Iš Gvildenu svetainės

Mintys: NoreikaSantrauka

"Aš, kaip katalikas ir karininkas, esu davęs priesaiką Dievui ir tautai kovoti už Lietuvos laisvę ir Nepriklausomybę ir savo priesaiką noriu ištesėti iki galo." [Ašmenskas, Didžiosios tautos aukos, ps.9]

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/NoreikaSantrauka
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 sausio 03 d., 21:55