调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mintys.MeninėsPriemonės istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2017 lapkričio 05 d., 20:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
Žr. [[Užduotys]], [[Tikslai]], [[Paroda]]
į:
Žr. [[Meno taisyklės]], [[Paroda]]
Pakeista 5 eilutė iš:
[[Tikslai]] Meninis tikslas yra padėti žiūrovui mąstyti, įsijausti, paskatinti gvildenti, kurti ir prisijungti.
į:
Meninis tikslas yra padėti žiūrovui mąstyti, įsijausti, paskatinti gvildenti, kurti ir prisijungti.
2012 kovo 13 d., 21:21 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
'''Pabrėžti keliavimą - veikėjų, mūsų ir Dievo'''
į:
'''Pabrėžti keliavimą - veikėjų, mūsų ir Dievo. Išsiaiškiname, kad esame siųsti.'''
2012 kovo 13 d., 19:53 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
'''Pabrėžti keliavimą'''
į:
'''Pabrėžti keliavimą - veikėjų, mūsų ir Dievo'''
2012 kovo 13 d., 19:39 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 46-47 eilutės iš
Dėmesys gali judėti. Veiksmingumas, įtakingumas, dalyvavimas.
į:
Dėmesys gali judėti. Veiksmingumas, įtakingumas, dalyvavimas. Kas gyva.
Pakeista 50 eilutė iš:
* kaitaliojimas (santvarkų priešpastatymo išryškinimas, pastovus akies žadinimas, pasikartojantis veiksmas, pasikartojanti erdvė, svyravimas)
į:
* dėsningas kaitaliojimas (santvarkų priešpastatymo išryškinimas, pastovus akies žadinimas, pasikartojantis veiksmas, pasikartojanti erdvė, svyravimas)
Pakeista 52 eilutė iš:
Žiūrovas gali judėti, susitapinti su erdve, su ja derintis, nebūtinai su taškais. Raiškos galimybė.
į:
Žiūrovas gali judėti, susitapinti su erdve, su ja derintis, nebūtinai su taškais. Raiškos galimybė. Ar gyva.
2012 kovo 13 d., 19:29 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 5-9 eilutės iš
Meninis tikslas yra padėti žiūrovui mąstyti, įsijausti, paskatinti gvildenti, kurti ir prisijungti.
į:
[[Tikslai]] Meninis tikslas yra padėti žiūrovui mąstyti, įsijausti, paskatinti gvildenti, kurti ir prisijungti.

'''Pabrėžti keliavimą'''

'''Skatinti žiūrovą ieškoti ryšių, sąsajų, žiūrėti po kambarį, jį bandyti suvokti, kaip visumą.'''
2012 kovo 12 d., 22:09 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 9 eilutė iš:
Kur žmonės? Kur Dievas?
į:
Kur žmonės? Kur [[Dievas]]?
2012 kovo 12 d., 20:12 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 30-31 eilutės iš
į:
Veikėjai nesukaustyti, atsipalaidavę, gali judėti. Neabejingumas, pasitraukimas. Kodėl gyva.
Pakeistos 36-37 eilutės iš
į:
Yra erdvė kur ir kam judėti. Atsirėmimas, tarnavimas, pritaikymas, įtraukimas. Kaip gyva.
Pakeistos 42-43 eilutės iš
į:
Dėmesys gali judėti. Veiksmingumas, įtakingumas, dalyvavimas.
Pridėta 48 eilutė:
Žiūrovas gali judėti, susitapinti su erdve, su ja derintis, nebūtinai su taškais. Raiškos galimybė.
2012 kovo 12 d., 20:03 atliko Andrius Kulikauskas -
2012 kovo 12 d., 19:53 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 22-25 eilutės iš
* galingi židiniai
* aiškios ribos
* laipsningi
mąstai
į:
* galingi židiniai (sudaryti iš kitų galingų židinių)
* aiškios ribos (tokio pat mąsto, kaip židiniai, sudaryti taip pat iš ribų)
* laipsningi
mąstai (laipsningas įsodinimas, vienodas skirtumas tarp mąstų)
Pridėtos 48-50 eilutės:
* kurios spalvos artimos mano laikotarpio būsenai ?
* pasiskaityti apie gydymą spalvomis
Pridėtos 61-66 eilutės:
* Dangaus spalvą keisti, prie žemės šviesėja.
* Upė, jūra tolumoje tamsėja.
* Stebėti gamtą.
* Šviesotamsos keitimas.
* Plokštuma dingsta, išeina į priekį
Pridėtos 79-80 eilutės:
* tašką pasirinkti, iš kur žiūrėti
Pakeistos 84-89 eilutės iš
į:
* pasiimk labai patinkančius paveikslus, per esminius taškus, rankas ir veidus, subraižyti tieses, išaiškinti geometrines figūras
* nubrėžti tiesę kertančią sienas
* iššokti iš erdvės
* natūralias plokštumas sujungti tiesėmis, kreivėmis
* atplėšimas nuo plotmės, trečias taškas nesantis joje
Ištrinta 92 eilutė:
2012 kovo 12 d., 19:28 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 53-76 eilutės:
* Koloritas - vyraujanti spalva, fraktališkai, jausmai
* Mirgėjimas - ryškių, priešingų spalvų barstymas
* Vaivorykštė - raudona, apelsininė, geltona, žalia, žydra, mėlyna, purpurinė
* Tolydžios spalvų kaitos

[+Pavidalas+]

* kalnas-pakalnė, negatyvas-pozityvas
*

[+Apšvietimas+]

* juoda, pilka, balta - dvasia
* šešėliai

[+Perspektvya+]

[+Kompozicija+]

* komponavimas

[+Planai+]

* pirmas planas...
2012 kovo 12 d., 19:22 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 38-44 eilutės iš
* aidai (
į:
* aidai (išraiškos kartojimas skirtinguose lygmenyse, dalių kampai atkartojami, kūrybos būdas pakartojamas)
* gelminė sankaba, dviprasmybė (židinys ir jo papildinys susieti bendrais ir dviprasmiškais požidiniais)

Gyvybė pagrindino židinio dvasioje, jos išraiškoje, tuštumoje
* paprastumas ir vidinė ramybė (atsisakymas viso, kas nereikalinga; susitelkimas į vaidmenį; neskubotumas)
* kaitaliojimas (santvarkų priešpastatymo išryškinimas, pastovus akies žadinimas, pasikartojantis veiksmas, pasikartojanti erdvė, svyravimas)
* tuštuma (vientisa priešingybė ją supančiam kratiniui, sąsaja su begalinę tuštumą, vienumą, gyvybę teikiančią daugybei mažų židinėlių)
2012 kovo 12 d., 18:51 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 36-39 eilutės:
Gyvybė židiniams skirtame dėmesyje, ypač dalyvyje, dviprasmybėje ir susipynime:
* supriešinimas (skirtumų sukūrimas, tikslingų, prasmingų židinių pripažinimas)
* aidai (
Pakeista 45 eilutė iš:
* Juodos/baltos spalvos - dvasiai
į:
* Juodos/baltos spalvos - dvasiai, aplinkai, tuštumai, papildiniui
2012 kovo 12 d., 18:41 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 3-4 eilutės:
[+Tikslas+]
Pridėtos 6-11 eilutės:

[+Klausimai+]

Kur žmonės? Kur Dievas?
* Dievas yra juodoje spalvoje, dvasioje. Jis eina link šviesos. Balta yra jo paneigimas.
* Žmonės yra sąlytyje su figūromis.
2012 kovo 12 d., 18:38 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 28-33 eilutės:
[+Spalvos+]

* Ryškios spalvos - esmei
* Blankios spalvos - erdvei
* Rusvos spalvos - neesmei
* Juodos/baltos spalvos - dvasiai
2012 kovo 12 d., 18:36 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 18 eilutė iš:
Gyvybė prasmėje, žymesnių židinių atpalaidavime vardan smulkesnių židinių:
į:
Gyvybė išėjime už savęs, laisvume, atsipalaidavime, žymesnių židinių atpalaidavime vardan smulkesnių židinių:
Pridėtos 22-28 eilutės:

Gyvybė židinių ieškojime, randant vieną (panaikinant vienodumą), arba nerandant nė vieno (išlaikant vienodumą) ir pačiame daugialypiame ieškojime:
* sveikas pavidalas (sudarytas iš darningų židinių, paprastų sandarų, aiškių dalių su ryškiais vienodumais, įgalinant tolimesnius ryšius, vaidmenų paskirstymą)
* vietinis pasikartojimas (nepatikslintas sprendimas yra vienodas audinys, erdvės užpildymas)
* teigiama erdvė (kiekviena dalis sveika, ne atlieka, stipriu židiniu, visa erdvė naudinga, prasminga, papildiniai lygiaverčiai, nėra neišnaudotos erdvės)
2012 kovo 12 d., 18:18 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 14 eilutė iš:
* galingi centrai
į:
* galingi židiniai
Pridėtos 17-21 eilutės:

Gyvybė prasmėje, žymesnių židinių atpalaidavime vardan smulkesnių židinių:
* neatsiribojimas (susiplakimas su kitais židiniais, jų palaikymas, ribų skaldymas)
* tolydumas (žymesnio židinio lėta kaita atveria aplinkų įvairovę naujiems židinėliams)
* grubumas (visuotinių varžymų atpalaidavimas teikiant pirmumą vietiniams varžymams)
2012 kovo 12 d., 18:13 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 12-18 eilutės:

Bendri dėsniai:
* galingi centrai
* aiškios ribos
* laipsningi mąstai
2012 kovo 12 d., 18:11 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 7-12 eilutės iš
Menininkai iš kurių noriu pasimokyti: Kandinksy, Monet, Greco, Op-Art, Harry Who, Picasso, Mondigliani, Rembrandt, Chagall
į:
Menininkai iš kurių noriu pasimokyti: Kandinksy, Monet, Greco, Op-Art, Harry Who, Picasso, Mondigliani, Rembrandt, Chagall

[+Dėsniai, kaip iššaukti gyvybę+]

Christopher Alexander gyvybės dėniai. Jeigu du taškai yra plotmėje, kaip ne plotmėje esančiu trečiu tašku kviesti ir įtraukti žiūrovą?
2012 kovo 12 d., 18:08 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 1-7 eilutės:
Žr. [[Užduotys]], [[Tikslai]], [[Paroda]]

Meninis tikslas yra padėti žiūrovui mąstyti, įsijausti, paskatinti gvildenti, kurti ir prisijungti.

[+Menininkai+]

Menininkai iš kurių noriu pasimokyti: Kandinksy, Monet, Greco, Op-Art, Harry Who, Picasso, Mondigliani, Rembrandt, Chagall

MeninėsPriemonės


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 lapkričio 05 d., 20:34