调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mintys.LėliųNamelis istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti kodo pakeitimus

2012 gegužės 07 d., 21:38 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 1 eilutė:

Savo parodą Dievo protas perkursiu "lėlių nameliu". Vidus bus galerijos kambarys, o lauko pusėje viską aprašysiu, o veikėjai bus lėlės. Išspausdinti "Draugo" kultūriniame priede.

LėliųNamelis


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2012 gegužės 07 d., 21:38