调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mintys.Kasdienybės istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2017 vasario 02 d., 21:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 138-139 eilutės:

Šimtus žmonių esu paklausęs: Kuri vertybė jums kertinė, visas kitas aprėpianti? Ir kuriam klausimui norėtumėte rasti atsakymą? Pristatysiu, kaip įvairiai žmonės yra atsiliepę. Visų kertinės vertybės yra skirtingos, taip kad žmonės įvardinę tą pačią vertybę visgi kiekvienas savaip ją supranta. Mūsų kertinė vertybė yra mūsų atsakymas į grandinę "kodėl? ir kodėl?", ji mus veda už vaizduotės ribų, mus sieja su aukštesniu požiūriu, mūsų tėvų ar Dievo, mus mylinčių labiau, kaip mes patys save. Užtat ji mus sutelkia ir pratina gyventi nežinojimo keliu. Toliau nagrinėju, kokie įmanomi santykiai tarp mūsų vertybės ir mūsų klausimų, kaip šie santykiai glūdi visuose mūsų gyvenimo rūpesčiuose, ir kaip mus brandina ir mūsų vertybę amžinai ryškina mūsų klausimai ir gvildenimai.
2017 vasario 02 d., 01:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 76-77 eilutės:
* Ieškome nežinojimo kelio, nuklystame žinojimu.
Pakeistos 97-101 eilutės iš
* Rūpesčių pavyzdžiai - įsijausti į pavyzdį - paskui apibendrinti, kas rūpi - pajusti veiksmą:
** Žmona galvoja, kaip praleisti sekmadienį. Rūpi ko nori(?) ką veikti (?)
** Menininkui rūpi draugui išsiųsti dovaną
. Rūpi neatidėlioti.
** Menininkui
rūpi gerai pravesti pamoką. Rūpi sutvarkyti.
** Apetito neturinčiam ligoniui rūpi išsiaiškinti kokio maisto nori. Rūpi nuteikti save.
į:
* Rūpesčių pavyzdžiai - įsijausti į pavyzdį - paskui apibendrinti ir rūšiuoti, kas rūpi - pajusti veiksmą:
** Keramikė galvoja, kaip praleisti sekmadienį. Rūpi išgirsti save, ko nori.
** Grafikui rūpi draugui išsiųsti dovaną. Rūpi neatidėlioti
.
** Jam taip pat rūpi gerai pravesti pamoką. Rūpi sutvarkyti.
** Apetito neturinčiam ligoniui rūpi visgi kažką suvalgyti. Rūpi nuteikti save.
Pakeistos 103-117 eilutės iš
**
į:
** Keramikei rūpi sutvarkyti kambarį tačiau išsaugoti moksleiviams naudingas medžiagas. Rūpi derinti.
** Dėstytojai rūpi likti neabejingai Lietuvos politikai. Rūpi paprieštarauti.
** Jai taip pat rūpi pasijusti reikalinga Lietuvoje, kaip kurianti pilietė. Rūpi atsiremti į palaikymą.

Pavyzdžiai pradėjo kartotis. Veiksmų rūšyse įžvelgiau, atpažinau 6 atvaizdų sandarą. Tai visuminiai požiūriai, išsakantys, kaip Dievas už sąlygų išeina į sąlygas, tai yra, į mus. Yra 4 apimtys: niekas, kažkas, betkas, viskas, ir 2 ryšiai - klausimas (didėjantis laisvumas) ir atsakymas (mažėjantis laisvumas). Keturiais rūpesčiais rūpinamės savimi tiesiogiai:
* Rūpi niekas - rūpi išgirsti save
* Rūpi kažkas - rūpi neatidėlioti
* Rūpi betkas - rūpi sutvarkyti
* Rūpi viskas - rūpi nuteikti save
Dviem rūpesčiais rūpinamės save netiesiogiai, nes rūpinamės savo santykiais su kitais:
* Rūpi klausimas - rūpi paprieštarauti
* Rūpi atsakymas - rūpi derinti
Šių 6 rūpesčių savimi galime nepaisyti jeigu gyvename bendru žmogumi ir rūpi kitas - rūpi nuteikti kitą. O iš viso galime gyventi be rūpesčių, galime gyventi pasąmone, jeigu rūpi atsiremti į palaikymą. Tokiu atveju mūsų rūpesčiai atpuola.

Yra 6 išgyvenimai: Esamybė, galimybė, siekiamybė. Nesamybė, negalimybė, nesiekiamybė.
2017 vasario 02 d., 01:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 95-100 eilutės iš
* Rūpesčių pavyzdžiai
į:
* Rūpesčių pavyzdžiai - įsijausti į pavyzdį - paskui apibendrinti, kas rūpi - pajusti veiksmą:
** Žmona galvoja, kaip praleisti sekmadienį. Rūpi ko nori(?) ką veikti (?)
** Menininkui rūpi draugui išsiųsti dovaną. Rūpi neatidėlioti.
** Menininkui rūpi gerai pravesti pamoką. Rūpi sutvarkyti.
** Apetito neturinčiam ligoniui rūpi išsiaiškinti kokio maisto nori. Rūpi nuteikti save.
** Mokytojai rūpi sudominti jaunimą išvyka į operą. Rūpi nuteikti kitą.
Pridėta 102 eilutė:
2017 vasario 02 d., 00:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 86-96 eilutės:

* Nagrinėjimas: kas ne rūpesčiai
** Kvėpavimas... kas sprendžiasi savaime
** Kas sprendžiasi iš karto
** Pasąmonei svarbu, kad būtumėme mylimi, sulauktumėme dėmesio, jaustumėmės nevaržomi, bet tai negali būti sąmoningi rūpesčiai nes norime, kad tai būtų savaime, be mūsų pastangų. Nebent tiktai sąmoningai gali rūpėti, kad taip pasijustumėme.
* Rūpestis iškyla įpareigojant save laike/erdvėje. Apsibrėžia lūkestis, kraunasi jausmai.
* Rūpesčiais pakurstome save, vairuojame save.
* Rūpesčiais įsisąmonijame priežastis, kuriomis save įtakojame.

* Rūpesčių pavyzdžiai
**
2017 vasario 01 d., 22:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 42-43 eilutės iš
** Vertybė sieja esminę priešingybę tarp rūpesčio (visuomenėje) ir (asmens) išgyvenimo.
į:
** Vertybė sieja esminę priešingybę tarp rūpesčio (visuomenėje) ir (asmens) išgyvenimo.
** Tarp to kas man duota (tiesa) ir kas nuo manęs priklauso (gyventi). Panašiai, kiti gyvena darna, nežinojimu, Dievo kūriniu. Ir tokie sandai yra pagrindas žemėlapiui
.
Pridėta 46 eilutė:
** Kai kurios sąvokos remiasi tiktai bendrybėmis - gyvenimo lygtis; vaizduotės ribos, kurių dėka įsivaizduojame Dievo požiūrį; mūsų samprotavimą, skiriantį vidinius sumanymus ir išorinį elgesį; mūsų bendravimą su vienu kitu asmeniu; mūsų bendruomenę ir bendrystę; ir netgi mūsų pasaulio reiškiniais.
2017 vasario 01 d., 22:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 57-58 eilutės:
** Žmogus susitelkia į savo vertybę, į ją investuoja save.
** Užtat žmogus pažįstantis save, suvokia kiek daug nežino, išdrįsta užduoti joms, paklausti kitų žvaigždžių danguje daugybę klausimų, gyventi klausimais.
2017 vasario 01 d., 22:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 35 eilutė:
** Ji suveda, suderina to žmogaus skirtingas vertybes.
2017 vasario 01 d., 22:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 31-34 eilutės iš
** Jomis lyg ir vis labiau pažįstame save, kaip antikos graikai mokydavo.
į:
** Jomis lyg ir vis labiau pažįstame save, kaip antikos graikai mokydavo.
** Ją turintis yra gimęs antrą kart, kaip Kristus kalba. Jisai savo vertybe gali gyventi bendru žmogumi, ne paskiru žmogumi.
** Tai yra meilės atspindžiai - Alacho vardai - Gyvenimo knygos turinys.
** Tai atliepia tai, ką kiekvienas galvoja yra šio pasaulio trūkumas, kokios meilės jame pasigenda.
2017 vasario 01 d., 22:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 16 eilutė iš:
** [brėžinys] darbo grupės, vadovų vertybės, šalys, nuotraukos
į:
** [brėžinys] darbo grupės, vadovų vertybės, šalys, nuotraukos - paaiškėja, kam jie turėtų vadovauti
2017 vasario 01 d., 22:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
[+Mintys+]
į:
[+Asmeninė vertybė, ją ryškinantys klausimai ir mūsų gyvenimo rūpesčiai+]
2017 vasario 01 d., 22:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 82 eilutė:
* Paaiškina keistą dalyką, kodėl be elgesio turėtų ir galėtų būti ir dorovė? Betgi tai įgalina sąmoningumas. Užtat klausimu galime gyventi ne šiaip kūniška, smegeniška pasąmone, bet galime gyventi dvasiškai, sąmoningai. Mūsų pasąmonė yra smegenyse, bet ją užvaldo sąmonė, tarsi už smegenų, tarsi smegenų šešėlis. Užtat yra dvilypis gyvenimas. Ir to dvilypiškumo gali būti labai labai nedaug, kad toje dviprasmybėje būtent šešėlis valdytų smegenis.
2017 vasario 01 d., 22:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 80-81 eilutės:

* Klausimai iškelia įtampą tarp elgesio ir dorovės, tarp rūpesčio ir išgyvenimo, užtat išryškina vertybę. Išsakome rūpestį taip, kad kiti galėtų juo gyventi, ir būtent Dievas, tad ir mes kaip Dievas, kaip bendras žmogus.
2017 vasario 01 d., 21:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 40 eilutė:
** Galim paklausti, ką vertinu savo vertybe? Pavyzdžiui, "gyventi tiesa" aš vertinu save, kaip aš gyvenu, o taip pat aš ieškau tos besąlygiškos tiesos. Vienas sandas (gyventi) teikia atsakymą, o kitas sandas (tiesa) kelia klausimą - kas yra tiesa? ir kas nėra tiesa?
2017 vasario 01 d., 21:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 54 eilutė:
** Vertybės gali būti bendrybės, gali būti žemiškos - tai priklauso nuo įvardijimo - ir panašu, kad visos vertybės veikia šitame spektre. Pavyzdžiui, draugystė yra labai žemiška, tačiau galima kalbėti ir apie Dievo draugystę.
2017 vasario 01 d., 21:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 33-34 eilutės iš
** Jomis gyvename tarsi žvaigždė, kurioje nors dangaus taške, nejudanti bet užtat ryškėjanti.
** Vertybės yra mūsų stiprioji pusė, bet taip pat silpnioji pusė. Pavyzdžiai: Atsakingas bendravimas. Gyventi tiesa.
į:
** Jomis gyvename tarsi žvaigždė, kuriame nors dangaus taške, nejudanti bet užtat ryškėjanti.
** Vertybė mus atstoja. Ji prilygsta mūsų asmenybei, mūsų sielai.
** Ji atitinka mūsų vardui, tarsi indėniškam.
** Vertybės yra mūsų stiprioji pusė, bet taip pat silpnioji pusė. Pavyzdžiai: Atsakingas bendravimas. Gyventi tiesa (prisikuriu)
.
Pridėta 39 eilutė:
** Vertybė atstovauja mus, taip pat mums nurodo Dievą.
Pakeistos 43-44 eilutės iš
** Vertybė atstoja mus, tai mūsų savastis. Ji nesikeTai mūsų asmenybės pagrindas, amžinai
į:
** Vertybė atstoja mus, tai mūsų savastis. Ji nesikeičia.
** Tai
mūsų asmenybės pagrindas, amžinai
Pridėta 46 eilutė:
** Jinai nurodo, kaip laikytis nežinojimo kelio.
2017 vasario 01 d., 21:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 36 eilutė:
** Vertybė sieja esminę priešingybę tarp rūpesčio (visuomenėje) ir (asmens) išgyvenimo.
2017 vasario 01 d., 21:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 34-35 eilutės:
** Vertybės yra mūsų stiprioji pusė, bet taip pat silpnioji pusė. Pavyzdžiai: Atsakingas bendravimas. Gyventi tiesa.
** Vertybės sieja priešingybes, ypač asmenį ir visuomenę, pavyzdžiui, "gyventi tiesa" tai sieja mano asmenines pastangas ir man sunkiai suvokiamą besąlygišką tiesą. Užtat tokiomis priešpriešomis atsiveria plyšys pasaulyje, įsivaizduojame žvilgsnį aukštesnį net už mūsų suvokimą. Tos priešingybės, tai vertybių sandai.
2017 vasario 01 d., 21:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 6-7 eilutės iš
* Pristatysiu kaip gyvenimiški duomenys (vertybės, klausimai, rūpesčiai) praverčia tiriant gyvenimą.
į:
* Pristatysiu kaip gyvenimiški duomenys (vertybės, klausimai, išgyvenimai, rūpesčiai) praverčia tiriant gyvenimą.
* Asmeniškai šiuo metu tiriu elgesį ir dorovę, kaip elgiamės ir kaip turėtumėme elgtis. O tai labai susiję su mūsų kasdienybe.
* Tik noriu pabrėžti, jog kasdienybėje susipina įvairūs laiko mąstai. Rūpesčiai gali būti vienadieniai nors ir nebūtinai. Prasmingą klausimą galime gvildenti ištisus metus. O panašu kad, savo kertinę vertybę puoselėjame visą gyvenimą.
2017 vasario 01 d., 19:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 41-42 eilutės:
** Bendriausias, pirminis klausimas yra Kas aš esu? ką ir atsako mūsų vertybė.
** Ir mūsų vertybė yra atsakymas į visus mūsų klausimus. Nes ji išsako kokiu būdu mes, asmenybės, esame išsiugdę, kaip priimtuvai.
2017 vasario 01 d., 19:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 39-40 eilutės:
** Man atrodo, Dievo kertinė vertybė yra besąlygiška meilė - tai ir yra pagrindas amžinai atsiskleidžiančiam nežinojimui, laukimui, troškimui - amžinai mokytis, bręsti, gyventi
** O Dievo klausimas Ar Dievas būtinas? ir besiaiškinant savo būtinumą, Kaip jam kiekvieną iš mūsų pasiekti?
2017 vasario 01 d., 19:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 25-26 eilutės:
** Žmonės atsakydavo nuoširdžiai. Paprasčiausiai dėl to, kad atsakymų įvairovė tokia plati, kad paprasčiausia atsakyti nuoširdžiai.
** Visų vertybės yra gražios. Piktų ar savanaudiškų vertybių nesulaukdavau.
2017 vasario 01 d., 19:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 20 eilutė:
** Prašydavau sutikimo viešinti jų vertybę, tai turbūt 98% sutikdavo. Žmonės nesijausdavo, kad jų vertybė juos varžytų, nors šiaip žmonės nelinkę, kad juos kaip nors rūšiuotų.
Pridėtos 26-30 eilutės:
** Vertybės kaip ir nesikeičia, jos nebent tikslėja, aiškėja, ryškėja.
** Panašu, kad jos galėtų amžinai ryškėti, tuo pačiu ir mes amžinai bręsti ir vis labiau savaip išsiskirti iš kitų.
** Jomis lyg ir vis labiau pažįstame save, kaip antikos graikai mokydavo.
Matyt, žmogaus kertinė vertybė jį apibrėžia taip, kaip jisai pats norėtų, kad kiti jį suprastų.
** Jomis gyvename tarsi žvaigždė, kurioje nors dangaus taške, nejudanti bet užtat ryškėjanti.
Pakeista 34 eilutė iš:
** Vertybė atstoja mus, tai mūsų savastis.
į:
** Vertybė atstoja mus, tai mūsų savastis. Ji nesikeTai mūsų asmenybės pagrindas, amžinai
2017 vasario 01 d., 19:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 22 eilutė iš:
** [brėžinys] VGTU katedra
į:
** [brėžinys] VGTU katedra - turėti visam universitetui
2017 vasario 01 d., 18:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 27 eilutė:
** Po penkių minučių pokalbio paaiškėja, ar žmogus domina savarankiškas mąstymsas. Savarankiškai mąstančiųjų apskaičiavimas - nesavanaudiškai veiklai - pavyzdžiui, Tautvydas - 1/3 nori patys susigalvoti
Pakeistos 30-40 eilutės iš
** Užtat ji mus sutelkia ir pratina gyventi nežinojimo keliu.

'''Klausimai'''

* Ir kuriam klausimui norėtumėte rasti atsakymą?
* Branda, brandos raida.
* Kokie įmanomi santykiai tarp mūsų vertybės ir mūsų klausimų.

'''Branda'''

* kaip mus brandina ir mūsų vertybę amžinai ryškina mūsų klausimai ir gvildenimai.
į:
** Užtat ji mus sutelkia ir pratina gyventi nežinojimo keliu.
* Tolimesni tyrimai
** [brėžinys]] Vertybių rūšiavimas
** [brėžinys] Vertybių skaldymas - sandų žemėlapis
** Kaip klausimai susiję su vertybėmis
2017 vasario 01 d., 18:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 71-73 eilutės iš
į:
Žr.
* [[https://blog.p2pfoundation.net/p2p-truth-a-map-of-deepest-values-by-andrius-kulikauskas/2014/09/27 | Map of Deepest Values]]
* [[Book/TheTruth]]
2017 vasario 01 d., 17:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 12 eilutė iš:
** Minčių sodas - telkianti, aptarnaujanti šviesuolius, rūpestis mąstymu
į:
** Minčių sodas - telkianti, aptarnaujanti "independent thinkers", tai yra, savarankiškai mąstančius ar tiesiog šviesuolius. Bendra vertybė: rūpestis mąstymu. Ar jums rūpi mąstymas?
2017 vasario 01 d., 17:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 26 eilutė iš:
** Brandos raida.
į:
** Brandos raida - iš pokalbių su keliais tūkstančių žmonių.
2017 vasario 01 d., 17:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 21 eilutė iš:
** Surinkau klausimų iš maždaug 200 žmonių. Sutikdavau daug žmonių, turinčių vertybę, bet neturinčių klausimo, tačiau labai nedaug žmonių turinčių klausimą.
į:
** Surinkau klausimų iš maždaug 200 žmonių. Sutikdavau daug žmonių, turinčių vertybę, bet neturinčių klausimo, tačiau labai nedaug žmonių turinčių klausimą, bet neturinčių kertinės vertybės.
Pridėta 26 eilutė:
** Brandos raida.
2017 vasario 01 d., 17:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 18 eilutė iš:
** Kartais atsako vienu kitu žodžiu,... kartais gyvenimo dėsniu, kartais išsiplečia keliais sakiniais. Jeigu įvardindavo žodžiu, ir prašydavau, kad paaiškintų ir patikslintų, tada savaip išsiplėsdavo. Panašu, kad nėra dviejų žmonių, kurių kertinės vertybės tiksliai sutaptų.
į:
** Kartais atsako vienu kitu žodžiu,... kartais gyvenimo dėsniu, kartais išsiplečia keliais sakiniais. Jeigu įvardindavo žodžiu, ir prašydavau, kad paaiškintų ir patikslintų, tada savaip išsiplėsdavo.
Ištrinta 19 eilutė:
**
Pridėta 21 eilutė:
** Surinkau klausimų iš maždaug 200 žmonių. Sutikdavau daug žmonių, turinčių vertybę, bet neturinčių klausimo, tačiau labai nedaug žmonių turinčių klausimą.
2017 vasario 01 d., 17:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 6 eilutė iš:
* Pristatysiu kaip gyvenimiškų duomenys (vertybės, klausimai, rūpesčiai) praverčia tiriant gyvenimą.
į:
* Pristatysiu kaip gyvenimiški duomenys (vertybės, klausimai, rūpesčiai) praverčia tiriant gyvenimą.
2017 vasario 01 d., 16:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 14 eilutė iš:
** Franz Nahrada, 2004 m., kad nesialinčiau remdamas Europos projektus, pagrindinė sąvoka - "global villages" - palyginti Tomo Kačerausko "kūrybos visuomenė"
į:
** Franz Nahrada, 2004 m., kad nesialinčiau remdamas Europos projektus, pagrindinė sąvoka - "global villages", į pasaulį įsitraukęs kaimas ar tiesiog šviesus kaimas, - palyginti Tomo Kačerausko "kūrybos visuomenė" - galiausiai supratau, kad reikia klausti vertybės - "atpažinti našią darną"
Pakeistos 18-19 eilutės iš
** Dalis žmonių neturėjo atsakymo. Jaunimas jo neturi.
** Tuo pačiu jų klausdavau: Į kurį klausimą norėtumėte rasti
atsakymą?
į:
** Kartais atsako vienu kitu žodžiu,... kartais gyvenimo dėsniu, kartais išsiplečia keliais sakiniais. Jeigu įvardindavo žodžiu, ir prašydavau, kad paaiškintų ir patikslintų, tada savaip išsiplėsdavo. Panašu, kad nėra dviejų žmonių, kurių kertinės vertybės tiksliai sutaptų.
** Kai kurie šią savo vertybę jau buvo labai išmąstę. Kiti galėdavo pajusti savo vertybę, bet dar nebuvo jos įvardinę. Pasisakydavo, niekas manęs dar šito nepaklausė! Jaunimas ir dalis suaugusių neturėjo atsakymo.
**
** Tuo pačiu jų klausdavau: Į kurį klausimą norėtumėte rasti
atsakymą? Patikslindavau, kad tai turi būti klausimas, į kurį dar nežino atsakymą, ir kuriam tikrai norėtų rasti atsakymą, žodžiu, kurį norėtų sėkmingai gvildenti.
2017 vasario 01 d., 16:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 14 eilutė iš:
** Franz Nahrada, 2004 m. pagrindinė sąvoka - "global villages" - palyginti Tomo Kačerausko "kūrybos visuomenė"
į:
** Franz Nahrada, 2004 m., kad nesialinčiau remdamas Europos projektus, pagrindinė sąvoka - "global villages" - palyginti Tomo Kačerausko "kūrybos visuomenė"
Pakeistos 18-19 eilutės iš
į:
** Dalis žmonių neturėjo atsakymo. Jaunimas jo neturi.
** Tuo pačiu jų klausdavau: Į kurį klausimą norėtumėte rasti atsakymą?
** [brėžinys] VGTU katedra
2017 vasario 01 d., 16:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 19-20 eilutės iš
* Mūsų kertinė vertybė yra mūsų atsakymas į grandinę "kodėl? ir kodėl?", ji mus veda už vaizduotės ribų, mus sieja su aukštesniu požiūriu, mūsų tėvų ar Dievo, mus mylinčių labiau, kaip mes patys save.
* Užtat ji mus sutelkia ir pratina gyventi nežinojimo keliu.
į:
Pakeistos 24-26 eilutės iš
į:
** Mūsų kertinė vertybė yra mūsų atsakymas į grandinę "kodėl? ir kodėl?", ji mus veda už vaizduotės ribų, mus sieja su aukštesniu požiūriu, mūsų tėvų ar Dievo, mus mylinčių labiau, kaip mes patys save.
** Užtat ji mus sutelkia ir pratina gyventi nežinojimo keliu.
Pakeistos 63-67 eilutės išKaip
bręsta požiūris į viską, užtat ir pats viskas. Pavyzdžiui, viskas neturi išorinio konteksto, jį apima.
į:
* Kaip bręsta požiūris į viską, užtat ir pats viskas. Pavyzdžiui, viskas neturi išorinio konteksto, jį apima.
* Klausimas yra apibendrintas rūpestis. Užtat jo platesnis išgyvenimas. Tad klausimais bręstame, savo rūpesčius naujai išgyvendami, juos paversdami į klausimus su atsakymais. Rūpestis tampa klausimu+atsakymu; rūpestis išnyksta kada žinome atsakymą?
* Klausimu išjaučiamas pagrindimu (lūkesčiais ir jauduliais), įvardijimas įvardijimu (abejonėmis ir dvejonėmis), atsakomas pasakojimu (poreikiais ir tenkinimais)
.
2017 vasario 01 d., 15:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 66 eilutė iš:
į:
Kaip bręsta požiūris į viską, užtat ir pats viskas. Pavyzdžiui, viskas neturi išorinio konteksto, jį apima.
2017 vasario 01 d., 12:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 54-55 eilutės:

* Išgyvenimais atkartojame rūpesčio sąlygas nauju, bendresniu požiūriu. Tai bene aplinkybių keturios apimtys. Dievas neturi rūpesčių, jisai besąlygiškas. Užtat sąlygos plačiau suprantamos jas naujai išgyvenant bendresniu požiūriu.
2017 vasario 01 d., 11:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 15 eilutė iš:
** [brėžinys] darbo grupės, vadovų vertybės
į:
** [brėžinys] darbo grupės, vadovų vertybės, šalys, nuotraukos
2017 vasario 01 d., 11:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 11-13 eilutės iš
* Kertinė vertybė, visas kitas aprėpianti.
* Šimtai žmonių esu paklausęs: Kuri vertybė jums kertinė, visas kitas aprėpianti?
* Visų kertinės vertybės yra skirtingos, taip kad žmonės įvardinę tą pačią vertybę visgi kiekvienas savaip ją supranta.
į:
* Kodėl susidomėjau
** Minčių sodas - telkianti, aptarnaujanti šviesuolius, rūpestis mąstymu
** [brėžinys] internetinės darbo grupės, dešimts grupių sistema
** Franz Nahrada, 2004 m. pagrindinė sąvoka - "global villages" - palyginti Tomo Kačerausko "kūrybos visuomenė"
** [brėžinys] darbo grupės, vadovų vertybės
* Surinkti duomenys
** Esu surinkęs iš daugiau kaip 700 žmonių atsakymus į klausimą: Kuri vertybė jums kertinė, visas kitas aprėpianti?
Pridėtos 21-24 eilutės:
* Siauresnės išvados apie vertybes
** Visų kertinės vertybės yra skirtingos, taip kad žmonės įvardinę tą pačią vertybę visgi kiekvienas savaip ją supranta.
* Platesnės išvados apie vertybes
** Vertybė atstoja mus, tai mūsų savastis.
2017 vasario 01 d., 11:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 12-16 eilutės iš
į:
* Šimtai žmonių esu paklausęs: Kuri vertybė jums kertinė, visas kitas aprėpianti?
* Visų kertinės vertybės yra skirtingos, taip kad žmonės įvardinę tą pačią vertybę visgi kiekvienas savaip ją supranta.
* Mūsų kertinė vertybė yra mūsų atsakymas į grandinę "kodėl? ir kodėl?", ji mus veda už vaizduotės ribų, mus sieja su aukštesniu požiūriu, mūsų tėvų ar Dievo, mus mylinčių labiau, kaip mes patys save.
* Užtat ji mus sutelkia ir pratina gyventi nežinojimo keliu.
Pakeista 19 eilutė iš:
į:
* Ir kuriam klausimui norėtumėte rasti atsakymą?
Pakeistos 21-26 eilutės iš
į:
* Kokie įmanomi santykiai tarp mūsų vertybės ir mūsų klausimų.

'''Branda'''

* kaip mus brandina ir mūsų vertybę amžinai ryškina mūsų klausimai ir gvildenimai.
Pridėta 44 eilutė:
* kaip šie santykiai glūdi visuose mūsų gyvenimo rūpesčiuose
2017 vasario 01 d., 11:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 6-16 eilutės iš
* Pristatyti kaip gyvenimiškų duomenys (vertybės, klausimai, rūpesčiai) praverčia tiriant gyvenimą.

Susieti:
* meilę: troškimą visko
* nežinojimą ir žinojimą
* kertinę vertybę, vertybes (netroškimus visko), aštuongubą kelią
* klausimus
* tris kalbas, laipsnynus: rūpėjimo, tikėjimo, paklusimo
į:
* Pristatysiu kaip gyvenimiškų duomenys (vertybės, klausimai, rūpesčiai) praverčia tiriant gyvenimą.
Pakeistos 11-12 eilutės iš
į:
* Kertinė vertybė, visas kitas aprėpianti.
Pakeistos 16-30 eilutės iš
į:
* Branda, brandos raida.

'''Elgesys'''

* Tiriu elgesį ir dorovę. Kaip žmonės elgiasi? ir kaip turėtų elgtis?
* Reikalingas platesnis požiūris, taip pat gyvenimiški duomenys.
* Platesnis požiūris: nežinojimas ir žinojimas, laukimas ir sulaukimas, troškimas ir netroškimas.
* Nuklydimai: valia (vertybės), širdis (lūkesčiai), protas (abejonės), kūnas (poreikiai).
* Klaidos:

'''Dirbtuvės'''

* Skatinti bendravimą klausimais.
Pakeistos 33-43 eilutės iš
* Rūpi
į:
* Rūpesčiai, tai kasdienybė.
* Trys kalbos, aštuongubas kelias, laipsnynai: rūpėjimo, tikėjimo, paklusimo.'''Papildomai'''

* Meilė: troškimas visko

2017 vasario 01 d., 11:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 6 eilutė iš:
* Pristatyti kaip trys rūšys duomenų (vertybes, klausimus, rūpesčius) praverčia tiriant, kaip žmonės elgiasi ir kaip jie turėtų elgtis, ir bendrai, kaip gvildenant klausimus galima remtis tokiais duomenimis.
į:
* Pristatyti kaip gyvenimiškų duomenys (vertybės, klausimai, rūpesčiai) praverčia tiriant gyvenimą.
2017 sausio 29 d., 19:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-6 eilutės:

Pagrindinė mintis
* Pristatyti kaip trys rūšys duomenų (vertybes, klausimus, rūpesčius) praverčia tiriant, kaip žmonės elgiasi ir kaip jie turėtų elgtis, ir bendrai, kaip gvildenant klausimus galima remtis tokiais duomenimis.
2017 sausio 29 d., 08:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-29 eilutės iš
Žr. [[20170202VertybėsKlausimaiRūpesčiai]]
į:
Žr. [[20170202VertybėsKlausimaiRūpesčiai]]

[+Mintys+]

Susieti:
* meilę: troškimą visko
* nežinojimą ir žinojimą
* kertinę vertybę, vertybes (netroškimus visko), aštuongubą kelią
* klausimus
* tris kalbas, laipsnynus: rūpėjimo, tikėjimo, paklusimo'''Vertybės''''''Klausimai''''''Rūpesčiai'''

* Rūpi2017 sausio 22 d., 15:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. 20170202VertybėsKlausimaiRūpesčiai
į:
Žr. [[20170202VertybėsKlausimaiRūpesčiai]]
2017 sausio 22 d., 15:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-21 eilutės iš
Susieti:
* kertinę vertybę
* vertybes: netroškimus visko
* meilę: troškimą visko
* klausimus
* nežinojimą ir žinojimą
* aštuongubą kelią
* laipsnynus
* tris kalbas: rūpėjimo, tikėjimo, paklusimo[+ Kasdienybės vertybiniai aspektai: filosofijos, sociologijos ir komunikacijos perspektyvos +]

[[http://filosofijasociologija.vgtu.lt/index.php/filosofija/2017 | Respublikinė konferencija]]'''Asmeninė vertybė, ją ryškinantys klausimai ir mūsų gyvenimo rūpesčiai'''

Šimtai žmonių esu paklausęs: Kuri vertybė jums kertinė, visas kitas aprėpianti? Ir kuriam klausimui norėtumėte rasti atsakymą? Pristatysiu, kaip įvairiai žmonės yra atsiliepę. Visų kertinės vertybės yra skirtingos, taip kad žmonės įvardinę tą pačią vertybę visgi kiekvienas savaip ją supranta. Mūsų kertinė vertybė yra mūsų atsakymas į grandinę "kodėl? ir kodėl?", ji mus veda už vaizduotės ribų, mus sieja su aukštesniu požiūriu, mūsų tėvų ar Dievo, mus mylinčių labiau, kaip mes patys save. Užtat ji mus sutelkia ir pratina gyventi nežinojimo keliu. Toliau nagrinėju, kokie įmanomi santykiai tarp mūsų vertybės ir mūsų klausimų, kaip šie santykiai glūdi visuose mūsų gyvenimo rūpesčiuose, ir kaip mus brandina ir mūsų vertybę amžinai ryškina mūsų klausimai ir gvildenimai.
į:
Žr. 20170202VertybėsKlausimaiRūpesčiai
2017 sausio 04 d., 15:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 21 eilutė iš:
Šimtai žmonių esu paklausęs: Kuri vertybė jums kertinė, visas kitas aprėpianti? Ir kuriam klausimui norėtumėte rasti atsakymą? Pristatysiu, kaip įvairiai žmonės atsiliepia. Visų kertinės vertybės yra skirtingos, taip kad žmonės įvardinę tą pačią vertybę visgi kiekvienas savaip ją supranta. Mūsų kertinė vertybė yra mūsų atsakymas į grandinę "kodėl? ir kodėl?", ji mus veda už vaizduotės ribų, mus sieja su aukštesniu požiūriu, mūsų tėvų ar Dievo, mus mylinčių labiau, kaip mes patys save. Užtat ji mus sutelkia ir pratina gyventi nežinojimo keliu. Toliau nagrinėju, kokie įmanomi santykiai tarp mūsų vertybės ir mūsų klausimų, kaip šie santykiai glūdi visuose mūsų gyvenimo rūpesčiuose, ir kaip mus brandina ir mūsų vertybę amžinai ryškina mūsų klausimai ir gvildenimai.
į:
Šimtai žmonių esu paklausęs: Kuri vertybė jums kertinė, visas kitas aprėpianti? Ir kuriam klausimui norėtumėte rasti atsakymą? Pristatysiu, kaip įvairiai žmonės yra atsiliepę. Visų kertinės vertybės yra skirtingos, taip kad žmonės įvardinę tą pačią vertybę visgi kiekvienas savaip ją supranta. Mūsų kertinė vertybė yra mūsų atsakymas į grandinę "kodėl? ir kodėl?", ji mus veda už vaizduotės ribų, mus sieja su aukštesniu požiūriu, mūsų tėvų ar Dievo, mus mylinčių labiau, kaip mes patys save. Užtat ji mus sutelkia ir pratina gyventi nežinojimo keliu. Toliau nagrinėju, kokie įmanomi santykiai tarp mūsų vertybės ir mūsų klausimų, kaip šie santykiai glūdi visuose mūsų gyvenimo rūpesčiuose, ir kaip mus brandina ir mūsų vertybę amžinai ryškina mūsų klausimai ir gvildenimai.
2017 sausio 04 d., 13:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 19-21 eilutės iš
'''Asmeninė vertybė, ją ryškinantys klausimai ir mūsų gyvenimo rūpesčiai'''
į:
'''Asmeninė vertybė, ją ryškinantys klausimai ir mūsų gyvenimo rūpesčiai'''

Šimtai žmonių esu paklausęs: Kuri vertybė jums kertinė, visas kitas aprėpianti? Ir kuriam klausimui norėtumėte rasti atsakymą? Pristatysiu, kaip įvairiai žmonės atsiliepia. Visų kertinės vertybės yra skirtingos, taip kad žmonės įvardinę tą pačią vertybę visgi kiekvienas savaip ją supranta. Mūsų kertinė vertybė yra mūsų atsakymas į grandinę "kodėl? ir kodėl?", ji mus veda už vaizduotės ribų, mus sieja su aukštesniu požiūriu, mūsų tėvų ar Dievo, mus mylinčių labiau, kaip mes patys save. Užtat ji mus sutelkia ir pratina gyventi nežinojimo keliu. Toliau nagrinėju, kokie įmanomi santykiai tarp mūsų vertybės ir mūsų klausimų, kaip šie santykiai glūdi visuose mūsų gyvenimo rūpesčiuose, ir kaip mus brandina ir mūsų vertybę amžinai ryškina mūsų klausimai ir gvildenimai.
2017 sausio 04 d., 13:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 15-19 eilutės iš
[[http://filosofijasociologija.vgtu.lt/index.php/filosofija/2017 | Respublikinė konferencija]]
į:
[[http://filosofijasociologija.vgtu.lt/index.php/filosofija/2017 | Respublikinė konferencija]]'''Asmeninė vertybė, ją ryškinantys klausimai ir mūsų gyvenimo rūpesčiai'''
2017 sausio 03 d., 20:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-15 eilutės:
Susieti:
* kertinę vertybę
* vertybes: netroškimus visko
* meilę: troškimą visko
* klausimus
* nežinojimą ir žinojimą
* aštuongubą kelią
* laipsnynus
* tris kalbas: rūpėjimo, tikėjimo, paklusimo[+ Kasdienybės vertybiniai aspektai: filosofijos, sociologijos ir komunikacijos perspektyvos +]

[[http://filosofijasociologija.vgtu.lt/index.php/filosofija/2017 | Respublikinė konferencija]]

Kasdienybės


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 vasario 02 d., 21:47