Iš Gvildenu svetainės

Mintys: LygybėsLygtis


Suvestinė, Trejybės, Sandara

Išmąstyti Dievo neišėjimą už savęs lygybės lygtimi ===


Dievas gali išeiti už savęs į save, taipogi gali neišeiti už savęs į save. Tai yra Dievo pasirinkimas būti Dievu ar asmeniu. Juk Dievas gali būti už santvarkos, tuo pačiu gali būti santvarkoje. Dievas savo veikla būtinai išeina už savęs, tačiau Dievas gali jau būti santvarkoje.

Dievo pasirinkimą būti asmeniu išsako lygtis ===, kuri nusako sandarą. Ši lygtis išreiškia, kad sintaksė lygi semantikai. Lygtis prilygsta lygybei.

Kiekvienoje apytakoje yra galimybė lygtimi === neišeiti už savęs, taip kad iškyla nauja apytaka siauresnės apimties. Tris kartus neišėjus už savęs užsiskleidžia trejybės ratas.

Nesant savasčiai, išeidami už savęs į save sukuriame savastį. O esant savačiai, išeidami už savęs į save neišeiname už savęs, tad tenka išeiti už savęs. Tai ir yra požiūrio išvertimas grindžiantis apytaką.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Lygyb%c4%97sLygtis
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 sausio 29 d., 14:57