Iš Gvildenu svetainės

Mintys: JonoNoreikosValiaIrGalia

Jono Noreikos valia ir galia

Jono Noreikos valią parodo - jo gyvenimo tema - nesuskaldoma vienybė - ir būtent jisai apibrėžia tą vienybę

Papildomi

Jonas Noreika buvo aukščiausia valdžia Telšių apskrityje. Tai iš tiesų stebėtina, nes jisai 1941 m. vasarą tebuvo 30 metų amžiaus ir neturėjo jokios patirties politinėse pareigose. Jo iškilimą lėmė ne tik jo užsidegimas, bet pirmiausiai, jo geri ryšiai su vokiečiais; jo platūs ryšiai su lietuviais rengiant sukilimą, tiek Lietuvoje, tiek Vokietijoje; taip pat tai, kad sovietai prieš karą Telšių krašte susėmė vyresniuosius karininkus.

Šiauliuose

Telšių apskrities lietuvių valia ir galia

Vokiečių nebuvimas

Lietuvos lietuvių valia ir galia

lietuvių valia

lietuvių galia

Vokiečių okupantų valia ir galia

Kad nebuvo aiškaus įsakymo išžudyti žydus parodo:

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/JonoNoreikosValiaIrGalia
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 spalio 22 d., 20:23