Iš Gvildenu svetainės

Mintys: NoreikaŠaltiniaiJidišKalba

JewishGen: Telz knyga. Penktas skyrius (psl.320-482) aprašo Holokaustą Telšiuose.

Jidiš kalba

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Hebrajų kalba

Requires visit

USC Shoah Foundation

Yale University

Nuotrauka

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Noreika%c5%a0altiniaiJidi%c5%a1Kalba
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 sausio 13 d., 23:04