Iš Gvildenu svetainės

Mintys: NoreikaPristatymasMūsųTyrimas

Žr. Noreika pristatymas, Noreika pristatymas jų tyrimas


II) Mūsų tyrimas iš karto atvedė prie dviejų dokumentų, iš kurių viskas aišku


Sulaukę jų atsakymą, ir juo labiau, jų atsiliepimą galima pasakyti, kad mūsų visai skirtingi tikslai, kurie atsispindi mūsų tyrimo būduose. Mes tirdami neturėjome išankstinio atsakymo, užtat mūsų tikslas buvo lietuvius vienyti. O Centras turėjo ir turi išankstinį atsakymą, kurio besąlygiškai laikosi, užtat jo tikslas yra mus skaldyti ir valdyti.

tikslas yra susikalbėti - Lietuvos himnas baigiasi žodžiais: vienybė težydi - Lietuvos šalininkai gali visi vienas kitą suprasti, atjausti

Užtenka vieno dokumento

Nesupratimas, ką reiškia žodžiai aplinkybėse

Mąstymas formalumais - nepagrįstomis bendrybėmis

Zenono Blyno dienoraštis

dėsniai

Sumenkinimas šalutinių priežasčių ir antrojo laipsnio nusikaltimų

susikalbėjimas

kliūtys vienybei - nevienareikšmiškas vertinimas, tai esminis tiesos iškraipymas, palaikantis kryptingai ydingą istorijos politiką

Jau iš dviejų dokumentų aišku, kad būtina Joną Noreiką vienareikšmiškai pasmerkti, kaip žmonijai nusikalstantį politinį veikėją.

Toliau: Noreika pristatymas iškraipymai

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/NoreikaPristatymasM%c5%abs%c5%b3Tyrimas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 sausio 14 d., 15:50