Iš Gvildenu svetainės

Mintys: MuzikosTeorija

Permąstyti

Pagrindinės sąvokos

Nagrinėti pavyzdį "Garnys garnys" - kaip įvairiais vienetais, mažais ir dideliais reiškiasi klausimo-atsakymo sandara. ("Gar-NYYYS, Gar-NYYYS," -> "turi ilgas kojas") -> ("bėgčiau bėgčiau kad galėčiau...").

Muzika - tirti - levels of parsers (Algebra of Copyright), tuning in to accentuate units, call and response (question and answer). Susieti su žaidimų sintakse. Kūno dualizmas.

Dviprasmybės

Muzika yra žaidimas dviprasmybėmis.

Pirmoji dviprasmybė yra oktava. Užtat iš aštuongubos sistemos gaunasi septynguba.

Seven Types of Ambiguity. Empson.

Užrašai

Muzikoje - harmonic series:

Explain mathematically!

Joseph Goguen on Music

Muzikos kūrimas labai susijęs su sąmonės ir pasąmonės derinimu - veiksmų / vykdinių / atkarpėlių kūrimu ir sustatymu.

Music - birds - basis for joint intentionality, as with humans.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/MuzikosTeorija
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 liepos 31 d., 03:34