Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Klaidos


Pavojingos mintys?, Įvardijimas (supainiojame širdies ir pasaulio tiesas)

Koks klaidų vaidmuo išgyvenant dorovę?Tarnavimas kitam: gyvybė ir jos interesas. Tarnavimas sau: protas ir jo ketinimas.

Aštuonerybė kyla iš Sūnaus požiūrio Dievo šokyje:

Klaidų rūšys sudaro septynerybę-aštuonerybę. Tarnaudami Dievui, atjaučiame žmogų, esame atviri Dievo veiklai per mus, mūsų lūkesčiais ir dėsniais. Tokiu atveju visos klaidos yra netyčinės ir iškart pataisomos. Jas taisome tarnaudami sau. Tarnaudami sau nustatome, patiksliname parinktis, kuriomis tarnaujame Dievui. Nuodėmė kyla tiktai sąžinėje, jeigu tarnaudami sau atsisakome pirmenybę teikti tarnavimui Dievui. Tarnavimas sau yra antrinis reikalas (kaip pasaulio tiesa) ir tarnavimas Dievui yra pirminis reikalas (širdies tiesa). Aštuonerybė susideda iš ketverybės (tarnavimas Dievui) ir gyvenimo lygties (tarnavimas sau). Palyginti su Toulmino Uses of Argument.

Tarnaujantis Dievui išgyvena lūkestį. O tarnaujantis sau išgyvena tikslą, siekį, tad ir pastangas. Ar tai susiję su neigiamais išgyvenimais (nesiekiamybės - lūkesčiai) ir teigiamais išgyvenimais (siekiamybės ir tt.)?

Sąžinė yra langas į Dievą, žvilgsnis link jo per veidrodį.

Susieti klaidas su gėrio kryptimis, ypač gero Dievo ir gero žmogaus.

Tarnavimas Dievui - širdies tiesos. Tarnavimas sau - pasaulio tiesos. Tuomet sąžinė reikalinga prisiminti Dievą ir kitus.

Siekti klaidų mokslo.

Klaidos apskritai:

Pavyzdžiai kaip gyvenime suklydau

Nesusigaudžiau. Nesupratau pasaulio, gyvenimo.

Pakeičiau nuomonę.

Nežinojau. Nesupratau.

Jeigu būčiau iš anksto žinojęs kuom baigsis, būčiau pasielgęs kitaip.

Susiklostė kitaip, negu įsivaizdavau:

Man Dievas tvirtino taip, kaip paskui neįvyko:

Dar neišsipildė


Nesusivaldžiau

Pritrūko jėgų

Nesugebėjau

Nemokėjau išspręsti

Nepavyko

Pervertinau galimybes


Sumelavau.

Nepavyko išsisakyti

Pasidaviau spaudimui


Pergyvenau

Buvau paveiktas pasąmonės


Buvau neatsargus

Nebuvau jautrus kitiems

Buvau apgautas

Abejotinai pasirinkau


Buvau kitam žmogui abejingas

Pasielgiau negražiai

Klaidingai vertinau


Norėjau pasaulio gėrybių


Gyvenau siaurai

Nusileidau kitiems

Persistengiau

Bandžiau aplenkti taisykles

Peržengiau ribas


Nepritapau. Kiti klydo?


Sprendimai su pasekmėmis

Daugiau klaidų

Mes klystantys ir Kristus taipogi klydo, tad jam teko nusileisti Dievui Tėvui.

Palyginti požiūrių lygtį (ir Toulmino modelį) su Nyaya mokyklos keturiomis teisingo žinojimo priemonėmis: stebėjimo (išvados), išvedimo (pagrindo), sulyginimo (išvedimu - taikymu), liudijimo (jog taikymas galioja klausimui, jisai priklauso tai mokslo šakai). Nyaya mokyklos šešiolika sąvokų (aptarimo taisyklių, sąvokų) surūšiuoti į keturias tokias lygtis. Pavyzdžiui: teisingas debatas (sprendžiasi liudijimo lygmenyje - ar mokslas tinkamas), neteisingi debatai - žemesnių lygmenų prievartavimai. Neturėjimas žaidimo taisyklių - tai irgi savotiškos žaidimo taisyklės, neigiamos, dažnai piktybinės, jei sukuriamos savo labui.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Klaidos
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 sausio 18 d., 19:42