Iš Gvildenu svetainės

Mintys: IšsiaiškinimųSvarbosRūšys

Žr. Išsiaiškinimų svarba, Išsiaiškinimai

Svarba

Prasmė

5 Žinojimo tikslas 5 Žinojimo pagrįstumas, gyvenimiškumas 5 Vertybių ir tikslo ištakos 5 Suvokti, kas svarbiausia 5 Suvokti, kas man iš tikrųjų svarbu, užtat turėtų būti ir svarbu apskritai. 5 Suvokiau visumą, esmę 5 Suvokiau viską ir pasėkmes 5 Gyvenimo tikslo, užmojo, aplinkybių sustatymas, Santykio su Dievu išmąstymas 5 Suvokiau gyvenimo iššūkius 5 Suvokiau, ką tirti toliau 4 Susitelkti išsakyti, kas svarbiausia 3 Aiškiau suvokti savo gyvenimo tikslą ir aplinkybes 3 Aprėpti visus klausimus, vertybes, žmonišką gyvenimą

Sandaros

5 Sandarų suvokimas 5 Sandarų kalbos išgryninimas 5 Sandarų atradimas 5 Ryšys tarp pirminių ir antrinių sandarų 5 Pagrindas įgūdžiams darbui su sandaromis 5 Pagrindas atrenkant, išryškinant sandaras 5 Suvokiu sandaros platesnę reikšmę, pavyzdžiui, gyvenimo prasmės 5 Mąstyti sistemą už žodžių 5 Suvokiau matus, kas sieja sandarą ir gyvenimą 5 Mąstymo galimybių sandaros tikrumas 5 Didelis žingsnis pirmyn, pirminių sandarų išskyrimas 5 Dėsnių išsakymas, sustatymas ir suvokimas 5 Tai pagrindas darbui su sandaromis, suvokti kas tikra ir pilna, išbaigta. 4 Suvokti požiūrių skaičių ribotumą, jų sandarą 4 Sandarų tikslas 4 Sandarų ir išvadų išbaigtumas 4 Sandaro buvimas tikrovėje 2 Kūrybingumo stoka, užtat dėsningumai 2 Padėjo suvokti trejybę

Dievas

5 Ryšys su Dievu 5 Ryšys su Dievu 5 Prileisti Dievą ir kitus 5 Dievo požiūris į gyvenimą 5 Išsiaiškinau "Tėve mūsų" 5 Suvokiau, ko galiu norėti, bendrauti su Dievu 4 Turiu ryšį su Dievu, su savimi. 4 Išvystyti klausą Dievui 4 Įsivaizduoti Dievą ir gyvenimą 4 Domėtis Dievu 4 Dievo tikrumas 4 Gyventi savo tikėjimu, pažinti Dievą 3 Suvokti Dievo laisvę 3 Dievo užmojis 3 Dievo ir pasaulio požiūriai skiriasi 3 Dievas mąsto ir sandaromis

Ramybė

5 Nevergauti sau ar kitiems 5 Nebesijaudinau 5 Suvaldyti klausimą, proto nerimą 5 Supratau ramybės svarbą, bendrystės svarbą 5 Stengtis gyventi sutelktai, užtat prasmingai

Reiškiniai

5 Reiškinio sustatymas 5 Išgyvenimų dėsningumas, išsakomumas 5 Gyvenimo reiškinių išreiškimas sandaroms būdingais duomenimis 5 Galėjau išgauti ryškias išvadas, prasmingai tirti 5 Atsakymų buvimas 5 Įžvelgti, iškelti, įsisąmoninti dėsningumą 4 Panašiais pavyzdžiais išryškinti rūšies bendrus bruožus 4 Išvadų dėsningumas 4 Išsiaiškinti ryšį tarp išgyvenimų ir būsenų 4 Išgyvenimų įvairovės ribotumas 3 Gyvenimo nenuoseklumas 3 Gyvenimas platesnis už nusistatymus ir apsisprendimus 3 Suvokti savo gyvenimo įvairumą 3 Susipažinau su gyvenimo tikrove

Savo mąstymas

5 Tikrovės ištakos mūsų vidiniame gyvenime 5 Suvokti šventraščio platesnę išmintį, įprastos logikos nepakankamumą 5 Suvokti savo suvokimo ribotumą 5 Semtis vaisingo mąstymo būdo 5 Pasižiūrėti į savo mąstymą, puoselėti toliau savo išvadas 5 Išryškinti savo prielaidas, kas svarbiausia 4 Kitais praplečiu savo mąstymą 4 Kitais praplečiu savo mąstymą 3 Vystyti savo valią mąstyti, atjausti, rūpintis 3 Suvokti savo nuostatų, žodžių, minčių reikšmę, vertinti savo aplinkybes 3 Sąmoningai įsisąmoninti 3 Rūpintis plačiau, suvokti kaip kitus veikiu 3 Peržengti ribotą mąstymą 3 Mąstyti laisvai, laikytis svarbiausios veiklos 3 Lavinti savo įgūdžius 3 Susitelkti ilgesniam darbui

Bendrystė

5 Suvokti kitą, susikalbėti savo vidinėmis kalbomis, jas vienyti ir išplėsti, savo mintis mąstyti nauju kampu, jas pamatyti iš šalies. 5 Suvokti bendrystės tikslus ir galimybes 5 Suvokiau skirtumus tarp širdies ir pasaulio 5 Savaip priimti esamą bendrystę, ją savaip perprasti 3 Suvokti mūsų visų bendrumą, mūsų proto vienumą 3 Suvokti įprastos krikščionybės trūkumus 3 Geriau suvokiau kitus 3 Geriau suvokiau kitus


Save

4 Suvokti savo skurdžiadvasiškumą 4 Suvokti savo ribotumą 4 Suvokti savo esmę, kas esu ir nesu 4 Susivokiu prielaidose 4 Savo vertybių atpažinimą ir vertinimą 4 Savęs kūrimas ir savo norų suvokimas 4 Man rūpi, kad Dievas būtų 4 Išvystau savo supratimą, savo vaizduotę. 3 Suvokti asmeninius iššūkius 3 Sukurti savo asmeninę kalbą 3 Gyventi savimi 3 Nuolankumas, užtat tikrumas savimi

Žmonės

4 Žmonių brandos eiga 4 Matyti, kad žmonės tikrai bręsta, ir kaip 4 Suvokti gyvenimo neaprėpiamumą, amžino gyvenimo galimybę 4 Suvokti žmonių mąstymo tikslingumą, kryptingumą ir kliūtis 3 Žmonių žavesys, vienumas 3 Supratau žmonių įvairumą 3 Domėtis kitais

Vidus

4 Vienumo ir savarankiško mąstymo logika, galimybės 4 Vidinių aplinkybių įvairumas, tikrumas, išsakomumas, galimybė lyginti 4 Suvokti vidinio gyvenimo pirmumą, suvokti, kas man asmeniškai svarbu

Gyvenimas

4 Suvokti pasaulinio mąstymo nepakankamumą 4 Susigaudau gyvenime 4 Susigaudau gyvenime 4 Suvokiau neteisybę 4 Pažinti gyvenimą

Pavyzdingieji

4 Suvokiau Jėzaus požiūrį 4 Suvokiau Jėzaus elgesį 4 Susipažinau su David Ellison-Bey bei kitais

Įsimylėjimas

4 Man prasminga būti įsimylėjusiam 4 Siekiu Ievos 4 Jausmų tyrumas, jausminio gyvenimo paprastumas

Klystkeliai

4 Suvokti klydimo ištakas 4 Mąstymo klaidingų išvadų išvengimas

Pratimai

4 Geros valios pratimų sustatymo pagrindas, atskirti širdies ir pasaulio tiesas 4 Geros valios pratimų sustatymas, ramybės svarba 3 Geros valios pratimų sustatymas, Kliūčių iškėlimas 3 Geros valios pratimų sustatymas 3 Geros valios pratimų sustatymas 3 Geros valios pratimų sustatymas 3 Geros valios pratimų sustatymas 3 Geros valios pratimų sustatymas 3 Geros valios pratimų sustatymas 3 Geros valios pratimų sustatymas 3 Geros valios pratimų sustatymas 3 Geros valios pratimų sustatymas 3 Geros valios pratimų sustatymas 3 Geros valios pratimų sustatymas

Dorovė

4 Vertinti septintą požiūrį, rūpintis kitu, ne savimi 4 Dorovinis užnugaris, patirties užtikrintumas 2 Laikytis doros

Žinios

4 Suvokti sprendimo svarbą 4 Išgauti naudingą žinojimą 3 Pagarba uždaviniui, galimiems sprendimams, pagarba tiesai 3 Neprimesti sprendimo, išlaikyti santykius su kitaip tikinčiais, išsiaiškinti savo teisybę išvestą iš savo patirties 2 Spręsti uždavinį, priimti išmanančiojo požiūrį 2 Reikalauti teisingo sprendimo, atsako


Veikla

3 Keičiau požiūrį į veiklą 2 Veiklos lankstumas, sąlygiškumas 2 Veiklos įvairumas, siaurumas, platumas

Gerumas

3 Teigiama galimybė 3 Suvokiu gerumo prasmę. 3 Suvokti savo aplinkybių laikinumą, sąlygiškumą

Visapusiškumas

3 Visapusiškumas 3 Nuojautos išsakymas, jos visapusiškumas

Išskirtinumas

2 Suvokti žmonių išeities tašką ir mano išskirtinumą 2 Suvokti būtinumą dirbti vienam 2 Gyventi savarankiškai, išskirtinai, pašvęstai 2 Prasmingiau skirti laiką, nuotaiką 2 Plačiau suprasti save, ugdyti save 2 Nuraminti save 2 Naujai supratau save 2 Išvystyti bendražmogišką požiūrį ir suvokti jo neįprastumą ir nuomonių beprasmiškumą 2 Išsakyti save, užtat pažvelgti į save 2 Savo ribų pripažinimas, savęs tausojimas 2 Sukurti norimą priemonę, įrangą

Nevaisingumas

2 Suvokti, kokios aplinkybės nevaisingos 2 Suvokti pasaulinių ryšių bergždumą 2 Susitvarkyti su abejonėmis, su akligatviais 2 Sulaukti kitų galimybių

Pagrindai

2 Suvokti pasaulio pažinomumą, pavyzdžių svarbą dėstant, įsitikinant 2 Suvokti dėstomo dalyko pagrindus, jų eiliškumą, apimtį 2 Spręsti buitinius klausimus, taupyti išteklius, išsiaiškinti dalyko pagrindus

Susigaudyti

2 Susigaudyti 2 Susigaudyti 2 Suvokti kaip mano ir kitų mintys ir elgesys atrodo bendroj aplinkoj 2 Neprimesti savo vaizduotės smulkmenų, mąstyti laisviau ir bendriau, vertinti kitus 2 Neprievartauti kitų, juos užjausti, neprievartauti savęs

Kol kas neaišku

2 Dar nepritaikiau iki galo 2 Dar nepritaikiau, kaip reikiant 2 Dar neįgyvendinau

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/I%c5%a1siai%c5%a1kinim%c5%b3SvarbosR%c5%ab%c5%a1ys
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 lapkričio 08 d., 14:29