Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Neįsivaizduojamumas


Suvestinė, Vaizduotė, Asmuo, Asmenys, Meilės mokslas, Neapibrėžtumas

Kaip susiję neapibrėžtumas, apibrėžtumas, įsivaizduojamumas ir neįsivaizduojamumas?


难以想象的


Kas yra neįsivaizduojamasis?

Asmenų Dievas

Savęs pranokimas

Atsiskleidimas Kaip viskas susiveda į bendrą svajonę, visko atsiskleidimą, vienumą kaip darną?

Neapibrėžtumas ir Apibrėžtumas

Neapibrėžtumas ir Įsivaizduojamumas

Apibrėžtumas ir Įsivaizduojamumas

Įsivaizduojamumas ir Neįsivaizduojamumas

Apibrėžtumas ir Neįsivaizduojamumas

Neapibrėžtumas ir Neįsivaizduojamumas


Kas neįsivaizduojama

Kas iškyla neįsivaizduojamumu

Neįsivaizduojamumu iškyla

Asmenys-troškimai išsako vienumo sampratas, ką reiškia Mes

Mes

Mūsų ir Dievo rūpesčius sieja troškimai ir netroškimai. Jie išsako mūsų savastį. Neįsivaizduojamojo troškimai apimtyse išsako Dievo išeities tašką mūsų atžvilgiu:

Netroškimai išsako vaizduotę, ketveriopai išsako jos šešis vienumo pagrindus.

Kas yra Neįsivaizduojamasis

Buvimas Dievu

Neįsivaizduojamumas yra tai, kas kažkam yra Dievas. Tai buvimas Dievu.

Neįsivaizduojamume yra Dievas, Mano Dievas, Mūsų Dievas.

DievasDievasMano DievasMūsų Dievas
mylėtisavevienas kitąvisus
poslinkiainusistatytivykdytipermąstyti
Dievas išgyvenaManeTaveKitą
reikšmėpradžiaviduryspabaiga

Koks yra Neįsivaizduojamasis

Kaip veikia Neįsivaizduojamasis

Kodėl yra Neįsivaizduojamasis

Kodėl veikia NeįsivaizduojamasisDvasios raiška šešiomis asmenų bei jų terpių poromis

Iš Neapibrėžtumo (bendro likimo) į Apibrėžtumą (paskirus likimus)

Keturi troškimai išsako skirtumą nuo savęs, išėjimą už savęs į save, atsisakymą savęs, tad keturis asmenis.

Iš reikšmių į požiūrius

Keturios reikšmės apibrėžia

Troškimai apibrėžia Dievą ir visus asmenis

Keturi troškimai nusako keturis asmenų lygmenis

Reikšmes papildo apibrėžimai

Iš Neapibrėžtumo (bendro likimo) į Įsivaizduojamumą (paskirus troškimus)

Liudytojai nuosekliai liudija nenuoseklią dvasią.

Išsakymas

Liudytojai

Nenuoseklume iškyla nuoseklumas.

Iš Apibrėžtumo (paskirų likimų) į Įsivaizduojamumą (paskirus troškimus)

Asmenų išsiskyrimas apibrėžtumu, išoriniu, visuminiu žinojimu grindžia Dievo nebūtinumą, o asmenų suderinamumas įsivaizduojamumu, vidiniu, daliniu nežinojimu grindžia Dievo būtinumą.

Apibrėžtumas grindžia Dievo nebūtinumą, įsivaizduojamumas grindžia Dievo būtinumą.

Iš Įsivaizduojamumo (paskirų troškimų) į Neįsivaizduojamumą (bendrą troškimą)

Galimybių brandą, jų troškimus, iškraipymus, vienumo pagrindus pranoksta jų Dievo branda, visumos troškimai, neiškraipymai, vieningumas, sutelkimas į patį virsmą.

Žiūrėti pranešimą: Dieviško suvokimo ir žmogiškos vaizduotės akistata prie meno vartų.

Turėti save pranokstantį Dievą

Santykiu su savimi pranokstame save, atsiremiame į Dievą.

Vieningumas glūdi už vienumo pagrindų, už jų išreiškiamų iškraipymų, už jų dalinio žinojimo.

Dievas bręsta mumis

Iš Apibrėžtumo (paskirų likimų) į Neįsivaizduojamumą (bendrą troškimą)

Neapibrėžtumo trejybė reiškiasi pasirinkimais, kurie yra visiems prieinami.

Neapibrėžtumo trejybė reiškiasi pasirinkimais

Pasirinkimai yra visiems prieinami

Iš Neapibrėžtumo (bendro likimo) į Neįsivaizduojamumą (bendrą troškimą)

Nebūtinas Dievas atsikuria, tapdamas kažkieno Dievu, tad geru ir būtinu.

Dievas tampa kažkieno Dievu.

Dievas yra atkuriamas.

Užrašai

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Ne%c4%afsivaizduojamumas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 rugsėjo 08 d., 20:24