调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mintys.KūrybinisRašymas istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2016 gegužės 22 d., 09:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-3 eilutės:
'''Rinkti išsiaiškinimo būdus'''
Ištrinta 4 eilutė:
2016 gegužės 22 d., 09:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-3 eilutės:
Directing the Documentary by Michael Rabiger
2016 gegužės 22 d., 09:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 2-7 eilutės:

Kurse buvo svarbu:
* Knygos pristatymas
* kursas privalomas
* kiek darbo įdėjo
* balsu perskaito ir kiekvienas komentuoja - tris teigiamas pastabas ir tris neigiamas pastabas
2016 gegužės 22 d., 09:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-3 eilutės:
Laima Vincė. "Rašyti gali kiekvienas".
2016 gegužės 20 d., 23:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-58 eilutės iš
ąčęčėį tikrinu ąęėįęį [[Ačiū]]
į:
Siesiu su dorove (kaip atjausti kitus) ir išsiaiškinimo būdais (kuriuos aprašome). Inžinieriai turi dažnai pristatyti savo išsiaiškinimo būdus. Kūryba yra naujo požiūrio pristatymo priemonės. Mūsų laikais, kada privalome išsiskirti nuo kompiuterių, turime sugebėti amžinai bręsti, gyventi vis naujais požiūriais. Tenka sugebėti pristatyti tai, kas nėra savaime aišku, seniai žinoma ir sutartinai išsakoma.


Rašinio gairės:
* Turi vykti 1939-1948 Lietuvoje. Tai laikotarpis kada gyvenimas ištisai keitėsi, niekaip nenusistovėjo.
* Turi būti nors du veikėjai. Vienas panašus į rašytoją (amžiumi, lytimi) ir kitas nepanašus.
* Turi rašyti slapyvardžiu, nesisieti tiesiogiai su pasakotoju.
* Turi apsiriboti tam tikru ilgiu.
* Aprašyti, kaip vienas veikėjas kažką gyvenime išsiaiškino.Vertinti rašinius:
* Ar rūpi veikėjas? juos atjausti?
* Ar skatina pamąstyti apie gyvenimą?
** Pavyzdžiui, apie dorovinį klausimą, plačiausia prasme.
* Ar pavyksta sukurti ir išlaikyti savitą nuotaiką?
* Ar pavyksta įtikinti, jog aprašyta tų laikų tikrovė?
* Ar vyksta koks nors virsmas, branda, ar iš viso kažkas įvyksta, ar susitelkia rašinys kuriame nors taške?
* Ar sugeba kokiais nors būdais išlaikyti dėmesį?
* Ar sugeba (tiesiogiai ar netiesiogiai) atskleisti vertinimus iš skirtingų kampų?
* Ar galima visaip atpažinti rašytoją (tai teigiama)?

Išmokti, kaip įvairiai galima pagirti kūrinį:
* žodyną
* nuotaiką, aplinką
* taisyklingą kalbą
* tvarkinga mintis


Klasės eiga:
* Rašyti pora kartų į savaitę, nors trumpai, Kęsto Augučio "tris knygas":
** Vesti blogą savo rašytojo vardu.
** Rinkti mintis, tikslus, priemones tezaure.
** Kurti savo enciklopediją duomenų, vaizdų.
* Rašyti ne ilgai, o talpiai, pavyzdžiui, vieną puslapį. Tada galėsime greitai skaityti.
* Skaityti pirminius šaltinius, taip pat tuos laikus vaizduojančią literatūrą.
* Remtis Reibigerio knyga, kūrybos būdu.

Namų darbai
* Remsimės sąrašu klausimų apie veikėjus. Juos neatsakysime tiesiogiai, o
* Pirmasis namų darbas: parašyti apie save - atsakyti į klausimus apie save.
* Aprašyti įdomų įvykį iš savo gyvenimo.
* Parinkti įdomią citatą apie įžymų žmogų ir atsakyti klausimus apie jį.
* Perrašyti apie tą žmogų istorinį šaltinio įvykį, kad būtų iš esmės tie patys faktai, bet įdomiau skaityti.
* Atsakyti klausimus apie paprastą žmogų.
* Atsakyti klausimus apie beletristinį veikėją.
* Aprašyti iš savo gyvenimo: kaip ką išsiaiškinau.
* Sukurti savo apsakymą.
* Egzaminas: perskaityti skaitinėlį. Mintinai mokėti klausimus. Parašyti rašinėlį apie veikėją skaitinėlyje.

Šaltiniai anglų kabla
* Riva Lozansky dienoraštis
* Juozo Lukšos-Daumanto prisiminimai
* Between Shades of Gray
* Avraham Tory
* Czeslaw Milosz
* Vytautas Mačiuika (translate into English?)
2016 gegužės 20 d., 23:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
ąčęčėį tikrinu ąęėįęį
į:
ąčęčėį tikrinu ąęėįęį [[Ačiū]]
2016 gegužės 20 d., 23:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
ąčęčėį tikrinu
į:
ąčęčėį tikrinu ąęėįęį
2016 gegužės 20 d., 23:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
ąčęčėį
į:
ąčęčėį tikrinu
2016 gegužės 20 d., 23:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 1 eilutė:
ąčęčėį
2016 gegužės 20 d., 23:31 atliko AndriusKulikauskas -

KūrybinisRašymas


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2016 gegužės 22 d., 09:35