神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.Neapibrėžtumas istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti kodo pakeitimus

2022 birželio 03 d., 19:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 343-384 eilutės:

Reikšmės - šeši vienumo pagrindai - šešios ašys nuo -1 iki -6

 • Šešios ašys yra visos vieningos, yra tai, kas vieninga, kas priima savo priešingybę, neatskirta nuo jos. Paprastai, kiekvienas daiktas, reikalas, žodis, įvykis yra atikirstas nuo savo priešingybės, o ašys neatkirstos. Taip bene iškyla kalba, išskiriant kas atskirta ir kas neatskirta, kas apibrėžta, laike ir vietoje, ir kas neapibrėžta, visuotina, begalybėje, be aplinkybių.
 • Yra vienų-vienumo laipsniai.
 • (different - viskas visvien) Yra viena <=> sakome, tvirtiname, kad yra viena (same - priešingybės greta) (ir tai ir tai yra viena - ir tai reikalauja permąstymo?) [Tai siejimas nulybės ir vienybės]
 • Šešios ašys yra neigiamas skaičiavimas, ko nėra, kas atsiveria. Dievu (-1) viskas yra viena - tai kaip jis nusistato, vykdo, permąsto, kaip jis yra ir nėra. Toliau, bene išsiskiria vidinis nevieningumas kitame (-2), manyje (-3), toliau meilėje (-4), bendrystėje (-5), požiūryje (-6). Tai yra padalinimų papildiniai, septynerybės, šešerybės, penkerybės, ketverybės, trejybės, dvejybės, išsakantys, išsakyti ko nėra, kas primesta. Papildinių neturi tik nulybė ir vienybė, berods jos pačios sau papildiniai? Nulybė nulybei ir nulybė vienybei? Vienumas išreiškiamas tuo, ko nėra. Kalbėti iš širdies, tai sutapti savimi, tuo pačiu būti ir nebūti. Žvelgiant neigiamai, nėra skirtumo tarp dvasios ir sistemos, tarp nulybės ir vienybės, jos sutampa. Žvelgiant teigiamai, jos nesutampa, jos išsiskiria.

Dievas, kitas, aš (sutampa, kas yra ir ko nėra)

 • Dievas
 • kitas: išsiskiria kito mąstymas (ką tiki, ko link bręsta) ir buvimas (kaip yra, Dievo priėmimas jį varžančių aplinkybių)
 • aš: išsiskiria dar ir veikimas, kaip dalyvaujame, siejame Dievą ir kitą

Meilė, bendrystė, požiūris

 • Meilė - sutampa buvimas ir veikimas? - bet išsiskiria kas yra ir ko nėra
 • bendrystė - išsiskiria buvimas ir veikimas kur nėra
 • požiūris - viskas išsiskiria

Tad ašys išreiškia vienumų vieningumą, bet vienas kitą išplėčia vienumų išskyrimais. Pavyzdžiui, kitas yra Dievas neDieve, aplinkybėse. Aš sieju Dievą ir kitą, kaip bendrai suprastas Dievas? Ar visa tai vystosi, kaip Dievo operacija +1 ? ar kaip?

Tai yra:

 • vienumas glūdintis apskritai, sandaroje, nulybėje, Dieve: Dievas - tai sulygina nulybę ir trūkstamybę (lacksome) - tad klausimas naujai iškyla, koks vienumas tame glūdinčiame Dieve?
 • vienumas glūdintis Dieve: kitas (naudininkas)
 • vienumas glūdintis kitame: aš/tu
 • vienumas glūdintis manyje/tavyje: meilė (Dievo papildinyje)
 • vienumas glūdintis meilėje: bendrystė (kito papildinyje)
 • vienumas glūdintis bendrystėje: požiūris (mano/tavo papildinyje)

Žodžiu, kryptis -1 vis bręsta gilyn, ieškant vienumo vienume. Vienumas požiūryje baigtųsi vienybe (išoriniu vienumu), tad sutampa vidus ir išorė, dvasia ir sandara, tarsi apsiverčia paviršius. Tad galim tokiu atveju vadovautis gėriu, gerumu vietoj, kad Dievu, tad laipsnynas veda mus iš lygties Dievas yra Dievas į lygtį Dievas yra geras. Ir laipsnynas yra išgyventas trejybėje, sąmoningai, tad Dievas pirmame laipsnyje yra ne visai tas pats, kaip Dievas nuliniame laipsnyje, tai (vienybe) apimtasis Dievas, vidinis Dievas.

Ašimis išreikšta vienybė yra vieningumas, "unity", "anti-division", be požiūrių! tad kaip suprasti? Tai yra atliekami požiūriai. Tai yra įvairiai išreikšta atvaizdų vienybė, įvairių laipsnių. Tad kaip ji susijusi su laipsnynu? -1 + 1; -2 + 2; ir t.t. iki -6 + 6. Ir baigiasi požiūriu.

Padalinimai atsiranda Dievui mąstant dvejones, jas prisiimant. O laipsnynas iškyla ankščiau, visaregiu. Kaip jis ketveriopai suprantamas? Bene ketveriopai suprantant lygtį -1+1; ir t.t.

Aš esu penkerybės (erdvės/laiko) papildinys, rečiausiai aptinkamo padalinimo.

Vieningumai išreiškia vidinę sandarą (palyginti su išsiaiškinimų vidinę sandarą), o padalinimai, požiūriai išreiškia išorinę sandarą. Vidinės sandaros galutinis tikslas yra apibrėžti požiūrį. Vidinė sandara yra tai, ką prileidžiame.

Laipsnynas žinojimo rūmuose reiškiasi tiek paklusime (kur sutampa su ženklų savybėmis), dalyvauja visaregyje, tiek nepaklusime (kur išskiria rūpėjimą ir tikėjimą), dalyvauja aštuongubame kelyje. Laipsnynas išskiria rūpėjimą ir tikėjimą skirdamas vidinį (tikėjimą) ir išorinį (rūpėjimą) gyvenimą. Šešerybės atvaizdai tuo pačiu juos išskiria, vidinį ir išorinį požiūrį, jausmus ir dorybes.

Vienumo vienume seka baigiasi +2 (=-6) buvimu, užtat buvimas suvokiamas, kaip pagrindimas, besąlygiškumas, nors tai galima priimti sąlygiškai.

Pakeistos 403-405 eilutės iš

Dievu iškyla laisvi asmenys, kuriems jisai galėtų būti Dievas. Tai iškyla iš Neapibrėžtumo.

į:

Dievu iškyla laisvi asmenys, kuriems jisai galėtų būti Dievas. Tai iškyla iš Neapibrėžtumo.

2022 gegužės 03 d., 12:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 357-361 eilutės iš

Reikšmės vystosi vyksmu -1 tačiau jau ketvirta reikšme tai pradeda išsikvėpti nes jau tampa reikšme sau. Tad tas veiksmas išsikvepia savastimi tačiau atveria galimybę amžinai brandai. Užsiveria vyksmas -1 tačiau papildinyje atsiveria veiksmai +1, +2, +3 kuriais gyvuoja keturi asmenys ir tarp jų vyksta šešios lygmenų poros. Vyksmas -1 išveda vienumo pagrindus, o papildiniu juos kaip poras išskaido keturiais asmenimis pagrįstos keturios vienumo sampratos.

į:

Reikšmės vystosi vyksmu -1 tačiau jau ketvirta reikšme tai pradeda išsikvėpti nes jau tampa reikšme sau. Tad tas veiksmas išsikvepia savastimi tačiau atveria galimybę amžinai brandai. Užsiveria vyksmas -1 tačiau papildinyje atsiveria veiksmai +1, +2, +3 kuriais gyvuoja keturi asmenys ir tarp jų vyksta šešios lygmenų poros. Vyksmas -1 išveda vienumo pagrindus, o papildiniu juos kaip poras išskaido keturiais asmenimis pagrįstos keturios vienumo sampratos.

Vyksmas -1 išplėtoja aštuonias reikšmes.

Dievu iškyla laisvi asmenys, kuriems jisai galėtų būti Dievas. Tai iškyla iš Neapibrėžtumo.

2022 gegužės 03 d., 12:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 347-357 eilutės iš

į:

Užrašai

Dvasia savo veikla yra prieštaringa.

 • Ji ištisai veržiasi, tad išeina už savęs.
 • Ji reiškiasi sąmoningumu.

Reikšmė yra dvasios perteklius.

Reikšmės vystosi vyksmu -1 tačiau jau ketvirta reikšme tai pradeda išsikvėpti nes jau tampa reikšme sau. Tad tas veiksmas išsikvepia savastimi tačiau atveria galimybę amžinai brandai. Užsiveria vyksmas -1 tačiau papildinyje atsiveria veiksmai +1, +2, +3 kuriais gyvuoja keturi asmenys ir tarp jų vyksta šešios lygmenų poros. Vyksmas -1 išveda vienumo pagrindus, o papildiniu juos kaip poras išskaido keturiais asmenimis pagrįstos keturios vienumo sampratos.

2022 balandžio 30 d., 13:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 233-236 eilutės:

Neapibrėžtumo trejybė išsako buvimą Dievu. Požiūrio lygtis išsako buvimą kažkieno Dievu. O toliau asmenys išsako Dievo turėtoją, tą kažką. Akistata Dievas išsiverčia jo turėtoju, suvokiančiajam prilygsta susivokiantysis, Kitas, kuris toliau prilygsta Tau, Man, Dievui.

Reikšmės iškyla skiriant dvasią (turinį, gerumą) ir Dievą (raišką) kolei galiausiai Dieve glūdi aštuonios reikšmės. Dievas tokiu būdu išsiskleidžia. Ir tai išsako Dievo gerumą. Gerumas yra Dievo turinys. Tad Dievo kampu - neapibrėžtumu - Dievas būtinai geras. O Dievo turėtojo kampu - Neįsivaizduojamuoju - Dievas nebūtinai geras.

2022 balandžio 30 d., 13:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 222-233 eilutės:

Reikšmių kalnasIšsiplėtoja tarpas tarp dvasios (turinio) ir Dievo (raiškos).

 • Tiesa yra tarpas tarp dvasios ir Dievo, juos siejantis.
 • Sąlygiškumas (gerumas) - besąlygiškumas (Dievas) skiria dvasią (gerumą) ir Dievą.
 • Neapibrėžtumo trejybė skiria pradžią (dvasią, ištakas), vidurį (akistatą, tarpą, neapibrėžtumo trejybę), pabaigą (Dievą, darną). Neapibrėžtumo trejybė yra fraktalinė.
 • Požiūrio lygtis skiria akistatą į suvokiantįjį (Dievą) ir susivokiantįjį (jo turėtoją). Suvokiantysis kyla iš dvasios, o susivokiantysis asmenimis prilygsta Dievui.
Ištrintos 337-346 eilutės:


Išsiplėtoja tarpas tarp dvasios (turinio) ir Dievo (raiškos).

 • Tiesa yra tarpas tarp dvasios ir Dievo, juos siejantis.
 • Sąlygiškumas (gerumas) - besąlygiškumas (Dievas) skiria dvasią (gerumą) ir Dievą.
 • Neapibrėžtumo trejybė skiria pradžią (dvasią, ištakas), vidurį (akistatą, tarpą, neapibrėžtumo trejybę), pabaigą (Dievą, darną). Neapibrėžtumo trejybė yra fraktalinė.
 • Požiūrio lygtis skiria akistatą į suvokiantįjį (Dievą) ir susivokiantįjį (jo turėtoją). Suvokiantysis kyla iš dvasios, o susivokiantysis asmenimis prilygsta Dievui.
2022 balandžio 30 d., 13:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 325-341 eilutės iš
 • Aštuonerybė. Meilė. Veiksmas +4.
į:
 • Aštuonerybė. Meilė. Veiksmas +4.


Išsiplėtoja tarpas tarp dvasios (turinio) ir Dievo (raiškos).

 • Tiesa yra tarpas tarp dvasios ir Dievo, juos siejantis.
 • Sąlygiškumas (gerumas) - besąlygiškumas (Dievas) skiria dvasią (gerumą) ir Dievą.
 • Neapibrėžtumo trejybė skiria pradžią (dvasią, ištakas), vidurį (akistatą, tarpą, neapibrėžtumo trejybę), pabaigą (Dievą, darną). Neapibrėžtumo trejybė yra fraktalinė.
 • Požiūrio lygtis skiria akistatą į suvokiantįjį (Dievą) ir susivokiantįjį (jo turėtoją). Suvokiantysis kyla iš dvasios, o susivokiantysis asmenimis prilygsta Dievui.2022 balandžio 26 d., 17:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 82-84 eilutės:

Neapibrėžtumu iškyla

 • Neapibrėžtumo trejybė (ištakos, akistata, darna). Ji išreiškia asmenų santykius net ir nesant asmenims.
2022 balandžio 20 d., 17:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 299-322 eilutės iš
 • Trejybės rato trejybinį neapibrėžtumą išreiškia trejybės atvaizdas. Tai apytakų sandaros.
į:
 • Trejybės rato trejybinį neapibrėžtumą išreiškia trejybės atvaizdas. Tai apytakų sandaros.

Kitos mintys kaip reikšmė plėtojasi padalinimais

Padalinimai

 • Nulybė. Meilė. Priėmimas. Atvirumas.
 • Vienybė. Požiūris. Išėjimas už savęs. Klausimas.
 • Dvejybė. Atsakymas.
 • Trejybė. Dievo taškai. Klausimas-atsakymas-tyrimas. Tyrimas - virsmo taškas.
 • Ketverybė. Apibrėžtumas. Apytakos. Išėjimo už savęs pakopos. Žinojimas.
 • Penkerybė. Kitas. Sąlygos.
 • Šešerybė. Vaizduotė. Vienumas.
 • Septynerybė. Nevienumas. Išgyvenimas.
 • Aštuonerybė. Atsiskleidimas.

Žmogaus (nesuvokiančiojo) kampu. Veiksmas +1.

 • Vienybė. Vienumas.
 • Dvejybė. Buvimas. Atkūrimas.
 • Trejybė. Nepriklausomasis. Santykiai, ryšiai.
 • Ketverybė. Asmenų lygmenys. Požiūrio lygtis. Tarpas.
 • Penkerybė. Išėjimas už savęs.
 • Šešerybė. Vaizduotė. Ryšių išsakymas. Neįsivaizduojamasis. Gyvenimo lygtis. Vienumo pagrindai.
 • Septynerybė. Dievo būtinumo tyrimas. Apytakos. Vaizduotės pranokimas apytakomis. Trejybės ratas. Savastis. Išgyvenimai. Trys kalbos. Pasirinkimai. Mes.
 • Aštuonerybė. Meilė. Veiksmas +4.
2022 balandžio 20 d., 14:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
į:
2022 kovo 19 d., 19:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 148 eilutė:
 • Neapibrėžtumas veda iš nulybės į trejybę.
2022 kovo 19 d., 17:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 74 eilutė:
 • Neapibrėžtumu išsiskleidžia keturios sąvokos savybės, taip pat jas galinčius įkūnyti keturis asmenis.
2022 kovo 19 d., 17:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 73 eilutė:
 • Išeinant už savęs nesant apibrėžimui nėra savęs bet yra pradžia, vidurys, pabaiga. Tad yra pats išėjimas, atsiskleidimas.
2022 kovo 19 d., 17:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 135 eilutė:

Reiškmės pasipildo

Pridėtos 139-142 eilutės:
 • Reikšmės pasipildo ir išsako požiūrio lygtį, ja išsiskleidžia, o toliau ją išgyvenantį asmenį.
 • Požiūrio lygtis išreiškia pirmas keturias reiškmes, jų sutapimus.
 • Požiūrio lygtimi Dievas ir gerumas yra artimai susiję, tai sutampančios reikšmės, besąlygiškume ir sąlygiškume.
 • Visko savybės turėtų būti požiūrio lygties nusakytos keturios reiškmės visko atžvilgiu. Panašiai turėtų būti su Dievo savybėmis ar bet kokios sąvokos savybėmis.
Pridėtos 144-145 eilutės:
 • Viskam atsivėrus reikšmė gali įvairiomis pakopomis reikštis.
 • Visuminė išraiška apima visų kitų pakopų raiškas.
2022 kovo 18 d., 14:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 126-127 eilutės iš

Reikšmių plėtojimasis

į:

Reikšmių plėtojimasis vyksmu -1

Pridėtos 134-174 eilutės:
 • Reikšmės pasipildo ligi Dievo (aštuoniomis reikšmėmis). Toliau apsisuka ir požiūriais grįžta atgal į pradžią papildiniais.
 • Visos aštuonios reikšmės yra padalinimas - aštuonerybė - sau prieštaraujantis. Nes reikšmės sutampa tačiau jos aštuonerybe tampa visos skirtingos.
 • Reikšmės plėtojasi santykių pagrindu.
 • Nulybės atvaizdai atskleidžia reikšmes papildančias vyksmo -1 savybes, tad sieja reikšmių ir požiūrių pasaulius.

Vyksmas -1

 • Vyksmu -1 dvasia (Dievas) išeina už savęs (į save).
 • Vyksmu -1 išsiplėtoja neapibrėžtumas 0,1,2,3, apibrėžtumas 4, įsivaizduojamumas 5,6,7, neįsivaizduojamumas 8.
 • Vyksmu -1 Dievas pasitraukia į dvi puses ir atveria vidurį, kuriame iškyla. Dvi pusės, tai turinys ir raiška, tai Dievas ir gerumas, tai galimybių ištakos ir jų darna. Tame tarpe iškyla galimybių akistata, požiūrio lygtimi - suvokimas, toliau asmenys - Kitas, Tu, Aš ir galiausiai Dievas. Matyt, tai Dievas Sūnus, susivokiantis.
 • Vyksmas -1 yra pirm asmenų Dievo, mūsų Dievo.

Dievo reikšmės plėtojasi priešinga kryptimi nė požiūriai

 • Dvasia 0
 • tiesa -1 (= +7)
 • Dievas ir gerumas -2 (= +6 dorovė)
 • neapibrėžtumo trejybė -3 (= +5 laikas/erdvė - visata)
 • požiūrio lygtis -4 (= +4 žinojimas) atsiranda apibrėžtumas, gyvenimo lygtis, aštuonerybė
 • Kitas -5 (= +3 dalyvavimas) sąmoningumas, atsiranda asmenys, suvokimo lygmenys
 • Tu -6 (= +2 buvimas)
 • Aš -7 (= +1)
 • Dievas -8 (= 0)

Neapibrėžtumas plėtojasi veiksmu -1, atsiveria tarpas, jame iškyla asmuo

 • 0 dvasia
 • -1 (palaiko 7) tiesa - išsiskiria turinys ir raiška
 • -2 (palaiko 6) Dievas ir gerumas - iškyla tarpas
 • -3 (palaiko 5) galimybių trejybė - iškyla Dvasia tarp Dievo ir Sūnaus
 • -4 (palaiko 4) požiūrio lygtis - atsiranda apibrėžtumas, gyvenimo lygtis
 • -5 (palaiko 3) Kitas - asmenys atsiranda tarpe - įsivaizduojamumas
 • -6 (palaiko 2) Tu
 • -7 (palaiko 1) Aš
 • -8 (palaiko 0) Dievas - iškyla naujai - neįsivaizduojamumas
  • Dievas išgyvena aštuoniomis reikšmėmis, tad jokia reikšme, tad išgyvena ir neišgyvena.

Dievui išeinant už savęs vyksmu -1

 • 0 ar iš vis yra? tai dvasia
 • 1 klausimas ar jisai būtinas? tiesa
 • 2 tyrimas - išsiskiria Dievas (už sąlygų) ir gerumas (sąlygose Dievo nėra)
 • 3 atsakymas - suvokimas
 • 4 apibrėžtumas - požiūrio lygtis (ir jos papildinys, ketverybė)
2022 kovo 18 d., 14:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 49-51 eilutės iš

Veiksmas -1

 • Ar Dievo veiksmas -1 šsako vienumą?
 • Ar padalinimų ratas +8 ir Dievo veiksmas -1 x 8 ir juos jungianti 8-bė sudaro 24 ?
į:

Vyksmas -1

 • Ar dvasios vyksmas -1 išsako vienumą?
 • Ar padalinimų ratas +8 ir dvasios vyksmas -1 x 8 ir juos jungianti 8-bė sudaro 24 ?
Pakeistos 55-56 eilutės iš
 • Kodėl veiksnys -1 veda iš požiūrio lygties į Kitą?
į:
 • Kodėl vyksmas -1 veda iš požiūrio lygties į Kitą?
 • Vyksmu -1 apeinant aštuonių reikšmių rinkinių ratu, kurie rinkiniai yra vienumo pagrindai ir kurie ne? Kaip su požiūrio lygtimi, su tiesa, su Manimi?
2022 vasario 25 d., 22:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 38 eilutė:
 • Kaip reikšmės išreiškia vienumo pagrindus?
2022 vasario 24 d., 22:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 37-38 eilutės iš
į:
 • Kaip suprasti reikšmių rinkinį, ar tai ne sandara?
Pridėta 54 eilutė:
 • Kodėl veiksnys -1 veda iš požiūrio lygties į Kitą?
2022 vasario 17 d., 22:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 16-17 eilutės iš
į:
 • Dievas yra bendras (Shared) ir nebendras (Shared), tai kuria prasme jisai neapibrėžtas?
Pakeistos 34-37 eilutės iš

Matematikoje

 • Kaip neapibrėžtumas susijęs su nedeterministiniais algoritmais?
 • Kodėl subliūkšta aštuonerybė, tarpui iškilus tarpe?
į:

Reikšmės

 • Kaip reikšmės tampa reikšmingomis (taip kad ikona prilygsta simboliui)?
 • Kokiu pagrindu plėtojasi jokia reikšmė, viena reikšmė, dvi reikšmės, trys reikšmės? ir toliau požiūrio lygtimi ir asmenimis?

Dievas ir gerumas

 • Ar Dievas ir gerumas sudaro reikšmių porą neapibrėžtume?

Neapibrėžtumo trejybė

 • Ar neapibrėžtume Aš, Tu, Kitas yra pradžia, vidurys, pabaiga?
 • Neapibrėžtume, ką išskiria trys reikšmės, pavyzdžiui, kodėl/kaip ir koks/ar ?
 • Suvokti tikslo reikšmę - vienumo supratimais pagrįsti bendrą svajonę, bendrystę kurioje visi laisvai ir pilnai atsiskleidžia.
Pakeistos 46-55 eilutės iš
 • Neapibrėžtumu iš trijų kampų suprasti apibrėžtumą ir apytaką.
į:

Veiksmas -1

 • Ar Dievo veiksmas -1 šsako vienumą?
 • Ar padalinimų ratas +8 ir Dievo veiksmas -1 x 8 ir juos jungianti 8-bė sudaro 24 ?
  • Ar tai yra trilypumas (F4)
  • Kaip neapibrėžtume iškyla trejybės ratas ir tyrimas?
 • Kodėl subliūkšta aštuonerybė, tarpui iškilus tarpe?

Matematikoje

 • Kaip neapibrėžtumas susijęs su nedeterministiniais algoritmais?
2022 vasario 09 d., 22:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 68-72 eilutės:
 • dvasia - savarankiškumas
 • tiesa - užtikrintumas
 • Dievas ir gerumas - ramybė
 • reikšmių trejybė - meilė
Pridėtos 116-121 eilutės:

Dvasios sutampančios reikšmės yra (kam=kodėl) asmenims jų išpildymas dvasia, kuriais jie vieningi

 • dvasia - Dievui įkvėpimas
 • tiesa - Man žinojimas
 • gerumas/Dievas - Tau troškimas (kad Dievas būtų geras)
 • galimybės - Kitam išgyvenimas
Pridėtos 158-161 eilutės:
 • Klausimas - šaltinis iš kurio visos galimybės išsivysto.
 • Tyrimas - akistatos kuriomis rituliojasi.
 • Atsakymas - bendra svajonė į kurią susiveda.
2021 gruodžio 08 d., 21:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 51-52 eilutės iš
 • Atvirumas susijęs su priėmimu.
į:
 • Atvirumas susijęs su priėmimu.
Pakeistos 57-68 eilutės iš

Neapibrėžtumo valda

 • Priėmimas (dvasia) yra neapibrėžtumo nulybė.
 • Neapibrėžtume išsivysto vienybė (Dievas - tiesa), dvejybė (dangaus karalystė), trejybė (išgyvenimas).
 • Gyvenimo lygtis išreiškia santykį tarp Dievo ir gerumo. Iš to išplaukia mūsų galimybės gyventi Dievu, jo pasaulį priimti, mūsų pasaulį perkurti jojo pagrindu, dangaus karalyste. Tai yra neapibrėžtumo dvejybė.
 • Godelio trejybė yra siūlo galas, laisvumas santvarkoje. Siūlo galas apibrėžia save neapibrėžtume, santykinai, taip pat dvilypiai, atsikartojant neapibrėžtume už santvarkos ir apibrėžtume santvarkoje.
 • Neapibrėžtume trejybės ratas išsako tarpusavio santykius kuriais reiškiniai gali vienas kitą išreikšti ir vis dėl to neišsiskiriant, neapibrėžiant.
 • Neapibrėžtasis sąmoningumas yra visako pilnatvė, pasakos laimingoji pabaiga.
 • Neapibrėžtume nėra tarpinių lygmenų, tad nėra žmogaus lygmenų, nėra ketverybės nė aukštesnių padalinimų.
 • Neapibrėžtume sutelpa trys - Tėvas atveriantis visas galimybes, Dvasia suderinanti visas galimybes, Sūnus prijungiantis kiekvieną galimybę prie visumos.
į:
 • Neapibrėžtume nėra tarpinių lygmenų, tad nėra žmogaus lygmenų, nėra ketverybės (nėra apibrėžtumo, išskyrimo, suvokimo) nė aukštesnių padalinimų.
 • Neapibrėžtume trejybės ratas išsako tarpusavio santykius kuriais reiškiniai gali vienas kitą išreikšti ir vis dėl to neišsiskiriant, neapibrėžiant. Trejybės rato poslinkis slenka tačiau jie nesutampa su trečiu nariu nes raiškos nėra.
Pakeistos 118-123 eilutės iš
į:
 • Priėmimas (dvasia) yra neapibrėžtumo nulybė.
 • Gyvenimo lygtis išreiškia santykį tarp Dievo ir gerumo. Iš to išplaukia mūsų galimybės gyventi Dievu, jo pasaulį priimti, mūsų pasaulį perkurti jojo pagrindu, dangaus karalyste. Tai yra neapibrėžtumo dvejybė.

Trejybė

 • Godelio trejybė yra siūlo galas, laisvumas santvarkoje. Siūlo galas apibrėžia save neapibrėžtume, santykinai, taip pat dvilypiai, atsikartojant neapibrėžtume už santvarkos ir apibrėžtume santvarkoje.
Pakeistos 129-130 eilutės iš
į:
 • Neapibrėžtume išsivysto vienybė (Dievas - tiesa)
Pridėta 133 eilutė:
 • Dvejybė (dangaus karalystė)
Pakeistos 155-156 eilutės iš
į:
 • Trejybė (išgyvenimas).
Pridėtos 174-175 eilutės:
 • Neapibrėžtume sutelpa trys - Tėvas atveriantis visas galimybes, Dvasia suderinanti visas galimybes, Sūnus prijungiantis kiekvieną galimybę prie visumos.
Pridėtos 190-193 eilutės:

Visko darnos požiūris

 • Būtent meilė suderina priešybes. Tarp tų priešybių yra priešybė meilės artimui, savui (kurį mylėdamas įsijauti į save) ir meilės priešui, svetimui (kurį mylėdamas atsisakai savęs).
 • Neapibrėžtasis sąmoningumas yra visako pilnatvė, pasakos laimingoji pabaiga.
Pakeistos 212-215 eilutės iš
 • Trejybės rato trejybinį neapibrėžtumą išreiškia trejybės atvaizdas. Tai apytakų sandaros.

Visko darnos požiūris

 • Būtent meilė suderina priešybes. Tarp tų priešybių yra priešybė meilės artimui, savui (kurį mylėdamas įsijauti į save) ir meilės priešui, svetimui (kurį mylėdamas atsisakai savęs).
į:
 • Trejybės rato trejybinį neapibrėžtumą išreiškia trejybės atvaizdas. Tai apytakų sandaros.
2021 gruodžio 08 d., 21:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 38-39 eilutės iš
į:
 • Neapibrėžtumu iš trijų kampų suprasti apibrėžtumą ir apytaką.
Pridėtos 111-113 eilutės:

Atsiskleidimas.

 • Visko atsiskleidimas išsako kaip dvasia įgauna reikšmę.
Pakeistos 205-218 eilutės iš

Užrašai

 • Bott dviejų būsenų periodiškumas išreiškia ryšį tarp Dievo ir gerumo dvejybinį neapibrėžtume. O tas ryšys tampa apibrėžtu aštuonerybe, padalinimų ratu. Panašiai, vienybinį neapibrėžtumą išreiškia 4 vienumo sampratos ir 6 vienumo pagrindai. Trejybės rato trejybinį neapibrėžtumą išreiškia trejybės atvaizdas. Tai apytakų sandaros.
 • Neapibrėžtumu iš trijų kampų suprasti apibrėžtumą ir apytaką.
 • Visko darnos požiūris: Būtent meilė suderina priešybes. Tarp tų priešybių yra priešybė meilės artimui, savui (kurį mylėdamas įsijauti į save) ir meilės priešui, svetimui (kurį mylėdamas atsisakai savęs).

Statistika

 • Neaiškumą įžvelgti ir valdyti.
 • Atsakymo neapibrėžtumą reikėtų papildyti klausimo neapibrėžtumu.

Atsiskleidimas.

 • Visko atsiskleidimas išsako kaip dvasia įgauna reikšmę.
į:
 • Vienybinį neapibrėžtumą išreiškia 4 vienumo sampratos ir 6 vienumo pagrindai.
 • Bott dviejų būsenų periodiškumas išreiškia ryšį tarp Dievo ir gerumo dvejybinį neapibrėžtume. O tas ryšys tampa apibrėžtu aštuonerybe, padalinimų ratu.
 • Trejybės rato trejybinį neapibrėžtumą išreiškia trejybės atvaizdas. Tai apytakų sandaros.

Visko darnos požiūris

 • Būtent meilė suderina priešybes. Tarp tų priešybių yra priešybė meilės artimui, savui (kurį mylėdamas įsijauti į save) ir meilės priešui, svetimui (kurį mylėdamas atsisakai savęs).
2021 gruodžio 08 d., 21:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 49-51 eilutės iš
į:
 • Atviros sistemos - neapibrėžtumas - skiriasi nuo uždarų sistemų, apibrėžtų.
 • Atvirumas susijęs su priėmimu.
Pridėtos 101-113 eilutės:

Šešios neapibrėžtumo reikšmės atitinka šešias ženklų savybes.

 • tiesa - lankstumas
 • Dievas ir gerumas - pakitumas ir judumas
 • pradžia, vidurys, pabaiga - įsimintinumas, reikšmingumas, prasmingumas

Neapibrėžtumo sandaros išsako standartinio modelio gauge teorijas. Neapibrėžtumo sandaros yra laisvumo sandaros, laisvumą išsakančios sandaros. Tad neapibrėžtumo vienybė yra tiesa - antisandara.

Reikšmių plėtojimasis

Reikšmių plėtojimasis neapibrėžtume

 • Neapibrėžtume dvasia (jokia reikšme) yra (vienareikšmiškai) tiesa, kuria (dvireikšmiškai) sutampa Dievo turinys ir gėrio raiška, kurių vienumo santykis (trireikšmiškai) reiškia pradžią, viršūnę ar pabaigą.
 • Neapibrėžtume jokia reikšmė negali įgauti reikšmę nors ir būtų reikšmių. Tad būtent plėtojasi reikšmės: viena reikšmė tiesa, dvi reikšmės (tėra tai kas reiškiasi), trys reikšmės (tyrimas: ar Dievas būtinas?).
Pridėtos 176-177 eilutės:
 • Vienumo pagrindas, įskaitant žmonių vienumo pagrindas, yra neapibrėžtume, kaip kad bosonuose, kaip kad galimybių šaltinio, akistatos, darnos vienume - Tėvo, Sūnaus, Dvasios vienume. Prisiminti Jėzaus maldą Tėvui šv.Jono evangelijoje 17.
Pridėtos 180-184 eilutės:

"Leisti viskam būti" suprantu trejopai, trimis reikšmėmis:

 • Dievas leidžia - Dievas atveria visas galimybes
 • kiekvienas leidžia - kiekviena galimybė pasirenka "būti"
 • visi leidžia - visos galimybės sugyvena
Pakeistos 189-190 eilutės iš
į:
 • Netroškimų atliepimai (ypač Jėzaus dieviški) išsako kaip neapibrėžtumo dvasia įsijungia į apibrėžtumo pasaulį.
Ištrintos 202-203 eilutės:
 • Netroškimų atliepimai (ypač Jėzuas dieviški) išsako kaip neapibrėžtumo dvasia įsijungia į apibrėžtumo pasaulį.
 • Atviros sistemos - neapibrėžtumas - skiriasi nuo uždarų sistemų, apibrėžtų. Atvirumas susijės su priėmimu.
Ištrintos 204-216 eilutės:
 • Vienumo pagrindas, įskaitant žmonių vienumo pagrindas, yra neapibrėžtume, kaip kad bosonuose, kaip kad galimybių šaltinio, akistatos, darnos vienume - Tėvo, Sūnaus, Dvasios vienume. Prisiminti Jėzaus maldą Tėvui šv.Jono evangelijoje 17.

Šešios neapibrėžtumo reikšmės atitinka šešias ženklų savybes.

 • tiesa - lankstumas
 • Dievas ir gerumas - pakitumas ir judumas
 • pradžia, vidurys, pabaiga - įsimintinumas, reikšmingumas, prasmingumas

"Leisti viskam būti" suprantu trejopai, trimis reikšmėmis:

 • Dievas leidžia - Dievas atveria visas galimybes
 • kiekvienas leidžia - kiekviena galimybė pasirenka "būti"
 • visi leidžia - visos galimybės sugyvena

Neapibrėžtumo sandaros išsako standartinio modelio gauge teorijas. Neapibrėžtumo sandaros yra laisvumo sandaros, laisvumą išsakančios sandaros. Tad neapibrėžtumo vienybė yra tiesa - antisandara.

Pridėta 206 eilutė:
Ištrintos 214-217 eilutės:

Reikšmių plėtojimasis neapibrėžtume

 • Neapibrėžtume dvasia (jokia reikšme) yra (vienareikšmiškai) tiesa, kuria (dvireikšmiškai) sutampa Dievo turinys ir gėrio raiška, kurių vienumo santykis (trireikšmiškai) reiškia pradžią, viršūnę ar pabaigą.
 • Neapibrėžtume jokia reikšmė negali įgauti reikšmę nors ir būtų reikšmių. Tad būtent plėtojasi reikšmės: viena reikšmė tiesa, dvi reikšmės (tėra tai kas reiškiasi), trys reikšmės (tyrimas: ar Dievas būtinas?).
2021 gruodžio 08 d., 20:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 92-118 eilutės:

Neapibrėžtume sutampa reikšmės.

 • Neapibrėžtume sutampa Dievo jokia reikšmė ir jo trys reikšmės Man, Tau, Kitam.

Kaip neapibrėžtumas reiškiasi

 • Neapibrėžtumas reiškiasi daugiareikšmiškumais - nulybiniu, vienybiniu, dvejybiniu, trejybiniu. Juk tai ne padalinimai nes tai ne išsiskiriantys požiūriai, o sutampančios būklės.
 • Daugiareikšmiškumas neapibrėžtume išsako tai ką išreiškia (ketveriopi) atvaizdai apibrėžtume ir padalinimai (nulybė, vienybė, dvejybė, trejybė) neapibrėžtume. O paskiras reikšmes apibrėžtume išsako aplinkybės.

Dievo reikšmės asmenims

Jokia reikšmė yra Dievo reikšmė Dievui - Dvasia

 • Dievas yra dvasia neapibrėžtume, tad netgi be reikšmės.
 • Dvasia (priėmimas) yra visako ištaka iš kurios išplaukia neapibrėžtumas ir jame sutelpančios reikšmės.
 • Nulybė - meilė - priėmimas - klausimas
 • Pirm kampo.
 • Tai bendras priėmimas, troškimas, pritarimas, sutikimas, neprieštaravimas, visų galimybių palaikymas. Tai teigiamas nusiteikimas. Tai šiluma. Pirmapradė meilė.
 • Sutikimas, "Taip", kaip meilė, visako išeities taškas.

Viena reikšmė yra Dievo reikšmė Man - tiesa

 • Vienybė - požiūris
 • Kampas, išeities taškas, požiūris. Tai priėmimo raiška, jos pasireiškimas veikla, jos atvirumas, tad požiūris.
 • Meilės raiška ir išvertimas.
 • Požiūris yra sąlygiškas vienumas.

Dvejopa reikšmė yra Dievo reikšmė Tau - Dievas ir gerumas

 • Dvejybė - bendrystė
 • Kampas (santykis tarp turinio ir raiškos, tarp besąlygiškumo ir sąlygiškumo, kas už santvarkos ir kas santvarkoje) ir taip pat išėjimai pirmyn į santvarką (visko žinojimu) ir atgal iš santvarkos (gražiu taikymu).
Pridėtos 156-162 eilutės:

Vienumas ir galimybės

 • Tėvo vienų vienumas - nes visos galimybės išsiskiria nuo jo
 • Sūnaus bendražmogiškumas - kiekvienos galimybės akistata
 • Dvasios plazdenimas - suderinant paskirą galimybę su jos būkle visumoje
 • Šventoji Dvasia - tiesa. Tėvas - turinys. Sūnus - raiška.
Pridėtos 173-177 eilutės:

Neapibrėžtumo reikšmės suprastinos aštuoneriopai:

 • jokia reikšmė
 • viena + dvi + trys = šešios reikšmės
 • apibrėžtumas - būtent jokios reikšmės apibrėžtumas
Pakeistos 184-185 eilutės iš
 • Šventoji Dvasia - tiesa. Tėvas - turinys. Sūnus - raiška.
į:
Ištrintos 194-198 eilutės:

Vienumas ir galimybės

 • Tėvo vienų vienumas - nes visos galimybės išsiskiria nuo jo
 • Sūnaus bendražmogiškumas - kiekvienos galimybės akistata
 • Dvasios plazdenimas - suderinant paskirą galimybę su jos būkle visumoje
Ištrintos 203-214 eilutės:

Neapibrėžtumo reikšmės suprastinos aštuoneriopai:

 • jokia reikšmė
 • viena + dvi + trys = šešios reikšmės
 • apibrėžtumas - būtent jokios reikšmės apibrėžtumas

Kaip neapibrėžtumas reiškiasi

 • Neapibrėžtumas reiškiasi daugiareikšmiškumais - nulybiniu, vienybiniu, dvejybiniu, trejybiniu. Juk tai ne padalinimai nes tai ne išsiskiriantys požiūriai, o sutampančios būklės.
 • Daugiareikšmiškumas neapibrėžtume išsako tai ką išreiškia (ketveriopi) atvaizdai apibrėžtume ir padalinimai (nulybė, vienybė, dvejybė, trejybė) neapibrėžtume. O paskiras reikšmes apibrėžtume išsako aplinkybės.

Neapibrėžtume sutampa reikšmės.

 • Neapibrėžtume sutampa Dievo jokia reikšmė ir jo trys reikšmės Man, Tau, Kitam.
Pakeistos 209-229 eilutės iš
 • Neapibrėžtume jokia reikšmė negali įgauti reikšmę nors ir būtų reikšmių. Tad būtent plėtojasi reikšmės: viena reikšmė tiesa, dvi reikšmės (tėra tai kas reiškiasi), trys reikšmės (tyrimas: ar Dievas būtinas?).

Dievo reikšmės asmenims

Jokia reikšmė yra Dievo reikšmė Dievui - Dvasia

 • Dievas yra dvasia neapibrėžtume, tad netgi be reikšmės.
 • Dvasia (priėmimas) yra visako ištaka iš kurios išplaukia neapibrėžtumas ir jame sutelpančios reikšmės.
 • Nulybė - meilė - priėmimas - klausimas
 • Pirm kampo.
 • Tai bendras priėmimas, troškimas, pritarimas, sutikimas, neprieštaravimas, visų galimybių palaikymas. Tai teigiamas nusiteikimas. Tai šiluma. Pirmapradė meilė.
 • Sutikimas, "Taip", kaip meilė, visako išeities taškas.

Viena reikšmė yra Dievo reikšmė Man - tiesa

 • Vienybė - požiūris
 • Kampas, išeities taškas, požiūris. Tai priėmimo raiška, jos pasireiškimas veikla, jos atvirumas, tad požiūris.
 • Meilės raiška ir išvertimas.
 • Požiūris yra sąlygiškas vienumas.

Dvejopa reikšmė yra Dievo reikšmė Tau - Dievas ir gerumas

 • Dvejybė - bendrystė
 • Kampas (santykis tarp turinio ir raiškos, tarp besąlygiškumo ir sąlygiškumo, kas už santvarkos ir kas santvarkoje) ir taip pat išėjimai pirmyn į santvarką (visko žinojimu) ir atgal iš santvarkos (gražiu taikymu).
į:
 • Neapibrėžtume jokia reikšmė negali įgauti reikšmę nors ir būtų reikšmių. Tad būtent plėtojasi reikšmės: viena reikšmė tiesa, dvi reikšmės (tėra tai kas reiškiasi), trys reikšmės (tyrimas: ar Dievas būtinas?).
2021 gruodžio 08 d., 20:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 85-91 eilutės:

Neapibrėžtume glūdi Dievo reikšmės asmenims tik neapibrėžtume nėra asmenų

 • Jokia reikšmė - jokios raiškos galimybės - dvasia - Ar - Dievas
 • Pirmoji reikšmė - atveriamos visos galimybės - tiesa (Dievas, klausimas) - Koks - Aš
 • Antroji reikšmė - įvertinama kiekviena galimybė - gerumas (tyrimas) - Kaip - Tu
 • Trečia reikšmė - visų galimybių suderinimas - atsakymas - Kodėl - Kitas

Tokiu būdu prisideda reikšmės ir jos yra pagrindas požiūriams ir asmenims. Visa tai glūdi neapibrėžtume. Ir visa tai naujai reiškiasi apibrėžtumo suvokimais, įsivaizduojamumo apytakomis, neįsivaizduojamumo asmenimis.

Pridėtos 104-126 eilutės:

Trejopa reikšmė yra Dievo reikšmė Kitam - pradžia, vidurys, pabaiga

Neapibrėžtumo trejybė

 • Neapibrėžtumas suplaka ištaką iš kurios viskas išplaukia, išdavą į kurią viskas susiveda, ir viduriu, kuris tarp jų rituliojasi.
 • Neapibrėžtumo trejybė trejybės ratu išsako dvasios sąmoningumą.
 • Neapibrėžtumo trejybė rūpinasi galimybėmis, jų šaltiniu, jų darna, jų akistata - įtraukimu į darną.
 • Galimybių akistata jas renka. Jėzus: kas su manimi nerenka, barsto.

Neapibrėžtumas sieja:

 • Dievą kaip ištaką, visų galimybių išsiskyrimą
 • sąmoningėjimą, paskiros galimybės perėjimą į visų galimybių išsipildymą
 • sąmoningumą, visų galimybių išsipildymą, jų pilnatvę.

Pradžioje, pirm apibrėžtumo, neapibrėžtume sutampa:

 • Tėvo išvesties taškas - pirmapradis Dievas už santvarkos
 • Sūnaus virsmo taškas - tarpas kuriame tūno sąmoningumas, amžinas gyvenimas
 • jų santykius teisingai sustatanti Dvasios suvesties taškas, šviesuolių bendrystė.

Galimybė yra poslinkis. Ji savo ruožtu gali būti suprasta kaip išsiskyrimas, įsitraukimas arba išsipildymas.

 • Įsitraukimas yra poslinkis vedantis iš išsiskyrimo į išsipildymą.
 • Išsipildymas yra poslinkis vedantis iš įsitraukimo į išsiskyrimą.
 • Išsiskyrimas yra poslinkis vedantis iš išsipildymo į įsitraukimą.
Ištrintos 175-181 eilutės:

Neapibrėžtume glūdi Dievo reikšmės asmenims tik neapibrėžtume nėra asmenų

 • Jokia reikšmė - jokios raiškos galimybės - dvasia - Ar - Dievas
 • Pirmoji reikšmė - atveriamos visos galimybės - tiesa (Dievas, klausimas) - Koks - Aš
 • Antroji reikšmė - įvertinama kiekviena galimybė - gerumas (tyrimas) - Kaip - Tu
 • Trečia reikšmė - visų galimybių suderinimas - atsakymas - Kodėl - Kitas

Tokiu būdu prisideda reikšmės ir jos yra pagrindas požiūriams ir asmenims. Visa tai glūdi neapibrėžtume. Ir visa tai naujai reiškiasi apibrėžtumo suvokimais, įsivaizduojamumo apytakomis, neįsivaizduojamumo asmenimis.

Ištrintos 208-230 eilutės:

Trejopa reikšmė yra Dievo reikšmė Kitam - pradžia, vidurys, pabaiga

Neapibrėžtumo trejybė

 • Neapibrėžtumas suplaka ištaką iš kurios viskas išplaukia, išdavą į kurią viskas susiveda, ir viduriu, kuris tarp jų rituliojasi.
 • Neapibrėžtumo trejybė trejybės ratu išsako dvasios sąmoningumą.
 • Neapibrėžtumo trejybė rūpinasi galimybėmis, jų šaltiniu, jų darna, jų akistata - įtraukimu į darną.
 • Galimybių akistata jas renka. Jėzus: kas su manimi nerenka, barsto.

Neapibrėžtumas sieja:

 • Dievą kaip ištaką, visų galimybių išsiskyrimą
 • sąmoningėjimą, paskiros galimybės perėjimą į visų galimybių išsipildymą
 • sąmoningumą, visų galimybių išsipildymą, jų pilnatvę.

Pradžioje, pirm apibrėžtumo, neapibrėžtume sutampa:

 • Tėvo išvesties taškas - pirmapradis Dievas už santvarkos
 • Sūnaus virsmo taškas - tarpas kuriame tūno sąmoningumas, amžinas gyvenimas
 • jų santykius teisingai sustatanti Dvasios suvesties taškas, šviesuolių bendrystė.

Galimybė yra poslinkis. Ji savo ruožtu gali būti suprasta kaip išsiskyrimas, įsitraukimas arba išsipildymas.

 • Įsitraukimas yra poslinkis vedantis iš išsiskyrimo į išsipildymą.
 • Išsipildymas yra poslinkis vedantis iš įsitraukimo į išsiskyrimą.
 • Išsiskyrimas yra poslinkis vedantis iš išsipildymo į įsitraukimą.
2021 gruodžio 08 d., 20:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 68-73 eilutės:

Neapibrėžtumas

 • 0 dvasia
 • 1 tiesa: nepaneigiamas = paneigiamas
 • 2 Dievas besąlygiškas, gerumas sąlygiškas
 • 3 nešališko Dievo ir šališkos galimybės trys santykiai
Pridėtos 80-84 eilutės:

Žinojimo rūmai išreiškia neapibrėžtumą.

 • vienareikšmis - bendras reikalas
 • dvireikšmis - žaidimas ir jo taisyklės
 • trireikšmis - klausimas, atsakymas, tyrimas
Pakeistos 126-130 eilutės iš

Žinojimo rūmai išreiškia neapibrėžtumą.

 • vienareikšmis - bendras reikalas
 • dvireikšmis - žaidimas ir jo taisyklės
 • trireikšmis - klausimas, atsakymas, tyrimas
į:
Ištrintos 139-144 eilutės:

Neapibrėžtumas

 • 0 dvasia
 • 1 tiesa: nepaneigiamas = paneigiamas
 • 2 Dievas besąlygiškas, gerumas sąlygiškas
 • 3 nešališko Dievo ir šališkos galimybės trys santykiai
2021 gruodžio 08 d., 20:44 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 43-44 eilutės:

Neapibrėžtas yra nesuvokiamas, tad nesuvoktas.

Pridėta 45 eilutė:
 • Neapibrėžtumas yra nesuvokiamumas, tad nesuvoktumas.
2021 gruodžio 08 d., 20:41 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 65-73 eilutės:

Santykis yra vidinio turinio išorinė raiška - tėra tai kas reiškiasi.

 • Nulybė: Neapibrėžtumas
 • Vienybė: Neapibrėžtumo santykis su neapibrėžtumu
 • Neapibrėžtumo santykis su apibrėžtumu (savastimi) - išėjimas už savęs - Dievo į save - gerumo už savęs.
 • Apibrėžtumo santykis su neapibrėžtumu - trejybės ratas - poslinkį apibrėžia trečias narys
 • Ketverybė: Apibrėžtumo santykis su apibrėžtumu.
 • Ketverybės tarpe yra neapibrėžtumas kuris plėtojasi toliau.
2021 gruodžio 08 d., 20:27 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 106-111 eilutės:

Suderinimas trejybės rato dvilypumu

 • Trejybės ratas sutampa neapibrėžtume ir apibrėžtume. Viskas iš to išplaukia.
 • Dvasios sąmoningumas reiškiasi tiek apibrėžtume, tiek neapibrėžtume. Nes Dvasia yra Tėvo ir Sūnaus bendras suvokimas.
 • Pirmasis priėmimo (0) ratilas (1,2,3) yra neapibrėžtumas, antrasis (4,5,6) yra apibrėžtumas, trečiasis (-1,0,1) yra jų dvilypumas - siuntimas.
2021 gruodžio 08 d., 20:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 76-83 eilutės:

Neapibrėžtumo reikšmės

Apytakos - reikšmės

 • Dievo šokiu neapibrėžtumo nulybė (priėmimas) yra apibrėžta.
 • Išgyvenimo apytaka neapibrėžtumo vienybė (atsiskleidimas) yra apibrėžta.
 • Žinojimo rūmais neapibrėžtumo dvejybė (Dievas už santvarkos ir gerumas santvarkoje) yra apibrėžta.
 • Meilės mokslu neapibrėžtumo trejybė (visų galimybių išsiskyrimas, kiekvienos galimybės įtraukimas, bendra svajonė - suderintas atsiskleidimas) yra apibrėžta.
Ištrintos 113-120 eilutės:

Neapibrėžtumo reikšmės

Apytakos - reikšmės

 • Dievo šokiu neapibrėžtumo nulybė (priėmimas) yra apibrėžta.
 • Išgyvenimo apytaka neapibrėžtumo vienybė (atsiskleidimas) yra apibrėžta.
 • Žinojimo rūmais neapibrėžtumo dvejybė (Dievas už santvarkos ir gerumas santvarkoje) yra apibrėžta.
 • Meilės mokslu neapibrėžtumo trejybė (visų galimybių išsiskyrimas, kiekvienos galimybės įtraukimas, bendra svajonė - suderintas atsiskleidimas) yra apibrėžta.
Ištrinta 115 eilutė:
Pridėta 119 eilutė:
Pridėta 121 eilutė:
2021 gruodžio 08 d., 20:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 36-38 eilutės:
 • Kodėl subliūkšta aštuonerybė, tarpui iškilus tarpe?
 • Kaip akistata su Dievu sieja Dievą pradžioje (visų galimybių šaltinį) ir Dievą pabaigoje (visų galimybių suderinimą)?
Pakeistos 75-76 eilutės iš
 • Kodėl subliūkšta aštuonerybė, tarpui iškilus tarpe?
į:
Pakeistos 83-84 eilutės iš

Pradžia yra besąlygiškumas, pirm sąlygų, ir sąlygomis, apibrėžtumu atsiveria Dievo tyrimas. Vidurys yra nešališkumas akistatoje. Pabaiga yra nepaneigiamumas, visų esmių vieningumas, taip kad meilė yra ir tobulumas, ir valia mylėti tobulą, ir Dievo valia kartu mylėti netobulą.

į:

Neapibrėžtumo trejybė ir trys kryptys

 • Pradžia yra besąlygiškumas, pirm sąlygų, ir sąlygomis, apibrėžtumu atsiveria Dievo tyrimas.
 • Vidurys yra nešališkumas akistatoje.
 • Pabaiga yra nepaneigiamumas, visų esmių vieningumas, taip kad meilė yra ir tobulumas, ir valia mylėti tobulą, ir Dievo valia kartu mylėti netobulą.
Pakeistos 106-107 eilutės iš
į:

Neapibrėžtumo reikšmės

Ištrinta 141 eilutė:
 • Kaip akistata su Dievu sieja Dievą pradžioje (visų galimybių šaltinį) ir Dievą pabaigoje (visų galimybių suderinimą)?
2021 gruodžio 08 d., 19:58 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 63-67 eilutės:
 • Neapibrėžtumas išsako ką joks požiūris išgyvena.
 • Apibrėžtumas išsako ką požiūris išgyvena.
 • Vaizduotė išsako ką požiūris į požiūrį išgyvena.
 • Neįsivaizduojamasis išsako ką požiūris į požiūrį į požiūrį išgyvena.
Pakeistos 101-102 eilutės iš

Užrašai

į:

Apytakos - reikšmės

Pridėtos 107-110 eilutės:

Užrašai

Pridėta 139 eilutė:
2021 gruodžio 04 d., 17:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 39-40 eilutės:

Kas yra neapibrėžtumas

Pridėtos 43-47 eilutės:

Kas yra neapibrėžtumas

 • Neapibrėžtumas yra raktas į visko žinojimą.
 • Neapibrėžtumas yra esamybės pradžia.
 • Neapibrėžtumas yra neturėjimas Dievo. Dievas neturi Dievo. Jisai neapibrėžtas. Užtat pas jį tėra trejybė: Aš, Tu, Kitas.
Ištrintos 99-110 eilutės:

Neapibrėžtumo galimybė santvarkoje

Įsisavinimas

 • Kaip tiki taip yra. Ir bendrai su tikėjimu, rūpėjimu, paklusimu, eina kalba apie neapibrėžtumą.

Mes

 • Nežinojimu bendraujame neapibrėžtumo pagrindu.
 • Neapibrėžtumo pagrindu bendraujame kaip mes su savimi, vieni su kitais, su visais.
 • Neapibrėžtumo vienybė esame Mes.
 • 4 vienumo sampratos ir 6 vienumo pagrindai grindžia bendrą svajonę
 • 4 asmenys ir 6 pokalbiai
Ištrintos 153-158 eilutės:

Kas yra neapibrėžtumas

 • Neapibrėžtumas yra raktas į visko žinojimą.
 • Neapibrėžtumas yra esamybės pradžia.
 • Neapibrėžtumas yra neturėjimas Dievo. Dievas neturi Dievo. Jisai neapibrėžtas. Užtat pas jį tėra trejybė: Aš, Tu, Kitas.
2021 gruodžio 04 d., 17:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 158-228 eilutės iš
 • apibrėžtumas - būtent jokios reikšmės apibrėžtumas
į:
 • apibrėžtumas - būtent jokios reikšmės apibrėžtumas

Kas yra neapibrėžtumas

 • Neapibrėžtumas yra raktas į visko žinojimą.
 • Neapibrėžtumas yra esamybės pradžia.
 • Neapibrėžtumas yra neturėjimas Dievo. Dievas neturi Dievo. Jisai neapibrėžtas. Užtat pas jį tėra trejybė: Aš, Tu, Kitas.

Neapibrėžtume glūdi Dievo reikšmės asmenims tik neapibrėžtume nėra asmenų

 • Jokia reikšmė - jokios raiškos galimybės - dvasia - Ar - Dievas
 • Pirmoji reikšmė - atveriamos visos galimybės - tiesa (Dievas, klausimas) - Koks - Aš
 • Antroji reikšmė - įvertinama kiekviena galimybė - gerumas (tyrimas) - Kaip - Tu
 • Trečia reikšmė - visų galimybių suderinimas - atsakymas - Kodėl - Kitas

Tokiu būdu prisideda reikšmės ir jos yra pagrindas požiūriams ir asmenims. Visa tai glūdi neapibrėžtume. Ir visa tai naujai reiškiasi apibrėžtumo suvokimais, įsivaizduojamumo apytakomis, neįsivaizduojamumo asmenimis.

Kaip neapibrėžtumas reiškiasi

 • Neapibrėžtumas reiškiasi daugiareikšmiškumais - nulybiniu, vienybiniu, dvejybiniu, trejybiniu. Juk tai ne padalinimai nes tai ne išsiskiriantys požiūriai, o sutampančios būklės.
 • Daugiareikšmiškumas neapibrėžtume išsako tai ką išreiškia (ketveriopi) atvaizdai apibrėžtume ir padalinimai (nulybė, vienybė, dvejybė, trejybė) neapibrėžtume. O paskiras reikšmes apibrėžtume išsako aplinkybės.

Neapibrėžtume sutampa reikšmės.

 • Neapibrėžtume sutampa Dievo jokia reikšmė ir jo trys reikšmės Man, Tau, Kitam.

Atsiskleidimas.

 • Visko atsiskleidimas išsako kaip dvasia įgauna reikšmę.

Reikšmių plėtojimasis neapibrėžtume

 • Neapibrėžtume dvasia (jokia reikšme) yra (vienareikšmiškai) tiesa, kuria (dvireikšmiškai) sutampa Dievo turinys ir gėrio raiška, kurių vienumo santykis (trireikšmiškai) reiškia pradžią, viršūnę ar pabaigą.
 • Neapibrėžtume jokia reikšmė negali įgauti reikšmę nors ir būtų reikšmių. Tad būtent plėtojasi reikšmės: viena reikšmė tiesa, dvi reikšmės (tėra tai kas reiškiasi), trys reikšmės (tyrimas: ar Dievas būtinas?).

Dievo reikšmės asmenims

Jokia reikšmė yra Dievo reikšmė Dievui - Dvasia

 • Dievas yra dvasia neapibrėžtume, tad netgi be reikšmės.
 • Dvasia (priėmimas) yra visako ištaka iš kurios išplaukia neapibrėžtumas ir jame sutelpančios reikšmės.
 • Nulybė - meilė - priėmimas - klausimas
 • Pirm kampo.
 • Tai bendras priėmimas, troškimas, pritarimas, sutikimas, neprieštaravimas, visų galimybių palaikymas. Tai teigiamas nusiteikimas. Tai šiluma. Pirmapradė meilė.
 • Sutikimas, "Taip", kaip meilė, visako išeities taškas.

Viena reikšmė yra Dievo reikšmė Man - tiesa

 • Vienybė - požiūris
 • Kampas, išeities taškas, požiūris. Tai priėmimo raiška, jos pasireiškimas veikla, jos atvirumas, tad požiūris.
 • Meilės raiška ir išvertimas.
 • Požiūris yra sąlygiškas vienumas.

Dvejopa reikšmė yra Dievo reikšmė Tau - Dievas ir gerumas

 • Dvejybė - bendrystė
 • Kampas (santykis tarp turinio ir raiškos, tarp besąlygiškumo ir sąlygiškumo, kas už santvarkos ir kas santvarkoje) ir taip pat išėjimai pirmyn į santvarką (visko žinojimu) ir atgal iš santvarkos (gražiu taikymu).

Trejopa reikšmė yra Dievo reikšmė Kitam - pradžia, vidurys, pabaiga

Neapibrėžtumo trejybė

 • Neapibrėžtumas suplaka ištaką iš kurios viskas išplaukia, išdavą į kurią viskas susiveda, ir viduriu, kuris tarp jų rituliojasi.
 • Neapibrėžtumo trejybė trejybės ratu išsako dvasios sąmoningumą.
 • Neapibrėžtumo trejybė rūpinasi galimybėmis, jų šaltiniu, jų darna, jų akistata - įtraukimu į darną.
 • Galimybių akistata jas renka. Jėzus: kas su manimi nerenka, barsto.

Neapibrėžtumas sieja:

 • Dievą kaip ištaką, visų galimybių išsiskyrimą
 • sąmoningėjimą, paskiros galimybės perėjimą į visų galimybių išsipildymą
 • sąmoningumą, visų galimybių išsipildymą, jų pilnatvę.

Pradžioje, pirm apibrėžtumo, neapibrėžtume sutampa:

 • Tėvo išvesties taškas - pirmapradis Dievas už santvarkos
 • Sūnaus virsmo taškas - tarpas kuriame tūno sąmoningumas, amžinas gyvenimas
 • jų santykius teisingai sustatanti Dvasios suvesties taškas, šviesuolių bendrystė.

Galimybė yra poslinkis. Ji savo ruožtu gali būti suprasta kaip išsiskyrimas, įsitraukimas arba išsipildymas.

 • Įsitraukimas yra poslinkis vedantis iš išsiskyrimo į išsipildymą.
 • Išsipildymas yra poslinkis vedantis iš įsitraukimo į išsiskyrimą.
 • Išsiskyrimas yra poslinkis vedantis iš išsipildymo į įsitraukimą.
2021 gruodžio 04 d., 17:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 153-158 eilutės iš
 • 3 nešališko Dievo ir šališkos galimybės trys santykiai
į:
 • 3 nešališko Dievo ir šališkos galimybės trys santykiai

Neapibrėžtumo reikšmės suprastinos aštuoneriopai:

 • jokia reikšmė
 • viena + dvi + trys = šešios reikšmės
 • apibrėžtumas - būtent jokios reikšmės apibrėžtumas
2021 rugsėjo 30 d., 16:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 38-39 eilutės:

Neapibrėžtas yra nesuvokiamas, tad nesuvoktas.

2021 rugsėjo 30 d., 12:45 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 20 eilutė:
 • Kaip poslinkis ar tarpas grindžia trejybės ratą?
2021 rugsėjo 30 d., 12:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 13-16 eilutės:

Kas yra neapibrėžtumas?

 • Kas įeina į neapibrėžtumą?
 • Kuria prasme neapibrėžtumas yra visumos esmė?
Pridėtos 19-20 eilutės:
 • Koks neapibrėžtumo santykis su apibrėžtumu?
 • Kaip apibrėžtumas reiškiasi neapibrėžtume?
Pridėta 29 eilutė:
 • Kaip Dievo trys taškai reiškiasi Dievo šokyje?
2021 rugsėjo 23 d., 13:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 70-71 eilutės:

Pradžia yra besąlygiškumas, pirm sąlygų, ir sąlygomis, apibrėžtumu atsiveria Dievo tyrimas. Vidurys yra nešališkumas akistatoje. Pabaiga yra nepaneigiamumas, visų esmių vieningumas, taip kad meilė yra ir tobulumas, ir valia mylėti tobulą, ir Dievo valia kartu mylėti netobulą.

2021 rugsėjo 02 d., 18:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 19-20 eilutės:
 • Kokios Dievo reikšmės?
  • Koks yra išeities-išvesties taško ir sueities-suvesties taško santykis?
2021 rugsėjo 01 d., 15:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 128-141 eilutės iš

Neapibrėžtumo sandaros išsako standartinio modelio gauge teorijas. Neapibrėžtumo sandaros yra laisvumo sandaros, laisvumą išsakančios sandaros. Tad neapibrėžtumo vienybė yra tiesa - antisandara.

į:

Neapibrėžtumo sandaros išsako standartinio modelio gauge teorijas. Neapibrėžtumo sandaros yra laisvumo sandaros, laisvumą išsakančios sandaros. Tad neapibrėžtumo vienybė yra tiesa - antisandara.

 • Kaip akistata su Dievu sieja Dievą pradžioje (visų galimybių šaltinį) ir Dievą pabaigoje (visų galimybių suderinimą)?
 • Neapibrėžtumu iš trijų kampų suprasti apibrėžtumą ir apytaką.
 • Visko darnos požiūris: Būtent meilė suderina priešybes. Tarp tų priešybių yra priešybė meilės artimui, savui (kurį mylėdamas įsijauti į save) ir meilės priešui, svetimui (kurį mylėdamas atsisakai savęs).

Statistika

 • Neaiškumą įžvelgti ir valdyti.
 • Atsakymo neapibrėžtumą reikėtų papildyti klausimo neapibrėžtumu.

Neapibrėžtumas

 • 0 dvasia
 • 1 tiesa: nepaneigiamas = paneigiamas
 • 2 Dievas besąlygiškas, gerumas sąlygiškas
 • 3 nešališko Dievo ir šališkos galimybės trys santykiai
2021 rugpjūčio 04 d., 14:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 18 eilutė:
 • Ar neapibrėžtumo sąvoka pasireiškia Spencer-Brown pavidalo dėsniuose?
2021 liepos 22 d., 10:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 37-38 eilutės iš
 • Priėmimas yra neapibrėžtumo nulybė.
 • Neapibrėžtume išsivysto vienybė (Dievas), dvejybė (dangaus karalystė), trejybė (išgyvenimas).
į:
 • Priėmimas (dvasia) yra neapibrėžtumo nulybė.
 • Neapibrėžtume išsivysto vienybė (Dievas - tiesa), dvejybė (dangaus karalystė), trejybė (išgyvenimas).
Pakeistos 125-127 eilutės iš
 • Dvasios plazdenimas - suderinant paskirą galimybę su jos būkle visumoje
į:
 • Dvasios plazdenimas - suderinant paskirą galimybę su jos būkle visumoje

Neapibrėžtumo sandaros išsako standartinio modelio gauge teorijas. Neapibrėžtumo sandaros yra laisvumo sandaros, laisvumą išsakančios sandaros. Tad neapibrėžtumo vienybė yra tiesa - antisandara.

2021 liepos 17 d., 15:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 120-125 eilutės iš
 • trireikšmis - klausimas, atsakymas, tyrimas
į:
 • trireikšmis - klausimas, atsakymas, tyrimas

Vienumas ir galimybės

 • Tėvo vienų vienumas - nes visos galimybės išsiskiria nuo jo
 • Sūnaus bendražmogiškumas - kiekvienos galimybės akistata
 • Dvasios plazdenimas - suderinant paskirą galimybę su jos būkle visumoje
2021 liepos 17 d., 14:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 106-120 eilutės iš
 • Bott dviejų būsenų periodiškumas išreiškia ryšį tarp Dievo ir gerumo dvejybinį neapibrėžtume. O tas ryšys tampa apibrėžtu aštuonerybe, padalinimų ratu. Panašiai, vienybinį neapibrėžtumą išreiškia 4 vienumo sampratos ir 6 vienumo pagrindai. Trejybės rato trejybinį neapibrėžtumą išreiškia trejybės atvaizdas. Tai apytakų sandaros.
į:
 • Bott dviejų būsenų periodiškumas išreiškia ryšį tarp Dievo ir gerumo dvejybinį neapibrėžtume. O tas ryšys tampa apibrėžtu aštuonerybe, padalinimų ratu. Panašiai, vienybinį neapibrėžtumą išreiškia 4 vienumo sampratos ir 6 vienumo pagrindai. Trejybės rato trejybinį neapibrėžtumą išreiškia trejybės atvaizdas. Tai apytakų sandaros.
 • Šventoji Dvasia - tiesa. Tėvas - turinys. Sūnus - raiška.
 • Vienumo pagrindas, įskaitant žmonių vienumo pagrindas, yra neapibrėžtume, kaip kad bosonuose, kaip kad galimybių šaltinio, akistatos, darnos vienume - Tėvo, Sūnaus, Dvasios vienume. Prisiminti Jėzaus maldą Tėvui šv.Jono evangelijoje 17.

Šešios neapibrėžtumo reikšmės atitinka šešias ženklų savybes.

 • tiesa - lankstumas
 • Dievas ir gerumas - pakitumas ir judumas
 • pradžia, vidurys, pabaiga - įsimintinumas, reikšmingumas, prasmingumas

"Leisti viskam būti" suprantu trejopai, trimis reikšmėmis:

 • Dievas leidžia - Dievas atveria visas galimybes
 • kiekvienas leidžia - kiekviena galimybė pasirenka "būti"
 • visi leidžia - visos galimybės sugyvena

Žinojimo rūmai išreiškia neapibrėžtumą.

 • vienareikšmis - bendras reikalas
 • dvireikšmis - žaidimas ir jo taisyklės
 • trireikšmis - klausimas, atsakymas, tyrimas
2021 birželio 16 d., 14:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 45-59 eilutės:
 • Neapibrėžtumas išsako ką joks požiūris išgyvena.
 • Apibrėžtumas išsako ką požiūris išgyvena.
 • Vaizduotė išsako ką požiūris į požiūrį išgyvena.
 • Neįsivaizduojamasis išsako ką požiūris į požiūrį į požiūrį išgyvena.

Santykis yra vidinio turinio išorinė raiška - tėra tai kas reiškiasi.

 • Nulybė: Neapibrėžtumas
 • Vienybė: Neapibrėžtumo santykis su neapibrėžtumu
 • Neapibrėžtumo santykis su apibrėžtumu (savastimi) - išėjimas už savęs - Dievo į save - gerumo už savęs.
 • Apibrėžtumo santykis su neapibrėžtumu - trejybės ratas - poslinkį apibrėžia trečias narys
 • Ketverybė: Apibrėžtumo santykis su apibrėžtumu.
 • Ketverybės tarpe yra neapibrėžtumas kuris plėtojasi toliau.
 • Kodėl subliūkšta aštuonerybė, tarpui iškilus tarpe?
2021 birželio 16 d., 14:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 48-53 eilutės iš

Neapibrėžtumo trejybę sudaro šaltinis iš kurio išsivysto visos galimybės, akistata? kuriomis jos įsitraukia į bendrą svajonę, ir bendra svajonė kuri jas visas suderina.

į:

Neapibrėžtumo trejybę sudaro besąlygiškas šaltinis iš kurio išsivysto visos galimybės, nešališki įsitraukimai kuriais jos įsitraukia į bendrą svajonę, ir nepaneigiama bendra svajonė kuri jas visas suderina.

 • Dievas nusistato šaltiniu, vykdo įsitraukimais, permąsto bendra svajone.
 • Galimybė nusistato įsitraukimu, vykdo bendra svajone, permąsto šaltiniu.
 • Jų bendrystė nusistato bendra svajone, vykdo šaltiniu, permąsto įsitraukimais.

Įsitraukimas vyksta akistata su Dievu, su neapibrėžtumu, su brandos šuoliais, jų galimybėmis, su platesniu požiūriu, su pasirinkimu.

2021 birželio 16 d., 14:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 45-48 eilutės:

Neapibrėžtumo trejybė

Neapibrėžtumo trejybę sudaro šaltinis iš kurio išsivysto visos galimybės, akistata? kuriomis jos įsitraukia į bendrą svajonę, ir bendra svajonė kuri jas visas suderina.

2021 birželio 16 d., 13:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 17 eilutė iš:
 • Kaip Dievo kryptys - besąlygiškumas, nešališkumas, nepaneigiamumas - susijusios su neapibrėžtumo trejybe - šaltiniu, bendra svajone, įsitraukimais?
į:
 • Kaip Dievo kryptys - besąlygiškumas, nešališkumas, nepaneigiamumas - susijusios su neapibrėžtumo trejybe - šaltiniu, bendra svajone, įsitraukimais?
2021 birželio 16 d., 13:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 17 eilutė:
 • Kaip Dievo kryptys - besąlygiškumas, nešališkumas, nepaneigiamumas - susijusios su neapibrėžtumo trejybe - šaltiniu, bendra svajone, įsitraukimais?
2021 birželio 15 d., 18:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 71-81 eilutės iš
 • Pirmasis priėmimo (0) ratilas (1,2,3) yra neapibrėžtumas, antrasis (4,5,6) yra apibrėžtumas, trečiasis (-1,0,1) yra jų dvilypumas - siuntimas.
į:
 • Pirmasis priėmimo (0) ratilas (1,2,3) yra neapibrėžtumas, antrasis (4,5,6) yra apibrėžtumas, trečiasis (-1,0,1) yra jų dvilypumas - siuntimas.

Užrašai

 • Dievo šokiu neapibrėžtumo nulybė (priėmimas) yra apibrėžta.
 • Išgyvenimo apytaka neapibrėžtumo vienybė (atsiskleidimas) yra apibrėžta.
 • Žinojimo rūmais neapibrėžtumo dvejybė (Dievas už santvarkos ir gerumas santvarkoje) yra apibrėžta.
 • Meilės mokslu neapibrėžtumo trejybė (visų galimybių išsiskyrimas, kiekvienos galimybės įtraukimas, bendra svajonė - suderintas atsiskleidimas) yra apibrėžta.
 • Netroškimų atliepimai (ypač Jėzuas dieviški) išsako kaip neapibrėžtumo dvasia įsijungia į apibrėžtumo pasaulį.
 • Atviros sistemos - neapibrėžtumas - skiriasi nuo uždarų sistemų, apibrėžtų. Atvirumas susijės su priėmimu.
 • Bott dviejų būsenų periodiškumas išreiškia ryšį tarp Dievo ir gerumo dvejybinį neapibrėžtume. O tas ryšys tampa apibrėžtu aštuonerybe, padalinimų ratu. Panašiai, vienybinį neapibrėžtumą išreiškia 4 vienumo sampratos ir 6 vienumo pagrindai. Trejybės rato trejybinį neapibrėžtumą išreiškia trejybės atvaizdas. Tai apytakų sandaros.
2021 birželio 15 d., 18:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 71 eilutė iš:
 • Pirmasis priėmimo ratilas (1,2,3) yra neapibrėžtumas, antrasis (4,5,6) yra apibrėžtumas, trečiasis (-1,0,1) yra jų dvilypumas - siuntimas.
į:
 • Pirmasis priėmimo (0) ratilas (1,2,3) yra neapibrėžtumas, antrasis (4,5,6) yra apibrėžtumas, trečiasis (-1,0,1) yra jų dvilypumas - siuntimas.
2021 birželio 15 d., 18:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 71 eilutė iš:
 • Pirmasis priėmimo ratilas yra neapibrėžtumas, antrasis yra apibrėžtumas, trečiasis yra jų dvilypumas - siuntimas.
į:
 • Pirmasis priėmimo ratilas (1,2,3) yra neapibrėžtumas, antrasis (4,5,6) yra apibrėžtumas, trečiasis (-1,0,1) yra jų dvilypumas - siuntimas.
2021 birželio 05 d., 15:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 64-65 eilutės:
 • 4 vienumo sampratos ir 6 vienumo pagrindai grindžia bendrą svajonę
 • 4 asmenys ir 6 pokalbiai
2021 birželio 05 d., 12:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 39-44 eilutės iš
į:
 • Godelio trejybė yra siūlo galas, laisvumas santvarkoje. Siūlo galas apibrėžia save neapibrėžtume, santykinai, taip pat dvilypiai, atsikartojant neapibrėžtume už santvarkos ir apibrėžtume santvarkoje.
 • Neapibrėžtume trejybės ratas išsako tarpusavio santykius kuriais reiškiniai gali vienas kitą išreikšti ir vis dėl to neišsiskiriant, neapibrėžiant.
 • Neapibrėžtasis sąmoningumas yra visako pilnatvė, pasakos laimingoji pabaiga.
 • Neapibrėžtume nėra tarpinių lygmenų, tad nėra žmogaus lygmenų, nėra ketverybės nė aukštesnių padalinimų.
 • Neapibrėžtume sutelpa trys - Tėvas atveriantis visas galimybes, Dvasia suderinanti visas galimybes, Sūnus prijungiantis kiekvieną galimybę prie visumos.
Pakeistos 69-77 eilutės iš
 • Pirmasis priėmimo ratilas yra neapibrėžtumas, antrasis yra apibrėžtumas, trečiasis yra jų dvilypumas - siuntimas.
 • Godelio trejybė yra siūlo galas, laisvumas santvarkoje. Siūlo galas apibrėžia save neapibrėžtume, santykinai, taip pat dvilypiai, atsikartojant neapibrėžtume už santvarkos ir apibrėžtume santvarkoje.
 • Neapibrėžtume trejybės ratas išsako tarpusavio santykius kuriais reiškiniai gali vienas kitą išreikšti ir vis dėl to neišsiskiriant, neapibrėžiant.
 • Neapibrėžtasis sąmoningumas yra visako pilnatvė, pasakos laimingoji pabaiga.
 • Neapibrėžtume nėra tarpinių lygmenų, tad nėra žmogaus lygmenų, nėra ketverybės nė aukštesnių padalinimų.
į:
 • Pirmasis priėmimo ratilas yra neapibrėžtumas, antrasis yra apibrėžtumas, trečiasis yra jų dvilypumas - siuntimas.
2021 birželio 05 d., 12:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 9 eilutė iš:

定义

į:

定义

2021 birželio 05 d., 12:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 9 eilutė iš:

定义

į:

定义

2021 birželio 05 d., 12:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 9 eilutė iš:

定义

į:

定义

2021 birželio 05 d., 12:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 9 eilutė iš:

无法定义

į:

定义

2021 birželio 05 d., 12:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 9 eilutė iš:

无法定义

į:

无法定义

2021 birželio 05 d., 12:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 29-30 eilutės iš

Neapibrėžtumo svarba

į:

Neapibrėžtumo svarba

Pakeistos 38-49 eilutės iš
į:
 • Gyvenimo lygtis išreiškia santykį tarp Dievo ir gerumo. Iš to išplaukia mūsų galimybės gyventi Dievu, jo pasaulį priimti, mūsų pasaulį perkurti jojo pagrindu, dangaus karalyste. Tai yra neapibrėžtumo dvejybė.

Apibrėžtumas išplaukia iš neapibrėžtumo

Apibrėžtumo kilmė

 • Pasisakymas išplaukia iš įsiklausymo. Įsiklausant tenka suvirpinti aplinką, pavyzdžiui, pabraukti stygą, patapšnoti būgną.

Skirtumas tarp neapibrėžtumo ir apibrėžtumo

 • Neapibrėžtume sutampa nulybė (Tėvo turinys), vienybė (Dvasios raiška), laisvumas (Sūnus). O trejybė, ketverybė, dvejybė yra jų sąmoningumas, kuris reiškiasi apibrėžtume.
 • Gėrio ir blogio pažinimo medis, tai apibrėžtumo medis, o gyvybės medis, tai neapibrėžtumo medis. Gyvybė neskiria Dievo ir gerumo.
 • Neapibrėžtumas panašus į bosonus nes skirtingi reiškiniai yra toje pačioje būsenoje (tiksliau - nebūsenoje) ir vienas kitam nekliudo. Apibrėžtumas panašus į fermionus nes kiekvienas reiškinys turi būti išskirtas nuo kitų.
Pakeistos 66-71 eilutės iš
 • Gyvenimo lygtis išreiškia santykį tarp Dievo ir gerumo. Iš to išplaukia mūsų galimybės gyventi Dievu, jo pasaulį priimti, mūsų pasaulį perkurti jojo pagrindu, dangaus karalyste. Tai yra neapibrėžtumo dvejybė.
 • Neapibrėžtume sutampa nulybė (Tėvo turinys), vienybė (Dvasios raiška), laisvumas (Sūnus). O trejybė, ketverybė, dvejybė yra jų sąmoningumas, kuris reiškiasi apibrėžtume.
 • Pasisakymas išplaukia iš įsiklausymo. Įsiklausant tenka suvirpinti aplinką, pavyzdžiui, pabraukti stygą, patapšnoti būgną.
 • Gėrio ir blogio pažinimo medis, tai apibrėžtumo medis, o gyvybės medis, tai neapibrėžtumo medis. Gyvybė neskiria Dievo ir gerumo.
 • Neapibrėžtumas panašus į bosonus nes skirtingi reiškiniai yra toje pačioje būsenoje (tiksliau - nebūsenoje) ir vienas kitam nekliudo. Apibrėžtumas panašus į fermionus nes kiekvienas reiškinys turi būti išskirtas nuo kitų.
į:
2021 birželio 05 d., 12:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 29-32 eilutės iš

Neapibrėžtumas

 • Nežinojimu bendraujame neapibrėžtumo pagrindu.
 • Neapibrėžtumo pagrindu bendraujame kaip mes su savimi, vieni su kitais, su visais.
 • Neapibrėžtumo vienybė esame Mes.
į:

Neapibrėžtumo svarba

 • Neapibrėžtumas yra siūlo galas, kuriuo visas rūbas išyra arba kuriuo jisai visas išverčiamas.
Pakeistos 32-35 eilutės iš
 • Kaip tiki taip yra. Ir bendrai su tikėjimu, rūpėjimu, paklusimu, eina kalba apie neapibrėžtumą.
į:

Neapibrėžtumo valda

 • Priėmimas yra neapibrėžtumo nulybė.
Pridėtos 37-49 eilutės:

Neapibrėžtumo galimybė santvarkoje

Įsisavinimas

 • Kaip tiki taip yra. Ir bendrai su tikėjimu, rūpėjimu, paklusimu, eina kalba apie neapibrėžtumą.

Mes

 • Nežinojimu bendraujame neapibrėžtumo pagrindu.
 • Neapibrėžtumo pagrindu bendraujame kaip mes su savimi, vieni su kitais, su visais.
 • Neapibrėžtumo vienybė esame Mes.

Suderinimas trejybės rato dvilypumu

Pridėtos 51-53 eilutės:
 • Dvasios sąmoningumas reiškiasi tiek apibrėžtume, tiek neapibrėžtume. Nes Dvasia yra Tėvo ir Sūnaus bendras suvokimas.
 • Pirmasis priėmimo ratilas yra neapibrėžtumas, antrasis yra apibrėžtumas, trečiasis yra jų dvilypumas - siuntimas.
Pakeistos 55-57 eilutės iš
 • Neapibrėžtume sutampa nulybė (Tėvo turinys), vienybė (Dvasios raiška), laisvumas (Sūnus). O trejybė, ketverybė, dvejybė yra jų sąmoningumas, kuris reiškiasi apibrėžtume. Dvasios sąmoningumas reiškiasi tiek apibrėžtume, tiek neapibrėžtume. Nes Dvasia yra Tėvo ir Sūnaus bendras suvokimas.
 • Priėmimas yra neapibrėžtumo nulybė.
 • Pirmasis priėmimo ratilas yra neapibrėžtumas, antrasis yra apibrėžtumas, trečiasis yra jų dvilypumas - siuntimas.
į:
 • Neapibrėžtume sutampa nulybė (Tėvo turinys), vienybė (Dvasios raiška), laisvumas (Sūnus). O trejybė, ketverybė, dvejybė yra jų sąmoningumas, kuris reiškiasi apibrėžtume.
Pakeista 64 eilutė iš:
 • Neapibrėžtumas yra siūlo galas, kuriuo visas rūbas išyra arba kuriuo jisai visas išverčiamas.
į:
2021 birželio 05 d., 12:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 22-24 eilutės:

Matematikoje

 • Kaip neapibrėžtumas susijęs su nedeterministiniais algoritmais?
2021 birželio 05 d., 12:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 13 eilutė:

Neapibrėžtumo santykiai

Ištrintos 14-15 eilutės:
 • Kaip visaregis išsako tai kas apibrėžta ar neapibrėžta?
 • Kaip mums bendrauti neapibrėžtumo pagrindu?
Ištrinta 15 eilutė:
 • Kaip pakilti iš griežtumo - tiesos siauroje apimtyje - į negriežtumą, priimti kitus?
Pridėtos 17-21 eilutės:

Neapibrėžtumas santvarkoje

 • Kaip visaregis išsako tai kas apibrėžta ar neapibrėžta?
 • Kaip mums bendrauti neapibrėžtumo pagrindu?
 • Kaip pakilti iš griežtumo - tiesos siauroje apimtyje - į negriežtumą, priimti kitus?
2021 birželio 04 d., 16:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 13-15 eilutės:
 • Kaip susiję priėmimas ir neapibrėžtumas?
 • Kaip visaregis išsako tai kas apibrėžta ar neapibrėžta?
 • Kaip mums bendrauti neapibrėžtumo pagrindu?
Pakeistos 17-19 eilutės iš
į:
 • Kaip pakilti iš griežtumo - tiesos siauroje apimtyje - į negriežtumą, priimti kitus?
 • Suvokimas skiria. Kuria prasme skyrimas įmanomas neapibrėžtume?
Ištrintos 23-24 eilutės:
 • Kaip visaregis išsako tai kas apibrėžta ar neapibrėžta?
 • Kaip mums bendrauti neapibrėžtumo pagrindu?
Ištrintos 32-33 eilutės:
 • Kaip pakilti iš griežtumo - tiesos siauroje apimtyje - į negriežtumą, priimti kitus?
 • Kaip susiję priėmimas ir neapibrėžtumas?
Ištrinta 35 eilutė:
 • Suvokimas skiria. Kuria prasme skyrimas įmanomas neapibrėžtume?
2021 birželio 04 d., 16:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 13 eilutė iš:
į:
 • Kaip poslinkis ar tarpas grindžia trejybės ratą?
2021 birželio 04 d., 15:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
į:
Pridėtos 17-43 eilutės:

Neapibrėžtumas

 • Kaip visaregis išsako tai kas apibrėžta ar neapibrėžta?
 • Kaip mums bendrauti neapibrėžtumo pagrindu?
 • Nežinojimu bendraujame neapibrėžtumo pagrindu.
 • Neapibrėžtumo pagrindu bendraujame kaip mes su savimi, vieni su kitais, su visais.
 • Neapibrėžtumo vienybė esame Mes.
 • Mano protingumo pagrindas - pakanta miglotumui.
 • Kaip tiki taip yra. Ir bendrai su tikėjimu, rūpėjimu, paklusimu, eina kalba apie neapibrėžtumą.
 • Neapibrėžtume išsivysto vienybė (Dievas), dvejybė (dangaus karalystė), trejybė (išgyvenimas).
 • Trejybės ratas sutampa neapibrėžtume ir apibrėžtume. Viskas iš to išplaukia.
 • Gyvenimo lygtis išreiškia santykį tarp Dievo ir gerumo. Iš to išplaukia mūsų galimybės gyventi Dievu, jo pasaulį priimti, mūsų pasaulį perkurti jojo pagrindu, dangaus karalyste. Tai yra neapibrėžtumo dvejybė.
 • Neapibrėžtume sutampa nulybė (Tėvo turinys), vienybė (Dvasios raiška), laisvumas (Sūnus). O trejybė, ketverybė, dvejybė yra jų sąmoningumas, kuris reiškiasi apibrėžtume. Dvasios sąmoningumas reiškiasi tiek apibrėžtume, tiek neapibrėžtume. Nes Dvasia yra Tėvo ir Sūnaus bendras suvokimas.
 • Kaip pakilti iš griežtumo - tiesos siauroje apimtyje - į negriežtumą, priimti kitus?
 • Kaip susiję priėmimas ir neapibrėžtumas?
 • Priėmimas yra neapibrėžtumo nulybė.
 • Pirmasis priėmimo ratilas yra neapibrėžtumas, antrasis yra apibrėžtumas, trečiasis yra jų dvilypumas - siuntimas.
 • Pasisakymas išplaukia iš įsiklausymo. Įsiklausant tenka suvirpinti aplinką, pavyzdžiui, pabraukti stygą, patapšnoti būgną.
 • Suvokimas skiria. Kuria prasme skyrimas įmanomas neapibrėžtume?
 • Gėrio ir blogio pažinimo medis, tai apibrėžtumo medis, o gyvybės medis, tai neapibrėžtumo medis. Gyvybė neskiria Dievo ir gerumo.
 • Neapibrėžtumas panašus į bosonus nes skirtingi reiškiniai yra toje pačioje būsenoje (tiksliau - nebūsenoje) ir vienas kitam nekliudo. Apibrėžtumas panašus į fermionus nes kiekvienas reiškinys turi būti išskirtas nuo kitų.
 • Godelio trejybė yra siūlo galas, laisvumas santvarkoje. Siūlo galas apibrėžia save neapibrėžtume, santykinai, taip pat dvilypiai, atsikartojant neapibrėžtume už santvarkos ir apibrėžtume santvarkoje.
 • Neapibrėžtume trejybės ratas išsako tarpusavio santykius kuriais reiškiniai gali vienas kitą išreikšti ir vis dėl to neišsiskiriant, neapibrėžiant.
 • Neapibrėžtasis sąmoningumas yra visako pilnatvė, pasakos laimingoji pabaiga.
 • Neapibrėžtume nėra tarpinių lygmenų, tad nėra žmogaus lygmenų, nėra ketverybės nė aukštesnių padalinimų.
 • Neapibrėžtumas yra siūlo galas, kuriuo visas rūbas išyra arba kuriuo jisai visas išverčiamas.
2021 birželio 04 d., 15:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-16 eilutės:

Suvestinė, Gvildenu

Koks neapibrėžtumo santykis su apibrėžtumu?


无法定义Neapibrėžtumas


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 birželio 03 d., 19:57