Iš Gvildenu svetainės

Mintys: LėliųNamelis

Savo parodą Dievo protas perkursiu "lėlių nameliu". Vidus bus galerijos kambarys, o lauko pusėje viską aprašysiu, o veikėjai bus lėlės. Išspausdinti "Draugo" kultūriniame priede.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/L%c4%97li%c5%b3Namelis
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2012 gegužės 07 d., 21:38