Iš Gvildenu svetainės

Mintys: MenoAplinkybės

Kur įžvelgiame meną? Kokiomis juslėmis jisai reiškiasi?

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/MenoAplinkyb%c4%97s
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2014 kovo 17 d., 21:14