Iš Gvildenu svetainės

Mintys: KūrybinisRašymas

Rinkti išsiaiškinimo būdus

Directing the Documentary by Michael Rabiger

Laima Vincė. "Rašyti gali kiekvienas".

Kurse buvo svarbu:

Siesiu su dorove (kaip atjausti kitus) ir išsiaiškinimo būdais (kuriuos aprašome). Inžinieriai turi dažnai pristatyti savo išsiaiškinimo būdus. Kūryba yra naujo požiūrio pristatymo priemonės. Mūsų laikais, kada privalome išsiskirti nuo kompiuterių, turime sugebėti amžinai bręsti, gyventi vis naujais požiūriais. Tenka sugebėti pristatyti tai, kas nėra savaime aišku, seniai žinoma ir sutartinai išsakoma.

Rašinio gairės:

Vertinti rašinius:

Išmokti, kaip įvairiai galima pagirti kūrinį:

Klasės eiga:

Namų darbai

Šaltiniai anglų kabla

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/K%c5%abrybinisRa%c5%a1ymas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2016 gegužės 22 d., 09:35