Iš Gvildenu svetainės

Mintys: NoreikaEigaPlungėje

https://www.jewishgen.org/yizkor/plunge/plu003.html

https://www.jewishgen.org/yizkor/plunge/plu006.html#2 gauti sąrašą

Bronislavas Pocius man pasakojo: Žydų koloną varė lietuviai. Du berniukai bandė pabėgti prie malūno esančio prūdo, Norvaišių kaime. Lietuviai juos sugavo. Bet visa kolona drausmingai liko vietoje ir kiti nebandė pabėgti.

Pelcas, po karo Vlado Rekašiaus kolūkio pirmininkas. Bronislavas Pocius mokėsi kartu su jo sūnumi Griša ir dukra Tane. Jis turi nuotrauką Pelco tarp krūvos runkelių.

Bronislavas Pocius apie Berkės draugę lietuvaitę, kuri pagimdė jo vaiką. Jis buvo laikomas sinagogoje, ji nešė jam maistą, tai lietuviai sargai jai pasakė, jei dar kartą ateisi ir pati būsi uždaryta. Pocius pasakojo: "jūsų teta turėjo vaiką"? mamos sesuo Aniceta - krikšto mama - mergaitė išliko

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/NoreikaEigaPlung%c4%97je
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 sausio 27 d., 11:25