------------

'''Veikla'''

3 Keičiau požiūrį į veiklą
2 Veiklos lankstumas, sąlygiškumas
2 Veiklos įvairumas, siaurumas, platumas

'''Gerumas'''

3 Teigiama galimybė
3 Suvokiu gerumo prasmę.
3 Suvokti savo aplinkybių laikinumą, sąlygiškumą

'''Visapusiškumas'''

3 Visapusiškumas
3 Nuojautos išsakymas, jos visapusiškumas

'''Išskirtinumas'''

2 Suvokti žmonių išeities tašką ir mano išskirtinumą
2 Suvokti būtinumą dirbti vienam
2 Gyventi savarankiškai, išskirtinai, pašvęstai
2 Prasmingiau skirti laiką, nuotaiką
2 Plačiau suprasti save, ugdyti save
2 Nuraminti save
2 Naujai supratau save
2 Išvystyti bendražmogišką požiūrį ir suvokti jo neįprastumą ir nuomonių beprasmiškumą
2 Išsakyti save, užtat pažvelgti į save
2 Savo ribų pripažinimas, savęs tausojimas
2 Sukurti norimą priemonę, įrangą

'''Nevaisingumas'''

2 Suvokti, kokios aplinkybės nevaisingos
2 Suvokti pasaulinių ryšių bergždumą
2 Susitvarkyti su abejonėmis, su akligatviais
2 Sulaukti kitų galimybių

'''Pagrindai'''

2 Suvokti pasaulio pažinomumą, pavyzdžių svarbą dėstant, įsitikinant
2 Suvokti dėstomo dalyko pagrindus, jų eiliškumą, apimtį
2 Spręsti buitinius klausimus, taupyti išteklius, išsiaiškinti dalyko pagrindus

'''Susigaudyti'''

2 Susigaudyti
2 Susigaudyti
2 Suvokti kaip mano ir kitų mintys ir elgesys atrodo bendroj aplinkoj
2 Neprimesti savo vaizduotės smulkmenų, mąstyti laisviau ir bendriau, vertinti kitus
2 Neprievartauti kitų, juos užjausti, neprievartauti savęs

'''Kol kas neaišku'''

2 Dar nepritaikiau iki galo
2 Dar nepritaikiau, kaip reikiant
2 Dar neįgyvendinau

IšsiaiškinimųSvarbosRūšys


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 lapkričio 08 d., 14:29