Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Kasdienybės

Žr. 20170202VertybėsKlausimaiRūpesčiai

Asmeninė vertybė, ją ryškinantys klausimai ir mūsų gyvenimo rūpesčiai

Pagrindinė mintis

Vertybės

Matyt, žmogaus kertinė vertybė jį apibrėžia taip, kaip jisai pats norėtų, kad kiti jį suprastų.

  • Jomis gyvename tarsi žvaigždė, kuriame nors dangaus taške, nejudanti bet užtat ryškėjanti.
  • Vertybė mus atstoja. Ji prilygsta mūsų asmenybei, mūsų sielai.
  • Ji atitinka mūsų vardui, tarsi indėniškam.
  • Vertybės yra mūsų stiprioji pusė, bet taip pat silpnioji pusė. Pavyzdžiai: Atsakingas bendravimas. Gyventi tiesa (prisikuriu).
  • Vertybės sieja priešingybes, ypač asmenį ir visuomenę, pavyzdžiui, "gyventi tiesa" tai sieja mano asmenines pastangas ir man sunkiai suvokiamą besąlygišką tiesą. Užtat tokiomis priešpriešomis atsiveria plyšys pasaulyje, įsivaizduojame žvilgsnį aukštesnį net už mūsų suvokimą. Tos priešingybės, tai vertybių sandai.
  • Vertybė sieja esminę priešingybę tarp rūpesčio (visuomenėje) ir (asmens) išgyvenimo.
  • Tarp to kas man duota (tiesa) ir kas nuo manęs priklauso (gyventi). Panašiai, kiti gyvena darna, nežinojimu, Dievo kūriniu. Ir tokie sandai yra pagrindas žemėlapiui.
  • Vertybė atstovauja mus, taip pat mums nurodo Dievą.
  • Galim paklausti, ką vertinu savo vertybe? Pavyzdžiui, "gyventi tiesa" aš vertinu save, kaip aš gyvenu, o taip pat aš ieškau tos besąlygiškos tiesos. Vienas sandas (gyventi) teikia atsakymą, o kitas sandas (tiesa) kelia klausimą - kas yra tiesa? ir kas nėra tiesa?
  • Kai kurios sąvokos remiasi tiktai bendrybėmis - gyvenimo lygtis; vaizduotės ribos, kurių dėka įsivaizduojame Dievo požiūrį; mūsų samprotavimą, skiriantį vidinius sumanymus ir išorinį elgesį; mūsų bendravimą su vienu kitu asmeniu; mūsų bendruomenę ir bendrystę; ir netgi mūsų pasaulio reiškiniais.

Elgesys

Dirbtuvės

Rūpesčiai

Pavyzdžiai pradėjo kartotis. Veiksmų rūšyse įžvelgiau, atpažinau 6 atvaizdų sandarą. Tai visuminiai požiūriai, išsakantys, kaip Dievas už sąlygų išeina į sąlygas, tai yra, į mus. Yra 4 apimtys: niekas, kažkas, betkas, viskas, ir 2 ryšiai - klausimas (didėjantis laisvumas) ir atsakymas (mažėjantis laisvumas). Keturiais rūpesčiais rūpinamės savimi tiesiogiai:

Dviem rūpesčiais rūpinamės save netiesiogiai, nes rūpinamės savo santykiais su kitais:

Šių 6 rūpesčių savimi galime nepaisyti jeigu gyvename bendru žmogumi ir rūpi kitas - rūpi nuteikti kitą. O iš viso galime gyventi be rūpesčių, galime gyventi pasąmone, jeigu rūpi atsiremti į palaikymą. Tokiu atveju mūsų rūpesčiai atpuola.

Yra 6 išgyvenimai: Esamybė, galimybė, siekiamybė. Nesamybė, negalimybė, nesiekiamybė.

Papildomai

Žr.

Šimtus žmonių esu paklausęs: Kuri vertybė jums kertinė, visas kitas aprėpianti? Ir kuriam klausimui norėtumėte rasti atsakymą? Pristatysiu, kaip įvairiai žmonės yra atsiliepę. Visų kertinės vertybės yra skirtingos, taip kad žmonės įvardinę tą pačią vertybę visgi kiekvienas savaip ją supranta. Mūsų kertinė vertybė yra mūsų atsakymas į grandinę "kodėl? ir kodėl?", ji mus veda už vaizduotės ribų, mus sieja su aukštesniu požiūriu, mūsų tėvų ar Dievo, mus mylinčių labiau, kaip mes patys save. Užtat ji mus sutelkia ir pratina gyventi nežinojimo keliu. Toliau nagrinėju, kokie įmanomi santykiai tarp mūsų vertybės ir mūsų klausimų, kaip šie santykiai glūdi visuose mūsų gyvenimo rūpesčiuose, ir kaip mus brandina ir mūsų vertybę amžinai ryškina mūsų klausimai ir gvildenimai.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Kasdienyb%c4%97s
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 vasario 02 d., 21:47