神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.Kalbotyra istorija

Rodyti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2017 balandžio 13 d., 12:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 18 eilutė:
* [[http://www.vyvevans.net/how-words-mean | Vyvyan Evans: How Words Mean]]
2017 kovo 29 d., 10:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 10-11 eilutės iš
* Reiškinys: Ištisai derinamos giminės, skaičiai, linksniai, laikai ir t.t. Kodėl? Bendra taisyklė, jog kalbant reikia vis patikslinti turinį, užtat padėti išskirti požiūrius.
į:
* Reiškinys: Ištisai derinamos giminės, skaičiai, linksniai, laikai ir t.t. Kodėl? Bendra taisyklė, jog kalbant reikia vis patikslinti turinį, užtat padėti išskirti požiūrius. Ir tai būdas susigaudyti, ką galėtų reikšti nepažįstamas žodis.
* Reiškinys: Frazę galima suprasti, kaip žodį - nepažįstamą žodį
.
2017 kovo 29 d., 10:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 10 eilutė:
* Reiškinys: Ištisai derinamos giminės, skaičiai, linksniai, laikai ir t.t. Kodėl? Bendra taisyklė, jog kalbant reikia vis patikslinti turinį, užtat padėti išskirti požiūrius.
2017 kovo 28 d., 13:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 4-5 eilutės iš
* Kalbame tokia tvarka, kad kiti mus suprastų. Užtat yra žodžių dėliojimo menas. Atsiranda dėliojimo taisyklės, kurios priklauso nuo paskiros kalbos.
* Reiškinys: Kalbame sakiniais. Kodėl? Išreikšti, kad mūsų išsąkyta mintis yra išbaigta, užtat ją įmanoma suprasti.
į:
* Kalbame tokia tvarka, kad kiti mus suprastų. Užtat yra žodžių dėliojimo menas. Atsiranda dėliojimo taisyklės, kurios priklauso nuo paskiros kalbos. Kalbame tokia tvarka, kad kiti žinotų, kas mintyje svarbiausia, kad turėtų raktą į supratimą.
* Reiškinys: Kalbame sakiniais. Kodėl? Išreikšti, kad mūsų išsąkyta mintis yra išbaigta, užtat ją įmanoma suprasti. Taip pat leisti kitiems kalbėti, pasisakyti arba pasitikrinti, pritarti
.
2017 kovo 28 d., 13:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 4 eilutė iš:
* Kalbame tokia tvarka, kad kiti mus suprastų. Užtat yra žodžių dėliojimo menas.
į:
* Kalbame tokia tvarka, kad kiti mus suprastų. Užtat yra žodžių dėliojimo menas. Atsiranda dėliojimo taisyklės, kurios priklauso nuo paskiros kalbos.
2017 kovo 28 d., 12:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-19 eilutės iš
[[https://en.wikipedia.org/wiki/Syntax | Wikipedia: Syntax]]

Struktūrinė lingvistika

[[http://www.kf.vu.lt/struktura/darbuotojai/algirdas-budrevicius | Algirdas Budrevičius]]

[[http://www
.flf.vu.lt/struktura/katedros/lietuviu-kalbos-katedra/902-axel-holvoet | Axel Holvoet]]

Gediminas Degėsys
, poliglotas, afrikiečių kalbos.

Jurgis Pakerys.

Eglė Žilinskaitė - atostogauja.

Vytas Vidūnas.

Inesa Šeškauskienė

Vilma
Zubaitienė. Žodynai, pragmatika.
į:
Bandyti šnekamųjų kalbų taisykles išvesti iš bendrų tikslų, kad kiti mus suprastų, ir kad mes save suprastumėme. Mes mąstome pasąmone, išjausdami, kaip viskas susiveda. Taip pat mąstome sąmone, skaidydami, išskirdami skirtingus požiūrius.

Bendri suprantamumo dėsniai
* Kalbame tokia tvarka, kad kiti mus suprastų. Užtat yra žodžių dėliojimo menas.
* Reiškinys: Kalbame sakiniais. Kodėl? Išreikšti, kad mūsų išsąkyta mintis yra išbaigta, užtat ją įmanoma suprasti.
* Reiškinys: Kalbame žodžiais. Žodį įmanoma suprasti.
* Reiškinys: Kalbame skiemenimis. Skiemenį gali būti įmanoma suprasti.
* Reiškinys: Yra žodžių rūšys. Rūšys išsiskiria tuo, ką turime būti supratę. Pavyzdžiui, įvardį suprasti, turime suprasti nurodytą daiktavardį; būdvardį - apibūdintą daiktavardį; ir t.t.
* Reiškinys: Yra sakiniai sudaryti iš paskiro išsireiškimo, kuris gali tarnauti įvadiniu išsireiškimu.Paskaityti
* [[https://en.wikipedia.org/wiki/Linguistics | Wikipedia: Linguistics]]
* [[https://en.wikipedia.org/wiki/Syntax | Wikipedia: Syntax]]

Su kuo pabendrauti?
* Gediminas Degėsys, poliglotas, afrikiečių kalbos.
* [[http://www.kf.vu.lt/struktura/darbuotojai/algirdas-budrevicius | Algirdas Budrevičius]] Struktūrinė lingvistika
* [[http://www.flf.vu.lt/struktura/katedros/lietuviu-kalbos-katedra/902-axel-holvoet | Axel Holvoet]] Struktūrinė lingvistika
* Jurgis Pakerys.
* Eglė Žilinskaitė - atostogauja.
* Vytas Vidūnas.
* Inesa Šeškauskienė
*
Vilma Zubaitienė. Žodynai, pragmatika.
2016 vasario 08 d., 17:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 5-19 eilutės iš
[[http://www.kf.vu.lt/struktura/darbuotojai/algirdas-budrevicius | Algirdas Budrevičius]]
į:
[[http://www.kf.vu.lt/struktura/darbuotojai/algirdas-budrevicius | Algirdas Budrevičius]]

[[http://www.flf.vu.lt/struktura/katedros/lietuviu-kalbos-katedra/902-axel-holvoet | Axel Holvoet]]

Gediminas Degėsys, poliglotas, afrikiečių kalbos.

Jurgis Pakerys.

Eglė Žilinskaitė - atostogauja.

Vytas Vidūnas.

Inesa Šeškauskienė

Vilma Zubaitienė. Žodynai, pragmatika.
2016 vasario 08 d., 13:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-5 eilutės iš
[[https://en.wikipedia.org/wiki/Syntax | Wikipedia: Syntax]]
į:
[[https://en.wikipedia.org/wiki/Syntax | Wikipedia: Syntax]]

Struktūrinė lingvistika

[[http://www.kf.vu.lt/struktura/darbuotojai/algirdas-budrevicius | Algirdas Budrevičius
]]
2016 vasario 08 d., 13:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 1 eilutė:
[[https://en.wikipedia.org/wiki/Syntax | Wikipedia: Syntax]]

Kalbotyra


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 balandžio 13 d., 12:30