Iš Gvildenu svetainės

Mintys: LLKS

Popiežiui Pranciškui


nesupainioti: Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdis


1942.01.07 This evening I spoke with major Šimkus. He can't understand: if Lithuania is to get independence... then it will have to be given to Latvia, Estonia, Belgium, Holland.. then the Germans won't rule Europe; then what are they fighting for? I explained to him, but I don't think he understood.

1942.01.06 One way or the other, it was the Lithuanians who started the shooting of the Jews - namely in the days of the Provisional Government. Bobelis issued the order for the stars [of David], it seems.

1942.01.03 Dr.Ancevičius, having called me and Brunius "Gestapo agents", is already in Berlin.

1942.01.42 Allegedly, Smetona needs the mandate of Lithuania's political parties. ... They say all of the parties will have to sign it. I won't sign - not out of fear, that they might proclaim it, but out of conviction. The Germans will grind their teeth - but we will get our independent state.

Dr.Aušra Jurevičiūtė išsaugoti Škirpos gatvę LKKSS Kontaktai

Pyragius gelbėjo žydus

Valiušaitis apie Dainauską ir LLV

Gerardo Binkio prisiminimai

Viktoras Ašmenskas prisiminimai

Pokalbis 2018.09 Jonas Burokas norėtų įvardinti Lietuvos komunistų partiją - 250,000 komunistų - kaip nusikalstamą organizaciją. Kadangi kaltinimai vienpusiški, tai žeidžia.

Apie 300 žmonių rinko relikvijas, maždaug 1,000 žmonių įvardinti. Norėjo, kad popiežius nusilenktų toms relikvijoms, panašiai, kaip kadaise popiežius Jonas Paulius II pabučiavo Lietuvos žemę.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/LLKS
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 rugsėjo 30 d., 07:38