神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Rinkti išsiaiškinimo būdus

Directing the Documentary by Michael Rabiger

Laima Vincė. "Rašyti gali kiekvienas".

Kurse buvo svarbu:

 • Knygos pristatymas
 • kursas privalomas
 • kiek darbo įdėjo
 • balsu perskaito ir kiekvienas komentuoja - tris teigiamas pastabas ir tris neigiamas pastabas

Siesiu su dorove (kaip atjausti kitus) ir išsiaiškinimo būdais (kuriuos aprašome). Inžinieriai turi dažnai pristatyti savo išsiaiškinimo būdus. Kūryba yra naujo požiūrio pristatymo priemonės. Mūsų laikais, kada privalome išsiskirti nuo kompiuterių, turime sugebėti amžinai bręsti, gyventi vis naujais požiūriais. Tenka sugebėti pristatyti tai, kas nėra savaime aišku, seniai žinoma ir sutartinai išsakoma.

Rašinio gairės:

 • Turi vykti 1939-1948 Lietuvoje. Tai laikotarpis kada gyvenimas ištisai keitėsi, niekaip nenusistovėjo.
 • Turi būti nors du veikėjai. Vienas panašus į rašytoją (amžiumi, lytimi) ir kitas nepanašus.
 • Turi rašyti slapyvardžiu, nesisieti tiesiogiai su pasakotoju.
 • Turi apsiriboti tam tikru ilgiu.
 • Aprašyti, kaip vienas veikėjas kažką gyvenime išsiaiškino.

Vertinti rašinius:

 • Ar rūpi veikėjas? juos atjausti?
 • Ar skatina pamąstyti apie gyvenimą?
  • Pavyzdžiui, apie dorovinį klausimą, plačiausia prasme.
 • Ar pavyksta sukurti ir išlaikyti savitą nuotaiką?
 • Ar pavyksta įtikinti, jog aprašyta tų laikų tikrovė?
 • Ar vyksta koks nors virsmas, branda, ar iš viso kažkas įvyksta, ar susitelkia rašinys kuriame nors taške?
 • Ar sugeba kokiais nors būdais išlaikyti dėmesį?
 • Ar sugeba (tiesiogiai ar netiesiogiai) atskleisti vertinimus iš skirtingų kampų?
 • Ar galima visaip atpažinti rašytoją (tai teigiama)?

Išmokti, kaip įvairiai galima pagirti kūrinį:

 • žodyną
 • nuotaiką, aplinką
 • taisyklingą kalbą
 • tvarkinga mintis

Klasės eiga:

 • Rašyti pora kartų į savaitę, nors trumpai, Kęsto Augučio "tris knygas":
  • Vesti blogą savo rašytojo vardu.
  • Rinkti mintis, tikslus, priemones tezaure.
  • Kurti savo enciklopediją duomenų, vaizdų.
 • Rašyti ne ilgai, o talpiai, pavyzdžiui, vieną puslapį. Tada galėsime greitai skaityti.
 • Skaityti pirminius šaltinius, taip pat tuos laikus vaizduojančią literatūrą.
 • Remtis Reibigerio knyga, kūrybos būdu.

Namų darbai

 • Remsimės sąrašu klausimų apie veikėjus. Juos neatsakysime tiesiogiai, o
 • Pirmasis namų darbas: parašyti apie save - atsakyti į klausimus apie save.
 • Aprašyti įdomų įvykį iš savo gyvenimo.
 • Parinkti įdomią citatą apie įžymų žmogų ir atsakyti klausimus apie jį.
 • Perrašyti apie tą žmogų istorinį šaltinio įvykį, kad būtų iš esmės tie patys faktai, bet įdomiau skaityti.
 • Atsakyti klausimus apie paprastą žmogų.
 • Atsakyti klausimus apie beletristinį veikėją.
 • Aprašyti iš savo gyvenimo: kaip ką išsiaiškinau.
 • Sukurti savo apsakymą.
 • Egzaminas: perskaityti skaitinėlį. Mintinai mokėti klausimus. Parašyti rašinėlį apie veikėją skaitinėlyje.

Šaltiniai anglų kabla

 • Riva Lozansky dienoraštis
 • Juozo Lukšos-Daumanto prisiminimai
 • Between Shades of Gray
 • Avraham Tory
 • Czeslaw Milosz
 • Vytautas Mačiuika (translate into English?)

KūrybinisRašymas


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2016 gegužės 22 d., 09:35