神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.Išsiaiškinimai istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2021 sausio 16 d., 20:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 415 eilutė iš:
[[IšsiaiškinimųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųPoros]] [[IšsiaiškinimųPorųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųRūšys]] [[IšsiaiškinimųSvarba]] [[IšsiaiškinimųSąrašas]] [[IšsiaiškinimųTrejybė]] [[DievoIšsiaiškinimai]] [[PašnekovųRaida]] [[Gijos]] [[Įdomumas]] [[Atmetimas]] [[VaisingaPrielaida]] [[Svarba]] [[SvarbosRūšys]]
į:
[[IšsiaiškinimųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųPoros]] [[IšsiaiškinimųSvarba]] [[IšsiaiškinimųSąrašas]] [[IšsiaiškinimųTrejybė]] [[DievoIšsiaiškinimai]] [[PašnekovųRaida]] [[Gijos]] [[Įdomumas]] [[Atmetimas]] [[VaisingaPrielaida]] [[Svarba]] [[SvarbosRūšys]]
2021 sausio 16 d., 20:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 411-412 eilutės:
Koks mano metodo pagrindas? (Palyginti su fenomenologija - susilaikymo nuo tvirtinimo.) Mąstymo galimybių išaiškinimas, jų logika. Požiūriai: mąstymo sulaikymas, sulėtinimas, suvaldymas. Laikysenos (ne patirtis). Proto ribos, kas negalima. Klausti, gvildenti, atsakyti - galimybių išgyvenimas. Kas verta dėmesio? Dorovė, Dievas. Suskliausti (susilaikyti) ko plačiau... viską. Kas lieka? Kertinė vertybė. Fenomenologija - pasyvus stebėjimas, ne aktyvus. Andrius - aktyvus ribų ieškojimas. Mąstymas - už patirties. Klausimas gali nukreipti į patį mąstymą. Valios raiška - judėjimas ir sąmoningumas - išryškint, supaprastint.
Pakeista 415 eilutė iš:
[[IšsiaiškinimųBrėžiniųArchyvas]] [[IšsiaiškinimųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųPoros]] [[IšsiaiškinimųPorųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųRūšys]] [[IšsiaiškinimųSvarba]] [[IšsiaiškinimųSąrašas]] [[IšsiaiškinimųTrejybė]] [[DievoIšsiaiškinimai]] [[PašnekovųRaida]] [[Gijos]] [[Pomenės]] [[Įdomumas]] [[Atmetimas]] [[VaisingaPrielaida]] [[Svarba]] [[SvarbosRūšys]]
į:
[[IšsiaiškinimųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųPoros]] [[IšsiaiškinimųPorųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųRūšys]] [[IšsiaiškinimųSvarba]] [[IšsiaiškinimųSąrašas]] [[IšsiaiškinimųTrejybė]] [[DievoIšsiaiškinimai]] [[PašnekovųRaida]] [[Gijos]] [[Įdomumas]] [[Atmetimas]] [[VaisingaPrielaida]] [[Svarba]] [[SvarbosRūšys]]
2020 rugsėjo 18 d., 21:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 272-273 eilutės:
[+Išsiaiškinimo būdai+]
Pakeista 311 eilutė iš:
* Žinojimo rūmai gal išplaukia iš pasirinkimų malūno dėl to, kad kiekviename moksle ir kiekviename gyvenime tenka savaip atskirti širdies ir pasaulio tiesas. Juk turi pasąmone išgyventi ramybę ir neramybę.
į:
2020 rugsėjo 18 d., 21:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 411 eilutė iš:
[[IšsiaiškinimųBrėžiniųArchyvas]] [[IšsiaiškinimųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųPoros]] [[IšsiaiškinimųPorųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųRūšys]] [[IšsiaiškinimųSvarba]] [[IšsiaiškinimųSąrašas]] [[IšsiaiškinimųTrejybė]] [[DievoIšsiaiškinimai]] [[PavyzdiniaiIšsiaiškinimai]] [[PašnekovųRaida]] [[Gijos]] [[Pomenės]] [[Įdomumas]] [[Atmetimas]] [[VaisingaPrielaida]] [[Svarba]] [[SvarbosRūšys]] [[ŽmoniųIšsiaiškinimai]]
į:
[[IšsiaiškinimųBrėžiniųArchyvas]] [[IšsiaiškinimųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųPoros]] [[IšsiaiškinimųPorųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųRūšys]] [[IšsiaiškinimųSvarba]] [[IšsiaiškinimųSąrašas]] [[IšsiaiškinimųTrejybė]] [[DievoIšsiaiškinimai]] [[PašnekovųRaida]] [[Gijos]] [[Pomenės]] [[Įdomumas]] [[Atmetimas]] [[VaisingaPrielaida]] [[Svarba]] [[SvarbosRūšys]]
2020 rugsėjo 18 d., 21:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 293-294 eilutės iš
į:
* Kiekvienas išsiaiškinimo būdas yra tuo pačiu ir sandara, ir įrodymas, ir vykdinys (programa). Trejybės ratas yra atitinkamos lygtys tarp platesnės ir siauresnės apimties.
Ištrintos 301-304 eilutės:

[+Žinojimo rūmai+]

Žinojimo rūmais vadinu išsiaiškinimo būdų visumą.
2020 gegužės 21 d., 15:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 374-415 eilutės:

[+Žinojimo rūmai+]

Grazione: sąmoningas: dėmesys dėmesiui. (Žr. aplinkybės: daiktas - eiga). Sąmoningumo pagrindas - žinojimo rūmai. (Lygmenys) Neigiamas: dėmesys sau "blogas vaikas". Teigiamas: dėmesys kitam "geras vaikas".

''...suvok tiesos šaltinį, tai laisvumas kiekviename išsiaiškinime, skirtumas tarp klausimo ir atsakymo.''

Pasakojime, viršūnė būna kokios tiesos sužinojimas, pradžia gyvenimas be jos, pabaiga, tai gyvenimas su ja, kas pasikeitė.

Išsiaiškinimo būdai...

Renku pavyzdžius, kaip Dievas išsiaiškino:
* Mozė
* Abraomas dėrėjosi su Dievu dėl prakeikto miesto
* Nojus
* Dievas tiria širdis, mus gundo
* Jobą tyrė

Renku pavyzdžius, kaip Jėzus išsiaiškino:
* Taigi jūs mokate aiškinti dangaus veidą, o laiko ženklų – ne. Pikta ir neištikima giminė reikalauja ženklo, tačiau jai nebus duota kitokio ženklo, kaip tik Jonos ženklas.

Lyginu, kaip Dievas, Jėzus, aš ir kiti aiškinamės, kaip įvairiai išgyvename "žinojimo rūmus" ir jų 24 menes. Jau surinkau virš 1,500 išsiaiškinimo būdų. Esu glaustai aprašęs beveik 300 išsiaiškinimo būdų, kuriais esu puoselėjęs savo mintis apie gyvenimą. Visus būdus surūšiavau į 24 "menes", tai įvairūs "mąstymo rėmai". Ketinu kiekvienai menei atrinkti pavyzdinius būdus Dievo, Jėzaus bei mano mąstyme, taip pat matematikoje.

Kiekvienas ugdosi savo kertinės vertybės pagrindu, užtat savo stiliumi, savo asmeniškais būdais, ir gvildendami ieško atsakymų, kurie juos asmeniškai tenktintų. Tad galim savo ugdymosi būdu perprasti, susipažinti su kitų ugdymosi būdais, juos atjausti, užtat amžinai mokytis. Kiekvieno kertinė vertybė yra jo siela, o dvasia yra tai kas leidžia mums atsiplėšti nuo savo kertinės vertybės, nuo savo priėjimo, savo ugdymosi būdo, ir vertinti kitų. O atsiplėšdami vėl savo prisiimame, įsijungdami. Vienas iš mano trūkumų bene, kad tikiuos, jog kiti gali naudotis būtent mano išsiaiškinimo būdais.

Trys kalbos išreiškia žinojimo rūmus:
* įvardijimas išsiaiškinimo vidinę sandarą ir eigą;
* pagrindimas žinojimo rūmus;
* pasakojimas derina visas tris kalbas.

* Žinojimo rūmai suderina asmenų poras (aštuongubį kelią) ir pertvarkymus (lygmenų poras). Tai dvi skirtingos, išverstos pusės po dvylika gvildenimų. Trejybė ir aštuongubas kelias dalyvauja santvarkos tvėrime, kurioje įmanoma tiesa. Tiek vienoje, tiek kitoje pusėje yra padalinimų seka. Santvarkoje pavidalą išreiškia asmenų poros, o turinį išsako pertvarkymai. Prieš santvarką, atvirkščiai, pavidalą išreiškia pertvarkymai, o turinį išsako asmenų poros.
* Pertvarkymai iškyla santvarkos tvėrime, tai būdai modeliu valdyti. Jie sieja trejybę (atmetus Dievo požiūrį) ir ketverybę (įskaitantį Dievo požiūrį, žinojimą).
* Žinojimo rūmuose aštuongubis kelias prasideda blogojo vaiko gvildenimais viską priimti (nulybė), susitelkimu (vienybė), ribų atpažinimą (dvejybė) ir jų peržengimą (trejybė), toliau gerojo vaiko gvildenimais nereikalingą atmesti (ketverybė), pripažinti kitus, ribotus židinius (penkerybė), juos derinti (šešerybė), sukurti jiems gerą terpę (septynerybė).

Roda "Trokštu išmanyti" suvokiau viską. O išsiaiškinimo rūmais betką.

Vadovėlis smulkiai išdėsto kaip Dievas išeina už savęs iš dvasios į santvarką.

[[Vaisinga prielaida]]

[[IšsiaiškinimųBrėžiniųArchyvas]] [[IšsiaiškinimųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųPoros]] [[IšsiaiškinimųPorųBrėžinys]] [[IšsiaiškinimųRūšys]] [[IšsiaiškinimųSvarba]] [[IšsiaiškinimųSąrašas]] [[IšsiaiškinimųTrejybė]] [[DievoIšsiaiškinimai]] [[PavyzdiniaiIšsiaiškinimai]] [[PašnekovųRaida]] [[Gijos]] [[Pomenės]] [[Įdomumas]] [[Atmetimas]] [[VaisingaPrielaida]] [[Svarba]] [[SvarbosRūšys]] [[ŽmoniųIšsiaiškinimai]]
2020 gegužės 21 d., 15:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 2 eilutė iš:
į:
-----------------
2019 liepos 10 d., 17:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 43-266 eilutės:

Attach:vadovelioklausimai.png

--------------

Attach:bendrystesklausimai.png

[+[[Vadovėlis]] Išsiaiškinimai+]

'''Koks gali būti bendras mokslas, kuriuo tiesa tampa apčiuopiama?'''

Kaip Dievo raiškos ir asmens raiškos susijusios su žinojimo rūmais?

Kaip kas ką esame išsiaiškinę?
* Rinkti pavyzdžius iš knygų.
* Rinkti pavyzdžius iš įvairiausių mokslo šakų.
* Rinkti pavyzdžius iš Fresh Air laidų.
* Rinkti pavyzdžius iš kitų žmonių.
* Rinkti pavyzdžius iš Šventojo Rašto, kaip Dievas išsiaiškino.
* Rinkti pavyzdžius iš Evangelijos, kaip Jėzus Kristus išsiaiškino.
* Kaip rinkti iš žmonių pavyzdžius, kaip ką yra išsiaiškinę?
* Kaip rinkti vidumiestyje ir išreikšti menais?
* Ką išsiaiškinome "Minčių sodu"?

Kokia žinojimo rūmų sandara?
* Kaip mokslinis metodas sieja rūpestį ir tikėjimą?
* Kaip išsiskiria keturi lygmenys?
* Kaip suvokti 6+4?
* Kaip 6 ir 4 siejasi su šešiais persitvarkymais?
* Kaip persitvarkymai išskaido visumą ir jos suvedimą, kad ją galėtumėme nagrinėti?
* Kaip išsiaiškinimo rūmus susieti su visaregiu?
* Kaip visaregį siejant su "betkuo" išgauti žinojimo rūmus?

Išnagrinėti išsiaiškinimo pavyzdžius:
* Kuriuos klausimus aiškina?
* Kas jam įdomu?
* Kaip klausimas kelia įtampą?
* Kaip atsakymas įtampą nuslopina?
* Kurią sandarą prileidžiame?
* Kaip sandarą suvokiame bendriau, savimi ir kitu?
* Kaip sandarą savimi papildome?
* Kaip nauja sandara išreiškia Dievą jo požiūriu?
* Kaip naujai iškyla įtampa?

Kokia išsiaiškinimo vidinė sandara?
* Kokia yra išsiaiškinimo eiga?
* Kaip išsiaiškinimo vidinė sandara susijusi su geros valios pratimais?
* Kaip suvokti išsiaiškinimą, kaip kalbos vienetą?
* Kaip kalbos vienetą apibrėžia įdomumas?
* Kas įdomu?
* Kaip kas tampa įdomu?
* Ar įdomu tada, kada pasikeičia įdomumo vienetas?
* Kaip klausimas žadina įtampą?
* Kaip atsakymas slopina įtampą?
* Kaip bendravimo prielaidomis sutampa atsakymai ir klausimai?
* Kokia išsiaiškinimų vidinė sandara?
* išsiaiškinimų vidinė sandara susijusi su:
** vieningumais, prielaidų lygmenimis, laipsnynu?
** geros valios pratimų sustatymu?
* Kaip išauga sandara ir kaip ji save apibrėžia?
* Kaip išsiaiškinimas savo vidine sandara prilygsta geros valios pratimui?
* Ar paskiro išsiaiškinimo vidinė sandara prilygsta žinojimo rūmams ir visaregiui?
* Kaip paskiras išsiaiškinimas atspindi visus žinojimo rūmus, pavyzdžiui, smalsumą (rūpėjimą) ir susitelkimą (tikėjimą) ir sandarumą?

Išsiaiškinimų kalba
* Kaip išsiaiškinimai išreiškia valios kalbą, maldas?
* Kaip išsiaiškinimai ir žinojimo rūmai susiję su kalbomis: pagrindimu, įvardijimu, pasakojimu?
* Ką bendro turi klausimai: kaip kas ima rūpėti? reikšti? įvykti?
* Kaip trys gyvenimo kalbos ir apskritai švietimas išplaukia iš to, kaip mums kas tampa įdomu?
* Kaip smalsumu išeiname už savęs, už baigtinių sandarų, jas sudrumsčiame, atveriame nebaigtinės kalbos galimybę?
* Kaip išsiaiškinimai yra susiję vienas su kitu?
* Kaip išsiaiškinimai vienas kitą palaiko?
* Kaip klausimas veda į atsakymą, o atsakymas į naujus klausimus?
* Kaip mūsų mintys seka viena po kitos? Kaip jos išauga?
* Kaip iš išsiaiškinimų kyla dėmesio vienetai kalboms?
* Kaip toliau tie vienetai tampa sudėtingesni, brandesni?
* Ar tie vienetai žymi visumą, užtat yra įdomūs?
* Ar pirminiai vienetai yra atvaizdai, aplinkos, padalinimai?
* Kokie įtampos balsai?
* Koks laipsnyno vaidmuo?

Kokia pašnekovo raida?
* Kaip suvokti išsiaiškinimų raidą, pašnekovo raidą?
* Kaip išsiaiškinimai leidžia mąstyti pašnekovą, sistemą ir paskui tarpą?
* Kokie pašnekovai atitinka išsiaiškinimų rūšis?
* Kaip santvarka atstoja pašnekovą?
* Ką reiškia visumoje ir kiekviename išsiaiškinimui atskirai:
** sandarų išryškėjimas
** Dievo įsijungimas
** savęs atsiskleidimas
** klausimų ir atsakymų ryšys
* Kokie pašnekovo apibrėžtumo laipsniai?
* Kokie pašnekovo vienumo laipsniai?

Kiekvienai iš 48 pomenių atrinkti pavyzdinį išsiaiškinimą. Jų pagrindu:
* Suvokti Dievo vaidmens raidą.
* Kaip Dievas įvairiai reiškiasi Jėzaus gyvenime?
* Kaip Dievas įvairiai reiškiasi mano gyvenime?
* Kaip Dievas įvairiai reiškiasi matematikoje?
* Kaip Dievas įvairiai reiškiasi bet kurioje srityje?
* Suvokti sandarų raidą.
* Kaip išsiaiškinimai sieja dvasią ir sandarą?

Dievas
* Kaip žinojimo rūmais iškyla Dievas?
* Kurie išsiaiškinimai būdingi Dievui?
* Dievas strimagalvis, tad koks suvokimo vaidmuo jo išsiaiškinimuose?
* Kaip Dievui rūpi, reiškia, įvyksta?
* Kaip Dievui rūpi mūsų branda?
* Kaip Dievas dalyvavo, kuomet išsiaiškinau įvairius klausimus?
* Kaip Dievas įvairiai dalyvauja mano žinojimo rūmuose?
* Kaip bendravau su Dievu?
* Kaip suvokiu Dievą?
* Kaip Dievas suveikia?
* Kaip bręsta mūsų suvokimas Dievo?
* Kaip Kristaus išsiaiškinimai sutampa ar ne su mano?
* Kaip palyginimus dvejopai suprasti ar nesuprasti?
* Kaip suprasti nuodėmę prieš šventąją Dvasią, gerų vaisių priskyrimą blogiui?
* Kaip Jėzaus pasisakymai sutampa su išsiaiškinimais?
* Kaip šv.Trejybė įvairiai reiškiasi mūsų žinojimo rūmuose ir sieja Dievo bei žmogaus požiūrius? Ar trejybe
* Kaip įžvelgti Dievą visaregyje?
* Kaip įžvelgti Dievą žinojimo rūmuose?
* Kaip sietini Visko žinojimas ir Išsiaiškinimo rūmai?
* Kaip sutampa Dievas visaregyje ir žinojimo rūmuose?
* Kaip Išsiaiškinimo rūmais (išmanančiais betką, kaip Jėzus ar "Aš") susieti Dievą (išmanantį viską), Tave (išmanantį kažką - išsiaiškinimą) ir Kitą (išmanantį nieką)?
* Kaip Dievas iškyla mano išsiaiškinimuose?
* Kaip poveikiai man, surūšiuoti asmenimis Dievas, Aš, Tu, Kitas, susiję su išsiaiškinimo rūmais?

[[Tikėjimas]]
* Kokio pobūdžio tikėjimas glūdi kiekviename išsiaiškinime?
* Kaip su tikėjimu susieti visas su išsiaiškinimais susijusias sąvokas bei matmenis?
* Kaip su tikėjimu siejasi išsiaškinimo veikla - klausti, atsakyti, bendrauti, sudurti - nusistatyti, vykdyti, permąstyti - ir t.t. ?
* Kaip su tikėjimu siejasi išsiaiškinimo daugialypis požiūris?
* Ko reikėtų atsisakyti išsiaiškinimo išvadų, jas paneigti?
* Ar tikėjimo apimtis atitinka išsiaiškinimo galiojimą?
* Koks yra kiekvieno išsiaiškinimo tikslas, ir atitinkamai, tikėjimo apimtis?
* Kaip išsiaiškinimų tikslai susiję?
* Kaip siejasi tikėjimo apimtys?
* Kaip išsiaškinimų seka, laisva ar numatyta, siejasi su tikėjimu?
* Kaip tikėjimas vystosi?

Klausimų išsiaiškinimas
* Kaip klausimui parinkti išsiaiškinimo būdą?
* Žinojimo rūmais apžvelgti ir išdėstyti klausimus, kuriuos esu atsakęs.
* Žinojimo rūmais išdėstyti klausimus, kuriems ieškau atsakymų.
* Kaip išaiškinami skirtingų prielaidų klausimai?
* Kaip perėjau iš vieno klausimo į kitą?
* Kurie išsiaiškinimai susiaurina sprendžiamo klausimo (ir tikėjimo) apimtį?
* Ką sužinome ne iš klausimų? o priešingai, kitaip? Pavyzdžiui, Dievo klausausi, gyvenimas pamoko.

Išsiaiškinimų išsiaiškinimas
* Kaip kiekvieną išsiaiškinimą išsiaiškinau, tai yra, kokiais išsiaiškinimo būdais?
* Nubraižyti išsiaiškinimų kilmės medį.
* Kokie tokiu būdu išsiveda išsiaiškinimo lygmenys?
* Ar išsiaiškinimų kilmės raida išverčia sandarų atsiskleidimo raidą, tad grindžia Dievo būtinumą?

Apžvelgti išsiaiškinimais
* Kaip išsiaiškinimai ir žinojimo rūmai įeina į visko žinojimą?
* Kaip žinojimo rūmai įvairiausiai išreiškia Kitą?
* Kaip trys kalbos išreiškia žinojimo rūmus?
* Kaip visos sandaros išplaukia iš žinojimo rūmų?
* Kaip su žinojimo rūmais susijusios visos sandaras?
** širdies tiesos?
** trejybe, išsiaiškinimų trejybe, aštuongubu keliu ir kitų išsiaiškinimų raida?
** visaregis (suvokimo rūmai)?
* Kaip žinojimas ir suvokimas yra susiję?
* Kurie išsiaiškinimai vyksta tvarkingai, brėžinio numatyta tvarka, ir kurie laisvai įsiterpia ir kaip?
* Kaip išsiaiškinimo rūšis siejasi su atminties rūšimi?
* Kaip esame viena Šventąja Dvasia, bendrai suvokta išmintimi?

Apmąstyti savo išsiaiškinimo būdus:
* Kurie klausimai man svarbiausi?
* Kuriais išsiaiškinimais atsakiau man svarbiausius klausimus?
* Kurie išsiaiškinimai buvo man svarbiausi?
* Aprašyti man svarbiausius išsiaiškinimus:
** Ką jais išsiaiškinau?
** Kokios sandaros jais iškyla?
** Kaip Dievas sudalyvavo?
* Suvokti savo žinojimo rūmų menes ir pomenes.
* Kaip atrodytų mano žinojimas jeigu viską išdėstyčiau žinojimo rūmais?
* Kodėl meilė neiškyla mano išsiaiškinimų svarboje?
* Kodėl man nerūpi mylėti?

Išsiaiškinimus taikyti
* Kaip žinojimo rūmais suvokti betką?
* Kaip žinojimo rūmais suvokti bet kurią sritį?
* Kaip žinojimo rūmais suvokti bet kurį žmogų?
* Kaip žinojimo rūmus suvokti, kaip išsiaiškinimo sistemą?
* Kaip pristatyti žinojimo rūmus, kad žmogus galėtų juos taikyti bet kuriam klausimui?
* Kaip žinojimo rūmais išlukštenti bet kurį uždavinį ar klausimą?
* Kaip išvystyti paskiro žmogaus išsiaiškinimo būdų rinkinį?
* Kaip žinojimo rūmus išvesti iš žmogaus kertinės vertybės?
* Kaip įvairiausiai sustatomi žinojimo rūmai?
* Kaip bet kokia sritis, bet koks mokslas išsireiškia žinojimo rūmais?
* Koks ryšys tarp Dievo žinojimo rūmų (ir visaregio bei laipsnyno) ir mano ar kito žmogaus žinojimo rūmų (ir trijų kalbų ir ženklų savybių, požiūrių)?
* Kaip žinojimo rūmais išspręsti Collatz uždavinį?

Išsiaiškinimais puoselėti bendrystę
* Kaip bendradarbiauti su Dievu pristatant išsiaiškinimus meniškai, kūrybinga veikla ir jais skatinti savišvietą?
* Kaip su Dievu išsiaiškinimais skatinti amžiną gyvenimą, brandą čia ir dabar?
* Kaip malda skatina bendrystę?
* Kaip malda skatina savišvietą?
* Kaip savišvieta susijusi su išsiaiškinimais?
* Kaip matematikos ar rašymo pratimai sudomina žmogų, kuria ir atleidžia įtampą, veda iš vieno klausimo į kitą?

Kaip išsiaiškinimus pavaizduoti menais?
* Kuriuos išsiaiškinimus pavaizduoti menais?
** Rinkti iš žmonių pavyzdžius, kaip ką yra išsiaiškinę.
* Ką dar pavaizduoti menais ir susieti su išsiaiškinimais?
** Žmonių kertines vertybes.
** Įvairias širdies tiesas ir pasaulio tiesas.
** Matematikos dėsnius.
* Kaip pavaizduoti žaidimais?
* Koks žaidimo vaidmuo?
* Kaip pavaizduoti mokymosi priemonėmis?
* Kaip maldos susiję su žaidimais?
* Ką mano Dievas ir Ieva?
* Kaip bendrai kurti su Dievu ir Ieva?
* Kaip menais pavaizduoti Kristaus pasisakymus?
* Koks meno, kūrybos, grožio vaidmuo?
* Parodos kambario išdėstymu sugretinti, sulyginti įvairius visko pristatymo būdus: visko žinojimą ir žinojimo taikymą; žinojimo rūmus; klausimų brėžinį; Dievo vaidmenį.
* Sieti kiekvieną savo aprašų temą su susijusiomis menėmis, pomenėmis.
** Kurios menės lieka nepanaudotos?
2019 sausio 19 d., 22:34 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 42-44 eilutės:

Matematikos žinojimo rūmai:
* Noriu išnagrinėti kintamųjų rūšis. Reikia tuo pačiu išnagrinėti tapatumo rūšis [[https://golem.ph.utexas.edu/category/2015/02/concepts_of_sameness_part_4.html | John Baez, Concepts of Sameness]]
2019 sausio 19 d., 22:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
[[Žaidimas]], [[Kūryba]], [[Išsiaiškinimų tyrimas]], [[Patirtis]], [[Vaisingos prielaidos]]
į:
[[Žinojimo rūmai]], [[Žaidimas]], [[Kūryba]], [[Išsiaiškinimų tyrimas]], [[Patirtis]], [[Vaisingos prielaidos]]
Pakeistos 30-36 eilutės iš
Suvokti žinojimo rūmų sandarą:
* Kaip trejybė susieja aštuongubo kelio dvi puses? Ar tai Dievo trejybė ar žmogaus trejybės ratas?
* Kaip išsidėsto asmenys, Dievo nebūtinumo ir būtinumo klausimai?
* Išvesti visaregį, pirmines ir antrines sandaras, ir ypač tris kalbas.
* Kaip Tavo požiūrį, žinojimo rūmus, išsako pirminės sandaros?
* Palyginti grupės S4 sandarą ir žinojimo rūmų sandarą.
* Kaip rūpėjimas, tikėjimas, paklusnumas išreiškia Dvasią, Sūnų ir Tėvą?
į:
[[Žinojimo rūmai | Suvokti žinojimo rūmų sandarą]]
2018 lapkričio 08 d., 14:30 atliko AndriusKulikauskas -
2018 rugsėjo 27 d., 13:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
[[Žaidimas]], [[Kūryba]], [[Išsiaiškinimų tyrimas]], [[Patirtis]]
į:
[[Žaidimas]], [[Kūryba]], [[Išsiaiškinimų tyrimas]], [[Patirtis]], [[Vaisingos prielaidos]]
Pridėta 158 eilutė:
* [[Vaisingos prielaidos]]
2018 rugsėjo 03 d., 15:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 46-47 eilutės iš
* Fizika.
* Šachmatai
.
į:
* Ištirti [[matematika | matematikos]], žaidimų, [[fizika | fizikos]], šachmatų, muzikos, Dievo Tėvo, Dievo Sūnaus, Christopher Alexander išsiaiškinimo būdus.
2018 rugsėjo 01 d., 17:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
Žr. [[Žaidimas]], [[Kūryba]], [[Išsiaiškinimų tyrimas]], [[Patirtis]]
į:
>>bgcolor=#E9F5FC<<

[[Žaidimas]], [[Kūryba]], [[Išsiaiškinimų tyrimas]], [[Patirtis]]

'''Kaip klausimai atsakomi?'''

----------------
Ištrinta 8 eilutė:
2018 rugpjūčio 22 d., 21:15 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 146-147 eilutės:
* Homo ludens.
* Jerome Lewis. [[https://scholar.google.com/citations?user=A-8uWbcAAAAJ&hl=en | Straipsniai]]. Žaidimai ir žmonijos prigimtis, pirmykščiai medžiotojai.
Pridėtos 154-160 eilutės:
* Worldmaking -> makes unambiguous the inside and outside.

>>bgcolor=#EFCFE1<<

* Ingarden. The Literary Work of Art. Apie pasaulių kūrimą.
* Homo ludens.
* Jerome Lewis. [[https://scholar.google.com/citations?user=A-8uWbcAAAAJ&hl=en | Straipsniai]]. Žaidimai ir žmonijos prigimtis, pirmykščiai medžiotojai.
2018 rugpjūčio 11 d., 07:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 141-155 eilutės:

---------------------

* Experimental playspace (trejybė) gets crystallized through four strata of knowledge (distinguishing semantics and syntax) to create žinojimo rūmai. So all discipline arise from playspaces. The unit of culture is the playspace as the unit of experimentation and culture is glued together accordingly.
* Playspace gets supported by fourfoldness (semantic thing, icon - out of world into game, index - out of game into world, syntactic symbol.) This happens through the artifact.
* Playspace - trejybė - evoliucijos pagrindas.
* Homo ludens.
* Jerome Lewis. [[https://scholar.google.com/citations?user=A-8uWbcAAAAJ&hl=en | Straipsniai]]. Žaidimai ir žmonijos prigimtis, pirmykščiai medžiotojai.
* Dievas (jo šokis) yra žaidimo laukas žaidimo lauke, bendrystė bendrystėje
* žaidimo trejybė yra tranzistorius iš kurio susilipdo sistemos
* Bendram tikslui (joint intentionality) reikalingi trys požiūriai, trys apdorotojai (parsers).
* Evolution originally is driven by activity cycles in the organic soup stage and then it gravitates towards replicating structures.
* Intentional (nonaccidental) copying (+3 parsers in algebra of copyright) is the basis for (joint) intentionality.
* Model of transmission that is similar to sex - recessive and dominant - and there are two dimensions: favorable or not favorable, expressed or not expressed. And what is expressed (thus dominant) in one environment, and hopefully favorable, in another environment, the recessive becomes expressed (and hopefully favorable). So it's about coding choices made rather than information.
* Išnagrinėti įvairių šachmatų kompiuterių ir žmonių žaidimo braižą, stilių.
2018 kovo 04 d., 17:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Kūryba]], [[Išsiaiškinimų tyrimas]], [[Patirtis]]
į:
Žr. [[Žaidimas]], [[Kūryba]], [[Išsiaiškinimų tyrimas]], [[Patirtis]]
2018 vasario 26 d., 13:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 6-9 eilutės:

'''Kaip išsiaiškinimais bendraujame su Dievu?'''

'''Kaip žinojimo rūmai suveda Dievo šokį ir pasirinkimų malūną?'''
2018 vasario 21 d., 21:39 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 4-13 eilutės:
Žinojimo rūmai:
* Kaip trejybė susieja aštuongubo kelio dvi puses? Ar tai Dievo trejybė ar žmogaus trejybės ratas?
* Kaip išsidėsto asmenys, Dievo nebūtinumo ir būtinumo klausimai?
* Išvesti visaregį, pirmines ir antrines sandaras, ir ypač tris kalbas.
* Kaip Tavo požiūrį, žinojimo rūmus, išsako pirminės sandaros?
* Palyginti grupės S4 sandarą ir žinojimo rūmų sandarą.

Matematikos žinojimo rūmai:
* Noriu išnagrinėti kintamųjų rūšis. Reikia tuo pačiu išnagrinėti tapatumo rūšis [[https://golem.ph.utexas.edu/category/2015/02/concepts_of_sameness_part_4.html | John Baez, Concepts of Sameness]]
Pakeistos 7-9 eilutės iš
[+Patikslinti žinojimo rūmus, kaip išsivysto pasaulis, išmonė.+]

Pagrįsti žinojimo rūmus pagrindimu ir pasaulio, išmonės aprėpimu.
į:
Noriu suprasti kiekvieną išsiaiškinimą:
* Kaip jisai susijęs su tikėjimu? su pašnekovu? su Dievu? su meile? ir toliau:
* Kas jame įdomu?
* Kaip klausimas kelia įtampą?
* Kaip atsakymas įtampą nuslopina?
* Kurią sandarą prileidžiame?
* Kaip sandarą suvokiame bendriau, savimi ir kitu?
* Kaip sandarą savimi papildome?
* Kaip nauja sandara išreiškia Dievą jo požiūriu?
* Kaip naujai iškyla įtampa?

Bendrai suprasti apie išsiaiškinimus:
Pakeistos 20-27 eilutės iš
* Kokia žinojimo rūmų apimtis?
į:
* Susieti su nuotaikomis.

Suvokti žinojimo rūmų sandarą:
* Kaip trejybė susieja aštuongubo kelio dvi puses
? Ar tai Dievo trejybė ar žmogaus trejybės ratas?
* Kaip išsidėsto asmenys, Dievo nebūtinumo ir būtinumo klausimai?
* Išvesti visaregį, pirmines ir antrines sandaras, ir ypač tris kalbas.
* Kaip Tavo požiūrį, žinojimo rūmus, išsako pirminės sandaros?
* Palyginti grupės S4 sandarą ir žinojimo rūmų sandarą.
Pridėtos 29-30 eilutės:

Kaip išsivysto paskiras mokslas, pasaulis, išmonė, asmenybė?
Pakeistos 33-35 eilutės iš
* Kaip išsivysto matematika, logika, muzika, išsiaiškinimai.

Atidirbti žinojimo rūmų pavyzdžius. Rinkti išsiaiškinimo
būdus.
į:
* Ar kurie nors mokslai yra pirminiai?
* Ar kurie nors mokslai Dievui būdingesni?
* Kaip išsivysto matematika, logika, muzika, išsiaiškinimai?

Rinkti išsiaiškinimo
būdus. Ištirti paskirų žinojimo rūmų pavyzdžius.
Pakeistos 41-54 eilutės iš
* Madų pasaulis

Susieti su nuotaikomis.

Noriu suprasti kiekvieną išsiaiškinimą
:
* Kaip jisai susijęs su tikėjimu? su pašnekovu? su Dievu? su meile? ir toliau
:
* Kas jame įdomu?
* Kaip klausimas kelia įtampą?
* Kaip atsakymas įtampą nuslopina?
* Kurią sandarą prileidžiame?
* Kaip sandarą suvokiame bendriau, savimi ir kitu?
* Kaip sandarą savimi papildome?
* Kaip nauja sandara išreiškia Dievą jo požiūriu?
* Kaip naujai iškyla įtampa?
į:
* Madų pasaulis - Šūhongui?

Matematikos žinojimo rūmai
:
* Noriu išnagrinėti kintamųjų rūšis. Reikia tuo pačiu išnagrinėti tapatumo rūšis [[https://golem.ph.utexas.edu/category/2015/02/concepts_of_sameness_part_4.html | John Baez, Concepts of Sameness]]
2018 vasario 21 d., 21:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 5 eilutė iš:
Žinojimo rūmais išsiaiškinti:
į:
Žinojimo rūmai:
Ištrinta 8 eilutė:
Pakeistos 10-16 eilutės iš
Palyginti grupės S4 sandarą ir žinojimo rūmų sandarą.

Noriu išnagrinėti kintamųjų rūšis. Reikia tuo pačiu išnagrinėti tapatumo rūšis.
*
[[https://golem.ph.utexas.edu/category/2015/02/concepts_of_sameness_part_4.html | John Baez, Concepts of Sameness]]

Kaupiu, nagrinėju, rūšiuoju, apipavidalinu, taikau išgyvenimus, pirmiausiai savo, paskui ir kitų. Juos nagrinėsiu vaidyba savo pamokoje ir taip pat gatvėje. Pristatysiu menais, jais bendrausiu su žmonėmis. Siesiu su išsiaiškinimais.
į:
* Palyginti grupės S4 sandarą ir žinojimo rūmų sandarą.

Matematikos žinojimo rūmai:
* Noriu išnagrinėti kintamųjų rūšis. Reikia tuo pačiu išnagrinėti tapatumo
rūšis [[https://golem.ph.utexas.edu/category/2015/02/concepts_of_sameness_part_4.html | John Baez, Concepts of Sameness]]

[[Patirtis | Surašyti ir tirti savo asmeninę patirtį.]]
2018 vasario 21 d., 21:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
Žr. [[Kūryba]], [[Išsiaiškinimų tyrimas]]
į:
Žr. [[Kūryba]], [[Išsiaiškinimų tyrimas]], [[Patirtis]]
Ištrintos 36-37 eilutės:
[[Pasipasakojimai]]
Pakeistos 74-76 eilutės iš
[+Užrašai+]

* Kiekviena bendrystė išsiskiria savo žinojimu, savo žinojimo rūmais. Kiekviena šeima taipogi išsiskiria. Joje žmogus myli visu kūnu, visu protu, visa širdimi, visa valia. O žmogus be šeimos, su Dievu, gyvendamas nežinojimo žinojimu, atskiria kūną, protą, širdį, valią. Tai Dievo žinojimas, jisai irgi dalyvauja bendrystėse, jų žinojimo rūmuose, kaip antai matematikoje, fizikoje.
į:
[+Sąvokos+]
Ištrinta 76 eilutė:
* ''Jėzus atsakė: Moterie, tikėk manimi, jog ateis valanda, kada garbinsite Tėvą ne ant šio kalno ir ne Jeruzalėje. Jūs garbinate, ko nepažįstate, o mes garbiname ką pažįstame, nes išganymas ateina iš žydų. Bet ateis valanda - jau dabar ji yra, - kai tikrieji garbintojai šlovins Tėvą dvasia ir tiesa. Ir pats Tėvas tokių garbintojų ieško. Dievas yra dvasia, ir jo garbintojai turi šlovinti jį dvasia ir tiesa.'' Jn 4, 21-24 Tai dvi išsiaiškinimų ištakos, Dievas kurį pažįstame ir Dievas, kurio nepažįstame, ir jos sueina Šventąja Dvasia ir tiesa.
Pakeistos 78-93 eilutės iš
į:
* Mokau - išsiaiškinimų, kaip ką išsiaiškiname, kaip iš klausimų kyla atsakymai. Klausimai yra kas lieka viską pašalinus, atsakymas yra kas nauja, o juos jungia sandara, ja sutampa.
* O radimas yra išsiaiškinimas. Tad meilė yra tai, ką išsiaiškiname iš išsiaiškinimo. Užtat išsiaiškinimas yra prasmingas nes meilė išplaukia iš jo. O tikėjimas yra ne-išsiaiškinimas. Tikslas yra mažinti ne-išsiaiškinimą. Tikėk Kristų nes jisai yra mažiausias Dievo indas.
* Vaizduotės ribos išsako išsiaiškinimo būdus nes tai yra būdai sieti klausimą (dvasios pasitraukimą - didėjantį laisvumą) su atsakymu (dvasios įsijautimu - mažėjantį laisvumą). Tai žinojimo pagrindas. Tad klausimų sklaida išsako atsakymų susivedimą, visko žinojimą. O pagrindinis klausimas yra kaip mes esame viena? Kaip Dievui kiekvieną pasiekti?

[+Žinojimo rūmai+]

Žinojimo rūmais vadinu išsiaiškinimo būdų visumą.

Užrašai
* Kiekviena bendrystė išsiskiria savo žinojimu, savo žinojimo rūmais. Kiekviena šeima taipogi išsiskiria. Joje žmogus myli visu kūnu, visu protu, visa širdimi, visa valia. O žmogus be šeimos, su Dievu, gyvendamas nežinojimo žinojimu, atskiria kūną, protą, širdį, valią. Tai Dievo žinojimas, jisai irgi dalyvauja bendrystėse, jų žinojimo rūmuose, kaip antai matematikoje, fizikoje.
* ''Jėzus atsakė: Moterie, tikėk manimi, jog ateis valanda, kada garbinsite Tėvą ne ant šio kalno ir ne Jeruzalėje. Jūs garbinate, ko nepažįstate, o mes garbiname ką pažįstame, nes išganymas ateina iš žydų. Bet ateis valanda - jau dabar ji yra, - kai tikrieji garbintojai šlovins Tėvą dvasia ir tiesa. Ir pats Tėvas tokių garbintojų ieško. Dievas yra dvasia, ir jo garbintojai turi šlovinti jį dvasia ir tiesa.'' Jn 4, 21-24 Tai dvi išsiaiškinimų ištakos, Dievas kurį pažįstame ir Dievas, kurio nepažįstame, ir jos sueina Šventąja Dvasia ir tiesa.
* Ryšys tarp aštuongubo kelio ir trejybės rato gali grįsti visaregį ir padalinimų ratą 1x8x3=24. Nesisteminiai išsiaiškinimo būdai 12=1+3+8 gali išsakyti Mano visaregį, iš kurio ištraukiamas aštuongubas kelias, kaip santvarkos pagrindas, Tavo ketveriopai suprantamas, taip kad yra Kito šešios lygmenų poros. Žinojimo rūmai tad išdėsti Dievo, Mano, Tavo, Kito sandaras. Yra aiški pradžia ir aiški pabaiga.
* Iš ištakų ''atmesti kas nereikalinga'' (kaip tiki, taip yra) išplaukia trys pasisakymai žiūrėti siauriau, ir iš ištakų ''praleisti visas mintis'' (ką randi, tą myli) išplaukia trys pasisakymai žiūrėti plačiau. Bene iš trijų ir trijų susidaro šešios ženklų savybės, tad ir pagrindas ženklų kalbai, sandarų kalbai, o tada prileidus kalba pereiname iš šešių antrinių sandarų į keturias pirmines sandaras, tad keturi požiūriai, širdies ir pasaulio tiesų patikrinimai, iš kurių galima išvesti anuos šešis, ir taip toliau gryninant prieiname prie vienybės, taip kad tėvas ir sūnus yra viena, sutampa šventąja Dvasia.
* Kaip rimtai priimti pasaulį? Dvi išsiaiškinimo šakos (žiūrint atgal) - rimtai, Tėvas, Heidegeris - arba nevisiškai rimtai, abejoti, Sūnus, Dekartas.
* Žinojimo rūmai gal išplaukia iš pasirinkimų malūno dėl to, kad kiekviename moksle ir kiekviename gyvenime tenka savaip atskirti širdies ir pasaulio tiesas. Juk turi pasąmone išgyventi ramybę ir neramybę.
Pakeistos 99-114 eilutės iš
į:
Dievo Tėvo viengubas požiūris (aš) išsakomas visaregiu, kuris apima visus išsiaiškinimus iš bet kurio. Dievo Sūnaus dvigubas požiūris (tu) išsakomas pirminėmis sandaromis ir kyla iš jo santykio su Tėvu. Šventosios Dvasios trigubas požiūris (kitas) išsakomas antrinimės sandaromis ir reiškiasi kalba kylančia iš ketverybės, iš žinojimo.

Dievas Tėvas mokosi praleisdamas visas mintis, ''ką randi, tą myli'', o Sūnus mokosi atmesdamas, kas nereikalinga, ''kaip tiki, taip yra'', o Dvasia mokosi savęs, apsibrėždama sandara. ''Apsibrėžimai''.

Jėzaus pasisakymai, jo palyginimų turiniai yra išsiaiškinimai. Šie trys veda žiūrėti siauriau, aiškina didelį iš mažo, save iš kito, darbininką iš darbo, tad atemst, kas nereikalinga:
* Kaip vertini mažą, taip ir didelį.
* Kaip vertini kitą, taip ir save.
* Kaip vertini darbą, taip ir darbinininką.
O kiti trys veda žiūrėti plačiau už savęs, ieškoti Dievo, mat aiškina viešpatį iš malonės, šeimininką iš turto, mokytoją iš dorybės, manau, kaip šaltinius kažko dar daugiau, tad viską priimti.
* Priklausyk viešpačiui, dalinkis jo malone.
* Lauk šeimininko, dalinkis jo turtu.
* Sek mokytoją, dalinkis jo dorybe.
Užtat ir buvimą iš tikėjimo, meilę iš radimo.
* Kaip tiki, taip ir bus. (Trys išsiaiškinimai žiūrėti siauriau iš jo išsiveda.)
* Ką randi, tą myli. (Trys išsiaiškinimai žiūrėti plačiau iš jo išsiveda.)
Pakeistos 123-125 eilutės iš
'''Literatūra'''
į:
* Su draugais kalbėdavau apie tai, ką kiekvienas išmanydavo, jų išmonę, ką jie žinojo.
* Nedaryti bereikalingų tyrimų. Nesimokyti blogų dalykų, neįklimpti iš smalsumo, pavyzdžiui, į narkotikus. Širdingai pasimokyti iš trejybės rato.

[+Paskiri žinojimo rūmai+]

'''Matematika'''

* Matematikos žinojimo rūmuose trejybės ratas sukuria autoasociatyvas sekas - jos iš begalinių "tikslių sekų" padaro baigtines tikslias sekas, tad padalinimus.

[+Literatūra+]
Ištrintos 138-178 eilutės:Mokau - išsiaiškinimų, kaip ką išsiaiškiname, kaip iš klausimų kyla atsakymai. Klausimai yra kas lieka viską pašalinus, atsakymas yra kas nauja, o juos jungia sandara, ja sutampa.


Jėzaus pasisakymai, jo palyginimų turiniai yra išsiaiškinimai. Šie trys veda žiūrėti siauriau, aiškina didelį iš mažo, save iš kito, darbininką iš darbo, tad atemst, kas nereikalinga:
* Kaip vertini mažą, taip ir didelį.
* Kaip vertini kitą, taip ir save.
* Kaip vertini darbą, taip ir darbinininką.
O kiti trys veda žiūrėti plačiau už savęs, ieškoti Dievo, mat aiškina viešpatį iš malonės, šeimininką iš turto, mokytoją iš dorybės, manau, kaip šaltinius kažko dar daugiau, tad viską priimti.
* Priklausyk viešpačiui, dalinkis jo malone.
* Lauk šeimininko, dalinkis jo turtu.
* Sek mokytoją, dalinkis jo dorybe.
Užtat ir buvimą iš tikėjimo, meilę iš radimo.
* Kaip tiki, taip ir bus. (Trys išsiaiškinimai žiūrėti siauriau iš jo išsiveda.)
* Ką randi, tą myli. (Trys išsiaiškinimai žiūrėti plačiau iš jo išsiveda.)

O radimas yra išsiaiškinimas. Tad meilė yra tai, ką išsiaiškiname iš išsiaiškinimo. Užtat išsiaiškinimas yra prasmingas nes meilė išplaukia iš jo. O tikėjimas yra ne-išsiaiškinimas. Tikslas yra mažinti ne-išsiaiškinimą. Tikėk Kristų nes jisai yra mažiausias Dievo indas.

Iš ištakų ''atmesti kas nereikalinga'' (kaip tiki, taip yra) išplaukia trys pasisakymai žiūrėti siauriau, ir iš ištakų ''praleisti visas mintis'' (ką randi, tą myli) išplaukia trys pasisakymai žiūrėti plačiau. Bene iš trijų ir trijų susidaro šešios ženklų savybės, tad ir pagrindas ženklų kalbai, sandarų kalbai, o tada prileidus kalba pereiname iš šešių antrinių sandarų į keturias pirmines sandaras, tad keturi požiūriai, širdies ir pasaulio tiesų patikrinimai, iš kurių galima išvesti anuos šešis, ir taip toliau gryninant prieiname prie vienybės, taip kad tėvas ir sūnus yra viena, sutampa šventąja Dvasia.

Dievo Tėvo viengubas požiūris (aš) išsakomas visaregiu, kuris apima visus išsiaiškinimus iš bet kurio. Dievo Sūnaus dvigubas požiūris (tu) išsakomas pirminėmis sandaromis ir kyla iš jo santykio su Tėvu. Šventosios Dvasios trigubas požiūris (kitas) išsakomas antrinimės sandaromis ir reiškiasi kalba kylančia iš ketverybės, iš žinojimo.

Dievas Tėvas mokosi praleisdamas visas mintis, ''ką randi, tą myli'', o Sūnus mokosi atmesdamas, kas nereikalinga, ''kaip tiki, taip yra'', o Dvasia mokosi savęs, apsibrėždama sandara. ''Apsibrėžimai''.

Vaizduotės ribos išsako išsiaiškinimo būdus nes tai yra būdai sieti klausimą (dvasios pasitraukimą - didėjantį laisvumą) su atsakymu (dvasios įsijautimu - mažėjantį laisvumą). Tai žinojimo pagrindas. Tad klausimų sklaida išsako atsakymų susivedimą, visko žinojimą. O pagrindinis klausimas yra kaip mes esame viena? Kaip Dievui kiekvieną pasiekti?

Nedaryti bereikalingų tyrimų. Nesimokyti blogų dalykų, neįklimpti iš smalsumo, pavyzdžiui, į narkotikus. Širdingai pasimokyti iš trejybės rato.

Ryšys tarp aštuongubo kelio ir trejybės rato gali grįsti visaregį ir padalinimų ratą 1x8x3=24. Nesisteminiai išsiaiškinimo būdai 12=1+3+8 gali išsakyti Mano visaregį, iš kurio ištraukiamas aštuongubas kelias, kaip santvarkos pagrindas, Tavo ketveriopai suprantamas, taip kad yra Kito šešios lygmenų poros. Žinojimo rūmai tad išdėsti Dievo, Mano, Tavo, Kito sandaras. Yra aiški pradžia ir aiški pabaiga.

Su draugais kalbėdavau apie tai, ką kiekvienas išmanydavo, jų išmonę, ką jie žinojo.

Matematikos žinojimo rūmuose trejybės ratas sukuria autoasociatyvas sekas - jos iš begalinių "tikslių sekų" padaro baigtines tikslias sekas, tad padalinimus.

>>bgcolor=#EEEEEE<<

* Kaip rimtai priimti pasaulį? Dvi išsiaiškinimo šakos (žiūrint atgal) - rimtai, Tėvas, Heidegeris - arba nevisiškai rimtai, abejoti, Sūnus, Dekartas.

Žinojimo rūmai gal išplaukia iš pasirinkimų malūno dėl to, kad kiekviename moksle ir kiekviename gyvenime tenka savaip atskirti širdies ir pasaulio tiesas. Juk turi pasąmone išgyventi ramybę ir neramybę.
2018 vasario 21 d., 21:16 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 145-146 eilutės:

Dirbtinis protavimas: [[https://www.amazon.com/Homo-Deus-Brief-History-Tomorrow/dp/0062464310 | Yuval Noah Harari. Homo Deus: A Brief History of Tomorrow.]] Dirbtinis protavimas. Sapiens.
2018 vasario 21 d., 21:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 39-49 eilutės:
Noriu suprasti kiekvieną išsiaiškinimą:
* Kaip jisai susijęs su tikėjimu? su pašnekovu? su Dievu? su meile? ir toliau:
* Kas jame įdomu?
* Kaip klausimas kelia įtampą?
* Kaip atsakymas įtampą nuslopina?
* Kurią sandarą prileidžiame?
* Kaip sandarą suvokiame bendriau, savimi ir kitu?
* Kaip sandarą savimi papildome?
* Kaip nauja sandara išreiškia Dievą jo požiūriu?
* Kaip naujai iškyla įtampa?
Pridėtos 52-75 eilutės:
http://www.ms.lt/derlius/48pomenes.jpg

Išsiaiškinimai
* Jais išgyvename, išsakome [[Bendrystė | šviesuolių bendrystę]].
* Jų visumą išgyvename [[[pašnekovų raida | pašnekovų raida]].
* Jais Dievas [[Meilė | myli]], yra vienas su mumis, užtat mes galim mylėti ar nemylėti, būti viena ar neviena su juo, kaip ir viskas.
* Jais mes vykdom Dievo valią, pasirenkame jį vietoj visko, užtat paklūstame, tikime ar nors rūpinamės - savo požiūriais sutampame su juo, kaip pasiklydę vaikai.
* Jais sutelkiame savo dėmesį į tai kas mums asmeniškai [[Svarba | svarbu]], [[Įdomumas | įdomu]]. Mums įdomu tai, kas žymi Dievą, užtat kame sutampa kas sandaroje ir kas už jos.
* Jais [[Dievas | Dievas]] išeina už savęs mumis, kartu su mumis. Jam įdomus mūsų požiūris, mūsų dėmesys, vadinas, jis sutampa su mumis.
* Jais pasirenkame apimtį savo [[Tikėjimas | tikėjimui]], išsirenkame savo pašnekovą, pripažįstame [[bendrumas | bendrumą]].
* Jais įtikime pereidami iš klausimo į atsakymą. Jų vidinė eiga panaši į [[Geros valios pratimai | geros valios pratimų]].
* Jais tikėjimas atveria galimybes tikėjimui. Jų sąsajas ir jų visumą išsakau [[Išsiaiškinimų brėžinys | brėžiniu]].
** Jais atsiveria atskiros gyvenimo [[gijos]], jų sekos.
** Jais išgyvename [[Išsiaiškinimų trejybė | trejybę]].
** Jais išgyvename nulgubą, viengubą, dvigubą, trigubą [[Požiūriai | požiūrį]].
** Jais [[Atsakymas | klausiame ar atsakome ar bendraujame ar suduriame]].
** Jais [[Išsiaiškinimų poros | neigiame savo prielaidas]].
** Juos [[Išsiaiškinimų rūšys | rūšiuojame]] pagal pašnekovą.
** Jų [[svarba]] priklauso nuo to, kaip tiesiogiai mus veikia.
* Jais sutampame bendra [[Kalbos | kalba]]. Jie yra kalbų vienetai. Jais atsakome klausimus. Klausimas kelia įtampą, o atsakymu ji atslūgsta.
* [[Sandaros | Sandara]] sutelkia mūsų dėmesį į bendrą kalbą. Sandara sutampa klausimai už sandaros ir atsakymai joje.
* Jais [[Savišvieta | lavinamės]], kad mums viskas būtų įdomu, taip mums viskas tampa [[Bendrumas | bendra]]. Jie mus moko besąlygiškumo [[Sąlygos | sąlygose]].
* Jų yra bent pora šimtų [[Išsiaiškinimų sąrašas | pavyzdžių]].
Pakeistos 79-81 eilutės iš
* [[https://en.wikipedia.org/wiki/Citric_acid_cycle | Citric acid cycle]] [[https://en.wikipedia.org/wiki/Adenosine_triphosphate | Adenosine triphosphate (ATP)]
į:
* Natural ambiguity of a rule: testing the rule or applying the rule.
* ''Jėzus atsakė: Moterie, tikėk manimi, jog ateis valanda, kada garbinsite Tėvą ne ant šio kalno ir ne Jeruzalėje. Jūs garbinate, ko nepažįstate, o mes garbiname ką pažįstame, nes išganymas ateina iš žydų. Bet ateis valanda - jau dabar ji yra, - kai tikrieji garbintojai šlovins Tėvą dvasia ir tiesa. Ir pats Tėvas tokių garbintojų ieško. Dievas yra dvasia, ir jo garbintojai turi šlovinti jį dvasia ir tiesa.'' Jn 4, 21-24 Tai dvi išsiaiškinimų ištakos, Dievas kurį pažįstame ir Dievas, kurio nepažįstame, ir jos sueina Šventąja Dvasia ir tiesa.
* Humoras - tiesa aplinkybėse
(išsiaiškinimo būdas - paklusimas)

Dievo trejybės išsiaiškinimo būdai
* Tėvas trejybe: suriša gerojo ir blogo vaiko lygmenis
* Sūnus aštuongubu keliu: tiesioginis atsirėmimas į pasaulį
* Dvasia dešimt Dievo įsakymais: mąstymas modelių, tvarkų, uždaros sistemos, įsakymo
Pakeistos 95-98 eilutės iš
Užrašai
]
į:
* ''Atmetimas to, kas nereikalinga'': tikime - ką tikime; svarbu - tai kas svarbu (sutampa: kaip tikime ir kaip yra)
* ''Minčių praleidimas'': tikime - kas svarbu; svarbu - tai ką tikime (tikime tai, kas yra; ir yra taip, taip tikime)

'''Literatūra'''
Ištrintos 105-146 eilutės:
* Natural ambiguity of a rule: testing the rule or applying the rule.

''Jėzus atsakė: Moterie, tikėk manimi, jog ateis valanda, kada garbinsite Tėvą ne ant šio kalno ir ne Jeruzalėje. Jūs garbinate, ko nepažįstate, o mes garbiname ką pažįstame, nes išganymas ateina iš žydų. Bet ateis valanda - jau dabar ji yra, - kai tikrieji garbintojai šlovins Tėvą dvasia ir tiesa. Ir pats Tėvas tokių garbintojų ieško. Dievas yra dvasia, ir jo garbintojai turi šlovinti jį dvasia ir tiesa.'' Jn 4, 21-24 Tai dvi išsiaiškinimų ištakos, Dievas kurį pažįstame ir Dievas, kurio nepažįstame, ir jos sueina Šventąja Dvasia ir tiesa.

* ''Atmetimas to, kas nereikalinga'': tikime - ką tikime; svarbu - tai kas svarbu (sutampa: kaip tikime ir kaip yra)
* ''Minčių praleidimas'': tikime - kas svarbu; svarbu - tai ką tikime (tikime tai, kas yra; ir yra taip, taip tikime)

Humoras - tiesa aplinkybėse (išsiaiškinimo būdas - paklusimas)

Išsiaiškinimai:
* Tėvas trejybe: suriša gerojo ir blogo vaiko lygmenis
* Sūnus aštuongubu keliu: tiesioginis atsirėmimas į pasaulį
* Dvasia dešimt Dievo įsakymais: mąstymas modelių, tvarkų, uždaros sistemos, įsakymo

http://www.ms.lt/derlius/48pomenes.jpg

[[Gvildenimai | Nagrinėju išsiaiškinimus]]:

* Jais išgyvename, išsakome [[Bendrystė | šviesuolių bendrystę]].
* Jų visumą išgyvename [[[pašnekovų raida | pašnekovų raida]].
* Jais Dievas [[Meilė | myli]], yra vienas su mumis, užtat mes galim mylėti ar nemylėti, būti viena ar neviena su juo, kaip ir viskas.
* Jais mes vykdom Dievo valią, pasirenkame jį vietoj visko, užtat paklūstame, tikime ar nors rūpinamės - savo požiūriais sutampame su juo, kaip pasiklydę vaikai.
* Jais sutelkiame savo dėmesį į tai kas mums asmeniškai [[Svarba | svarbu]], [[Įdomumas | įdomu]]. Mums įdomu tai, kas žymi Dievą, užtat kame sutampa kas sandaroje ir kas už jos.
* Jais [[Dievas | Dievas]] išeina už savęs mumis, kartu su mumis. Jam įdomus mūsų požiūris, mūsų dėmesys, vadinas, jis sutampa su mumis.
* Jais pasirenkame apimtį savo [[Tikėjimas | tikėjimui]], išsirenkame savo pašnekovą, pripažįstame [[bendrumas | bendrumą]].
* Jais įtikime pereidami iš klausimo į atsakymą. Jų vidinė eiga panaši į [[Geros valios pratimai | geros valios pratimų]].
* Jais tikėjimas atveria galimybes tikėjimui. Jų sąsajas ir jų visumą išsakau [[Išsiaiškinimų brėžinys | brėžiniu]].
** Jais atsiveria atskiros gyvenimo [[gijos]], jų sekos.
** Jais išgyvename [[Išsiaiškinimų trejybė | trejybę]].
** Jais išgyvename nulgubą, viengubą, dvigubą, trigubą [[Požiūriai | požiūrį]].
** Jais [[Atsakymas | klausiame ar atsakome ar bendraujame ar suduriame]].
** Jais [[Išsiaiškinimų poros | neigiame savo prielaidas]].
** Juos [[Išsiaiškinimų rūšys | rūšiuojame]] pagal pašnekovą.
** Jų [[svarba]] priklauso nuo to, kaip tiesiogiai mus veikia.
* Jais sutampame bendra [[Kalbos | kalba]]. Jie yra kalbų vienetai. Jais atsakome klausimus. Klausimas kelia įtampą, o atsakymu ji atslūgsta.
* [[Sandaros | Sandara]] sutelkia mūsų dėmesį į bendrą kalbą. Sandara sutampa klausimai už sandaros ir atsakymai joje.
* Jais [[Savišvieta | lavinamės]], kad mums viskas būtų įdomu, taip mums viskas tampa [[Bendrumas | bendra]]. Jie mus moko besąlygiškumo [[Sąlygos | sąlygose]].
* Jų yra bent pora šimtų [[Išsiaiškinimų sąrašas | pavyzdžių]].

Noriu suprasti kiekvieną išsiaiškinimą: Kaip jisai susijęs su tikėjimu? su pašnekovu? su Dievu? su meile? ir toliau: Kas jame įdomu? Kaip klausimas kelia įtampą? Kaip atsakymas įtampą nuslopina? Kurią sandarą prileidžiame? Kaip sandarą suvokiame bendriau, savimi ir kitu? Kaip sandarą savimi papildome? Kaip nauja sandara išreiškia Dievą jo požiūriu? Kaip naujai iškyla įtampa?

Rodau savo mąstymo eigą: [[Savaitrodos]], [[Rodos]]
2018 vasario 21 d., 20:57 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 2-5 eilutės:
Aš dažnai kūrybingai mąstau kasdieniniame gyvenime palengva atpalaiduojant įprastas prielaidas. Pavyzdžiui, nešu į virtuvę dantims siūlelį vienoj rankoj ir arbatos puodelį kitoj rankoj, neturiu kaip išlaisvinti ranką įsidėti arbatos ir įsipilti vandens, tai pamąstau kaip papildyti savo rankas, tada suprantu jog galiu burna laikyti dantims siūlelį, juk vis tiek ji pateks į burną.

Kiekviena bendrystė išsiskiria savo žinojimu, savo žinojimo rūmais. Kiekviena šeima taipogi išsiskiria. Joje žmogus myli visu kūnu, visu protu, visa širdimi, visa valia. O žmogus be šeimos, su Dievu, gyvendamas nežinojimo žinojimu, atskiria kūną, protą, širdį, valią. Tai Dievo žinojimas, jisai irgi dalyvauja bendrystėse, jų žinojimo rūmuose, kaip antai matematikoje, fizikoje.
Pridėtos 41-49 eilutės:
[+Užrašai+]

* Kiekviena bendrystė išsiskiria savo žinojimu, savo žinojimo rūmais. Kiekviena šeima taipogi išsiskiria. Joje žmogus myli visu kūnu, visu protu, visa širdimi, visa valia. O žmogus be šeimos, su Dievu, gyvendamas nežinojimo žinojimu, atskiria kūną, protą, širdį, valią. Tai Dievo žinojimas, jisai irgi dalyvauja bendrystėse, jų žinojimo rūmuose, kaip antai matematikoje, fizikoje.
* [[https://en.wikipedia.org/wiki/Citric_acid_cycle | Citric acid cycle]] [[https://en.wikipedia.org/wiki/Adenosine_triphosphate | Adenosine triphosphate (ATP)]


[+Išsiaiškinimo būdų pavyzdžiai+]

* Aš dažnai kūrybingai mąstau kasdieniniame gyvenime palengva atpalaiduojant įprastas prielaidas. Pavyzdžiui, nešu į virtuvę dantims siūlelį vienoj rankoj ir arbatos puodelį kitoj rankoj, neturiu kaip išlaisvinti ranką įsidėti arbatos ir įsipilti vandens, tai pamąstau kaip papildyti savo rankas, tada suprantu jog galiu burna laikyti dantims siūlelį, juk vis tiek ji pateks į burną.
Pakeista 55 eilutė iš:
* [[https://en.wikipedia.org/wiki/Citric_acid_cycle | Citric acid cycle]] [[https://en.wikipedia.org/wiki/Adenosine_triphosphate | Adenosine triphosphate (ATP)]]
į:
]
2018 vasario 21 d., 20:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
Žr. [[Kūryba]]
į:
Žr. [[Kūryba]], [[Išsiaiškinimų tyrimas]]
Pakeistos 101-102 eilutės iš
Attach:issiaiskinimutyrimas.JPG
į:
Ištrintos 103-109 eilutės:
Attach:20100604issiaiskinimai.png

Attach:issiaiskinimai.png

Išsiaiškinimus rūšiavau pagal tai, ar jais labiau klausiam ar atsakom?

[[Attach:issiaiskinimuasis20101109.png | Attach:issiaiskinimuasis20101109-800.png]]
2018 sausio 19 d., 20:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 51-58 eilutės:

[[https://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Lonergan | Bernard Lonergan]]. Susieti su pagrindimu arba įvardijimu, su žinojimo rūmais. "The key to Lonergan's project is "self-appropriation", that is, the personal discovery and personal embrace of the dynamic structure of inquiry, insight, judgment, and decision. By self-appropriation, one finds in one's own intelligence, reasonableness, and responsibility the foundation of every kind of inquiry and the basic pattern of operations undergirding methodical investigation in every field." Method in Theology divides theology into eight "functional specialties."
* experience
* understanding
* judgment
* decision

* Natural ambiguity of a rule: testing the rule or applying the rule.
2018 sausio 19 d., 20:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 48-50 eilutės:

Užrašai
* [[https://en.wikipedia.org/wiki/Citric_acid_cycle | Citric acid cycle]] [[https://en.wikipedia.org/wiki/Adenosine_triphosphate | Adenosine triphosphate (ATP)]]
2018 sausio 04 d., 14:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 13-14 eilutės:

* Kaip Tavo požiūrį, žinojimo rūmus, išsako pirminės sandaros?
2018 sausio 04 d., 12:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 10 eilutė iš:
* Kaip trejybė susieja aštuongubo kelio dvi puses?
į:
* Kaip trejybė susieja aštuongubo kelio dvi puses? Ar tai Dievo trejybė ar žmogaus trejybės ratas?
2017 lapkričio 07 d., 20:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 127-128 eilutės:

Matematikos žinojimo rūmuose trejybės ratas sukuria autoasociatyvas sekas - jos iš begalinių "tikslių sekų" padaro baigtines tikslias sekas, tad padalinimus.
2017 lapkričio 05 d., 20:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 38-39 eilutės:

[[Pasipasakojimai]]
2017 lapkričio 05 d., 18:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 20-37 eilutės:

[+Patikslinti žinojimo rūmus, kaip išsivysto pasaulis, išmonė.+]

Pagrįsti žinojimo rūmus pagrindimu ir pasaulio, išmonės aprėpimu.
* Kaip vyksta išsiaiškinimas?
* Kokia žinojimo rūmų apimtis?
* Kaip rūpėjimas, tikėjimas, paklusnumas išreiškia Dvasią, Sūnų ir Tėvą?
* Iš kur kyla įvairiausi mokslai?
* Kaip susiję įvairių mokslų žinojimo rūmai?
* Kaip išsivysto matematika, logika, muzika, išsiaiškinimai.

Atidirbti žinojimo rūmų pavyzdžius. Rinkti išsiaiškinimo būdus.
* Fizika.
* Šachmatai.
* Fresh Air, tuo pačiu muzika, poezija ir įvairias kultūros šakas.
* Madų pasaulis

Susieti su nuotaikomis.
2017 lapkričio 05 d., 18:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 78 eilutė iš:
Attach:issiaiskinimuasis20101109.png
į:
[[Attach:issiaiskinimuasis20101109.png | Attach:issiaiskinimuasis20101109-800.png]]
2017 lapkričio 05 d., 18:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 20-21 eilutės:

>><<
2017 lapkričio 05 d., 18:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 8-12 eilutės:

Žinojimo rūmais išsiaiškinti:
* Kaip trejybė susieja aštuongubo kelio dvi puses?
* Kaip išsidėsto asmenys, Dievo nebūtinumo ir būtinumo klausimai?
* Išvesti visaregį, pirmines ir antrines sandaras, ir ypač tris kalbas.
2017 spalio 14 d., 14:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
[[Žinojimo rūmai]], [[Kūryba]]
į:
Žr. [[Kūryba]]
2017 spalio 14 d., 14:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
[[Žinojimo rūmai]]
į:
[[Žinojimo rūmai]], [[Kūryba]]
2017 spalio 14 d., 12:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 106-107 eilutės:

Dirbtinis protavimas: [[https://www.amazon.com/Homo-Deus-Brief-History-Tomorrow/dp/0062464310 | Yuval Noah Harari. Homo Deus: A Brief History of Tomorrow.]] Dirbtinis protavimas. Sapiens.
2017 spalio 14 d., 12:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 104-105 eilutės:

Žinojimo rūmai gal išplaukia iš pasirinkimų malūno dėl to, kad kiekviename moksle ir kiekviename gyvenime tenka savaip atskirti širdies ir pasaulio tiesas. Juk turi pasąmone išgyventi ramybę ir neramybę.
2017 kovo 20 d., 20:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 100-103 eilutės:

>>bgcolor=#EEEEEE<<

* Kaip rimtai priimti pasaulį? Dvi išsiaiškinimo šakos (žiūrint atgal) - rimtai, Tėvas, Heidegeris - arba nevisiškai rimtai, abejoti, Sūnus, Dekartas.
2016 spalio 06 d., 11:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 8-9 eilutės:

Palyginti grupės S4 sandarą ir žinojimo rūmų sandarą.
2016 rugsėjo 15 d., 17:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-5 eilutės:

Kiekviena bendrystė išsiskiria savo žinojimu, savo žinojimo rūmais. Kiekviena šeima taipogi išsiskiria. Joje žmogus myli visu kūnu, visu protu, visa širdimi, visa valia. O žmogus be šeimos, su Dievu, gyvendamas nežinojimo žinojimu, atskiria kūną, protą, širdį, valią. Tai Dievo žinojimas, jisai irgi dalyvauja bendrystėse, jų žinojimo rūmuose, kaip antai matematikoje, fizikoje.
2016 liepos 05 d., 22:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 2-3 eilutės:

Aš dažnai kūrybingai mąstau kasdieniniame gyvenime palengva atpalaiduojant įprastas prielaidas. Pavyzdžiui, nešu į virtuvę dantims siūlelį vienoj rankoj ir arbatos puodelį kitoj rankoj, neturiu kaip išlaisvinti ranką įsidėti arbatos ir įsipilti vandens, tai pamąstau kaip papildyti savo rankas, tada suprantu jog galiu burna laikyti dantims siūlelį, juk vis tiek ji pateks į burną.
2016 balandžio 06 d., 14:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 2-6 eilutės:

>>bgcolor=#FFFFC0<<

Noriu išnagrinėti kintamųjų rūšis. Reikia tuo pačiu išnagrinėti tapatumo rūšis.
* [[https://golem.ph.utexas.edu/category/2015/02/concepts_of_sameness_part_4.html | John Baez, Concepts of Sameness]]
2016 kovo 16 d., 23:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 87-88 eilutės:

Su draugais kalbėdavau apie tai, ką kiekvienas išmanydavo, jų išmonę, ką jie žinojo.
2016 kovo 16 d., 13:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 85-86 eilutės:

Ryšys tarp aštuongubo kelio ir trejybės rato gali grįsti visaregį ir padalinimų ratą 1x8x3=24. Nesisteminiai išsiaiškinimo būdai 12=1+3+8 gali išsakyti Mano visaregį, iš kurio ištraukiamas aštuongubas kelias, kaip santvarkos pagrindas, Tavo ketveriopai suprantamas, taip kad yra Kito šešios lygmenų poros. Žinojimo rūmai tad išdėsti Dievo, Mano, Tavo, Kito sandaras. Yra aiški pradžia ir aiški pabaiga.
2016 kovo 12 d., 11:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 83-84 eilutės:

Nedaryti bereikalingų tyrimų. Nesimokyti blogų dalykų, neįklimpti iš smalsumo, pavyzdžiui, į narkotikus. Širdingai pasimokyti iš trejybės rato.
2016 vasario 12 d., 14:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 15-19 eilutės:

Išsiaiškinimai:
* Tėvas trejybe: suriša gerojo ir blogo vaiko lygmenis
* Sūnus aštuongubu keliu: tiesioginis atsirėmimas į pasaulį
* Dvasia dešimt Dievo įsakymais: mąstymas modelių, tvarkų, uždaros sistemos, įsakymo
2016 vasario 11 d., 13:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 76-77 eilutės:

Vaizduotės ribos išsako išsiaiškinimo būdus nes tai yra būdai sieti klausimą (dvasios pasitraukimą - didėjantį laisvumą) su atsakymu (dvasios įsijautimu - mažėjantį laisvumą). Tai žinojimo pagrindas. Tad klausimų sklaida išsako atsakymų susivedimą, visko žinojimą. O pagrindinis klausimas yra kaip mes esame viena? Kaip Dievui kiekvieną pasiekti?
2015 rugpjūčio 05 d., 00:12 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 14 eilutė:
Humoras - tiesa aplinkybėse (išsiaiškinimo būdas - paklusimas)
2014 lapkričio 10 d., 22:15 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 10-12 eilutės:

* ''Atmetimas to, kas nereikalinga'': tikime - ką tikime; svarbu - tai kas svarbu (sutampa: kaip tikime ir kaip yra)
* ''Minčių praleidimas'': tikime - kas svarbu; svarbu - tai ką tikime (tikime tai, kas yra; ir yra taip, taip tikime)
2014 lapkričio 10 d., 22:02 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 53-54 eilutės iš
>>bgcolor=#FFFFC0<<
į:
Jėzaus pasisakymai, jo palyginimų turiniai yra išsiaiškinimai. Šie trys veda žiūrėti siauriau, aiškina didelį iš mažo, save iš kito, darbininką iš darbo, tad atemst, kas nereikalinga:
* Kaip vertini mažą, taip ir didelį.
* Kaip vertini kitą, taip ir save.
* Kaip vertini darbą, taip ir darbinininką.
O kiti trys veda žiūrėti plačiau už savęs, ieškoti Dievo, mat aiškina viešpatį iš malonės, šeimininką iš turto, mokytoją iš dorybės, manau, kaip šaltinius kažko dar daugiau, tad viską priimti.
* Priklausyk viešpačiui, dalinkis jo malone.
* Lauk šeimininko, dalinkis jo turtu.
* Sek mokytoją, dalinkis jo dorybe.
Užtat ir buvimą iš tikėjimo, meilę iš radimo.
* Kaip tiki, taip ir bus. (Trys išsiaiškinimai žiūrėti siauriau iš jo išsiveda.)
* Ką randi, tą myli. (Trys išsiaiškinimai žiūrėti plačiau iš jo išsiveda.)

O radimas yra išsiaiškinimas. Tad meilė yra tai, ką išsiaiškiname iš išsiaiškinimo. Užtat išsiaiškinimas yra prasmingas nes meilė išplaukia iš jo. O tikėjimas yra ne-išsiaiškinimas. Tikslas yra mažinti ne-išsiaiškinimą. Tikėk Kristų nes jisai yra mažiausias Dievo indas.

Iš ištakų ''atmesti kas nereikalinga'' (kaip tiki, taip yra) išplaukia trys pasisakymai žiūrėti siauriau, ir iš ištakų ''praleisti visas mintis'' (ką randi, tą myli) išplaukia trys pasisakymai žiūrėti plačiau. Bene iš trijų ir trijų susidaro šešios ženklų savybės, tad ir pagrindas ženklų kalbai, sandarų kalbai, o tada prileidus kalba pereiname iš šešių antrinių sandarų į keturias pirmines sandaras, tad keturi požiūriai, širdies ir pasaulio tiesų patikrinimai, iš kurių galima išvesti anuos šešis, ir taip toliau gryninant prieiname prie vienybės, taip kad tėvas ir sūnus yra viena, sutampa šventąja Dvasia.

Dievo Tėvo viengubas požiūris (aš) išsakomas visaregiu, kuris apima visus išsiaiškinimus iš bet kurio. Dievo Sūnaus dvigubas požiūris (tu) išsakomas pirminėmis sandaromis ir kyla iš jo santykio su Tėvu. Šventosios Dvasios trigubas požiūris (kitas) išsakomas antrinimės sandaromis ir reiškiasi kalba kylančia iš ketverybės, iš žinojimo.

Dievas Tėvas mokosi praleisdamas visas mintis, ''ką randi, tą myli'', o Sūnus mokosi atmesdamas, kas nereikalinga, ''kaip tiki, taip yra'', o Dvasia mokosi savęs, apsibrėždama sandara. ''Apsibrėžimai''.

>>bgcolor=#FFECC0<<
Mylėk mane ir mano sūnų Jėzų, juk ir mes aiškinamės, kaip kas yra ir mums reikia palaikymo, kad teisingai suvoktumėme. Suvokimas tad ir reiškia, kad gali būti ryšys ar gali jo nebūti, užtat ir kyla aštuongubis kelias, ryšys tarp Dievo ir žmogaus, tarp tėvo ir sūnaus. Tad mokykis, kaip aš ir Jėzus mokomės, o Dvasia yra tai ko mokomės, ir ji pati savęs mokosi. Tad mokykis kartu.
2014 lapkričio 10 d., 21:59 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 8-10 eilutės:

''Jėzus atsakė: Moterie, tikėk manimi, jog ateis valanda, kada garbinsite Tėvą ne ant šio kalno ir ne Jeruzalėje. Jūs garbinate, ko nepažįstate, o mes garbiname ką pažįstame, nes išganymas ateina iš žydų. Bet ateis valanda - jau dabar ji yra, - kai tikrieji garbintojai šlovins Tėvą dvasia ir tiesa. Ir pats Tėvas tokių garbintojų ieško. Dievas yra dvasia, ir jo garbintojai turi šlovinti jį dvasia ir tiesa.'' Jn 4, 21-24 Tai dvi išsiaiškinimų ištakos, Dievas kurį pažįstame ir Dievas, kurio nepažįstame, ir jos sueina Šventąja Dvasia ir tiesa.
2014 lapkričio 09 d., 16:41 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 50-115 eilutės:

'''Išsiaiškinimų nagrinėjimas'''

* Kokio pobūdžio [[tikėjimas]] (ir pašnekovas) glūdi įvairiuose išsiaiškinimuose? Kaip siejasi tikėjimo apimtys?
* Koks yra kiekvieno išsiaiškinimo tikslas, ir atitinkamai, tikėjimo apimtis? Kaip tikslai susiję?
* Kokia išsiaiškinimų vidinė eiga?
* Paskirų pavyzdžių nagrinėjimas Išnagrinėti kiekvieną išsiaiškinimą. Suvokti:
** Kas jame įdomu?
** Kaip klausimas kelia įtampą?
** Kaip atsakymas įtampą nuslopina?
** Kurią sandarą prileidžiame?
** Kaip sandarą suvokiame bendriau, savimi ir kitu?
** Kaip sandarą savimi papildome?
** Kaip nauja sandara išreiškia Dievą jo požiūriu?
** Kaip naujai iškyla įtampa?
** Kaip išsiaiškinimo rūšis siejasi su atminties rūšimi?

'''Klausimų išsiaiškinimas'''

* Kaip perėjau iš vieno klausimo į kitą(?)
* Mane domina į kurį klausimą išsiaiškinimas atsako, nebūtinai kurį jisai kelia.
* Kurie išsiaiškinimai susiaurina sprendžiamo klausimo (ir tikėjimo) apimtį?
* Ką sužinome ne iš klausimų? o priešingai, kitaip? Pavyzdžiui, Dievo klausausi, gyvenimas pamoko.

'''Išsiaiškinimų išsiaiškinimas'''

* Kaip kiekvieną išsiaiškinimą išsiaiškinome? Kokia jų kilmė? Gaunasi išsiaiškinimų medis.
* Kaip žinojimo rūmai save išsiaiškina? ir taip toliau? kokie tokiu būdu išsiveda išsiaiškinimo lygmenys? ar tai (Dievo būtinumu) išverčia sandarų išsisklaidimo raidą (Dievo nebūtinumu)? Ar taip viskas susiveda link Dievo ir į Dievą?
* Kaip žinojimo rūmai save išsiaiškina? ir taip toliau? kokie tokiu būdu išsiveda išsiaiškinimo lygmenys? ar tai (Dievo būtinumu) išverčia sandarų išsisklaidimo raidą (Dievo nebūtinumu)? Ar taip viskas susiveda link Dievo ir į Dievą?

'''Išsiaiškinimų kalba'''

* Kaip išsiaiškinimai yra susiję vienas su kitu?
* Kaip išsiaiškinimai vienas kitą palaiko?
* Kaip klausimas veda į atsakymą, o atsakymas į naujus klausimus?
* Kaip mūsų mintys seka viena po kitos? Kaip jos išauga?
* Kaip tai susiję su tuo, kas Dievui rūpi, reiškia, įvyksta? O jam rūpi mūsų branda.
* Kaip išsiaiškinimai susiję su kalbomis: pagrindimu, įvardijimu, pasakojimu? Ką bendro turi klausimai: kaip kas ima rūpėti? reikšti? įvykti?
* Gal trys gyvenimo kalbos ir apskritai švietimas išplaukia iš to, kaip mums kas tampa įdomu?
* Kaip išsiaiškinimai susiję su visaregiu?
* Kaip išsiaiškinimai susiję su geros valios pratimais?
* Koks laipsnyno vaidmuo? Kokie įtampos balsai?
* Kaip žinojimo rūmai susiję su kalbomis?

'''Apžvelgti išsiaiškinimais'''

* Kaip visos sandaros išplaukia iš žinojimo rūmų?
* Kaip įvairiausiai sustatomi žinojimo rūmai? Kaip jie įvairiausiai išreiškia Kitą?
* Kaip atrodytų mano žinojimas jeigu viską išdėstyčiau žinojimo rūmais? Visa ką esu išradęs išdėstyti savo žinojimo rūmais. Susieti klausimus kuriuos atsakiau su tuo kaip Dievas tame dalyvavo ir su išsiaiškinimu. Taip kad pavaizduoju savo ir Dievo bendravimą.'
* Klausimus, kuriuos atsakiau, susieti su išsiaiškinimais. Išsiaiškinimus susieti su klausimais, kuriuos atsakiau. Žinojimo rūmais apžvelgti visus klausimus.
* Kaip su žinojimo rūmais susieti visas įvairiausias sandaras?
* Parodos kambario išdėstymu sugretinti, sulyginti įvairius visko pristatymo būdus: visko žinojimą ir žinojimo taikymą; žinojimo rūmus; klausimų brėžinį; Dievo vaidmenį.
* Sieti kiekvieną savo aprašų temą su susijusiomis menėmis, pomenėmis. Kurios menės lieka?

'''Išsiaiškinimais puoselėti bendrystę'''

* Kaip bendradarbiauti su Dievu pristatant išsiaiškinimus meniškai, kūrybinga veikla ir jais skatinti savišvietą? amžiną gyvenimą, brandą čia ir dabar?
* Kaip savišvieta susijusi su išsiaiškinimais? Kaip matematikos ar rašymo pratimai sudomina žmogų, kuria ir atleidžia įtampą, veda iš vieno klausimo į kitą?
* Kodėl meilė neiškyla mano išsiaiškinimų svarboje? Kodėl man nerūpi mylėti?

Kaip ir kuriuos išsiaiškinimus galiu pavaizduoti menais?
* Rinkti iš žmonių pavyzdžius, kaip ką yra išsiaiškinę.
* Žmonių įvairios kertinės vertybės.
* Įvairios širdies tiesos ir pasaulio tiesos.
* Matematikos dėsniai.
>><<
2014 lapkričio 09 d., 16:34 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 38 eilutė iš:
Attach:issiaiskinimutyrimas.jpg
į:
Attach:issiaiskinimutyrimas.JPG
2014 lapkričio 09 d., 16:32 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 38 eilutė iš:
Attach:issiaiskinimutyrimas.JPG
į:
Attach:issiaiskinimutyrimas.jpg
2014 liepos 24 d., 20:43 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 38-39 eilutės iš
http://www.ms.lt/uploads/issiaiskinimutyrimas.JPG
į:
Attach:issiaiskinimutyrimas.JPG
Pridėtos 45-48 eilutės:

Išsiaiškinimus rūšiavau pagal tai, ar jais labiau klausiam ar atsakom?

Attach:issiaiskinimuasis20101109.png
2014 liepos 24 d., 19:28 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 106-112 eilutės:

Kaip ir kuriuos išsiaiškinimus galiu pavaizduoti menais?
* Rinkti iš žmonių pavyzdžius, kaip ką yra išsiaiškinę.
* Žmonių įvairios kertinės vertybės.
* Įvairios širdies tiesos ir pasaulio tiesos.
* Matematikos dėsniai.
>><<
2014 liepos 24 d., 11:44 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 2-7 eilutės:

Kaupiu, nagrinėju, rūšiuoju, apipavidalinu, taikau išgyvenimus, pirmiausiai savo, paskui ir kitų. Juos nagrinėsiu vaidyba savo pamokoje ir taip pat gatvėje. Pristatysiu menais, jais bendrausiu su žmonėmis. Siesiu su išsiaiškinimais.

* Mama mus mažus vaikus pamokė, kas yra Dievas, kas yra Jėzus. Supratau, kad tai rimta.
* Dievą kalbinau suteikti man laisvę mąstyti.
* Lacie Diaz mane pamokė, kad man netinka keiktis.
2014 vasario 03 d., 12:27 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 57-99 eilutės:

'''Klausimų išsiaiškinimas'''

* Kaip perėjau iš vieno klausimo į kitą(?)
* Mane domina į kurį klausimą išsiaiškinimas atsako, nebūtinai kurį jisai kelia.
* Kurie išsiaiškinimai susiaurina sprendžiamo klausimo (ir tikėjimo) apimtį?
* Ką sužinome ne iš klausimų? o priešingai, kitaip? Pavyzdžiui, Dievo klausausi, gyvenimas pamoko.

'''Išsiaiškinimų išsiaiškinimas'''

* Kaip kiekvieną išsiaiškinimą išsiaiškinome? Kokia jų kilmė? Gaunasi išsiaiškinimų medis.
* Kaip žinojimo rūmai save išsiaiškina? ir taip toliau? kokie tokiu būdu išsiveda išsiaiškinimo lygmenys? ar tai (Dievo būtinumu) išverčia sandarų išsisklaidimo raidą (Dievo nebūtinumu)? Ar taip viskas susiveda link Dievo ir į Dievą?
* Kaip žinojimo rūmai save išsiaiškina? ir taip toliau? kokie tokiu būdu išsiveda išsiaiškinimo lygmenys? ar tai (Dievo būtinumu) išverčia sandarų išsisklaidimo raidą (Dievo nebūtinumu)? Ar taip viskas susiveda link Dievo ir į Dievą?

'''Išsiaiškinimų kalba'''

* Kaip išsiaiškinimai yra susiję vienas su kitu?
* Kaip išsiaiškinimai vienas kitą palaiko?
* Kaip klausimas veda į atsakymą, o atsakymas į naujus klausimus?
* Kaip mūsų mintys seka viena po kitos? Kaip jos išauga?
* Kaip tai susiję su tuo, kas Dievui rūpi, reiškia, įvyksta? O jam rūpi mūsų branda.
* Kaip išsiaiškinimai susiję su kalbomis: pagrindimu, įvardijimu, pasakojimu? Ką bendro turi klausimai: kaip kas ima rūpėti? reikšti? įvykti?
* Gal trys gyvenimo kalbos ir apskritai švietimas išplaukia iš to, kaip mums kas tampa įdomu?
* Kaip išsiaiškinimai susiję su visaregiu?
* Kaip išsiaiškinimai susiję su geros valios pratimais?
* Koks laipsnyno vaidmuo? Kokie įtampos balsai?
* Kaip žinojimo rūmai susiję su kalbomis?

'''Apžvelgti išsiaiškinimais'''

* Kaip visos sandaros išplaukia iš žinojimo rūmų?
* Kaip įvairiausiai sustatomi žinojimo rūmai? Kaip jie įvairiausiai išreiškia Kitą?
* Kaip atrodytų mano žinojimas jeigu viską išdėstyčiau žinojimo rūmais? Visa ką esu išradęs išdėstyti savo žinojimo rūmais. Susieti klausimus kuriuos atsakiau su tuo kaip Dievas tame dalyvavo ir su išsiaiškinimu. Taip kad pavaizduoju savo ir Dievo bendravimą.'
* Klausimus, kuriuos atsakiau, susieti su išsiaiškinimais. Išsiaiškinimus susieti su klausimais, kuriuos atsakiau. Žinojimo rūmais apžvelgti visus klausimus.
* Kaip su žinojimo rūmais susieti visas įvairiausias sandaras?
* Parodos kambario išdėstymu sugretinti, sulyginti įvairius visko pristatymo būdus: visko žinojimą ir žinojimo taikymą; žinojimo rūmus; klausimų brėžinį; Dievo vaidmenį.
* Sieti kiekvieną savo aprašų temą su susijusiomis menėmis, pomenėmis. Kurios menės lieka?

'''Išsiaiškinimais puoselėti bendrystę'''

* Kaip bendradarbiauti su Dievu pristatant išsiaiškinimus meniškai, kūrybinga veikla ir jais skatinti savišvietą? amžiną gyvenimą, brandą čia ir dabar?
* Kaip savišvieta susijusi su išsiaiškinimais? Kaip matematikos ar rašymo pratimai sudomina žmogų, kuria ir atleidžia įtampą, veda iš vieno klausimo į kitą?
* Kodėl meilė neiškyla mano išsiaiškinimų svarboje? Kodėl man nerūpi mylėti?
2014 vasario 03 d., 12:02 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 40-58 eilutės:
>>bgcolor=#FFFFC0<<

'''Išsiaiškinimų nagrinėjimas'''

* Kokio pobūdžio [[tikėjimas]] (ir pašnekovas) glūdi įvairiuose išsiaiškinimuose? Kaip siejasi tikėjimo apimtys?
* Koks yra kiekvieno išsiaiškinimo tikslas, ir atitinkamai, tikėjimo apimtis? Kaip tikslai susiję?
* Kokia išsiaiškinimų vidinė eiga?
* Paskirų pavyzdžių nagrinėjimas Išnagrinėti kiekvieną išsiaiškinimą. Suvokti:
** Kas jame įdomu?
** Kaip klausimas kelia įtampą?
** Kaip atsakymas įtampą nuslopina?
** Kurią sandarą prileidžiame?
** Kaip sandarą suvokiame bendriau, savimi ir kitu?
** Kaip sandarą savimi papildome?
** Kaip nauja sandara išreiškia Dievą jo požiūriu?
** Kaip naujai iškyla įtampa?
** Kaip išsiaiškinimo rūšis siejasi su atminties rūšimi?

>><<
2014 sausio 24 d., 15:20 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
http://www.ms.lt/derlius/48pomenes.png
į:
http://www.ms.lt/derlius/48pomenes.jpg
2014 sausio 24 d., 15:19 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 2-3 eilutės:

http://www.ms.lt/derlius/48pomenes.png
2014 sausio 24 d., 15:18 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 1-2 eilutės:
[[Žinojimo rūmai]]
2013 gruodžio 28 d., 20:52 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 32-35 eilutės iš
http://www.ms.lt/derlius/20100604issiaiskinimai.png
į:
Attach:20100604issiaiskinimai.png

Attach:issiaiskinimai
.png
2013 gruodžio 26 d., 08:29 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 30-32 eilutės iš
Mokau - išsiaiškinimų, kaip ką išsiaiškiname, kaip iš klausimų kyla atsakymai. Klausimai yra kas lieka viską pašalinus, atsakymas yra kas nauja, o juos jungia sandara, ja sutampa.
į:
Mokau - išsiaiškinimų, kaip ką išsiaiškiname, kaip iš klausimų kyla atsakymai. Klausimai yra kas lieka viską pašalinus, atsakymas yra kas nauja, o juos jungia sandara, ja sutampa.

http://www.ms.lt/derlius/20100604issiaiskinimai.png
2012 sausio 10 d., 20:18 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 22-33 eilutės:

Lyginu, kaip Dievas, Jėzus, aš ir kiti aiškinamės, kaip įvairiai išgyvename "žinojimo rūmus" ir jų 24 menes. Jau surinkau [[http://www.selflearners.net/ways/ | virš 1,500 išsiaiškinimo būdų]]. Esu glaustai aprašęs beveik 300 išsiaiškinimo būdų, kuriais esu puoselėjęs savo mintis apie gyvenimą. Visus būdus surūšiavau į 24 "menes", tai įvairūs "mąstymo rėmai". Ketinu kiekvienai menei atrinkti pavyzdinius būdus Dievo, Jėzaus bei mano mąstyme, taip pat matematikoje. Kiekvieną pavyzdinį išsiaiškinimo būdą permąstysiu šiais klausimais:
* kuriuos klausimus aiškina?
* kas juo domina?
* kaip klausimas kelia įtampą?
* kaip atsakymas įtampą malšina?
* kurią sandarą prileidžiame?
* kaip šią sąvoką suvokiame bendriau, apimdami save bei kitus?
* kaip sandarą savimi papildome?
* kaip nauja sandara išreiškia Dievą jo požiūriu?
* kaip naujai iškyla įtampa?
Taip nagrinėdamas tikiu suvokti Dievo vaidmens ir sandarų raidą. Mane domina, kaip Dievas įvairiai reiškiasi Jėzaus ir mano gyvenimuose, taip pat matematikoje bei bet kurioje srityje. Kaip išsiaiškinimai sieja dvasią ir sandarą?
2012 sausio 10 d., 20:17 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 23-34 eilutės:

Lyginu, kaip Dievas, Jėzus, aš ir kiti aiškinamės, kaip įvairiai išgyvename "žinojimo rūmus" ir jų 24 menes. Jau surinkau [[http://www.selflearners.net/ways/ | virš 1,500 išsiaiškinimo būdų]]. Esu glaustai aprašęs beveik 300 išsiaiškinimo būdų, kuriais esu puoselėjęs savo mintis apie gyvenimą. Visus būdus surūšiavau į 24 "menes", tai įvairūs "mąstymo rėmai". Ketinu kiekvienai menei atrinkti pavyzdinius būdus Dievo, Jėzaus bei mano mąstyme, taip pat matematikoje. Kiekvieną pavyzdinį išsiaiškinimo būdą permąstysiu šiais klausimais:
* kuriuos klausimus aiškina?
* kas juo domina?
* kaip klausimas kelia įtampą?
* kaip atsakymas įtampą malšina?
* kurią sandarą prileidžiame?
* kaip šią sąvoką suvokiame bendriau, apimdami save bei kitus?
* kaip sandarą savimi papildome?
* kaip nauja sandara išreiškia Dievą jo požiūriu?
* kaip naujai iškyla įtampa?
Taip nagrinėdamas tikiu suvokti Dievo vaidmens ir sandarų raidą. Mane domina, kaip Dievas įvairiai reiškiasi Jėzaus ir mano gyvenimuose, taip pat matematikoje bei bet kurioje srityje. Kaip išsiaiškinimai sieja dvasią ir sandarą?

Išsiaiškinimai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 sausio 16 d., 20:20