Iš Gvildenu svetainės

Mintys: KazysŠkirpa

Papildomos pastabos po užklausos

Dogelis - ps.325 - išvardina Škirpos atsišaukimus, kurie buvo platinami Lietuvoje karo pradžioje.

Atgarsiai Narutis, Naujokaitis, Raila, Reivydas dėl "klaidų".

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Kazys%c5%a0kirpa
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 gegužės 27 d., 23:35