神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.LietuviųNacionalistųPartijaŠaltiniai istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2017 rugpjūčio 18 d., 20:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 181-183 eilutės iš
* [[http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003947407?exId=357510&seqNr=3 | Įspūdingas vokiečių ir lietuvių karžygių pagerbimas.]] Nuotrauka kaip L.Virbickas padeda L.N.P. vainiką ties žuvusių karių paminklo. (Kurią dieną?)
į:
* [[http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003947407?exId=357510&seqNr=3 | 1941.11.14 Įspūdingas vokiečių ir lietuvių karžygių pagerbimas.]] Nuotrauka kaip L.Virbickas padeda L.N.P. vainiką ties žuvusių karių paminklo. (Kurią dieną?)
* [[http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003947407?exId=357510&seqNr=11 | 1941.11.14 Lietuvių Nacionalistų Partija žmonių atrankos klausimu]] Ignas Taunys
* [[http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003947407?exId=357510&seqNr=12 | 1941.11.14 Vyriausiojo Savitarpinės Pagalbos Komiteto Atsišaukimas Tautiečiai!]]
2017 rugpjūčio 18 d., 20:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 179-181 eilutės:

'''Ūkininko patarėjas'''
* [[http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003947407?exId=357510&seqNr=3 | Įspūdingas vokiečių ir lietuvių karžygių pagerbimas.]] Nuotrauka kaip L.Virbickas padeda L.N.P. vainiką ties žuvusių karių paminklo. (Kurią dieną?)
2017 rugpjūčio 18 d., 19:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 353 eilutė iš:
Karo archyvas XXI. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Vilnius, 2006. Petras Stankeras. "Vokiečių saugumo policijos ir saugumo tarnybo (SD) vado institucija Lietuvos generalinėje srityje 1941-1944 metais." psl.209, 241
į:
* Karo archyvas XXI. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Vilnius, 2006. Petras Stankeras. "Vokiečių saugumo policijos ir saugumo tarnybo (SD) vado institucija Lietuvos generalinėje srityje 1941-1944 metais." psl.209, 241
2017 rugpjūčio 18 d., 19:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 27 eilutė iš:
LNP planuoto leidinio apie "GV" planai LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.29-36
į:
* LNP planuoto leidinio apie "GV" planai LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.29-36
2017 rugpjūčio 18 d., 19:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 183 eilutė iš:
Kauno karo komendantūros įsakymas Nr.2 - pasiimti leidimus LCVA f.R1444, a.1, b.8, l.13
į:
* Kauno karo komendantūros įsakymas Nr.2 - pasiimti leidimus LCVA f.R1444, a.1, b.8, l.13
Pakeista 185 eilutė iš:
Kauno karo komendantūros įsakymas Nr.7 - pasiimti leidimus LCVA f.R1444, a.1, b.8, l.25
į:
* Kauno karo komendantūros įsakymas Nr.7 - pasiimti leidimus LCVA f.R1444, a.1, b.8, l.25
2017 rugpjūčio 18 d., 19:10 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 78 eilutė:
Ištrinta 79 eilutė:
Ištrinta 82 eilutė:
Ištrinta 83 eilutė:
Ištrinta 92 eilutė:
Ištrinta 93 eilutė:
Ištrinta 94 eilutė:
Ištrinta 95 eilutė:
Ištrinta 96 eilutė:
Ištrinta 97 eilutė:
Ištrinta 98 eilutė:
Ištrinta 99 eilutė:
Ištrinta 100 eilutė:
Ištrinta 101 eilutė:
Ištrinta 102 eilutė:
Ištrinta 103 eilutė:
Ištrinta 104 eilutė:
Ištrinta 105 eilutė:
Ištrinta 106 eilutė:
Ištrinta 107 eilutė:
Ištrinta 108 eilutė:
Ištrinta 109 eilutė:
Ištrinta 110 eilutė:
Ištrinta 111 eilutė:
Ištrinta 112 eilutė:
Ištrinta 113 eilutė:
Ištrinta 114 eilutė:
Ištrinta 115 eilutė:
Ištrinta 116 eilutė:
Ištrinta 117 eilutė:
Ištrinta 118 eilutė:
Ištrinta 119 eilutė:
Ištrinta 120 eilutė:
Ištrinta 121 eilutė:
Ištrinta 122 eilutė:
Ištrinta 123 eilutė:
Ištrinta 124 eilutė:
Ištrinta 125 eilutė:
Ištrinta 126 eilutė:
Ištrinta 127 eilutė:
Ištrinta 128 eilutė:
Ištrinta 129 eilutė:
Ištrinta 130 eilutė:
Ištrinta 131 eilutė:
Ištrinta 135 eilutė:
Ištrinta 136 eilutė:
Ištrinta 137 eilutė:
Ištrinta 138 eilutė:
Ištrinta 139 eilutė:
Ištrinta 140 eilutė:
Ištrinta 141 eilutė:
Ištrinta 142 eilutė:
Ištrinta 143 eilutė:
Ištrinta 144 eilutė:
Ištrinta 145 eilutė:
Ištrinta 146 eilutė:
Ištrinta 147 eilutė:
Ištrinta 148 eilutė:
Ištrinta 149 eilutė:
Ištrinta 150 eilutė:
Ištrinta 151 eilutė:
Ištrinta 152 eilutė:
Ištrinta 153 eilutė:
Ištrinta 154 eilutė:
Ištrinta 155 eilutė:
Ištrinta 156 eilutė:
Ištrinta 157 eilutė:
Ištrinta 158 eilutė:
Ištrinta 159 eilutė:
Ištrinta 160 eilutė:
Ištrinta 161 eilutė:
Ištrinta 162 eilutė:
Ištrinta 163 eilutė:
Ištrinta 164 eilutė:
Ištrinta 165 eilutė:
Ištrinta 171 eilutė:
Ištrinta 172 eilutė:
Ištrinta 173 eilutė:
Ištrinta 174 eilutė:
Ištrinta 175 eilutė:
Ištrinta 176 eilutė:
Ištrinta 177 eilutė:
2017 rugpjūčio 18 d., 19:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 55-58 eilutės iš
LNP santykiai su kitomis organizacijomis 1927-1946. LYA LKP f.3377, a.55, b.37
LNP veikla 1941-1944 m. LYA LKP f.3377, a.55, b.38
LNP veikla 1941 m. LYA LKP f.3377, a.55, b.271
į:
* LNP santykiai su kitomis organizacijomis 1927-1946. LYA LKP f.3377, a.55, b.37
* LNP veikla 1941-1944 m. LYA LKP f.3377, a.55, b.38
* LNP veikla 1941 m. LYA LKP f.3377, a.55, b.271
Pakeistos 62-67 eilutės iš
Nr.17 "LNP Panevėžio apygardos darbo valandos"
Nr.18, 1941.XI.14, "Naujas mūsų kelias"
Nr.18, 1941.XI.14, "Komisarų atsilankymo proga rengiamas iškilmingas koncertas"
Nr.19, 1941.XI.21, "Lietuvių Nacionalistų Partijos Panevėžio Apygardos ir Apskrities vadovybė buvo priimta Srities Komisaro Pono Neum"
Nr.19, 1941.XI.21, "Lietuvių Nacionalistų Partija ir žmonių atrankos klausimas", Ignas Taunys
į:
* Nr.17 "LNP Panevėžio apygardos darbo valandos"
* Nr.18, 1941.XI.14, "Naujas mūsų kelias"
* Nr.18, 1941.XI.14, "Komisarų atsilankymo proga rengiamas iškilmingas koncertas"
* Nr.19, 1941.XI.21, "Lietuvių Nacionalistų Partijos Panevėžio Apygardos ir Apskrities vadovybė buvo priimta Srities Komisaro Pono Neum"
* Nr.19, 1941.XI.21, "Lietuvių Nacionalistų Partija ir žmonių atrankos klausimas", Ignas Taunys
Pakeistos 69-76 eilutės iš
Nr.19 "Nacionalistų Partijos siekimai"
Nr.20, 1941.10.20, "Lietuvių Nacionalistų Partijos įstatai"
Nr.21, 1941.10.24, "Lietuvių Nacionalistų Partijos uždaviniai"
Nr.23, 1941.10.31, "Atstatoma kap.Pr.Gudynui pagerbti paminklinė lenta"
Nr.24 "Šiauliuose pagerbti žuvę lietuviai partizanai ir vokiečių kariai"
Nr.24 "Mažeikiai pagerbė žuvusius dėl Lietuvos laisvės"
Nr.24 "Persitvarkė Žiemos pagalbos komitetas"
į:
* Nr.19 "Nacionalistų Partijos siekimai"
* Nr.20, 1941.10.20, "Lietuvių Nacionalistų Partijos įstatai"
* Nr.21, 1941.10.24, "Lietuvių Nacionalistų Partijos uždaviniai"
* Nr.23, 1941.10.31, "Atstatoma kap.Pr.Gudynui pagerbti paminklinė lenta"
* Nr.24 "Šiauliuose pagerbti žuvę lietuviai partizanai ir vokiečių kariai"
* Nr.24 "Mažeikiai pagerbė žuvusius dėl Lietuvos laisvės"
* Nr.24 "Persitvarkė Žiemos pagalbos komitetas"
Pakeistos 78-177 eilutės iš
1941.09.20 Lietuvių nacionalistų partijos štabų vadams.

1941.09.20 Lietuvos aktyvistams

1941.09.20 Naujais vieškeliais
1941.09.20 laikraštį leidžia Lietuvių Nacionalistų Partija
1941.09.20 Vietinė kronika. Įsteigtas Marijampolės dramos teatras.

1941.09.20 Vietinė kronika. Lietuvos nacionalistų partijos.

1941.09.20 Vietinė kronika. Vokiečių kalbos kursai.
1941.09.27 "Lietuviai!" (kvietimas gyventi Vilniuje)
1941.10.04 Padrikos mintys į nacionalistinį jaunimą. Vetuvius (Zenonas Blynas)
1941.10.08 Palaidotas a.a. maj.Juozas Tomkus.
1941.10.08 "Ne lengvabūdžiai ir karštapėdžiai nulemia ateities kelius" Lietuvių nacionalistų vardu L.N.P. vyr. Vadovyb. Kultūr. Propagandos Vadybos Viršininko Vokietaičio kalba, pasakyta prie a.a. Tomkaus kapo.
1941.10.08 Lietuvių Nacionalistų Partijos Vado Įsakymas Nr.40
1941.10.08 Meno ir literatūros šventė Kėdainiuose
1941.10.08 Įspūdingas meno pobūvis Dotnuvoje
1941.10.11, 10.15 Lietuvių Nacionalistų Partijos ideologijos metmenys

1941.10.11 Algirdas Gustaitis. Vietiniai gyventojai ir imigruotieji lenkai. Laiškas iš Vilniaus.

1941.10.11 L.N.P. Marijampolės apskr. vadovybė naujose patalpose

1941.10.11 Majorą Juozą Tomkų palaidojus

1941.10.11 L.N.P. Vado mjr.L.Virbicko kalba, pasakyta laike priėmimo pas p.Generalkomisarą Dr.von Renteln

1941.10.15 Padrikos mintys į nacionalistinį jaunimą. Vetusius (Zenonas Blynas).

1941.10.18 Kultūrinis darbas sparčiai varomas pirmyn.

1941.10.22 LNP apylinkėms organizuoti laik. instrukcija

1941.10.22 Įamžinkime popieryje bolševikinio gyvenimo įvykius

1941.10.22 Lazdijai. Įsteigta skaitykla.

1941.10.22 LNP vėliava ir jos simbolinė prasmė

1941.10.22 LNP pranešimai per Kauno radiją

1941.10.22 Ruošiama žiemos pagalba

1941.10.25, 10.29 Lietuvių Nacionalistų Partijos įstatai

1941.10.25 L.N.P. Kauno Apygardos Vado įsakymas Nr.14

1941.10.25 Praeities klaidos ir ateities keliai. Vetusius (Zenonas Blynas)

1941.10.25 LNP Jaunimo Organizacijos "Vyčiai" daliniams organizuoti laikinoji instrukcija

1941.10.25 Įsteigta LNP jaunimo organizacijos "Vyčiai" apylinkė

1941.10.25 Rudens temomis. Laiškas iš Kėdainių. H.Ž-lis.

1941.10.25 Čia juokiamasi.

1941.10.25 Vietinė kronika. Koncertas žiemos pagelbai.

1941.10.25 Vietinė kronika. Pasitarimas žiemos pagalbos reikalu.

1941.10.25 Vilkaviškis. Dovana vokiečių kariams.

1941.10.25 Vilkaviškis. Remia nukentėjusius nuo karo.

1941.10.25 Vilkaviškis. Steigiami vokiečių kalbos kursai.

1941.10.25 Vilkaviškis. Ruošiamasi žiemos pagalbai.

1941.10.25 Lazdijai. Į Lazdijus vyksta Kauno menininkai.

1941.10.25 Kaunas. LNP pranešimai per Kauno radiją.

1941.10.25 LNP vado L.Virbicko kalba

1941.10.25 Kaunas. Meno institute įsteigtas LNP būrys.

1941.10.29 Lietuviško miesto kultūrinė reikšmė. Algirdas Gustaitis.

1941.10.29 Gražus meninis pobūvis Lazdijuose

1941.10.29 Sudarytas Marijampolės apskr. žiemos pagalbos komitetas

1941.10.29 Vilkaviškis. Iš L.N.P. veiklos.

1941.10.29 Vėlinių reikalu.

1941.10.29 Kauno žinios. Kalbės "Geležinio vilko" vadas

1941.11.01 Lietuva Europos kryžiaus žygyje prieš bolševizmą. Lietuvos kariai išvyko į Rytus. (Domo Steponaičio kalba: "Jūs būsite rasiškai išdidūs ir tenai.")

1941.11.01 Kauno žinios. LNP sporto vadas bus kartu ir KK rūmų direktorium.

1941.11.01 Įsteigta L.N.P. Skriaudžių apylinkė

1941.11.01 Vilkaviškis. Steigiama romovė.

1941.11.01 L.N.P. Jaunimo Organizacijos "Vyčiai" ideologiniai pagrindai.
į:
* 1941.09.20 Lietuvių nacionalistų partijos štabų vadams.

* 1941.09.20 Lietuvos aktyvistams

* 1941.09.20 Naujais vieškeliais
* 1941.09.20 laikraštį leidžia Lietuvių Nacionalistų Partija
* 1941.09.20 Vietinė kronika. Įsteigtas Marijampolės dramos teatras.

* 1941.09.20 Vietinė kronika. Lietuvos nacionalistų partijos.

* 1941.09.20 Vietinė kronika. Vokiečių kalbos kursai.
* 1941.09.27 "Lietuviai!" (kvietimas gyventi Vilniuje)
* 1941.10.04 Padrikos mintys į nacionalistinį jaunimą. Vetuvius (Zenonas Blynas)
* 1941.10.08 Palaidotas a.a. maj.Juozas Tomkus.
* 1941.10.08 "Ne lengvabūdžiai ir karštapėdžiai nulemia ateities kelius" Lietuvių nacionalistų vardu L.N.P. vyr. Vadovyb. Kultūr. Propagandos Vadybos Viršininko Vokietaičio kalba, pasakyta prie a.a. Tomkaus kapo.
* 1941.10.08 Lietuvių Nacionalistų Partijos Vado Įsakymas Nr.40
* 1941.10.08 Meno ir literatūros šventė Kėdainiuose
* 1941.10.08 Įspūdingas meno pobūvis Dotnuvoje
* 1941.10.11, 10.15 Lietuvių Nacionalistų Partijos ideologijos metmenys

* 1941.10.11 Algirdas Gustaitis. Vietiniai gyventojai ir imigruotieji lenkai. Laiškas iš Vilniaus.

* 1941.10.11 L.N.P. Marijampolės apskr. vadovybė naujose patalpose

* 1941.10.11 Majorą Juozą Tomkų palaidojus

* 1941.10.11 L.N.P. Vado mjr.L.Virbicko kalba, pasakyta laike priėmimo pas p.Generalkomisarą Dr.von Renteln

* 1941.10.15 Padrikos mintys į nacionalistinį jaunimą. Vetusius (Zenonas Blynas).

* 1941.10.18 Kultūrinis darbas sparčiai varomas pirmyn.

* 1941.10.22 LNP apylinkėms organizuoti laik. instrukcija

* 1941.10.22 Įamžinkime popieryje bolševikinio gyvenimo įvykius

* 1941.10.22 Lazdijai. Įsteigta skaitykla.

* 1941.10.22 LNP vėliava ir jos simbolinė prasmė

* 1941.10.22 LNP pranešimai per Kauno radiją

* 1941.10.22 Ruošiama žiemos pagalba

* 1941.10.25, 10.29 Lietuvių Nacionalistų Partijos įstatai

* 1941.10.25 L.N.P. Kauno Apygardos Vado įsakymas Nr.14

* 1941.10.25 Praeities klaidos ir ateities keliai. Vetusius (Zenonas Blynas)

* 1941.10.25 LNP Jaunimo Organizacijos "Vyčiai" daliniams organizuoti laikinoji instrukcija

* 1941.10.25 Įsteigta LNP jaunimo organizacijos "Vyčiai" apylinkė

* 1941.10.25 Rudens temomis. Laiškas iš Kėdainių. H.Ž-lis.

* 1941.10.25 Čia juokiamasi.

* 1941.10.25 Vietinė kronika. Koncertas žiemos pagelbai.

* 1941.10.25 Vietinė kronika. Pasitarimas žiemos pagalbos reikalu.

* 1941.10.25 Vilkaviškis. Dovana vokiečių kariams.

* 1941.10.25 Vilkaviškis. Remia nukentėjusius nuo karo.

* 1941.10.25 Vilkaviškis. Steigiami vokiečių kalbos kursai.

* 1941.10.25 Vilkaviškis. Ruošiamasi žiemos pagalbai.

* 1941.10.25 Lazdijai. Į Lazdijus vyksta Kauno menininkai.

* 1941.10.25 Kaunas. LNP pranešimai per Kauno radiją.

* 1941.10.25 LNP vado L.Virbicko kalba

* 1941.10.25 Kaunas. Meno institute įsteigtas LNP būrys.

* 1941.10.29 Lietuviško miesto kultūrinė reikšmė. Algirdas Gustaitis.

* 1941.10.29 Gražus meninis pobūvis Lazdijuose

* 1941.10.29 Sudarytas Marijampolės apskr. žiemos pagalbos komitetas

* 1941.10.29 Vilkaviškis. Iš L.N.P. veiklos.

* 1941.10.29 Vėlinių reikalu.

* 1941.10.29 Kauno žinios. Kalbės "Geležinio vilko" vadas

* 1941.11.01 Lietuva Europos kryžiaus žygyje prieš bolševizmą. Lietuvos kariai išvyko į Rytus. (Domo Steponaičio kalba: "Jūs būsite rasiškai išdidūs ir tenai.")

* 1941.11.01 Kauno žinios. LNP sporto vadas bus kartu ir KK rūmų direktorium.

* 1941.11.01 Įsteigta L.N.P. Skriaudžių apylinkė

* 1941.11.01 Vilkaviškis. Steigiama romovė.

* 1941.11.01 L.N.P. Jaunimo Organizacijos "Vyčiai" ideologiniai pagrindai.
Pakeistos 179-242 eilutės iš
1941.08.17 Priėmimas pas vokiečių generalinį komisarą

1941.10.11 Palaidotas mjr.Tomkus

1941.10.18 LNP Vadas pas Generalkomisarą. LNP Vado mjr.Virbicko kalba, pasakyta priėmime pas Generalkomisarą Dr.v.Renteln š.m. spalių 4 d.

1941.10.18 Dr.v.Renteln kalba

1941.10.18 Aukšti svečiai Telšiuose

1941.10.18 Šiaulių Apygardos Tarėjas adv.Požėla

1941.10.18 Paskirtas Lietuvių Nacionalistų Partijos Telšių Apskrities VadaS.

1941.10.18 Telšiuose įsteigta TDA Ramovė

1941.10.18 Laikraštį leidžia Lietuvių Nacionalistų Partija.

1941.10.25 L.N.P. vadovybė

1941.11.01 L.N.P. pranešimai per radiją

1941.11.01 Jaunime. L.N.P. Telšių Apyl. Jaunimo Vadas.

1941.11.01 Kas yra ir ko siekia Liet.Nacionalistų Partija. L.N.P. Vado L.Virbicko kalba, pasakyta per radiją š.m. spalių mėn. 22 d.

1941.11.01 Įsisteigė L.N.P. Jaunimo Skyrius

1941.11.01 Gerai veikia Navarėnų LNP

1941.11.08 Amatų Mokykloje susiorganizavo jaunimas

1941.11.08 Į Žiemos Pagalbos talką! Iš L.N.P. Kultūros ir Propogandos Viršininko J.Vokietaičio kalbos, pasakytos per Kauno radiją š.m. spalių 25 d.

1941.11.08 Telšių Miesto Tautinio Darbo Apsaugos Būrio Steigimo Aktas

1941.11.08 Padėka

1941.11.08 Patvirtinti Žiemos Pagalbos nuostatai

1941.11.08 Steigiama TDA

1941.11.08 Vėlinės Telšiuose

1941.11.15 Mūsų savanorius palydint

1941.11.15 Padėka

1941.11.22 Įspūdingai pagerbti vokiečių ir lietuvių karžygiai

1941.11.22 Padėka

1941.11.22 Atsišaukimas Savitarpinės Pagalbos reikalu

1941.11.22 Paremkime Rytų lietuvius

1941.11.29 Padėkim kariams fronte nugalėti žiemą. LNP Kultūros ir Propogandos V-ko J.Vokietaičio žodis į lietuvių tautą per Kauno radio lapkričio 17 d.

1941.11.29 Savitarpės Pagalbos Komitetai Vilniuje

1941.12.06 Apygardos Komisaras priėmė LNP Šiaulių apygardos vadovybę

1941.12.24 Nevarėnai dirba
į:
* 1941.08.17 Priėmimas pas vokiečių generalinį komisarą

* 1941.10.11 Palaidotas mjr.Tomkus

* 1941.10.18 LNP Vadas pas Generalkomisarą. LNP Vado mjr.Virbicko kalba, pasakyta priėmime pas Generalkomisarą Dr.v.Renteln š.m. spalių 4 d.

* 1941.10.18 Dr.v.Renteln kalba

* 1941.10.18 Aukšti svečiai Telšiuose

* 1941.10.18 Šiaulių Apygardos Tarėjas adv.Požėla

* 1941.10.18 Paskirtas Lietuvių Nacionalistų Partijos Telšių Apskrities VadaS.

* 1941.10.18 Telšiuose įsteigta TDA Ramovė

* 1941.10.18 Laikraštį leidžia Lietuvių Nacionalistų Partija.

* 1941.10.25 L.N.P. vadovybė

* 1941.11.01 L.N.P. pranešimai per radiją

* 1941.11.01 Jaunime. L.N.P. Telšių Apyl. Jaunimo Vadas.

* 1941.11.01 Kas yra ir ko siekia Liet.Nacionalistų Partija. L.N.P. Vado L.Virbicko kalba, pasakyta per radiją š.m. spalių mėn. 22 d.

* 1941.11.01 Įsisteigė L.N.P. Jaunimo Skyrius

* 1941.11.01 Gerai veikia Navarėnų LNP

* 1941.11.08 Amatų Mokykloje susiorganizavo jaunimas

* 1941.11.08 Į Žiemos Pagalbos talką! Iš L.N.P. Kultūros ir Propogandos Viršininko J.Vokietaičio kalbos, pasakytos per Kauno radiją š.m. spalių 25 d.

* 1941.11.08 Telšių Miesto Tautinio Darbo Apsaugos Būrio Steigimo Aktas

* 1941.11.08 Padėka

* 1941.11.08 Patvirtinti Žiemos Pagalbos nuostatai

* 1941.11.08 Steigiama TDA

* 1941.11.08 Vėlinės Telšiuose

* 1941.11.15 Mūsų savanorius palydint

* 1941.11.15 Padėka

* 1941.11.22 Įspūdingai pagerbti vokiečių ir lietuvių karžygiai

* 1941.11.22 Padėka

* 1941.11.22 Atsišaukimas Savitarpinės Pagalbos reikalu

* 1941.11.22 Paremkime Rytų lietuvius

* 1941.11.29 Padėkim kariams fronte nugalėti žiemą. LNP Kultūros ir Propogandos V-ko J.Vokietaičio žodis į lietuvių tautą per Kauno radio lapkričio 17 d.

* 1941.11.29 Savitarpės Pagalbos Komitetai Vilniuje

* 1941.12.06 Apygardos Komisaras priėmė LNP Šiaulių apygardos vadovybę

* 1941.12.24 Nevarėnai dirba
Pakeistos 246-261 eilutės iš
1941.11.08 Žiemos pagalba

1941.11.15 Tautiečiai

1941.11.15 Pagerbti žuvę vokiečių ir lietuvių kariai

1941.11.22 Meno - literatūros vakaras Biržuose

1941.11.29 LNP Panevėžio Apygardos ir Apskrities vadovybė buvo priimta Srities Komisaro Pono Neum

1941.11.29 Padėkime kariams fronte nugalėti žiemą. LNP Kultūros ir Propagandos V-ko J.Vokietaičio žodis į lietuvių tautą per Kauno radio 17.XI.

1941.11.29 Didelė meno šventė Biržuose.

1941.12.13 L.N.P. Biržų Apskrities Vadovybė pas Poną Sonderfeuhrerį
į:
* 1941.11.08 Žiemos pagalba

* 1941.11.15 Tautiečiai

* 1941.11.15 Pagerbti žuvę vokiečių ir lietuvių kariai

* 1941.11.22 Meno - literatūros vakaras Biržuose

* 1941.11.29 LNP Panevėžio Apygardos ir Apskrities vadovybė buvo priimta Srities Komisaro Pono Neum

* 1941.11.29 Padėkime kariams fronte nugalėti žiemą. LNP Kultūros ir Propagandos V-ko J.Vokietaičio žodis į lietuvių tautą per Kauno radio 17.XI.

* 1941.11.29 Didelė meno šventė Biržuose.

* 1941.12.13 L.N.P. Biržų Apskrities Vadovybė pas Poną Sonderfeuhrerį
Pakeista 264 eilutė iš:
Leidimas nešioti ginklus (su raidėmis L.N.P.) LCVA f.R1444, a.1, b.8, l.10
į:
* Leidimas nešioti ginklus (su raidėmis L.N.P.) LCVA f.R1444, a.1, b.8, l.10
Pakeista 266 eilutė iš:
1941.06.25 "Į Laisvę", Nr.2 Kauno karo komendantūros įsakymas Nr.2
į:
* 1941.06.25 "Į Laisvę", Nr.2 Kauno karo komendantūros įsakymas Nr.2
Pakeistos 268-270 eilutės iš
1941.06.29 Kauno karo komendantūros antspaudas su raidėmis L.N.P. LCVA f.R1444, a.1, b.1, l.78
1941.07.06 Priminimas nešioti L.N.P. raiščius LCVA f.R1444, a.2, b.1a, l.5
į:
* 1941.06.29 Kauno karo komendantūros antspaudas su raidėmis L.N.P. LCVA f.R1444, a.1, b.1, l.78
* 1941.07.06 Priminimas nešioti L.N.P. raiščius LCVA f.R1444, a.2, b.1a, l.5
Pakeistos 273-299 eilutės iš
Zenonas Blynas. Karo metų dienoraštis 1941-1944 m. parengė Gediminas Rudis. Vilnius, 2007.
Jūratė Vyliūtė. Kapitono Igno byla. Vilnius, 2002.
Kazys Škirpa. Sukilimas Lietuvos suverenumui atstatyti. Vašingtonas, 1973.
Brangus Vienminti (kalba sakyta Antano Mačiuikos laidotuvėse)
Lietuvių sąjungos "Geležinis Vilkas" įstatai (juodraštis), LYA LKP f.3377, a.58, b.454 l.6-18
Jonas Aničas. Pulkininkas Jurgis Bobelis (1895-1954). Vaga. Vilnius, 2004.
LCVA f.648, a.2, b.581-582 Kazys Škirpa. Kovok! Pastangos gelbėti Lietuvą 1939-1941 m.
Stasys Raštikis. Lietuvos likimo keliais, II. psl. 301-302, 314-317.
Stasys Raštikis. Lietuvos likimo keliais, IV. 1982. psl.303, 311, 321.
Juozas Brazaitis, Vienų vieni
Mečislovas Treinys. Gyvenimas - meteoro skrydis. Žurnalisto ir rezistento Antano Valiukėno, jo kartos ir idėjų likimo apybraiža. Kaunas, 2003. Antano Valiukėno pranešimai psl. 327-346, 346-363.
Arūnas Bubnys, Vokiečių okupuota Lietuva (1941-1944). Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Vilnius, 1998.
Valentinas Brandišauskas. Siekiai atkurti Lietuvos valstybingumą (1940 06 - 1941 09). Valstybinis leidybos centras. Vilnius, 1996.
Stasys Knezys. Kauno karo komendantūros Tautinio darbo batalionas 1941 m. Genocidas ir rezistencija. 2000. Nr.7
Jonas Deksnys. Informacinis nepublikuotas rankraštis parašytas apie 1954 m. LYA LKP f.3377, a.48, b.995, l.20-26, 32-33.
Juozas Jankauskas. Lietuvos kariuomenės karininkai – antinacinio ir antisovietinio pasipriešinimo dalyviai. Genocidas ir rezistencija. 2003. 1(13), psl. 147–165
Bronys Raila, Jurgis Valiulis. Laisvės kovotojų žingsniai. 1946. LII f.10, a.8, b.16770, l.7-10, 25-26
1992.05 Metai. Julija Maceinienė. Dienoraštis. psl.108 - 1941.10.11
Masinės žudynės Lietuvoje. (1941-1944) I dalis. Vilnius, 1965. LNP vyriausiosios vadovybės kultūros-propagandos valdybos viršininkas Vokietaitis išlydi 5-tąjį policinį batalioną. Nuotrauka. psl.321.
Algirdas Vokietaitis. Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga 1940-2000. I dalis - "Laisvės besiekiant" Sudarytojas Juozas Grušys. Kaunas, 2001. psl. 13-15.
Šidlauskis-Visuomis. Būsimoj Didžioj Lietuvoj. LYA LKP f.3377, a.48, b.469, l.8-9, 14.
Pranė Lapienė. Nelaukti svečiai. Vienybė, Niujorkas. 1964.05.14
Dr.B.Dirmeikio žodžiai. Jisai be gailesčio du trečdaliu DP būtų atidavęs Afrikai ar kt.kraštams. Taip rašė dr.B.Dirmeikis Pranei Lapienei 1948 metais. Vienybė, Niujorkas. 1964.05.14
Salomėja Narkeliūnaitė. Dėl "nešvarių rankų". Vienybė, Niujorkas. 1964.06.04.
Marijus Blynas. Tikroji praeitis. Politinių, kultūrinių istorinių straipsnių rinkinys II. Laisvosios Lietuvos Knygų leidykla. 1985. (ps.53-59)
į:
* Zenonas Blynas. Karo metų dienoraštis 1941-1944 m. parengė Gediminas Rudis. Vilnius, 2007.
* Jūratė Vyliūtė. Kapitono Igno byla. Vilnius, 2002.
* Kazys Škirpa. Sukilimas Lietuvos suverenumui atstatyti. Vašingtonas, 1973.
* Brangus Vienminti (kalba sakyta Antano Mačiuikos laidotuvėse)
* Lietuvių sąjungos "Geležinis Vilkas" įstatai (juodraštis), LYA LKP f.3377, a.58, b.454 l.6-18
* Jonas Aničas. Pulkininkas Jurgis Bobelis (1895-1954). Vaga. Vilnius, 2004.
* LCVA f.648, a.2, b.581-582 Kazys Škirpa. Kovok! Pastangos gelbėti Lietuvą 1939-1941 m.
* Stasys Raštikis. Lietuvos likimo keliais, II. psl. 301-302, 314-317.
* Stasys Raštikis. Lietuvos likimo keliais, IV. 1982. psl.303, 311, 321.
* Juozas Brazaitis, Vienų vieni
* Mečislovas Treinys. Gyvenimas - meteoro skrydis. Žurnalisto ir rezistento Antano Valiukėno, jo kartos ir idėjų likimo apybraiža. Kaunas, 2003. Antano Valiukėno pranešimai psl. 327-346, 346-363.
* Arūnas Bubnys, Vokiečių okupuota Lietuva (1941-1944). Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Vilnius, 1998.
* Valentinas Brandišauskas. Siekiai atkurti Lietuvos valstybingumą (1940 06 - 1941 09). Valstybinis leidybos centras. Vilnius, 1996.
* Stasys Knezys. Kauno karo komendantūros Tautinio darbo batalionas 1941 m. Genocidas ir rezistencija. 2000. Nr.7
* Jonas Deksnys. Informacinis nepublikuotas rankraštis parašytas apie 1954 m. LYA LKP f.3377, a.48, b.995, l.20-26, 32-33.
* Juozas Jankauskas. Lietuvos kariuomenės karininkai – antinacinio ir antisovietinio pasipriešinimo dalyviai. Genocidas ir rezistencija. 2003. 1(13), psl. 147–165
* Bronys Raila, Jurgis Valiulis. Laisvės kovotojų žingsniai. 1946. LII f.10, a.8, b.16770, l.7-10, 25-26
* 1992.05 Metai. Julija Maceinienė. Dienoraštis. psl.108 - 1941.10.11
* Masinės žudynės Lietuvoje. (1941-1944) I dalis. Vilnius, 1965. LNP vyriausiosios vadovybės kultūros-propagandos valdybos viršininkas Vokietaitis išlydi 5-tąjį policinį batalioną. Nuotrauka. psl.321.
* Algirdas Vokietaitis. Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga 1940-2000. I dalis - "Laisvės besiekiant" Sudarytojas Juozas Grušys. Kaunas, 2001. psl. 13-15.
* Šidlauskis-Visuomis. Būsimoj Didžioj Lietuvoj. LYA LKP f.3377, a.48, b.469, l.8-9, 14.
* Pranė Lapienė. Nelaukti svečiai. Vienybė, Niujorkas. 1964.05.14
* Dr.B.Dirmeikio žodžiai. Jisai be gailesčio du trečdaliu DP būtų atidavęs Afrikai ar kt.kraštams. Taip rašė dr.B.Dirmeikis Pranei Lapienei 1948 metais. Vienybė, Niujorkas. 1964.05.14
* Salomėja Narkeliūnaitė. Dėl "nešvarių rankų". Vienybė, Niujorkas. 1964.06.04.
* Marijus Blynas. Tikroji praeitis. Politinių, kultūrinių istorinių straipsnių rinkinys II. Laisvosios Lietuvos Knygų leidykla. 1985. (ps.53-59)
Pakeistos 302-309 eilutės iš
Algirdas Julius Greimas. "Apie 1941 metus Lietuvoje". Akiračiai, 1992 Nr.6 (240), ps.6-7.
Alfonsas Nykštaitis. Atsiminimai. 1959. f.3377 a.48 b.677, l.68-71, l.74-77, l.79-80, l.101-105, l.161.
Christoph Dieckmann, Saulius Sužiedėlis. Lietuvos žydų persekiojimas ir masinės žudynės. 1941 m. vasarą ir rudenį. Vilnius, 2006. psl.60 (Zapyškis)
Matas Krygeris. Rūstūs prisiminimai. Lietuvos technikos muziejus. Kaunas, 1994. psl. 51-53, 68-69.
Rapolas Mackonis. Atsiminimai. Naujoji Lietuva. 1960. LYA LKP f.3377, a.48, b.685, l.199-200
2016 m. rugpjūčio 12 d. Gintaras Lučinskas. "Antisovietinis pasipriešinimas Dzūkijoje 1940–1941 metais." Tremtinys. Nr.29 (1195), Nr. 30 (1196)
į:
* Algirdas Julius Greimas. "Apie 1941 metus Lietuvoje". Akiračiai, 1992 Nr.6 (240), ps.6-7.
* Alfonsas Nykštaitis. Atsiminimai. 1959. f.3377 a.48 b.677, l.68-71, l.74-77, l.79-80, l.101-105, l.161.
* Christoph Dieckmann, Saulius Sužiedėlis. Lietuvos žydų persekiojimas ir masinės žudynės. 1941 m. vasarą ir rudenį. Vilnius, 2006. psl.60 (Zapyškis)
* Matas Krygeris. Rūstūs prisiminimai. Lietuvos technikos muziejus. Kaunas, 1994. psl. 51-53, 68-69.
* Rapolas Mackonis. Atsiminimai. Naujoji Lietuva. 1960. LYA LKP f.3377, a.48, b.685, l.199-200
* 2016 m. rugpjūčio 12 d. Gintaras Lučinskas. "Antisovietinis pasipriešinimas Dzūkijoje 1940–1941 metais." Tremtinys. Nr.29 (1195), Nr. 30 (1196)
Pakeistos 312-343 eilutės iš
"Sukilimas (1941)" Lietuvių enciklopedija. XXIX tomas. Bostonas, 1963.
Jonas Pyragius. Kovosiu kol gyvas. Lietuvos technikos muziejus. Kaunas, 1993. psl.157-158.
Į Laisvę, 1955, Nr.7 (44), "Svečiuose pas Kurmį." Adolfas Damušis. "Į Laisvę pirmas lapas." Antanas Mažiulis.
Į Laisvę, 1964, spalis. Nr.35 (72) "Prisitaikymo politikos apraiškos 1941." L.Prapuolenis.
Leonas Prapuolenis. Gestapo pavedimu... (Prisitaikymo politikos apraiškos 1941 m.). Vilnius, 2000.
Prapuolenio prisiminimai apie LAF ir LNP santykius LII, f.8, a.1-8, b.668
Albinas Gražiūnas. Lietuva dviejų okupacijų replėse 1940-1944. Vilniu, 1996. psl. 136, 153-165
Jurgio Bobelio "Pastabos dėl Kauno miesto žydų tautybės gyventojų iškeldinimo į Vilijampolę 1941 metais", LII, f.8, a.1-8, b.968
Kazimieras Palčiauskas. 1941-1944 m. Kaune. Spaudai paruošė Antanas Dundzila. Chicago, 1994. psl.21
1964.01.24 Nereikalingi grasinimai. Darbininkas, Niujorkas.
1964.02.13 Kazys Bobelis. Du atviri laiški. Laiškas redakcijai. Draugas, Čikaga.
1964.02.05 Kazys Bobelis. Atviras laiškas lietuvių visuomenei. Vienybė, Niujorkas.
1981.09.26 N.Būtautas. "Į Laisvę" verpetuose. Prisiminimai iš spaudos darbo vokiečių okupacijoje. Draugas. Mokslas menas literatūra.
1941.07.11 draudimas suiminėti bet kurių tautybių gyventojus LCVA f.R1444, a.2, b.1a, l.17
1941.07.22 Pohl laiškas Bobeliui LCVA f.R1444, a.1, b.8, l.187
1941.07.22 Pohl laiškas Bobeliui LCVA f.R1444, a.1, b.8, l.188
1941.07.22 Bobelis įsako partizanams atiduoti ginklus LCVA f.R1444, a.1, b.9, l.124
1941.07.24 Bobelio įsakymas partizanams nesuiminėti žmonių ir nesiimti veikla LCVA f.R1444, a.1, b.B4, l.4
1941.07.25 protokolas tarpžinybinio pasitarimo dėl žydų perkėlimo LCVA f.R1444, a.1, b.6, l.2-4
1941.07.25 Lietuvių aktyvistų fronto protestas prieš LNP LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.69
1941.07.25 LAF pareiškimas GV po pučo LCVA f.378, a.13, b.132, l.1
1941.07.26 įsakymas nešioti raištį su L.N.P. LCVA f.R1444, a.2, b.1a, l.42
1941.07.26 draudimas nešioti raištį su L.N.P. LCVA f.R1444, a.1, b.18, l.87
1941.07.26 Laikinosios vyriausybės susirinkimo protokolas
1941.07.26 policijos direktoriaus įsakymas Nr.1 LCVA f.R1476, a.1., b.3, l.198
1941.07.28 Raštikio draudimas rengti kontrpučą LCVA f.R1444, a.1, b.15, l.27
1941.08.06 (?) Stasio Raštikio draudimas kontrpučui, LCVA f.R1444, a.1, b.18, l.84
1941.08.01 LAF prašymas Vidaus reikalų generaliniam tarėjui LII, f.8, a.1-10, b.257
1941.08.24, LAF štabo posėdžio protokolas, f.8, a.1-10, b.233
1941.08.28, LAF įsakymas Nr. 21, LII, f.8, a.1-10, b.42 (narių suspendavimas)
LAF Vyriausios vadovybės aktas (veiklos sustabdymas), LII, f8, a.1-10, b.43
į:
* "Sukilimas (1941)" Lietuvių enciklopedija. XXIX tomas. Bostonas, 1963.
* Jonas Pyragius. Kovosiu kol gyvas. Lietuvos technikos muziejus. Kaunas, 1993. psl.157-158.
* Į Laisvę, 1955, Nr.7 (44), "Svečiuose pas Kurmį." Adolfas Damušis. "Į Laisvę pirmas lapas." Antanas Mažiulis.
* Į Laisvę, 1964, spalis. Nr.35 (72) "Prisitaikymo politikos apraiškos 1941." L.Prapuolenis.
* Leonas Prapuolenis. Gestapo pavedimu... (Prisitaikymo politikos apraiškos 1941 m.). Vilnius, 2000.
* Prapuolenio prisiminimai apie LAF ir LNP santykius LII, f.8, a.1-8, b.668
* Albinas Gražiūnas. Lietuva dviejų okupacijų replėse 1940-1944. Vilniu, 1996. psl. 136, 153-165
* Jurgio Bobelio "Pastabos dėl Kauno miesto žydų tautybės gyventojų iškeldinimo į Vilijampolę 1941 metais", LII, f.8, a.1-8, b.968
* Kazimieras Palčiauskas. 1941-1944 m. Kaune. Spaudai paruošė Antanas Dundzila. Chicago, 1994. psl.21
* 1964.01.24 Nereikalingi grasinimai. Darbininkas, Niujorkas.
* 1964.02.13 Kazys Bobelis. Du atviri laiški. Laiškas redakcijai. Draugas, Čikaga.
* 1964.02.05 Kazys Bobelis. Atviras laiškas lietuvių visuomenei. Vienybė, Niujorkas.
* 1981.09.26 N.Būtautas. "Į Laisvę" verpetuose. Prisiminimai iš spaudos darbo vokiečių okupacijoje. Draugas. Mokslas menas literatūra.
* 1941.07.11 draudimas suiminėti bet kurių tautybių gyventojus LCVA f.R1444, a.2, b.1a, l.17
* 1941.07.22 Pohl laiškas Bobeliui LCVA f.R1444, a.1, b.8, l.187
* 1941.07.22 Pohl laiškas Bobeliui LCVA f.R1444, a.1, b.8, l.188
* 1941.07.22 Bobelis įsako partizanams atiduoti ginklus LCVA f.R1444, a.1, b.9, l.124
* 1941.07.24 Bobelio įsakymas partizanams nesuiminėti žmonių ir nesiimti veikla LCVA f.R1444, a.1, b.B4, l.4
* 1941.07.25 protokolas tarpžinybinio pasitarimo dėl žydų perkėlimo LCVA f.R1444, a.1, b.6, l.2-4
* 1941.07.25 Lietuvių aktyvistų fronto protestas prieš LNP LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.69
* 1941.07.25 LAF pareiškimas GV po pučo LCVA f.378, a.13, b.132, l.1
* 1941.07.26 įsakymas nešioti raištį su L.N.P. LCVA f.R1444, a.2, b.1a, l.42
* 1941.07.26 draudimas nešioti raištį su L.N.P. LCVA f.R1444, a.1, b.18, l.87
* 1941.07.26 Laikinosios vyriausybės susirinkimo protokolas
* 1941.07.26 policijos direktoriaus įsakymas Nr.1 LCVA f.R1476, a.1., b.3, l.198
* 1941.07.28 Raštikio draudimas rengti kontrpučą LCVA f.R1444, a.1, b.15, l.27
* 1941.08.06 (?) Stasio Raštikio draudimas kontrpučui, LCVA f.R1444, a.1, b.18, l.84
* 1941.08.01 LAF prašymas Vidaus reikalų generaliniam tarėjui LII, f.8, a.1-10, b.257
* 1941.08.24, LAF štabo posėdžio protokolas, f.8, a.1-10, b.233
* 1941.08.28, LAF įsakymas Nr. 21, LII, f.8, a.1-10, b.42 (narių suspendavimas)
* LAF Vyriausios vadovybės aktas (veiklos sustabdymas), LII, f8, a.1-10, b.43
Pakeistos 346-352 eilutės iš
Algimantas Liekis. Lietuvos laikinoji vyriausybė. (1941 06 22-08 05), 2000, Vilnius. psl.177.
Vidmantas Valiušaitis. Kalbėkime patys, girdėkime kitus. Vilnius, 2013. Binkis. psl.65. Idzelis psl.118-119, 122-123, 125. Bobelis. psl.136-137.
Christoph Dieckmann. Deutsche Besatzungspolitik in Litauen 1941-1944, Band 1. Göttingen, 2011. psl.447
1964.01.15 J.Pyragius, K.Šimkus, I.Taunys. Atviras laiškas Lietuvių enciklopedijos leidyklai. Nepriklausoma Lietuva. Taip pat perspausdinta su papildomu redakcijos prierašu: 1964.01.29 Prašė vokiečius, kad sušaudytų lietuvius. Vienybė, Niujorkas.
Michael MacQueen. "Nazi Policy toward the Jews in the Reichskomissariat Ostland, June-December 1941: From White Terror to Holocaust in Lithuania" (ps.92, 98, 101) Bitter Legacy: Confronting the Holocaust in the USSR. red. Zvi Gitelman. Indiana University Press. Bloomington and Indianapolis. 1997.
į:
* Algimantas Liekis. Lietuvos laikinoji vyriausybė. (1941 06 22-08 05), 2000, Vilnius. psl.177.
* Vidmantas Valiušaitis. Kalbėkime patys, girdėkime kitus. Vilnius, 2013. Binkis. psl.65. Idzelis psl.118-119, 122-123, 125. Bobelis. psl.136-137.
* Christoph Dieckmann. Deutsche Besatzungspolitik in Litauen 1941-1944, Band 1. Göttingen, 2011. psl.447
* 1964.01.15 J.Pyragius, K.Šimkus, I.Taunys. Atviras laiškas Lietuvių enciklopedijos leidyklai. Nepriklausoma Lietuva. Taip pat perspausdinta su papildomu redakcijos prierašu: * 1964.01.29 Prašė vokiečius, kad sušaudytų lietuvius. Vienybė, Niujorkas.
* Michael MacQueen. "Nazi Policy toward the Jews in the Reichskomissariat Ostland, June-December 1941: From White Terror to Holocaust in Lithuania" (ps.92, 98, 101) Bitter Legacy: Confronting the Holocaust in the USSR. red. Zvi Gitelman. Indiana University Press. Bloomington and Indianapolis. 1997.
Pakeistos 355-367 eilutės iš
Klemenso Bruniaus byla LYA f.K-1, a.58, b.34897/3, l.94-104, 155-226.
Zenono Blyno byla LYA f.K-1, a.58, b.41865/3, l.28-50, 82, 93
Igno Taunio byla LYA f.K-1, a.58, b.9943/3 Jo byloje: Jono Vokietaičio parodymas (sovietams) l.15, Ltn.Vytauto Stanevičius parodymas (Lietuvai) l.28 (1-3), Lietuvos saugumo policijos pranešimai l.37-38, l.41, l.44, l.49, l.51, priedas prie bylos: l.7-9, l.19, l.22-23
Antano Valiukėno byla LYA LKP f.3377, a.55, b.18, l.15-16
Jono Karučio byla LYA f.K-1, a.58, b.37654/3, l.43-4
Emil Just byla LYA f.K-1, a.58, b.796/3, l.185-190
Igno Vyliaus-Vėlavičiaus byla LYA f.K-1, a.58, b.017306
Jono Vokietaičio byla LYA f.K-1, a.58, b.5362
Juozo Jankausko byla LYA f.K-1, a.58
Algirdo Sliesoraičio byla LYA f.K-1, a.58, b.37807/3
Stasio Kviecinsko byla LYA f.K-1, a.58, b.14533/3
Mykolo Naujokaičio byla LYA f.K-1, a.58, b.12949/3, l.63-16
į:
* Klemenso Bruniaus byla LYA f.K-1, a.58, b.34897/3, l.94-104, 155-226.
* Zenono Blyno byla LYA f.K-1, a.58, b.41865/3, l.28-50, 82, 93
* Igno Taunio byla LYA f.K-1, a.58, b.9943/3 Jo byloje: Jono Vokietaičio parodymas (sovietams) l.15, Ltn.Vytauto Stanevičius parodymas (Lietuvai) l.28 (1-3), Lietuvos saugumo policijos pranešimai l.37-38, l.41, l.44, l.49, l.51, priedas prie bylos: l.7-9, l.19, l.22-23
* Antano Valiukėno byla LYA LKP f.3377, a.55, b.18, l.15-16
* Jono Karučio byla LYA f.K-1, a.58, b.37654/3, l.43-4
* Emil Just byla LYA f.K-1, a.58, b.796/3, l.185-190
* Igno Vyliaus-Vėlavičiaus byla LYA f.K-1, a.58, b.017306
* Jono Vokietaičio byla LYA f.K-1, a.58, b.5362
* Juozo Jankausko byla LYA f.K-1, a.58
* Algirdo Sliesoraičio byla LYA f.K-1, a.58, b.37807/3
* Stasio Kviecinsko byla LYA f.K-1, a.58, b.14533/3
* Mykolo Naujokaičio byla LYA f.K-1, a.58, b.12949/3, l.63-16
Pakeistos 370-377 eilutės iš
1941.08.25 Garbačiausko laiškas Geručiui LCVA f.668, a.1, b.436, l.104
1941.08.25 Garbačiausko laiškas Geručiui LCVA f.668, a.1, b.436, l.106
1941.08.27 Geručio laiškas Garbačiauskui LCVA f.668, a.1, b.436, l.107
1941.08.31 Turausko laiškas Žadeikiui LCVA f.MK-9, a.1, b.2
1941.11.05 Geručio laiškas Garbačiauskui LCVA f.668, a.1, b.436, l.128
1942.01.13 Geručio laiškas Garbačiauskui LCVA f.668, a.1, b.436, l.103
1942.01.16 Geručio laiškas Garbačiauskui LCVA f.668, a.1, b.436, l.10
į:
* 1941.08.25 Garbačiausko laiškas Geručiui LCVA f.668, a.1, b.436, l.104
* 1941.08.25 Garbačiausko laiškas Geručiui LCVA f.668, a.1, b.436, l.106
* 1941.08.27 Geručio laiškas Garbačiauskui LCVA f.668, a.1, b.436, l.107
* 1941.08.31 Turausko laiškas Žadeikiui LCVA f.MK-9, a.1, b.2
* 1941.11.05 Geručio laiškas Garbačiauskui LCVA f.668, a.1, b.436, l.128
* 1942.01.13 Geručio laiškas Garbačiauskui LCVA f.668, a.1, b.436, l.103
* 1942.01.16 Geručio laiškas Garbačiauskui LCVA f.668, a.1, b.436, l.10
Pakeistos 380-403 eilutės iš
"Lietuvių nacionalistų partija." Lietuvių enciklopedija. XVI tomas. Bostonas, 1958. Straipsnis remiasi dr.V.Misiulio pateikta informacija bei Stepo Jakubicko straipsniu.
Steponas Jakubickas, "'Geležinio vilko' 30 metų sukakčiai'". Tėviškės žiburiai. 1958.02.27, 03.06, 03.13, 03.20 www.epaveldas.lt
Leonardas Peseckas. Karo lakūno pasakojimai. Lietuvos technikos muziejus. 1992. psl.64-68.
Gediminas Rudis. Antisemitinės tendencijos voldemarininkų judėjime 1928-1940 m.
Kas prieš mus? Bendras žygis. Klaipėda. 1939.01.30
Mindaugas Tamošaitis. Valstiečiai liaudininkai jungtiniame antismetoninės opozicijos sąjūdyje „Ašis“ (1938–1939 m. pradžia). Lituanistica. 2011. T. 57. Nr. 4(86), psl. 386–404.
LYA LKP f.3377, a.58, b.179 voldemarininkų 1939 m. siūlomi pogromai
Vytautas Mačiuika. Šiaurės Novelės. Vilnius, 1996. "Tėvo laidotuvės". psl.50-52
LYA LKP f.3377, a.55, b.206. LNP narių atsisveikinimas su Antanu Mačiuika.
Pilypas Narutis. Tautos sukilimas 1941 Lietuvos nepriklausomybei atstatyti. Pirmoji dalis. Oak Lawn, 1994. psl.75, 157-159, 182, 221-225, 243, 251, 281-287, 319-321, 384, 394.
Prano Giedraičio parodymai LYA LKP f.3377, a.55, b.49, l.37–64 "organizuoti nacionalistų grupes, kurios pirmomis karo dienomis... šaudys komunistus, atsakingus tarybinių įstaigų darbuotojus ir visus žydus." "Buvau numatęs užverbuoti [Kazio Šimkaus pusbrolį Valerijoną] Šimkų vokiečių žvalgybai..."
Aleksandras Lileikis. Pažadinto laiko pėdsakais. Vilnius, 2000. psl.50-52
1940.08.23 voldemarininkų laiškas K.Škirpai LCVA f.648, a.2, b.582, l.120
The Einsatzgruppen Reports: Selections from the Dispatches of the Nazi Death Squads' Campaign Against the Jews, July 1941-January 1943. Yitzhak Arad (Author), Shmuel Krakowski (Author), Shmuel Spector
Antanas Martinionis. "'Lietuvos Judas' arba rezistencinis pogrindis". XX amžius: Lietuvos valstybingumo problemos. Vilnius, 1990.
Vytautas Petrikėnas. Martynas Kosas. VII fortas: Lietuviška tragedija. Karo paveldo centras. Kauno IX forto muziejus. Kaunas, 2011.
Avraham Tory. Kauno getas: diena po dienos. Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000. Įrašas: 1941.07.08
A. Martinionis (sudarė ir parengė). Sukilimas 1941 m. birželio 22-25 d. Kardas. Vilnius, 1994. (psl. 23-25)
Bronius Aušrotas. Laisvės niekas nežadėjo. Žvalgybos karininko atsiminimai. "7 dienos" (ps.186-196)
1941.09.24 giriasi "malonumais", naikinant žydus LCVA, a.1, b.18, l.273
1941.11.11 A.Rosenbergo raštas H.Lohse'ei BAK, R6/13, S.35
1949.01.29 ir kiti numeriai. Tomas Dirmeikis. Tarp Nemuno ir Reino: Gyvenimo sukurta apysaka. 1949. Dirva.
1971.05.23. Juozo Brazaičio laiškas Zenonui Ivinskiui apie Lietuvos žydus. Vilniaus universiteto rankraščių skyrius. F198.
į:
* "Lietuvių nacionalistų partija." Lietuvių enciklopedija. XVI tomas. Bostonas, 1958. Straipsnis remiasi dr.V.Misiulio pateikta informacija bei Stepo Jakubicko straipsniu.
* Steponas Jakubickas, "'Geležinio vilko' 30 metų sukakčiai'". Tėviškės žiburiai. 1958.02.27, 03.06, 03.13, 03.20 www.epaveldas.lt
* Leonardas Peseckas. Karo lakūno pasakojimai. Lietuvos technikos muziejus. 1992. psl.64-68.
* Gediminas Rudis. Antisemitinės tendencijos voldemarininkų judėjime 1928-1940 m.
* Kas prieš mus? Bendras žygis. Klaipėda. 1939.01.30
* Mindaugas Tamošaitis. Valstiečiai liaudininkai jungtiniame antismetoninės opozicijos sąjūdyje „Ašis“ (1938–1939 m. pradžia). Lituanistica. 2011. T. 57. Nr. 4(86), psl. 386–404.
* LYA LKP f.3377, a.58, b.179 voldemarininkų 1939 m. siūlomi pogromai
* Vytautas Mačiuika. Šiaurės Novelės. Vilnius, 1996. "Tėvo laidotuvės". psl.50-52
* LYA LKP f.3377, a.55, b.206. LNP narių atsisveikinimas su Antanu Mačiuika.
* Pilypas Narutis. Tautos sukilimas 1941 Lietuvos nepriklausomybei atstatyti. Pirmoji dalis. Oak Lawn, 1994. psl.75, 157-159, 182, 221-225, 243, 251, 281-287, 319-321, 384, 394.
* Prano Giedraičio parodymai LYA LKP f.3377, a.55, b.49, l.37–64 "organizuoti nacionalistų grupes, kurios pirmomis karo dienomis... šaudys komunistus, atsakingus tarybinių įstaigų darbuotojus ir visus žydus." "Buvau numatęs užverbuoti [Kazio Šimkaus pusbrolį Valerijoną] Šimkų vokiečių žvalgybai..."
* Aleksandras Lileikis. Pažadinto laiko pėdsakais. Vilnius, 2000. psl.50-52
* 1940.08.23 voldemarininkų laiškas K.Škirpai LCVA f.648, a.2, b.582, l.120
* The Einsatzgruppen Reports: Selections from the Dispatches of the Nazi Death Squads' Campaign Against the Jews, July 1941-January 1943. Yitzhak Arad (Author), Shmuel Krakowski (Author), Shmuel Spector
* Antanas Martinionis. "'Lietuvos Judas' arba rezistencinis pogrindis". XX amžius: Lietuvos valstybingumo problemos. Vilnius, 1990.
* Vytautas Petrikėnas. Martynas Kosas. VII fortas: Lietuviška tragedija. Karo paveldo centras. Kauno IX forto muziejus. Kaunas, 2011.
* Avraham Tory. Kauno getas: diena po dienos. Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000. Įrašas: 1941.07.08
* A. Martinionis (sudarė ir parengė). Sukilimas 1941 m. birželio 22-25 d. Kardas. Vilnius, 1994. (psl. 23-25)
* Bronius Aušrotas. Laisvės niekas nežadėjo. Žvalgybos karininko atsiminimai. "7 dienos" (ps.186-196)
* 1941.09.24 giriasi "malonumais", naikinant žydus LCVA, a.1, b.18, l.273
* 1941.11.11 A.Rosenbergo raštas H.Lohse'ei BAK, R6/13, S.35
* 1949.01.29 ir kiti numeriai. Tomas Dirmeikis. Tarp Nemuno ir Reino: Gyvenimo sukurta apysaka. 1949. Dirva.
* 1971.05.23. Juozo Brazaičio laiškas Zenonui Ivinskiui apie Lietuvos žydus. Vilniaus universiteto rankraščių skyrius. F198.
Pakeistos 406-419 eilutės iš
LCVA f.378, a.7, b.486, l.277, 320, 333, 434 Lietuvos saugumo policijos apibūdinimai 1934 m. puče dalyvavusių voldemarininkų
LCVA f.378, a.13, b.94 Lietuvos saugumo policijos apie voldemarininkų nuotaikas 1938 m.
LCVA f.378, a.11, b.142a, l.1 Lietuvos saugumo policijos byla apie Jono Pyragiaus grasinimus generolui Čaplikui
LCVA f.378, a.10, b.596, l.179,180,183,261,262,279,306 Lietuvos saugumo policijos pranešimai apie voldemarininkus 1939 m.
LCVA f.378, a.13, b.82 Lietuvos saugumo policijos pranešimai apie Karutį ir voldemarininkus 1934-1939 m. l.45, l.81-105 ir ypač l.100 apie LNP (žr.abi puses ir palyginti su Nurembergo teisme paskelbtu 1939 m. pasiūlymu rengti pogromus)
LCVA f.378, a.13, b.101 Lietuvos saugumo policija apie voldemarininkų sąmokslą 1939 m.
LCVA f.378, a.10, b.138 Lietuvos saugumo policijos apžvalgos apie voldemarininkų veiklą 1939 m.
LCVA f.378, a.10, b.208 Lietuvos saugumo policijos apžvalgos apie voldemarininkų veiklą 1940 m.
LCVA f.378, a.13, b.95_voldemarininkų prašymas leisti laikraštį, ir kalba išlydint a.a.Antaną Mačiuiką
LCVA f.378, a.10, b.157 Lietuvos saugumo policijos pranešimai apie voldemarininkus 1940 m.
LCVA f.378, a.10, b.472 Lietuvos saugumo policijos bylos apie voldemarininkus 1940 m.
LCVA f.378, a.10, b.473 Lietuvos saugumo policijos pranešimai apie Vokietaičio ir voldemarininkų 1940 m. rengiamą pučą
į:
* LCVA f.378, a.7, b.486, l.277, 320, 333, 434 Lietuvos saugumo policijos apibūdinimai 1934 m. puče dalyvavusių voldemarininkų
* LCVA f.378, a.13, b.94 Lietuvos saugumo policijos apie voldemarininkų nuotaikas 1938 m.
* LCVA f.378, a.11, b.142a, l.1 Lietuvos saugumo policijos byla apie Jono Pyragiaus grasinimus generolui Čaplikui
* LCVA f.378, a.10, b.596, l.179,180,183,261,262,279,306 Lietuvos saugumo policijos pranešimai apie voldemarininkus 1939 m.
* LCVA f.378, a.13, b.82 Lietuvos saugumo policijos pranešimai apie Karutį ir voldemarininkus 1934-1939 m. l.45, l.81-105 ir ypač l.100 apie LNP (žr.abi puses ir palyginti su Nurembergo teisme paskelbtu 1939 m. pasiūlymu rengti pogromus)
* LCVA f.378, a.13, b.101 Lietuvos saugumo policija apie voldemarininkų sąmokslą 1939 m.
* LCVA f.378, a.10, b.138 Lietuvos saugumo policijos apžvalgos apie voldemarininkų veiklą 1939 m.
* LCVA f.378, a.10, b.208 Lietuvos saugumo policijos apžvalgos apie voldemarininkų veiklą 1940 m.
* LCVA f.378, a.13, b.95_voldemarininkų prašymas leisti laikraštį, ir kalba išlydint a.a.Antaną Mačiuiką
* LCVA f.378, a.10, b.157 Lietuvos saugumo policijos pranešimai apie voldemarininkus 1940 m.
* LCVA f.378, a.10, b.472 Lietuvos saugumo policijos bylos apie voldemarininkus 1940 m.
* LCVA f.378, a.10, b.473 Lietuvos saugumo policijos pranešimai apie Vokietaičio ir voldemarininkų 1940 m. rengiamą pučą
Pakeistos 422-429 eilutės iš
Lietuva bolševikų okupacijoje. Redagavo Juozas Prunskis. Jūrų šaulių kuopa Klaipėda. Čikaga, 1979. psl.51-53 Stasys Kvietys-Kviecinskas. "Maskvos nuteistas už akių."
Plieno sparnai. Metraštis. 2-3 dalis. 1971. psl.104-106 Kazys Šimkus. "Iš karo lakūno atsiminimų."
Vytautas Landsbergis-Žemkalnis. Hochverrat: "Valstybės išdavimo" byla. Žaltvykslė. Vilnius, 1991. psl.8-9
P.Kubiliūnas. Dėl pilietybės suteikimo leitenantui Tauniui. Latvijos CVIA, f.P-70, a.3, b.112, l.152. "ypatingai nusipelniusiam" "Masinės žudynės Lietuvoje", psl.52-53
1941 m. birželio sukilimas. Dokumentų rinkinys. Sudarė Valentinas Brandišauskas. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Vilnius, 2000. Alytaus apskrities viršininko ir policijos vado kpt. A.Audronio kalba apskrities nuovadų viršininkų suvažiavime liepos 16 d. Alytuje
Nekrologas apie P.Skurauską LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.70-71
1964.09.08 Osvaldas Žadvydas iš Los Angeles... Sustojo pas Vytautą Reivytį... su kuriuo yra mokslo draugai Draugas, Čikaga.
į:
* Lietuva bolševikų okupacijoje. Redagavo Juozas Prunskis. Jūrų šaulių kuopa Klaipėda. Čikaga, 1979. psl.51-53 Stasys Kvietys-Kviecinskas. "Maskvos nuteistas už akių."
* Plieno sparnai. Metraštis. 2-3 dalis. 1971. psl.104-106 Kazys Šimkus. "Iš karo lakūno atsiminimų."
* Vytautas Landsbergis-Žemkalnis. Hochverrat: "Valstybės išdavimo" byla. Žaltvykslė. Vilnius, 1991. psl.8-9
* P.Kubiliūnas. Dėl pilietybės suteikimo leitenantui Tauniui. Latvijos CVIA, f.P-70, a.3, b.112, l.152. "ypatingai nusipelniusiam" "Masinės žudynės Lietuvoje", psl.52-53
* 1941 m. birželio sukilimas. Dokumentų rinkinys. Sudarė Valentinas Brandišauskas. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Vilnius, 2000. Alytaus apskrities viršininko ir policijos vado kpt. A.Audronio kalba apskrities nuovadų viršininkų suvažiavime liepos 16 d. Alytuje
* Nekrologas apie P.Skurauską LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.70-71
* 1964.09.08 Osvaldas Žadvydas iš Los Angeles... Sustojo pas Vytautą Reivytį... su kuriuo yra mokslo draugai Draugas, Čikaga.
Pakeistos 432-434 eilutės iš
Juozas Jankauskas. 1941 m. birželio sukilimas Lietuvoje. Pagrindiniai sukilimo organizatoriai, vadovai, ryšininkai ir pasiuntiniai. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Vilnius, 2010.
Petras Stankeras. Lietuvių policija 1941-1944 metais. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Vilnius, 1998.
Petras Stankeras. Lietuvių policija Antrajame pasauliniame kare. Mintis. Vilnius, 2008.
į:
* Juozas Jankauskas. 1941 m. birželio sukilimas Lietuvoje. Pagrindiniai sukilimo organizatoriai, vadovai, ryšininkai ir pasiuntiniai. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Vilnius, 2010.
* Petras Stankeras. Lietuvių policija 1941-1944 metais. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Vilnius, 1998.
* Petras Stankeras. Lietuvių policija Antrajame pasauliniame kare. Mintis. Vilnius, 2008.
Pakeistos 439-445 eilutės iš
1946.10.15 D.P.Sąžinė. Laisvoji Lietuva. Nr.4
1947.01.31 Politika ir moralė. Laisvoji Lietuva. Nr.11
1947.04.15 Kova dėl Lietuvos laisvės ir jos reprezentantai. Laisvoji Lietuva.
1947.06.15 Dėl VLIKo Pirmininko kun.M.Krupavičiaus Pareiškimas. Laisvoji Lietuva.
1947.11.30 Egidas Liūtauras. "Lietuvos politinės partijos." Laisvoji Lietuva.
1948.02.15 Spauda. Amerikos lietuvių. "Patys muša, patys rėkia." Laisvoji Lietuva. Nr.3 (36)
Valerijonas Šimkus. Atsiminimai. Okupuotoje tėvynėje ir svetur. II dalis. 1990. psl.240-244
į:
* 1946.10.15 D.P.Sąžinė. Laisvoji Lietuva. Nr.4
* 1947.01.31 Politika ir moralė. Laisvoji Lietuva. Nr.11
* 1947.04.15 Kova dėl Lietuvos laisvės ir jos reprezentantai. Laisvoji Lietuva.
* 1947.06.15 Dėl VLIKo Pirmininko kun.M.Krupavičiaus Pareiškimas. Laisvoji Lietuva.
* 1947.11.30 Egidas Liūtauras. "Lietuvos politinės partijos." Laisvoji Lietuva.
* 1948.02.15 Spauda. Amerikos lietuvių. "Patys muša, patys rėkia." Laisvoji Lietuva. Nr.3 (36)
* Valerijonas Šimkus. Atsiminimai. Okupuotoje tėvynėje ir svetur. II dalis. 1990. psl.240-244
2017 rugpjūčio 18 d., 18:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-31 eilutės iš
Dokumentai ir šaltiniai nušviečiantys

Lietuvių
nacionalistų partiją (LNP),

jos
veiklą, dalyvius ir aplinkybes


Su LNP susiję dokumentai ir jų juodraščiai

1941.06.14-15 Lietuvos Nacionalsocialistų "Geležinio vilko" kovos Fronto programa. Zenonas Blynas. Karo metų dienoraštis 1941-1944 m. parengė Gediminas Rudis. Vilnius, 2007. psl. 123-124.
Voldemarininkų siūlyta Laikinosios vyriausybės sudėtis LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.3-4
Voldemarininkų siūlyti Laikinosios vyriausybės ministrai LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.5
Voldemarininkų rekomenduojami Laikinajai vyriausybei įvairūs pareigūnai LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.9-21
LNP "Geležinio Vilko" štabo sudėtis LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.8
L.N.P. atsišaukimas "Į lietuvių aktyvistus", LII, f.8, a.1-8, b.665
1941.08.01 "Tautos kelias" (maketas) LMAB, f.222, b.1745
1941.08.01 LNP įstatai LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.37-38
1941.08.05 LNP padėka von Rentelnui LYA LKP f.3377, a.58, b.271, l.1-4
1941.08.06 L.N.P. "Geležinio Vilko" štabo slapta rekomendacija Kauno komendantui, LKP, f.3377, a.55, b.24, l.176
1941.08.06 LCVA f.R1444, a.1, b.5, l.176-178 Geležinio vilko rekomendacija su L.N.P. logotipu ir 1941.08.13 komendantūros prašymas
1941.08.07 L.N.P. vado K.Bruniaus laiškas "Lietuvių aktyvistų fronto štabui"
Lietuvių nacionalistų partijos oficiali nuotrauka, kurioje Kauno karo komendantas Stasys Kviecinskas nešioja raištį "L.N.P." (Jūratė Vyliūtė. Kapitono Igno byla. Vilnius, 2002. psl.124)
Garbusis Vade Jonas Karutis! LYA LKP f.3377, a.58, b.454 l.2-5
1941.08-1941.10 LNP nario žinios (anketa) LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.94
1941.09.01 LNP memorandumas gen.komisarui Rentelnui (foto) LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.52-62
1941.09.03 LNP raštas gen.tarėjui Kubiliūnui dėl kadrų politikos LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.24
1941.09.03 LNP pasiūlymai apie tarnautojų atleidimą ir paskyrimą LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.23
1941.09.13 vokas su LNP logotipu LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.26
1941.09.14 Lietuvių Nacionalistų Partijos Vyriausios Vadovybės rugsėjo 14 d. įteiktas raštas Gen. Komisarui Renteln. LYA LKP f.3377, a.58, b.271, l.11-20
1941.09.14 LNP logotipas su vadovų parašais LYA, f. K-1, a. 58, b.34897-3, l. 333-5
1941.09.29 L.N.P. prašymas garbės sargybos laidotuvėms LCVA f.R1444, a.1, b.B4, l.311
į:
Dokumentai ir šaltiniai nušviečiantys Lietuvių nacionalistų partiją (LNP), jos veiklą, dalyvius ir aplinkybes

'''Su LNP susiję dokumentai ir jų juodraščiai'''

*
1941.06.14-15 Lietuvos Nacionalsocialistų "Geležinio vilko" kovos Fronto programa. Zenonas Blynas. Karo metų dienoraštis 1941-1944 m. parengė Gediminas Rudis. Vilnius, 2007. psl. 123-124.
* Voldemarininkų siūlyta Laikinosios vyriausybės sudėtis LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.3-4
* Voldemarininkų siūlyti Laikinosios vyriausybės ministrai LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.5
* Voldemarininkų rekomenduojami Laikinajai vyriausybei įvairūs pareigūnai LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.9-21
* LNP "Geležinio Vilko" štabo sudėtis LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.8
* L.N.P. atsišaukimas "Į lietuvių aktyvistus", LII, f.8, a.1-8, b.665
* 1941.08.01 "Tautos kelias" (maketas) LMAB, f.222, b.1745
* 1941.08.01 LNP įstatai LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.37-38
* 1941.08.05 LNP padėka von Rentelnui LYA LKP f.3377, a.58, b.271, l.1-4
* 1941.08.06 L.N.P. "Geležinio Vilko" štabo slapta rekomendacija Kauno komendantui, LKP, f.3377, a.55, b.24, l.176
* 1941.08.06 LCVA f.R1444, a.1, b.5, l.176-178 Geležinio vilko rekomendacija su L.N.P. logotipu ir 1941.08.13 komendantūros prašymas
* 1941.08.07 L.N.P. vado K.Bruniaus laiškas "Lietuvių aktyvistų fronto štabui"
* Lietuvių nacionalistų partijos oficiali nuotrauka, kurioje Kauno karo komendantas Stasys Kviecinskas nešioja raištį "L.N.P." (Jūratė Vyliūtė. Kapitono Igno byla. Vilnius, 2002. psl.124)
* Garbusis Vade Jonas Karutis! LYA LKP f.3377, a.58, b.454 l.2-5
* 1941.08-1941.10 LNP nario žinios (anketa) LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.94
* 1941.09.01 LNP memorandumas gen.komisarui Rentelnui (foto) LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.52-62
* 1941.09.03 LNP raštas gen.tarėjui Kubiliūnui dėl kadrų politikos LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.24
* 1941.09.03 LNP pasiūlymai apie tarnautojų atleidimą ir paskyrimą LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.23
* 1941.09.13 vokas su LNP logotipu LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.26
* 1941.09.14 Lietuvių Nacionalistų Partijos Vyriausios Vadovybės rugsėjo 14 d. įteiktas raštas Gen. Komisarui Renteln. LYA LKP f.3377, a.58, b.271, l.11-20
* 1941.09.14 LNP logotipas su vadovų parašais LYA, f. K-1, a. 58, b.34897-3, l. 333-5
* 1941.09.29 L.N.P. prašymas garbės sargybos laidotuvėms LCVA f.R1444, a.1, b.B4, l.311
Pakeistos 28-53 eilutės iš
1941.10.04 Lietuvių Nacionalistų Partijos Vado Mjr.L.Virbicko kalba pasakyta 1941 m. spalių mėn. 4 d. laike priėmimo pas p.Generalkomisarą Dr.von Renteln LYA LKP f.3377, a.58, b.271, l.21-22
1941.10.17, Lietuvių Nacionalistų Partijos Įstatai LYA LKP f.3377, a.58, b.271, l.5-8
1941.10.29 LNP prašymas bataljonui LCVA f.R1444, a.1, b.5, l.54
1941.10.29 LNP programa LCVA f.R1444, a.1, b.5, l.58-60
1941.11.23, Metmenys Lietuvių Nacionalistų Partijos Ruošiamo Pro Memoria Reicho Vyriausybei Berlyne LYA LKP f.3377, a.58, b.271, l.23-27
LNP pro memoria Reicho vyriausybei metmenys LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.75-83
1941.12.17, Atsisveikinimo žodis į visus Lietuvių Nacionalistų Partijos vadus ir narius LYA LKP f.3377, a.58, b.271, l.46
1941.12.23 Aktas apie LNP narių paimtus saugoti pinigus LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.84-85
Geležinio vilko sąrašai ir priesaika 1941 m. LCVA f.378, a.13, b.125
Lietuvių Nacionalistų Partijos Ideologijos Metmenys LYA LKP f.3377, a.58, b.271, l.53-54
LNP ideologijos metmenys LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.43-49
LNP ideologijos pagrindai. LNP skyrių organizavimo laikinoji instrukcija. LYA LKP f.3377 a.58 b.805 l.39-49

Su LNP veikla po Lietuvą susiję dokumentai

1941.08.23 Instrukcija LNP apylinkėms organizuotis LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.39-42 1941.10.20 LNP Biržų ap.vadovybės laiškas Skrebotiškio parapijos klebonui rinkti aukas LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.50
Panevėžio vyskupijos kurijos raštas rinkti aukas Savit.pagalbai LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.51
LNP Vilniaus apyg. raštai organiz. klausimais LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.26-28
Dokumentai apie LNP Vilniaus I apylinkės įsteigimą LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.86-88
LNP Vilniaus apyg. vado įsakymas apie I apyl. paskyrimą LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.89
LNP Vilniaus apyg. I apyl. susirinkimo protokolas LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.90-92
LNP Vilniaus apyg. anketos LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.93-204

LNP dokumentų rinkiniai

LNP veikla nepriklausomoje Lietuvoje. LYA LKP f.3377, a.55, b.36, l.178, 184, 190, 191, 195, 202.
į:
* 1941.10.04 Lietuvių Nacionalistų Partijos Vado Mjr.L.Virbicko kalba pasakyta 1941 m. spalių mėn. 4 d. laike priėmimo pas p.Generalkomisarą Dr.von Renteln LYA LKP f.3377, a.58, b.271, l.21-22
* 1941.10.17, Lietuvių Nacionalistų Partijos Įstatai LYA LKP f.3377, a.58, b.271, l.5-8
* 1941.10.29 LNP prašymas bataljonui LCVA f.R1444, a.1, b.5, l.54
* 1941.10.29 LNP programa LCVA f.R1444, a.1, b.5, l.58-60
* 1941.11.23, Metmenys Lietuvių Nacionalistų Partijos Ruošiamo Pro Memoria Reicho Vyriausybei Berlyne LYA LKP f.3377, a.58, b.271, l.23-27
* LNP pro memoria Reicho vyriausybei metmenys LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.75-83
* 1941.12.17, Atsisveikinimo žodis į visus Lietuvių Nacionalistų Partijos vadus ir narius LYA LKP f.3377, a.58, b.271, l.46
* 1941.12.23 Aktas apie LNP narių paimtus saugoti pinigus LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.84-85
* Geležinio vilko sąrašai ir priesaika 1941 m. LCVA f.378, a.13, b.125
* Lietuvių Nacionalistų Partijos Ideologijos Metmenys LYA LKP f.3377, a.58, b.271, l.53-54
* LNP ideologijos metmenys LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.43-49
* LNP ideologijos pagrindai. LNP skyrių organizavimo laikinoji instrukcija. LYA LKP f.3377 a.58 b.805 l.39-49

'''Su LNP veikla po Lietuvą susiję dokumentai'''

*
1941.08.23 Instrukcija LNP apylinkėms organizuotis LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.39-42
*
1941.10.20 LNP Biržų ap.vadovybės laiškas Skrebotiškio parapijos klebonui rinkti aukas LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.50
* Panevėžio vyskupijos kurijos raštas rinkti aukas Savit.pagalbai LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.51
* LNP Vilniaus apyg. raštai organiz. klausimais LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.26-28
* Dokumentai apie LNP Vilniaus I apylinkės įsteigimą LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.86-88
* LNP Vilniaus apyg. vado įsakymas apie I apyl. paskyrimą LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.89
* LNP Vilniaus apyg. I apyl. susirinkimo protokolas LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.90-92
* LNP Vilniaus apyg. anketos LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.93-204

'''LNP dokumentų rinkiniai'''

*
LNP veikla nepriklausomoje Lietuvoje. LYA LKP f.3377, a.55, b.36, l.178, 184, 190, 191, 195, 202.
Pakeistos 59-61 eilutės iš
LNP spauda

Panevėžietis
į:
'''LNP spauda'''

'''Panevėžietis'''
Pakeista 68 eilutė iš:
Tėvynė (Šiauliuose)
į:
'''Tėvynė (Šiauliuose)'''
Pakeista 77 eilutė iš:
Nauja gadynė (Marijampolėje)
į:
'''Nauja gadynė (Marijampolėje)'''
Pakeista 178 eilutė iš:
Žemaičių žemė (Telšiuose)
į:
'''Žemaičių žemė (Telšiuose)'''
Pakeistos 243-245 eilutės iš
Kita spauda apie LNP

Naujosios Biržų žinios
į:
'''Kita spauda apie LNP'''

'''
Naujosios Biržų žinios'''
Pakeistos 262-263 eilutės iš
LNP raidžių naudojimas Kauno karo komendantūroje
į:
'''LNP raidžių naudojimas Kauno karo komendantūroje'''
Pakeistos 271-272 eilutės iš
Šaltiniai apie LNP, jos veiklą ir dalyvius
į:
'''Šaltiniai apie LNP, jos veiklą ir dalyvius'''
Pakeistos 300-301 eilutės iš
Šaltiniai apie LNP veiklą po Lietuvą
į:
'''Šaltiniai apie LNP veiklą po Lietuvą'''
Pakeistos 310-311 eilutės iš
1941.07.23-24 pučas
į:
'''1941.07.23-24 pučas'''
Pakeistos 344-345 eilutės iš
Pučo tikslas - skriausti žydus
į:
'''Pučo tikslas - skriausti žydus'''
Pakeistos 353-354 eilutės iš
Sovietų parengtos baudžiamosios bylos
į:
'''Sovietų parengtos baudžiamosios bylos'''
Pakeistos 368-369 eilutės iš
Lietuvos ambasadorių laiškai
į:
'''Lietuvos ambasadorių laiškai'''
Pakeistos 378-379 eilutės iš
LNP ištakos ir aplinkybės
į:
'''LNP ištakos ir aplinkybės'''
Pakeistos 404-405 eilutės iš
Lietuvos saugumo policijos bylos
į:
'''Lietuvos saugumo policijos bylos'''
Pakeistos 420-421 eilutės iš
LNP asmenybės
į:
'''LNP asmenybės'''
Pakeistos 430-431 eilutės iš
LNP asmenybės - bendri šaltiniai
į:
'''LNP asmenybės - bendri šaltiniai'''
Pakeista 437 eilutė iš:
LNP paveldas
į:
'''LNP paveldas'''
2017 rugpjūčio 18 d., 18:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-449 eilutės:
Dokumentai ir šaltiniai nušviečiantys

Lietuvių nacionalistų partiją (LNP),

jos veiklą, dalyvius ir aplinkybes


Su LNP susiję dokumentai ir jų juodraščiai

1941.06.14-15 Lietuvos Nacionalsocialistų "Geležinio vilko" kovos Fronto programa. Zenonas Blynas. Karo metų dienoraštis 1941-1944 m. parengė Gediminas Rudis. Vilnius, 2007. psl. 123-124.
Voldemarininkų siūlyta Laikinosios vyriausybės sudėtis LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.3-4
Voldemarininkų siūlyti Laikinosios vyriausybės ministrai LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.5
Voldemarininkų rekomenduojami Laikinajai vyriausybei įvairūs pareigūnai LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.9-21
LNP "Geležinio Vilko" štabo sudėtis LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.8
L.N.P. atsišaukimas "Į lietuvių aktyvistus", LII, f.8, a.1-8, b.665
1941.08.01 "Tautos kelias" (maketas) LMAB, f.222, b.1745
1941.08.01 LNP įstatai LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.37-38
1941.08.05 LNP padėka von Rentelnui LYA LKP f.3377, a.58, b.271, l.1-4
1941.08.06 L.N.P. "Geležinio Vilko" štabo slapta rekomendacija Kauno komendantui, LKP, f.3377, a.55, b.24, l.176
1941.08.06 LCVA f.R1444, a.1, b.5, l.176-178 Geležinio vilko rekomendacija su L.N.P. logotipu ir 1941.08.13 komendantūros prašymas
1941.08.07 L.N.P. vado K.Bruniaus laiškas "Lietuvių aktyvistų fronto štabui"
Lietuvių nacionalistų partijos oficiali nuotrauka, kurioje Kauno karo komendantas Stasys Kviecinskas nešioja raištį "L.N.P." (Jūratė Vyliūtė. Kapitono Igno byla. Vilnius, 2002. psl.124)
Garbusis Vade Jonas Karutis! LYA LKP f.3377, a.58, b.454 l.2-5
1941.08-1941.10 LNP nario žinios (anketa) LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.94
1941.09.01 LNP memorandumas gen.komisarui Rentelnui (foto) LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.52-62
1941.09.03 LNP raštas gen.tarėjui Kubiliūnui dėl kadrų politikos LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.24
1941.09.03 LNP pasiūlymai apie tarnautojų atleidimą ir paskyrimą LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.23
1941.09.13 vokas su LNP logotipu LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.26
1941.09.14 Lietuvių Nacionalistų Partijos Vyriausios Vadovybės rugsėjo 14 d. įteiktas raštas Gen. Komisarui Renteln. LYA LKP f.3377, a.58, b.271, l.11-20
1941.09.14 LNP logotipas su vadovų parašais LYA, f. K-1, a. 58, b.34897-3, l. 333-5
1941.09.29 L.N.P. prašymas garbės sargybos laidotuvėms LCVA f.R1444, a.1, b.B4, l.311
LNP planuoto leidinio apie "GV" planai LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.29-36
1941.10.04 Lietuvių Nacionalistų Partijos Vado Mjr.L.Virbicko kalba pasakyta 1941 m. spalių mėn. 4 d. laike priėmimo pas p.Generalkomisarą Dr.von Renteln LYA LKP f.3377, a.58, b.271, l.21-22
1941.10.17, Lietuvių Nacionalistų Partijos Įstatai LYA LKP f.3377, a.58, b.271, l.5-8
1941.10.29 LNP prašymas bataljonui LCVA f.R1444, a.1, b.5, l.54
1941.10.29 LNP programa LCVA f.R1444, a.1, b.5, l.58-60
1941.11.23, Metmenys Lietuvių Nacionalistų Partijos Ruošiamo Pro Memoria Reicho Vyriausybei Berlyne LYA LKP f.3377, a.58, b.271, l.23-27
LNP pro memoria Reicho vyriausybei metmenys LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.75-83
1941.12.17, Atsisveikinimo žodis į visus Lietuvių Nacionalistų Partijos vadus ir narius LYA LKP f.3377, a.58, b.271, l.46
1941.12.23 Aktas apie LNP narių paimtus saugoti pinigus LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.84-85
Geležinio vilko sąrašai ir priesaika 1941 m. LCVA f.378, a.13, b.125
Lietuvių Nacionalistų Partijos Ideologijos Metmenys LYA LKP f.3377, a.58, b.271, l.53-54
LNP ideologijos metmenys LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.43-49
LNP ideologijos pagrindai. LNP skyrių organizavimo laikinoji instrukcija. LYA LKP f.3377 a.58 b.805 l.39-49

Su LNP veikla po Lietuvą susiję dokumentai

1941.08.23 Instrukcija LNP apylinkėms organizuotis LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.39-42 1941.10.20 LNP Biržų ap.vadovybės laiškas Skrebotiškio parapijos klebonui rinkti aukas LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.50
Panevėžio vyskupijos kurijos raštas rinkti aukas Savit.pagalbai LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.51
LNP Vilniaus apyg. raštai organiz. klausimais LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.26-28
Dokumentai apie LNP Vilniaus I apylinkės įsteigimą LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.86-88
LNP Vilniaus apyg. vado įsakymas apie I apyl. paskyrimą LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.89
LNP Vilniaus apyg. I apyl. susirinkimo protokolas LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.90-92
LNP Vilniaus apyg. anketos LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.93-204

LNP dokumentų rinkiniai

LNP veikla nepriklausomoje Lietuvoje. LYA LKP f.3377, a.55, b.36, l.178, 184, 190, 191, 195, 202.
LNP santykiai su kitomis organizacijomis 1927-1946. LYA LKP f.3377, a.55, b.37
LNP veikla 1941-1944 m. LYA LKP f.3377, a.55, b.38
LNP veikla 1941 m. LYA LKP f.3377, a.55, b.271

LNP spauda

Panevėžietis
Nr.17 "LNP Panevėžio apygardos darbo valandos"
Nr.18, 1941.XI.14, "Naujas mūsų kelias"
Nr.18, 1941.XI.14, "Komisarų atsilankymo proga rengiamas iškilmingas koncertas"
Nr.19, 1941.XI.21, "Lietuvių Nacionalistų Partijos Panevėžio Apygardos ir Apskrities vadovybė buvo priimta Srities Komisaro Pono Neum"
Nr.19, 1941.XI.21, "Lietuvių Nacionalistų Partija ir žmonių atrankos klausimas", Ignas Taunys

Tėvynė (Šiauliuose)
Nr.19 "Nacionalistų Partijos siekimai"
Nr.20, 1941.10.20, "Lietuvių Nacionalistų Partijos įstatai"
Nr.21, 1941.10.24, "Lietuvių Nacionalistų Partijos uždaviniai"
Nr.23, 1941.10.31, "Atstatoma kap.Pr.Gudynui pagerbti paminklinė lenta"
Nr.24 "Šiauliuose pagerbti žuvę lietuviai partizanai ir vokiečių kariai"
Nr.24 "Mažeikiai pagerbė žuvusius dėl Lietuvos laisvės"
Nr.24 "Persitvarkė Žiemos pagalbos komitetas"

Nauja gadynė (Marijampolėje)
1941.09.20 Lietuvių nacionalistų partijos štabų vadams.

1941.09.20 Lietuvos aktyvistams

1941.09.20 Naujais vieškeliais
1941.09.20 laikraštį leidžia Lietuvių Nacionalistų Partija
1941.09.20 Vietinė kronika. Įsteigtas Marijampolės dramos teatras.

1941.09.20 Vietinė kronika. Lietuvos nacionalistų partijos.

1941.09.20 Vietinė kronika. Vokiečių kalbos kursai.
1941.09.27 "Lietuviai!" (kvietimas gyventi Vilniuje)
1941.10.04 Padrikos mintys į nacionalistinį jaunimą. Vetuvius (Zenonas Blynas)
1941.10.08 Palaidotas a.a. maj.Juozas Tomkus.
1941.10.08 "Ne lengvabūdžiai ir karštapėdžiai nulemia ateities kelius" Lietuvių nacionalistų vardu L.N.P. vyr. Vadovyb. Kultūr. Propagandos Vadybos Viršininko Vokietaičio kalba, pasakyta prie a.a. Tomkaus kapo.
1941.10.08 Lietuvių Nacionalistų Partijos Vado Įsakymas Nr.40
1941.10.08 Meno ir literatūros šventė Kėdainiuose
1941.10.08 Įspūdingas meno pobūvis Dotnuvoje
1941.10.11, 10.15 Lietuvių Nacionalistų Partijos ideologijos metmenys

1941.10.11 Algirdas Gustaitis. Vietiniai gyventojai ir imigruotieji lenkai. Laiškas iš Vilniaus.

1941.10.11 L.N.P. Marijampolės apskr. vadovybė naujose patalpose

1941.10.11 Majorą Juozą Tomkų palaidojus

1941.10.11 L.N.P. Vado mjr.L.Virbicko kalba, pasakyta laike priėmimo pas p.Generalkomisarą Dr.von Renteln

1941.10.15 Padrikos mintys į nacionalistinį jaunimą. Vetusius (Zenonas Blynas).

1941.10.18 Kultūrinis darbas sparčiai varomas pirmyn.

1941.10.22 LNP apylinkėms organizuoti laik. instrukcija

1941.10.22 Įamžinkime popieryje bolševikinio gyvenimo įvykius

1941.10.22 Lazdijai. Įsteigta skaitykla.

1941.10.22 LNP vėliava ir jos simbolinė prasmė

1941.10.22 LNP pranešimai per Kauno radiją

1941.10.22 Ruošiama žiemos pagalba

1941.10.25, 10.29 Lietuvių Nacionalistų Partijos įstatai

1941.10.25 L.N.P. Kauno Apygardos Vado įsakymas Nr.14

1941.10.25 Praeities klaidos ir ateities keliai. Vetusius (Zenonas Blynas)

1941.10.25 LNP Jaunimo Organizacijos "Vyčiai" daliniams organizuoti laikinoji instrukcija

1941.10.25 Įsteigta LNP jaunimo organizacijos "Vyčiai" apylinkė

1941.10.25 Rudens temomis. Laiškas iš Kėdainių. H.Ž-lis.

1941.10.25 Čia juokiamasi.

1941.10.25 Vietinė kronika. Koncertas žiemos pagelbai.

1941.10.25 Vietinė kronika. Pasitarimas žiemos pagalbos reikalu.

1941.10.25 Vilkaviškis. Dovana vokiečių kariams.

1941.10.25 Vilkaviškis. Remia nukentėjusius nuo karo.

1941.10.25 Vilkaviškis. Steigiami vokiečių kalbos kursai.

1941.10.25 Vilkaviškis. Ruošiamasi žiemos pagalbai.

1941.10.25 Lazdijai. Į Lazdijus vyksta Kauno menininkai.

1941.10.25 Kaunas. LNP pranešimai per Kauno radiją.

1941.10.25 LNP vado L.Virbicko kalba

1941.10.25 Kaunas. Meno institute įsteigtas LNP būrys.

1941.10.29 Lietuviško miesto kultūrinė reikšmė. Algirdas Gustaitis.

1941.10.29 Gražus meninis pobūvis Lazdijuose

1941.10.29 Sudarytas Marijampolės apskr. žiemos pagalbos komitetas

1941.10.29 Vilkaviškis. Iš L.N.P. veiklos.

1941.10.29 Vėlinių reikalu.

1941.10.29 Kauno žinios. Kalbės "Geležinio vilko" vadas

1941.11.01 Lietuva Europos kryžiaus žygyje prieš bolševizmą. Lietuvos kariai išvyko į Rytus. (Domo Steponaičio kalba: "Jūs būsite rasiškai išdidūs ir tenai.")

1941.11.01 Kauno žinios. LNP sporto vadas bus kartu ir KK rūmų direktorium.

1941.11.01 Įsteigta L.N.P. Skriaudžių apylinkė

1941.11.01 Vilkaviškis. Steigiama romovė.

1941.11.01 L.N.P. Jaunimo Organizacijos "Vyčiai" ideologiniai pagrindai.

Žemaičių žemė (Telšiuose)
1941.08.17 Priėmimas pas vokiečių generalinį komisarą

1941.10.11 Palaidotas mjr.Tomkus

1941.10.18 LNP Vadas pas Generalkomisarą. LNP Vado mjr.Virbicko kalba, pasakyta priėmime pas Generalkomisarą Dr.v.Renteln š.m. spalių 4 d.

1941.10.18 Dr.v.Renteln kalba

1941.10.18 Aukšti svečiai Telšiuose

1941.10.18 Šiaulių Apygardos Tarėjas adv.Požėla

1941.10.18 Paskirtas Lietuvių Nacionalistų Partijos Telšių Apskrities VadaS.

1941.10.18 Telšiuose įsteigta TDA Ramovė

1941.10.18 Laikraštį leidžia Lietuvių Nacionalistų Partija.

1941.10.25 L.N.P. vadovybė

1941.11.01 L.N.P. pranešimai per radiją

1941.11.01 Jaunime. L.N.P. Telšių Apyl. Jaunimo Vadas.

1941.11.01 Kas yra ir ko siekia Liet.Nacionalistų Partija. L.N.P. Vado L.Virbicko kalba, pasakyta per radiją š.m. spalių mėn. 22 d.

1941.11.01 Įsisteigė L.N.P. Jaunimo Skyrius

1941.11.01 Gerai veikia Navarėnų LNP

1941.11.08 Amatų Mokykloje susiorganizavo jaunimas

1941.11.08 Į Žiemos Pagalbos talką! Iš L.N.P. Kultūros ir Propogandos Viršininko J.Vokietaičio kalbos, pasakytos per Kauno radiją š.m. spalių 25 d.

1941.11.08 Telšių Miesto Tautinio Darbo Apsaugos Būrio Steigimo Aktas

1941.11.08 Padėka

1941.11.08 Patvirtinti Žiemos Pagalbos nuostatai

1941.11.08 Steigiama TDA

1941.11.08 Vėlinės Telšiuose

1941.11.15 Mūsų savanorius palydint

1941.11.15 Padėka

1941.11.22 Įspūdingai pagerbti vokiečių ir lietuvių karžygiai

1941.11.22 Padėka

1941.11.22 Atsišaukimas Savitarpinės Pagalbos reikalu

1941.11.22 Paremkime Rytų lietuvius

1941.11.29 Padėkim kariams fronte nugalėti žiemą. LNP Kultūros ir Propogandos V-ko J.Vokietaičio žodis į lietuvių tautą per Kauno radio lapkričio 17 d.

1941.11.29 Savitarpės Pagalbos Komitetai Vilniuje

1941.12.06 Apygardos Komisaras priėmė LNP Šiaulių apygardos vadovybę

1941.12.24 Nevarėnai dirba

Kita spauda apie LNP

Naujosios Biržų žinios
1941.11.08 Žiemos pagalba

1941.11.15 Tautiečiai

1941.11.15 Pagerbti žuvę vokiečių ir lietuvių kariai

1941.11.22 Meno - literatūros vakaras Biržuose

1941.11.29 LNP Panevėžio Apygardos ir Apskrities vadovybė buvo priimta Srities Komisaro Pono Neum

1941.11.29 Padėkime kariams fronte nugalėti žiemą. LNP Kultūros ir Propagandos V-ko J.Vokietaičio žodis į lietuvių tautą per Kauno radio 17.XI.

1941.11.29 Didelė meno šventė Biržuose.

1941.12.13 L.N.P. Biržų Apskrities Vadovybė pas Poną Sonderfeuhrerį

LNP raidžių naudojimas Kauno karo komendantūroje

Leidimas nešioti ginklus (su raidėmis L.N.P.) LCVA f.R1444, a.1, b.8, l.10
Kauno karo komendantūros įsakymas Nr.2 - pasiimti leidimus LCVA f.R1444, a.1, b.8, l.13
1941.06.25 "Į Laisvę", Nr.2 Kauno karo komendantūros įsakymas Nr.2
Kauno karo komendantūros įsakymas Nr.7 - pasiimti leidimus LCVA f.R1444, a.1, b.8, l.25
1941.06.29 Kauno karo komendantūros antspaudas su raidėmis L.N.P. LCVA f.R1444, a.1, b.1, l.78
1941.07.06 Priminimas nešioti L.N.P. raiščius LCVA f.R1444, a.2, b.1a, l.5

Šaltiniai apie LNP, jos veiklą ir dalyvius

Zenonas Blynas. Karo metų dienoraštis 1941-1944 m. parengė Gediminas Rudis. Vilnius, 2007.
Jūratė Vyliūtė. Kapitono Igno byla. Vilnius, 2002.
Kazys Škirpa. Sukilimas Lietuvos suverenumui atstatyti. Vašingtonas, 1973.
Brangus Vienminti (kalba sakyta Antano Mačiuikos laidotuvėse)
Lietuvių sąjungos "Geležinis Vilkas" įstatai (juodraštis), LYA LKP f.3377, a.58, b.454 l.6-18
Jonas Aničas. Pulkininkas Jurgis Bobelis (1895-1954). Vaga. Vilnius, 2004.
LCVA f.648, a.2, b.581-582 Kazys Škirpa. Kovok! Pastangos gelbėti Lietuvą 1939-1941 m.
Stasys Raštikis. Lietuvos likimo keliais, II. psl. 301-302, 314-317.
Stasys Raštikis. Lietuvos likimo keliais, IV. 1982. psl.303, 311, 321.
Juozas Brazaitis, Vienų vieni
Mečislovas Treinys. Gyvenimas - meteoro skrydis. Žurnalisto ir rezistento Antano Valiukėno, jo kartos ir idėjų likimo apybraiža. Kaunas, 2003. Antano Valiukėno pranešimai psl. 327-346, 346-363.
Arūnas Bubnys, Vokiečių okupuota Lietuva (1941-1944). Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Vilnius, 1998.
Valentinas Brandišauskas. Siekiai atkurti Lietuvos valstybingumą (1940 06 - 1941 09). Valstybinis leidybos centras. Vilnius, 1996.
Stasys Knezys. Kauno karo komendantūros Tautinio darbo batalionas 1941 m. Genocidas ir rezistencija. 2000. Nr.7
Jonas Deksnys. Informacinis nepublikuotas rankraštis parašytas apie 1954 m. LYA LKP f.3377, a.48, b.995, l.20-26, 32-33.
Juozas Jankauskas. Lietuvos kariuomenės karininkai – antinacinio ir antisovietinio pasipriešinimo dalyviai. Genocidas ir rezistencija. 2003. 1(13), psl. 147–165
Bronys Raila, Jurgis Valiulis. Laisvės kovotojų žingsniai. 1946. LII f.10, a.8, b.16770, l.7-10, 25-26
1992.05 Metai. Julija Maceinienė. Dienoraštis. psl.108 - 1941.10.11
Masinės žudynės Lietuvoje. (1941-1944) I dalis. Vilnius, 1965. LNP vyriausiosios vadovybės kultūros-propagandos valdybos viršininkas Vokietaitis išlydi 5-tąjį policinį batalioną. Nuotrauka. psl.321.
Algirdas Vokietaitis. Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga 1940-2000. I dalis - "Laisvės besiekiant" Sudarytojas Juozas Grušys. Kaunas, 2001. psl. 13-15.
Šidlauskis-Visuomis. Būsimoj Didžioj Lietuvoj. LYA LKP f.3377, a.48, b.469, l.8-9, 14.
Pranė Lapienė. Nelaukti svečiai. Vienybė, Niujorkas. 1964.05.14
Dr.B.Dirmeikio žodžiai. Jisai be gailesčio du trečdaliu DP būtų atidavęs Afrikai ar kt.kraštams. Taip rašė dr.B.Dirmeikis Pranei Lapienei 1948 metais. Vienybė, Niujorkas. 1964.05.14
Salomėja Narkeliūnaitė. Dėl "nešvarių rankų". Vienybė, Niujorkas. 1964.06.04.
Marijus Blynas. Tikroji praeitis. Politinių, kultūrinių istorinių straipsnių rinkinys II. Laisvosios Lietuvos Knygų leidykla. 1985. (ps.53-59)


Šaltiniai apie LNP veiklą po Lietuvą

Algirdas Julius Greimas. "Apie 1941 metus Lietuvoje". Akiračiai, 1992 Nr.6 (240), ps.6-7.
Alfonsas Nykštaitis. Atsiminimai. 1959. f.3377 a.48 b.677, l.68-71, l.74-77, l.79-80, l.101-105, l.161.
Christoph Dieckmann, Saulius Sužiedėlis. Lietuvos žydų persekiojimas ir masinės žudynės. 1941 m. vasarą ir rudenį. Vilnius, 2006. psl.60 (Zapyškis)
Matas Krygeris. Rūstūs prisiminimai. Lietuvos technikos muziejus. Kaunas, 1994. psl. 51-53, 68-69.
Rapolas Mackonis. Atsiminimai. Naujoji Lietuva. 1960. LYA LKP f.3377, a.48, b.685, l.199-200
2016 m. rugpjūčio 12 d. Gintaras Lučinskas. "Antisovietinis pasipriešinimas Dzūkijoje 1940–1941 metais." Tremtinys. Nr.29 (1195), Nr. 30 (1196)


1941.07.23-24 pučas

"Sukilimas (1941)" Lietuvių enciklopedija. XXIX tomas. Bostonas, 1963.
Jonas Pyragius. Kovosiu kol gyvas. Lietuvos technikos muziejus. Kaunas, 1993. psl.157-158.
Į Laisvę, 1955, Nr.7 (44), "Svečiuose pas Kurmį." Adolfas Damušis. "Į Laisvę pirmas lapas." Antanas Mažiulis.
Į Laisvę, 1964, spalis. Nr.35 (72) "Prisitaikymo politikos apraiškos 1941." L.Prapuolenis.
Leonas Prapuolenis. Gestapo pavedimu... (Prisitaikymo politikos apraiškos 1941 m.). Vilnius, 2000.
Prapuolenio prisiminimai apie LAF ir LNP santykius LII, f.8, a.1-8, b.668
Albinas Gražiūnas. Lietuva dviejų okupacijų replėse 1940-1944. Vilniu, 1996. psl. 136, 153-165
Jurgio Bobelio "Pastabos dėl Kauno miesto žydų tautybės gyventojų iškeldinimo į Vilijampolę 1941 metais", LII, f.8, a.1-8, b.968
Kazimieras Palčiauskas. 1941-1944 m. Kaune. Spaudai paruošė Antanas Dundzila. Chicago, 1994. psl.21
1964.01.24 Nereikalingi grasinimai. Darbininkas, Niujorkas.
1964.02.13 Kazys Bobelis. Du atviri laiški. Laiškas redakcijai. Draugas, Čikaga.
1964.02.05 Kazys Bobelis. Atviras laiškas lietuvių visuomenei. Vienybė, Niujorkas.
1981.09.26 N.Būtautas. "Į Laisvę" verpetuose. Prisiminimai iš spaudos darbo vokiečių okupacijoje. Draugas. Mokslas menas literatūra.
1941.07.11 draudimas suiminėti bet kurių tautybių gyventojus LCVA f.R1444, a.2, b.1a, l.17
1941.07.22 Pohl laiškas Bobeliui LCVA f.R1444, a.1, b.8, l.187
1941.07.22 Pohl laiškas Bobeliui LCVA f.R1444, a.1, b.8, l.188
1941.07.22 Bobelis įsako partizanams atiduoti ginklus LCVA f.R1444, a.1, b.9, l.124
1941.07.24 Bobelio įsakymas partizanams nesuiminėti žmonių ir nesiimti veikla LCVA f.R1444, a.1, b.B4, l.4
1941.07.25 protokolas tarpžinybinio pasitarimo dėl žydų perkėlimo LCVA f.R1444, a.1, b.6, l.2-4
1941.07.25 Lietuvių aktyvistų fronto protestas prieš LNP LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.69
1941.07.25 LAF pareiškimas GV po pučo LCVA f.378, a.13, b.132, l.1
1941.07.26 įsakymas nešioti raištį su L.N.P. LCVA f.R1444, a.2, b.1a, l.42
1941.07.26 draudimas nešioti raištį su L.N.P. LCVA f.R1444, a.1, b.18, l.87
1941.07.26 Laikinosios vyriausybės susirinkimo protokolas
1941.07.26 policijos direktoriaus įsakymas Nr.1 LCVA f.R1476, a.1., b.3, l.198
1941.07.28 Raštikio draudimas rengti kontrpučą LCVA f.R1444, a.1, b.15, l.27
1941.08.06 (?) Stasio Raštikio draudimas kontrpučui, LCVA f.R1444, a.1, b.18, l.84
1941.08.01 LAF prašymas Vidaus reikalų generaliniam tarėjui LII, f.8, a.1-10, b.257
1941.08.24, LAF štabo posėdžio protokolas, f.8, a.1-10, b.233
1941.08.28, LAF įsakymas Nr. 21, LII, f.8, a.1-10, b.42 (narių suspendavimas)
LAF Vyriausios vadovybės aktas (veiklos sustabdymas), LII, f8, a.1-10, b.43

Pučo tikslas - skriausti žydus

Algimantas Liekis. Lietuvos laikinoji vyriausybė. (1941 06 22-08 05), 2000, Vilnius. psl.177.
Vidmantas Valiušaitis. Kalbėkime patys, girdėkime kitus. Vilnius, 2013. Binkis. psl.65. Idzelis psl.118-119, 122-123, 125. Bobelis. psl.136-137.
Christoph Dieckmann. Deutsche Besatzungspolitik in Litauen 1941-1944, Band 1. Göttingen, 2011. psl.447
1964.01.15 J.Pyragius, K.Šimkus, I.Taunys. Atviras laiškas Lietuvių enciklopedijos leidyklai. Nepriklausoma Lietuva. Taip pat perspausdinta su papildomu redakcijos prierašu: 1964.01.29 Prašė vokiečius, kad sušaudytų lietuvius. Vienybė, Niujorkas.
Michael MacQueen. "Nazi Policy toward the Jews in the Reichskomissariat Ostland, June-December 1941: From White Terror to Holocaust in Lithuania" (ps.92, 98, 101) Bitter Legacy: Confronting the Holocaust in the USSR. red. Zvi Gitelman. Indiana University Press. Bloomington and Indianapolis. 1997.


Sovietų parengtos baudžiamosios bylos

Klemenso Bruniaus byla LYA f.K-1, a.58, b.34897/3, l.94-104, 155-226.
Zenono Blyno byla LYA f.K-1, a.58, b.41865/3, l.28-50, 82, 93
Igno Taunio byla LYA f.K-1, a.58, b.9943/3 Jo byloje: Jono Vokietaičio parodymas (sovietams) l.15, Ltn.Vytauto Stanevičius parodymas (Lietuvai) l.28 (1-3), Lietuvos saugumo policijos pranešimai l.37-38, l.41, l.44, l.49, l.51, priedas prie bylos: l.7-9, l.19, l.22-23
Antano Valiukėno byla LYA LKP f.3377, a.55, b.18, l.15-16
Jono Karučio byla LYA f.K-1, a.58, b.37654/3, l.43-4
Emil Just byla LYA f.K-1, a.58, b.796/3, l.185-190
Igno Vyliaus-Vėlavičiaus byla LYA f.K-1, a.58, b.017306
Jono Vokietaičio byla LYA f.K-1, a.58, b.5362
Juozo Jankausko byla LYA f.K-1, a.58
Algirdo Sliesoraičio byla LYA f.K-1, a.58, b.37807/3
Stasio Kviecinsko byla LYA f.K-1, a.58, b.14533/3
Mykolo Naujokaičio byla LYA f.K-1, a.58, b.12949/3, l.63-16

Lietuvos ambasadorių laiškai

1941.08.25 Garbačiausko laiškas Geručiui LCVA f.668, a.1, b.436, l.104
1941.08.25 Garbačiausko laiškas Geručiui LCVA f.668, a.1, b.436, l.106
1941.08.27 Geručio laiškas Garbačiauskui LCVA f.668, a.1, b.436, l.107
1941.08.31 Turausko laiškas Žadeikiui LCVA f.MK-9, a.1, b.2
1941.11.05 Geručio laiškas Garbačiauskui LCVA f.668, a.1, b.436, l.128
1942.01.13 Geručio laiškas Garbačiauskui LCVA f.668, a.1, b.436, l.103
1942.01.16 Geručio laiškas Garbačiauskui LCVA f.668, a.1, b.436, l.10

LNP ištakos ir aplinkybės

"Lietuvių nacionalistų partija." Lietuvių enciklopedija. XVI tomas. Bostonas, 1958. Straipsnis remiasi dr.V.Misiulio pateikta informacija bei Stepo Jakubicko straipsniu.
Steponas Jakubickas, "'Geležinio vilko' 30 metų sukakčiai'". Tėviškės žiburiai. 1958.02.27, 03.06, 03.13, 03.20 www.epaveldas.lt
Leonardas Peseckas. Karo lakūno pasakojimai. Lietuvos technikos muziejus. 1992. psl.64-68.
Gediminas Rudis. Antisemitinės tendencijos voldemarininkų judėjime 1928-1940 m.
Kas prieš mus? Bendras žygis. Klaipėda. 1939.01.30
Mindaugas Tamošaitis. Valstiečiai liaudininkai jungtiniame antismetoninės opozicijos sąjūdyje „Ašis“ (1938–1939 m. pradžia). Lituanistica. 2011. T. 57. Nr. 4(86), psl. 386–404.
LYA LKP f.3377, a.58, b.179 voldemarininkų 1939 m. siūlomi pogromai
Vytautas Mačiuika. Šiaurės Novelės. Vilnius, 1996. "Tėvo laidotuvės". psl.50-52
LYA LKP f.3377, a.55, b.206. LNP narių atsisveikinimas su Antanu Mačiuika.
Pilypas Narutis. Tautos sukilimas 1941 Lietuvos nepriklausomybei atstatyti. Pirmoji dalis. Oak Lawn, 1994. psl.75, 157-159, 182, 221-225, 243, 251, 281-287, 319-321, 384, 394.
Prano Giedraičio parodymai LYA LKP f.3377, a.55, b.49, l.37–64 "organizuoti nacionalistų grupes, kurios pirmomis karo dienomis... šaudys komunistus, atsakingus tarybinių įstaigų darbuotojus ir visus žydus." "Buvau numatęs užverbuoti [Kazio Šimkaus pusbrolį Valerijoną] Šimkų vokiečių žvalgybai..."
Aleksandras Lileikis. Pažadinto laiko pėdsakais. Vilnius, 2000. psl.50-52
1940.08.23 voldemarininkų laiškas K.Škirpai LCVA f.648, a.2, b.582, l.120
The Einsatzgruppen Reports: Selections from the Dispatches of the Nazi Death Squads' Campaign Against the Jews, July 1941-January 1943. Yitzhak Arad (Author), Shmuel Krakowski (Author), Shmuel Spector
Antanas Martinionis. "'Lietuvos Judas' arba rezistencinis pogrindis". XX amžius: Lietuvos valstybingumo problemos. Vilnius, 1990.
Vytautas Petrikėnas. Martynas Kosas. VII fortas: Lietuviška tragedija. Karo paveldo centras. Kauno IX forto muziejus. Kaunas, 2011.
Avraham Tory. Kauno getas: diena po dienos. Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000. Įrašas: 1941.07.08
A. Martinionis (sudarė ir parengė). Sukilimas 1941 m. birželio 22-25 d. Kardas. Vilnius, 1994. (psl. 23-25)
Bronius Aušrotas. Laisvės niekas nežadėjo. Žvalgybos karininko atsiminimai. "7 dienos" (ps.186-196)
1941.09.24 giriasi "malonumais", naikinant žydus LCVA, a.1, b.18, l.273
1941.11.11 A.Rosenbergo raštas H.Lohse'ei BAK, R6/13, S.35
1949.01.29 ir kiti numeriai. Tomas Dirmeikis. Tarp Nemuno ir Reino: Gyvenimo sukurta apysaka. 1949. Dirva.
1971.05.23. Juozo Brazaičio laiškas Zenonui Ivinskiui apie Lietuvos žydus. Vilniaus universiteto rankraščių skyrius. F198.

Lietuvos saugumo policijos bylos

LCVA f.378, a.7, b.486, l.277, 320, 333, 434 Lietuvos saugumo policijos apibūdinimai 1934 m. puče dalyvavusių voldemarininkų
LCVA f.378, a.13, b.94 Lietuvos saugumo policijos apie voldemarininkų nuotaikas 1938 m.
LCVA f.378, a.11, b.142a, l.1 Lietuvos saugumo policijos byla apie Jono Pyragiaus grasinimus generolui Čaplikui
LCVA f.378, a.10, b.596, l.179,180,183,261,262,279,306 Lietuvos saugumo policijos pranešimai apie voldemarininkus 1939 m.
LCVA f.378, a.13, b.82 Lietuvos saugumo policijos pranešimai apie Karutį ir voldemarininkus 1934-1939 m. l.45, l.81-105 ir ypač l.100 apie LNP (žr.abi puses ir palyginti su Nurembergo teisme paskelbtu 1939 m. pasiūlymu rengti pogromus)
LCVA f.378, a.13, b.101 Lietuvos saugumo policija apie voldemarininkų sąmokslą 1939 m.
LCVA f.378, a.10, b.138 Lietuvos saugumo policijos apžvalgos apie voldemarininkų veiklą 1939 m.
LCVA f.378, a.10, b.208 Lietuvos saugumo policijos apžvalgos apie voldemarininkų veiklą 1940 m.
LCVA f.378, a.13, b.95_voldemarininkų prašymas leisti laikraštį, ir kalba išlydint a.a.Antaną Mačiuiką
LCVA f.378, a.10, b.157 Lietuvos saugumo policijos pranešimai apie voldemarininkus 1940 m.
LCVA f.378, a.10, b.472 Lietuvos saugumo policijos bylos apie voldemarininkus 1940 m.
LCVA f.378, a.10, b.473 Lietuvos saugumo policijos pranešimai apie Vokietaičio ir voldemarininkų 1940 m. rengiamą pučą


LNP asmenybės

Lietuva bolševikų okupacijoje. Redagavo Juozas Prunskis. Jūrų šaulių kuopa Klaipėda. Čikaga, 1979. psl.51-53 Stasys Kvietys-Kviecinskas. "Maskvos nuteistas už akių."
Plieno sparnai. Metraštis. 2-3 dalis. 1971. psl.104-106 Kazys Šimkus. "Iš karo lakūno atsiminimų."
Vytautas Landsbergis-Žemkalnis. Hochverrat: "Valstybės išdavimo" byla. Žaltvykslė. Vilnius, 1991. psl.8-9
P.Kubiliūnas. Dėl pilietybės suteikimo leitenantui Tauniui. Latvijos CVIA, f.P-70, a.3, b.112, l.152. "ypatingai nusipelniusiam" "Masinės žudynės Lietuvoje", psl.52-53
1941 m. birželio sukilimas. Dokumentų rinkinys. Sudarė Valentinas Brandišauskas. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Vilnius, 2000. Alytaus apskrities viršininko ir policijos vado kpt. A.Audronio kalba apskrities nuovadų viršininkų suvažiavime liepos 16 d. Alytuje
Nekrologas apie P.Skurauską LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.70-71
1964.09.08 Osvaldas Žadvydas iš Los Angeles... Sustojo pas Vytautą Reivytį... su kuriuo yra mokslo draugai Draugas, Čikaga.

LNP asmenybės - bendri šaltiniai

Juozas Jankauskas. 1941 m. birželio sukilimas Lietuvoje. Pagrindiniai sukilimo organizatoriai, vadovai, ryšininkai ir pasiuntiniai. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Vilnius, 2010.
Petras Stankeras. Lietuvių policija 1941-1944 metais. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Vilnius, 1998.
Petras Stankeras. Lietuvių policija Antrajame pasauliniame kare. Mintis. Vilnius, 2008.
Karo archyvas XXI. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Vilnius, 2006. Petras Stankeras. "Vokiečių saugumo policijos ir saugumo tarnybo (SD) vado institucija Lietuvos generalinėje srityje 1941-1944 metais." psl.209, 241

LNP paveldas

1946.10.15 D.P.Sąžinė. Laisvoji Lietuva. Nr.4
1947.01.31 Politika ir moralė. Laisvoji Lietuva. Nr.11
1947.04.15 Kova dėl Lietuvos laisvės ir jos reprezentantai. Laisvoji Lietuva.
1947.06.15 Dėl VLIKo Pirmininko kun.M.Krupavičiaus Pareiškimas. Laisvoji Lietuva.
1947.11.30 Egidas Liūtauras. "Lietuvos politinės partijos." Laisvoji Lietuva.
1948.02.15 Spauda. Amerikos lietuvių. "Patys muša, patys rėkia." Laisvoji Lietuva. Nr.3 (36)
Valerijonas Šimkus. Atsiminimai. Okupuotoje tėvynėje ir svetur. II dalis. 1990. psl.240-244

LietuviųNacionalistųPartijaŠaltiniai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 rugpjūčio 18 d., 20:34