Iš Gvildenu svetainės

Mintys: MąstymoDiena

Lietuvių kalba

Robert Baden-Powell

Anglų kalba

Mąstymo diena

Rovering to Success

Window on My Heart Olave biografija

Šią laidą skiriu pasaulio skaučių šventei, Mąstymo dienai, skirtai meilės ir draugystės apmąstymui tarptautiniu mąstu, žr. World Thinking Day. Ją kasmet švenčia vasario mėn. 22d. Tą dieną gimė skautavimo pradininkas Robertas ir jo žmona Olavė Baden-Powell. Jų gimtadieniai sutapo! Pasakoju jų meilės istoriją. Antroje dalyje perpasakoju Roberto Baden-Powell patarimus Skautams vyčiams (paaugliams) apie moteris, kurias surašė knygoje Rovering for Success.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/M%c4%85stymoDiena
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2011 vasario 21 d., 10:26