Iš Gvildenu svetainės

Mintys: LaisvosValiosIrLikimoSantykis

Mokau Kazimierą Pečiukaitį tirti jo klausimą

Koks laisvos valios ir likimo santykis gyvenimo posūkiuose?

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/LaisvosValiosIrLikimoSantykis
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 liepos 12 d., 23:02