Iš Gvildenu svetainės

Mintys: NoreikaEiga

Noreika pristatymas

Pasirengimas sukilimui

Brangūs vergaujantys broliai

Sukilimas Mardosų kaime

Sukilimas Telšiuose

Noreika Telšiuose

Plungės žydų išžudymas

Noreika buvo Lietuvių aktyvistų fronto vadas visai Telšių apskričiai.

Noreika Telšiuose

Noreika Plungės manifestacijoje

Noreika Telšiuose

Noreika Kaune

Noreika Šiauliuose

Tolimesni įvykiai Telšiuose

Noreika Šiauliuose 1941

Noreika Šiauliuose 1942-1943

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/NoreikaEiga
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 vasario 25 d., 08:59