调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mintys.Neigiamybė istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2014 lapkričio 10 d., 21:06 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 19-22 eilutės:

>>bgcolor=#D8F1D8<<

Išnagrinėti laipsnynus, kaip susiję pirmi trys nariais ir antri trys nariai?
2014 lapkričio 10 d., 21:06 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 4-7 eilutės:
>>bgcolor=#FFFFC0<<

Kaip vaizduoti neigiamybę kūrinyje [[Dievo veidas]]?
Ištrintos 20-23 eilutės:
>>bgcolor=#FFFFC0<<

Kaip suvokiam neigiamybę?
Ištrintos 42-45 eilutės:
>>bgcolor=#FFFFC0<<

Kaip skiriasi trys teigiami ir trys neigiami įsakymai? Kuo skiriasi melas ir žudymas? Ką reiškia geisti? Ką geidžiame melu?
Ištrintos 64-65 eilutės:
Ar neigiamybė susijusi su lūkesčiais?
Ištrintos 66-69 eilutės:
>>bgcolor=#FFFFC0<<

Kaip laipsnis "kodėl" grindžia neigiamybę?
Ištrintos 70-77 eilutės:
>>bgcolor=#FFFFC0<<

Kaip [[išgyvenimai | išgyvenimus]] mąstyti tarpu?

>>bgcolor=#FFFFC0<<

Kokia neigimo prasmė?
Pakeistos 77-83 eilutės iš
Niekas, iš kurio viskas išplaukia, yra vieningumas. Tai požiūris. Dievo požiūris yra tiesa, o žmogaus požiūris yra valia. Ar tiesa ir tobulumas tas pats? Meilė yra to nieko, to tobulumo, tos tiesos palaikymas, užtat irgi niekas. Tad mes visi esame viena tuo niekuo, ta meile. Priedo, yra Dievo valia, kad būtumėme vieni meile. Žmogaus valia yra, kad būtų tobulumas. Tiesa yra tobulumas iš Dievo požiūrio. Užtat tiesa neateina iš teigiamybės, neateina iš už santvarkos, bet ateina santvarkoje, neigiamybe, iš nieko, iš vieningumo.

>>bgcolor=#FFFFC0<<

Kaip įvairiai suvokiam neigimą?

>>bgcolor=#FFFFFF<<
į:
Niekas, iš kurio viskas išplaukia, yra vieningumas. Tai požiūris. Dievo požiūris yra tiesa, o žmogaus požiūris yra valia. Ar tiesa ir tobulumas tas pats? Meilė yra to nieko, to tobulumo, tos tiesos palaikymas, užtat irgi niekas. Tad mes visi esame viena tuo niekuo, ta meile. Priedo, yra Dievo valia, kad būtumėme vieni meile. Žmogaus valia yra, kad būtų tobulumas. Tiesa yra tobulumas iš Dievo požiūrio. Užtat tiesa neateina iš teigiamybės, neateina iš už santvarkos, bet ateina santvarkoje, neigiamybe, iš nieko, iš vieningumo.
2012 lapkričio 28 d., 16:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 95-109 eilutės iš
Kaip įvairiai suvokiam neigimą?bgcolor=#FFFFFF
į:
Kokia neigimo prasmė?

>>
bgcolor=#D8F1D8<<

Apmąstysiu ir pavaizduosiu tai, kas man apskritai svarbu; taip pat lemtingą smulkmeną, daug pasakančią; toliau, mąstydamas atbulai, iš didelio į mažą, išvesiu nieką, iš kurio Dievas kyla.

>>bgcolor=#FFFFFF<<

Niekas, iš kurio viskas išplaukia, yra vieningumas. Tai požiūris. Dievo požiūris yra tiesa, o žmogaus požiūris yra valia. Ar tiesa ir tobulumas tas pats? Meilė yra to nieko, to tobulumo, tos tiesos palaikymas, užtat irgi niekas. Tad mes visi esame viena tuo niekuo, ta meile. Priedo, yra Dievo valia, kad būtumėme vieni meile. Žmogaus valia yra, kad būtų tobulumas. Tiesa yra tobulumas iš Dievo požiūrio. Užtat tiesa neateina iš teigiamybės, neateina iš už santvarkos, bet ateina santvarkoje, neigiamybe, iš nieko, iš vieningumo.

>>bgcolor=#FFFFC0<<

Kaip įvairiai suvokiam neigimą?

>>bgcolor=#FFFFFF<<
2012 lapkričio 09 d., 20:15 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 23 eilutė iš:
Parodyti šešėlius, šviesos židinius. Iš kur sklinda šviesa?
į:
Parodyti šešėlius, šviesos židinius. Iš kur sklinda šviesa? Iš moters veido?
2012 lapkričio 09 d., 20:15 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 23 eilutė iš:
Parodyti šešėlius, šviesos židinius.
į:
Parodyti šešėlius, šviesos židinius. Iš kur sklinda šviesa?
2012 lapkričio 09 d., 20:15 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 22-23 eilutės:

Parodyti šešėlius, šviesos židinius.
2012 lapkričio 09 d., 20:14 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 21-22 eilutės:
Parodyti ryšį su ''kodėl'', su santvarka, su suvokimu.
Pakeista 93 eilutė iš:
Kaip įvairiai suvokiam neigimą?
į:
Kaip įvairiai suvokiam neigimą?bgcolor=#FFFFFF
2012 lapkričio 07 d., 21:19 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
Nurodyti ryšį su Dievu už santvarkos.
į:
Nurodyti ryšį su Dievu už santvarkos. Pabrėžti (gal juodai, baltai apvesti) pirma raudonąjį aš, paskui geltonąjį tu, galiausia mėlynąjį kitą.
2012 lapkričio 07 d., 21:18 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 10-11 eilutės:

Nurodyti ryšį su Dievu už santvarkos.
2012 lapkričio 07 d., 21:18 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 29-31 eilutės iš
Pirmi trys nariai yra besąlygiški, be apimties, už santvarkos, o antri trys nariai yra sąlygiški, apimtyje, santvarkoje. Panašiai, pirmi trys neigiami įsakymai yra už santvarkos, veiksmuose, o antri trys yra santvarkoje, modelyje, mąstyme, suvokime, mintyse.
į:
* Pirmi trys nariai yra besąlygiški, be apimties, už santvarkos, o antri trys nariai yra sąlygiški, apimtyje, santvarkoje.
* Pirmi
trys neigiami įsakymai yra už santvarkos, veiksmuose, o antri trys yra santvarkoje, modelyje, mąstyme, suvokime, mintyse.
* Pirmi trys išgyvenimai yra strimagalviški, trejybėje, savyje, o antri trys yra suvokime, santvarkoje, tad yra "vienumas" su Dievu už mūsų, už santvarkos
.
2012 lapkričio 07 d., 21:00 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 27-31 eilutės iš
>>bgcolor=#DDDDDD<<
į:
>>bgcolor=#FFFFFF<<

Pirmi trys nariai yra besąlygiški, be apimties, už santvarkos, o antri trys nariai yra sąlygiški, apimtyje, santvarkoje. Panašiai, pirmi trys neigiami įsakymai yra už santvarkos, veiksmuose, o antri trys yra santvarkoje, modelyje, mąstyme, suvokime, mintyse.

>>bgcolor=#EEEEEE
<<
2012 lapkričio 07 d., 20:41 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 83 eilutė iš:
Kaip įvairiai suvoktiam neigimą?
į:
Kaip įvairiai suvokiam neigimą?
2012 lapkričio 07 d., 20:41 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 13-18 eilutės:
Kurti bendrą faktūrą, pereinančią visą kūrinį, vedančią žiūrovo dėmesį ir jam atitinkančią.

Išgauti tūrį.

Sukurti daugialypiškumą, dviprasmybę.
Pakeistos 21-22 eilutės iš
Kaip skiriasi trys teigiami ir trys neigiami įsakymai? Kuo skiriasi melas ir žudymas? Ką reiškia geisti? Ką geidžiame melu?
į:
Kaip suvokiam neigiamybę?

>>bgcolor=#D8F1D8<<

Išnagrinėti laipsnynus, kaip susiję pirmi trys nariais ir antri trys nariai
?
Pridėtos 29-44 eilutės:
[[Laipsnynas]] išreiškia trejybę teigiamybe ir neigiamybe.
* Poreikiai: kūno ir proto
* Linksniai: vidiniai ir išoriniai
* Įrodymai: besąlygiški, betarpiški, pirm santvarkos ir sąlygiški, tarpiški, santvarkoje
Kaip suvokti juose [[vienumas | vienumą]]? Neigiamuose yra atskirtas nusistatymas ir vykdymas, atskirta trejybė, žmogaus ir Dievo ryšys, yra suvokimas. O teigiamuose yra strimagalviškumas. Bet vienumas yra įmanomas net neigiamybėje. Tad reikia ir tą pripažinti ir ta netiesiogine vienybe gyventi, gerbiant kitų laisvę.

Laipsnynas susidaro iš to kaip bręstame išgyvenimais. Save tapatiname su tuo, kuo buvome ir kuo būsime, taip pat su savo aplinkybėmis, užtat su bendru žmogumi. Šie trys tapatinamai matomi poreikiuose, kaip antai gyvybės (gyvybė to ko buvom), saugumo (gyvybė to ko būsim) ir bendravimo (gyvybė bendro žmogaus, žmogaus apskritai). Pastarasis užtat yra išversta savastis. Yra dvi trejybės, atitinkančios tapatybę su savimi ir atskyrimą nuo kitų.

Užtat neigiamybe turėtų apsiversti sąvastys, kaip kad bandau menais pavaizduoti. Gal turėtų turėti šešėlius?

>>bgcolor=#FFFFC0<<

Kaip skiriasi trys teigiami ir trys neigiami įsakymai? Kuo skiriasi melas ir žudymas? Ką reiškia geisti? Ką geidžiame melu?

>>bgcolor=#DDDDDD<<
Ištrintos 61-70 eilutės:

[[Laipsnynas]] išreiškia trejybę teigiamybe ir neigiamybe.
* Poreikiai: kūno ir proto
* Linksniai: vidiniai ir išoriniai
* Įrodymai: besąlygiški, betarpiški, pirm santvarkos ir sąlygiški, tarpiški, santvarkoje
Kaip suvokti juose [[vienumas | vienumą]]? Neigiamuose yra atskirtas nusistatymas ir vykdymas, atskirta trejybė, žmogaus ir Dievo ryšys, yra suvokimas. O teigiamuose yra strimagalviškumas. Bet vienumas yra įmanomas net neigiamybėje. Tad reikia ir tą pripažinti ir ta netiesiogine vienybe gyventi, gerbiant kitų laisvę.

Laipsnynas susidaro iš to kaip bręstame išgyvenimais. Save tapatiname su tuo, kuo buvome ir kuo būsime, taip pat su savo aplinkybėmis, užtat su bendru žmogumi. Šie trys tapatinamai matomi poreikiuose, kaip antai gyvybės (gyvybė to ko buvom), saugumo (gyvybė to ko būsim) ir bendravimo (gyvybė bendro žmogaus, žmogaus apskritai). Pastarasis užtat yra išversta savastis. Yra dvi trejybės, atitinkančios tapatybę su savimi ir atskyrimą nuo kitų.

Užtat neigiamybe turėtų apsiversti sąvastys, kaip kad bandau menais pavaizduoti. Gal turėtų turėti šešėlius?
2012 spalio 29 d., 21:21 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 4-11 eilutės:

>>bgcolor=#FFFFC0<<

Kaip vaizduoti neigiamybę kūrinyje [[Dievo veidas]]?

>>bgcolor=#E6E6FF<<

Juodais rėmais apvesti neigiamybės išgyvenimus.
2012 spalio 29 d., 21:00 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Įsakymai]], [[Atsakomybė]]
į:
Žr. [[Įsakymai]], [[Išgyvenimai]], [[Atsakomybė]]
2012 spalio 29 d., 20:18 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 2-3 eilutės:

Galvoju vesti vakarą, kaip vaizduoti nebuvimą, ką reiškia Dievo ar kažko nebuvimas, kaip mąstyti ir vaizduoti [[neigiamybė | neigiamybę]].
2012 spalio 26 d., 02:28 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 41 eilutė iš:
Neigiamybė yra mūsų vidaus kultūra, mūsų vidaus aplinkybės, kurias išmintis puoselėja, tad tai mūsų įpročiai, tad mūsų visuma. Užtat išmintis mus pamoko gyventi plačiai, ne taip kaip kiti, gyventi visa kas mus ugdo, lavina, gyventi amžiną gyvenimą. Dorovė panašiai mus atveria. Išmintis puoselėja dorovę kaip įprotį valdyti valią.
į:
Neigiamybė yra mūsų vidaus kultūra, mūsų vidaus aplinkybės, kurias išmintis puoselėja, tad tai mūsų įpročiai, tad mūsų visuma. Užtat išmintis mus pamoko gyventi plačiai, ne taip kaip kiti, gyventi visa kas mus ugdo, lavina, gyventi amžiną gyvenimą. Dorovė panašiai mus atveria. Išmintis puoselėja dorovę kaip įprotį valdyti valią. Kaip tai susiję su įsakymais?
2012 spalio 26 d., 02:27 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 41 eilutė iš:
Neigiamybė yra mūsų vidaus kultūra, mūsų vidaus aplinkybės, kurias išmintis puoselėja, tad tai mūsų įpročiai, tad mūsų visuma.
į:
Neigiamybė yra mūsų vidaus kultūra, mūsų vidaus aplinkybės, kurias išmintis puoselėja, tad tai mūsų įpročiai, tad mūsų visuma. Užtat išmintis mus pamoko gyventi plačiai, ne taip kaip kiti, gyventi visa kas mus ugdo, lavina, gyventi amžiną gyvenimą. Dorovė panašiai mus atveria. Išmintis puoselėja dorovę kaip įprotį valdyti valią.
2012 spalio 26 d., 02:25 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 40-41 eilutės:

Neigiamybė yra mūsų vidaus kultūra, mūsų vidaus aplinkybės, kurias išmintis puoselėja, tad tai mūsų įpročiai, tad mūsų visuma.
2012 spalio 26 d., 02:21 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 38-39 eilutės:

Ar neigiamybė susijusi su lūkesčiais?
2012 spalio 26 d., 00:09 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 37 eilutė iš:
4, 5, 6 dvejonėse dalyvauja aukščiausias požiūris, Dievo požiūris, platesnis už mūsų požiūrį.
į:
4, 5, 6 dvejonėse dalyvauja aukščiausias požiūris, Dievo požiūris, platesnis už mūsų požiūrį. Dievo požiūris yra tas požiūris kuriam nėra aplinkybių. O pasaulio aplinkybės yra tos aplinkybės kurioms nėra požiūrio.
2012 spalio 26 d., 00:06 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 37 eilutė iš:
4, 5, 6 dvejonėse dalyvauja aukščiausias požiūris, Dievo požiūris, platesnis už mus.
į:
4, 5, 6 dvejonėse dalyvauja aukščiausias požiūris, Dievo požiūris, platesnis už mūsų požiūrį.
2012 spalio 26 d., 00:06 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 36-37 eilutės:

4, 5, 6 dvejonėse dalyvauja aukščiausias požiūris, Dievo požiūris, platesnis už mus.
2012 spalio 25 d., 00:57 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 35 eilutė iš:
Užtat neigiamybe turėtų apsiversti sąvastys, kaip kad bandau menais pavaizduoti.
į:
Užtat neigiamybe turėtų apsiversti sąvastys, kaip kad bandau menais pavaizduoti. Gal turėtų turėti šešėlius?
2012 spalio 25 d., 00:57 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 34-35 eilutės:

Užtat neigiamybe turėtų apsiversti sąvastys, kaip kad bandau menais pavaizduoti.
2012 spalio 25 d., 00:56 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 32-33 eilutės:

Laipsnynas susidaro iš to kaip bręstame išgyvenimais. Save tapatiname su tuo, kuo buvome ir kuo būsime, taip pat su savo aplinkybėmis, užtat su bendru žmogumi. Šie trys tapatinamai matomi poreikiuose, kaip antai gyvybės (gyvybė to ko buvom), saugumo (gyvybė to ko būsim) ir bendravimo (gyvybė bendro žmogaus, žmogaus apskritai). Pastarasis užtat yra išversta savastis. Yra dvi trejybės, atitinkančios tapatybę su savimi ir atskyrimą nuo kitų.
2012 spalio 24 d., 20:49 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 28-32 eilutės iš
į:
* Poreikiai: kūno ir proto
* Linksniai: vidiniai ir išoriniai
* Įrodymai: besąlygiški, betarpiški, pirm santvarkos ir sąlygiški, tarpiški, santvarkoje
Kaip suvokti juose [[vienumas | vienumą]]? Neigiamuose yra atskirtas nusistatymas ir vykdymas, atskirta trejybė, žmogaus ir Dievo ryšys, yra suvokimas. O teigiamuose yra strimagalviškumas. Bet vienumas yra įmanomas net neigiamybėje. Tad reikia ir tą pripažinti ir ta netiesiogine vienybe gyventi, gerbiant kitų laisvę.
Pakeista 47 eilutė iš:
Kaip įvairiai suvokti neigimą?
į:
Kaip įvairiai suvoktiam neigimą?
2012 spalio 24 d., 20:41 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 41-43 eilutės:
>>bgcolor=#FFFFC0<<

Kaip įvairiai suvokti neigimą?
2012 spalio 24 d., 20:04 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 28-35 eilutės:

>>bgcolor=#FFFFC0<<

Kaip laipsnis "kodėl" grindžia neigiamybę?

>>bgcolor=#DDDDDD<<

Laipsniu "kodėl" viskas yra susiję, viskas yra žinoma. Tad apimtis ir papildinys yra lygiaverčiai. Ketverybės laipsniai išsako apimties ir papildinio lygiavertiškumą, tarpo dydį. Laipsnis "kodėl" yra vieningumo, užtat, tobulumo lygmuo, kuriame tarpo nebėra. O laipsnis "ar" yra dvasios lygmuo, užtat, gerumo lygmuo. Kaip tai suprasti?
2012 spalio 24 d., 19:43 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 26-27 eilutės:

[[Laipsnynas]] išreiškia trejybę teigiamybe ir neigiamybe.
2012 spalio 23 d., 21:26 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 24-25 eilutės:

Dorovė dažnai sulėtina mąstymą, tačiau pagreitina neabejingą veikimą.
2012 spalio 23 d., 20:35 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 20-23 eilutės:

Teigiamais įsakymais ketveriopai priimame [[nulinis požiūris | nulinį požiūrį]].

Teigiami įsakymais tad esame nedviprasmiški - pripažįstame Dievą už mus viršesnį, o neigiamais esame dviprasmiški - neskiriame savęs ir kito.
2012 spalio 23 d., 20:20 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 14-19 eilutės:

Įsakymų uždraustais poelgiais atsisakome susitapatinti su žmogumi išgyvenančiu poreikius - gyvybės, saugumo, bendravimo, vertės, laisvės ir pilnavertiškumo. Užtat atsisakome [[septintas požiūris | septinto požiūrio]], atsisakome rūpintis kito žmogaus poreikiais vietoj savo. Neigiami įsakymai draudžia nesitapatinti su kito žmogaus protiniais poreikiais.

Koks yra protinių poreikių vaidmuo? Jais turbūt priimame vienas kito požiūrį. Iš kur kyla gėrio ir blogio pažinimas? Ką tai reiškia?

Neigiamais įsakymais, neigiamybėmis, suvokiame gėrio ir blogio skirtumą, susitapatiname su tarpu.
2012 spalio 23 d., 20:04 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 12-13 eilutės:

Ar geisdami atsiribojame nuo kito žmogaus, atsisakome jo požiūrio?
2012 spalio 23 d., 00:38 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 10-11 eilutės:

Koks ryšys tarp nepeikimo ir neprisiekinėjimo? kaip kad Pamoksle nuo kalno.
2012 spalio 23 d., 00:02 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 10-13 eilutės:

>>bgcolor=#FFFFC0<<

Kaip [[išgyvenimai | išgyvenimus]] mąstyti tarpu?
2012 spalio 22 d., 23:51 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 8-9 eilutės:

Ar žudymu žudome, ar melu geidžiame laisvę? ir taip ją paneigiame?
2012 spalio 22 d., 23:45 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 1-8 eilutės:
Žr. [[Įsakymai]], [[Atsakomybė]]

>>bgcolor=#FFFFC0<<

Kaip skiriasi trys teigiami ir trys neigiami įsakymai? Kuo skiriasi melas ir žudymas? Ką reiškia geisti? Ką geidžiame melu?

>>bgcolor=#DDDDDD<<

Neigiamybė


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2014 lapkričio 10 d., 21:06