Iš Gvildenu svetainės

Mintys: JuozasAmbrazevičius

Blynas ps.188: kaip visi LAF vadovai bijo ir teisinasi, kad neskaitė Prapuolenio kalbos

Į Laisvę vedamąjį parašė Zenonas Ivinskis

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/JuozasAmbrazevi%c4%8dius
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 kovo 14 d., 21:35