Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Neišgyvenimai


Išgyvenimai, Išgyvenimų pavyzdžiai, Išgyvenimų nagrinėjimas

Ką reiškia neišgyventi?


没有经验Kas yra neišgyvenimas?

Neišgyvenimai ir išgyvenimai

Gyvenimas klausimais yra svarbus, nes būtent klausimais atsisakome savęs, o atsakymais savęs neatsisakome.

Neišgyvenimai gali įtvirtinti tam tikrą požiūrį, tarsi jisai būtų neklaidingas, užtat neteisingą požiūrį. Galima pamanyti, kad visi taip daro, kad taip yra gyvenime. Užtat išgyvenimai gali atskleisti, kad yra kitaip. Tai susiję su tapatybės kaitos galimybėmis.

Ką reiškia išgyventi ir neišgyventi?

Išgyvenimas nustato teisingą santykį tarp dvasios ir sandaros. Išgyvename teikdami pirmenybę dvasiai, o neišgyvename teikdami pirmenybę sandarai.

išgyventineišgyventi
dvasia pirm santvarkossantvarka pirm dvasios
dvasia santvarkojesantvarkos dvasia
įsijautimas pirm atsitokėjimoatsitokėjimas pirm įsijautimo

Mintys iš ankščiau:

išgyventineišgyventi
dvasia esmėjedvasia neesmėje
didėjantis laisvumasmažėjantis laisvumas
būti viena su kitaisnebūti viena su kitais
būti viena besąlygiškai, be aplinkossąlygas statyti buvimui viena, tad tai paneigti
nepakitumas santvarkos atžvilgiupakitumas santvarkos atžvilgiu
santvarkos daromos prielaidos, tai kas užtat yra suvoktatai kas daro prielaidas apie santvarką, tad suvokia
teigiamas įsakymas: mylėti Dievąneigimas įsakymas: mylėk artimą

Išgyventi:

Neišgyventi:

Neišgyvenimų pavyzdžiai

Žmogus numirė

Turėjau nuostolius

Su manimi neteisingai pasielgė

Man siūlė kas man nedera, netinkama

Neįprasti įvykiai

Gyvenimo kryžkelės

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Nei%c5%a1gyvenimai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 birželio 18 d., 11:08