神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.NoreikaUžklausos istorija

Rodyti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2019 kovo 05 d., 08:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 8 eilutė:
* Kodėl Jonas Noreika vertinamas [[http://genocid.lt/tuskulenai/lt/1163/a/ | vienareikšmiškai]] Genocido centro svetainėje?
2019 vasario 14 d., 09:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 64 eilutė:
* parodyti dokumentus: Ar Noreika valdė policiją?
2019 vasario 13 d., 23:48 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 7 eilutė:
* Kaip suprasti "nevienareikšmiškumą"?
Pridėta 89 eilutė:
* Kaip suprasti "nevienareikšmiškumą"?
2019 vasario 13 d., 23:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 12-13 eilutės:
* kas buvo tie 10 inteligentų, minimi pažymoje, Riaukos ir Ašmensko?
* ar Noreika parašė "Šių dienų Vokietija"?
2019 vasario 13 d., 22:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 62 eilutė:
* ar Noreika dirbo ar nedirbo Plungės komendantūroje?
2019 vasario 13 d., 22:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 61 eilutė:
* Rukšėnas apie kapitoną Lipčių - paklausti dukros
2019 vasario 13 d., 22:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 13-14 eilutės iš
* Ar Urbutis laikytinas pavyzdžiu?
į:
* Ar Urbutis laikytinas pavyzdžiu? Ar jis teisingai pasielgė?
* Ar galima tvirtinti, kad LLV atsako už Urbučio veiklą po to kai jisai liko
?
2019 vasario 13 d., 22:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 13-14 eilutės iš
Faktiniai klausimai
į:
* Ar Urbutis laikytinas pavyzdžiu?
* Ar Krygeris laikytinas pavyzdžiu?
2019 vasario 13 d., 22:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 10-14 eilutės:
* jeigu žydų gelbėtojas Jasaitis ir Gurevičius, kurie gerai pažinojo Noreiką, nepaminėjo Noreikos, tai jisai žydų negelbėjo
* ką reiškia, kad įtvirtino valstybingumą?
* ar teisinga persekioti ir bausti asmenis, kurie buvo lojalūs okupantų režimui - ar tai mokslinis terminas?
Faktiniai klausimai
* Ar Žemaičių žėmes leidėjas buvo LAF Telšiai?
Pakeista 39 eilutė iš:
* ar teisinga persekioti ir bausti asmenis, kurie buvo lojalūs okupantų režimui - ar tai mokslinis terminas?
į:
Pakeista 46 eilutė iš:
* Ar Žemaičių žėmes leidėjas buvo LAF Telšiai?
į:
Pakeista 52 eilutė iš:
* jeigu žydų gelbėtojas Jasaitis ir Gurevičius, kurie gerai pažinojo Noreiką, nepaminėjo Noreikos, tai jisai žydų negelbėjo
į:
2019 vasario 13 d., 22:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 48-53 eilutės:
* kokia Jėgerio kaltinimo byla Noreikai?
* ar galima sakyti, kad mažai kunigų gelbėjo? jei kun.Taškūnas buvo pašalintas
* ar galima sakyti, kad Noreika vykdė LLV politiką žydų atžvilgiu?
* ar JAV galėjo reabilituoti Brazaitį?
* ar Noreiką galėjo reabilituoti Aukščiausias teismas jei jis nebuvo kaltintas?
* jeigu LLV neturėjo valdžios, tai kaip ji galėjo parodyti didesnį principingumą ir t.t.?
2019 vasario 13 d., 21:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 47 eilutė:
* jeigu žydų gelbėtojas Jasaitis ir Gurevičius, kurie gerai pažinojo Noreiką, nepaminėjo Noreikos, tai jisai žydų negelbėjo
2019 vasario 13 d., 21:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 45-46 eilutės:
* kaip galėjo lietuvių administracija sušvelninti geto sąlygas ir tuo pačiu neturėti įgaliojimų (Nr.30)
* kaip galėjo Telšių apskritis būti pavaldi; ir tuo pačiu palaikyti valstybingumą?
2019 vasario 13 d., 21:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 44 eilutė:
* Telšiai LAF buvo subordinuota; Telšiai apskrities civilinė valdžia buvo subordinuota? tai kaip ji galėjo savarankiškai veikti?
2019 vasario 13 d., 21:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 43 eilutė:
* jei Noreika būtų neigiamai žiūrėjęs į nusižengimus, jisai būtų baudęs ar atleidęs? vadinasi, tai buvo priimtina?
2019 vasario 13 d., 21:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 42 eilutė:
* kada atsirado Gewecke? kaip jisai galėjo įtraukti Noreiką jeigu jisai pasirašė nuo pat pradžių?
2019 vasario 13 d., 21:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 41 eilutė:
* Ar Žemaičių žėmes leidėjas buvo LAF Telšiai?
2019 vasario 13 d., 21:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 40 eilutė iš:
*
į:
* ar galima tvirtinti, kad Noreika nesirinko paaukoti savo gyvybės?
2019 vasario 13 d., 21:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 39 eilutė:
* Pauža ir žydų gelbėjimas - Domas Jasaitis neaprašė Noreikos, kaip žydų gelbėtojo
2019 vasario 13 d., 21:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 38 eilutė iš:
* kas turėtų vertinti ar taktikos padėjo Lietuvos žydams ar nepadėjo? ar istorikai gali atsakyti tokį klausimą?
į:
* kas turėtų vertinti ar taktikos padėjo Lietuvos žydams ar nepadėjo? ar istorikai gali atsakyti tokį klausimą? ar tai ne aukų reikalas?
2019 vasario 13 d., 21:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 38 eilutė iš:
* kas turėtų vertinti ar taktikos padėjo Lietuvos žydams ar nepadėjo?
į:
* kas turėtų vertinti ar taktikos padėjo Lietuvos žydams ar nepadėjo? ar istorikai gali atsakyti tokį klausimą?
2019 vasario 13 d., 21:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 25 eilutė iš:
* palyginti etninį valymą su sovietų trėmimais
į:
* ką reiškia varymas? palyginti etninį valymą su sovietų trėmimais
Pridėtos 29-39 eilutės:
* ritualines formas
* ar "to meto visą lietuvišką spaudą kontroliavo nacių okupacinė valdžia"?
* ar žudynių rengėjų įtraukimas į delegacijos sudėtį darė politiką iš išžudymo?
* sumenkinimas šalutinių priežasčių
* ar šventes galima laikyti traumos dalimi? kodėl ne gedulas?
* ar teisinga persekioti ir bausti asmenis, kurie buvo lojalūs okupantų režimui - ar tai mokslinis terminas?
* ar lietuvių valdžios įstaigos savarankiškai persekiojo sovietų režimo rėmėjus ir likusius raudonarmiečius? ar tiktai vokiečiai galėjo tai daryti?
* kaip suprasti Jono Noreikos raštą jeigu po to šventė ir lietuvių nenubaudė?
* kaip suprasti jeigu Baužą nuteisė mirtimi, o paskui paleido nes nebuvo įkalčių?
* kas turėtų vertinti ar taktikos padėjo Lietuvos žydams ar nepadėjo?
*
2019 vasario 13 d., 21:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 28-30 eilutės:
* ar manytina, kad Noreika spausdino atsišaukimą "Brangūs vergaujantys broliai"

Tyrinėtojas Liudas Truska teigia, kad Berlyno LAF'as iškėlė antisemitizmą į programinį lygį. Remiantis jo tyrimu galima tvirtinti, kad šios organizacijos parengtuose atsišaukimuose žydai vaizduojami itin neigiami, kad "žydų klausimą" buvo siūloma spręsti išvarant juos iš Lietuvos. Sunku būtų patikėti, kad J.Noreika nieko nežinojo apie tuos atsišaukimus. Galima prielaida, jog jis irgi galėjo norėti, kad žydai būtų išvaryti iš Lietuvos. nesuvokia, jog tai etninis valymas
2019 vasario 13 d., 21:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 27 eilutė iš:
* dėl "traumos" paaiškinimo - ar jis mokslinis? ar jisai dorovinis?
į:
* dėl "traumos" paaiškinimo - ar jis mokslinis? ar jisai dorovinis? ar jisai sumažina atsakomybę?
2019 vasario 13 d., 21:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 27-29 eilutės:
* dėl "traumos" paaiškinimo - ar jis mokslinis? ar jisai dorovinis?

Pirmiausia reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad Sovietų Sąjungos 1940 m. vasarą įvykdytą okupaciją ir aneksiją, jų padarinius galima vertinti kaip aplinkybes, kurios traumavo moderniosios lietuvių tautos atstovus., pasižyminčius tautine valstybine sąmone, suvokiančius save kaip etnopolitinės bendrijos narius. Jiems buvo svetima bolševikinė valstybės samprata, komunistinė valstybinė ideologija, kiti sovietų režimo primesti dalykai. Traumuojančio poveikio nepajuto nebent nedidelė dalis šalies gyventojų, kurie buvo komunistinių įsitikinimų, kuriems buvo artima Sovietų Sąjunga, jos valstybinė ideologija, toje šalyje viešpataujanti tvarka ir kiti dalykai. Taigi Lietuvos gyventojų, tarp jų ir J.Noreikos, rezistencinės motyvacijos susiformavimą iš dalies galima vertinti kaip patirtos traumos padarinį.
2019 vasario 13 d., 21:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 25-28 eilutės:
* palyginti etninį valymą su sovietų trėmimais
* kaip suprasti raginimą "šalin žydai" po žudynių?

21.2 laikraščio „Žemaičių žemė“, kaip ir LAF organizacijos antisemitiniuose pranešimuose, turiniuose nėra tiesioginių, imperatyvių nurodymų žydus žudyti, t. y. pasitelkti genocidą kaip „žydų klausimo“ sprendimo būdą. Berlyno LAF dokumentuose kalbama, kad žydus reikia išvaryti iš Lietuvos, o ne žudyti;
2019 vasario 13 d., 21:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 8 eilutė iš:
* ar "Genocidas ir Rezistencija" yra mokslinis leidinys?
į:
* Kaip suprasti "nevienareikšmiškumą"?
Pridėta 43 eilutė:
* ar "Genocidas ir Rezistencija" yra mokslinis leidinys?
2019 vasario 12 d., 21:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 24-25 eilutės iš
į:
* ar LAF Telšiai buvo subordinuota lietuviškos kolektyvinė struktūra?
Pridėtos 29-30 eilutės:

38. Centras, remdamasis visuotinai pripažinta istoriografija, Holokaustą Lietuvoje vertina kaip nacių okupacinės valdžios įstaigų ir jai subordinuotų lietuviškų kolektyvinių struktūrų veiklos padarinį. Istorinėje mokslinėje literatūroje teigiama, kad Holokausto Lietuvoje sumanytojai, iniciatoriai ir organizatoriai buvo vokiečių okupacinė administracija.
2019 vasario 12 d., 21:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 23 eilutė:
* ar Ašmensko biografija yra mokslinė - kaip ją recenzavo Anušauskas
2019 vasario 12 d., 21:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 22 eilutė:
* apie namą Plungėje - atvykimą iš Plungės - dalyvavimą Mardosų šventėje
2019 vasario 12 d., 21:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 21 eilutė:
* apie žydų turtą
2019 vasario 12 d., 21:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 20-21 eilutės iš
į:
* ar Riauka patikimas? Lietuvių legionas ir t.t. Kodėl Noreika nepasakė iš anksto žydų šeimai apie karą? nepasitikėjo?
Pridėtos 23-24 eilutės:

18. J. Noreikos bendražygis Damijonas Riauka atsiminimuose pasakoja, kaip pirmomis karo dienomis J. Noreika įkalbėjo vežimu važiuojančią žydų šeimyną pasukti iš kelio, kuo skubiausiai slėptis nuo vokiečių, nes buvo girdėjęs, kad vokiečiai terorizuoja žydus.
2019 vasario 12 d., 21:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 21-22 eilutės iš

"35
. Centras iš esmės atsisako vadovautis A. Pakalniškio prisiminimais, motyvuodamas, kad jie yra nepatikimi, nes juose yra prieštaravimų - tarp knygos leidimo versijų. Centras teigia, kad naujesnėse knygos versijose yra daugiau detalių, todėl knyga negali būti laikoma moksliškai patikima."
į:
36. Centras yra ištyręs A. Pakalniškio liudijimus apie J. Noreiką ir pateikęs motyvuotą istorinį mokslinį atsakymą, kodėl minėti liudijimai yra nepatikimi. Tyrimo rezultatai išdėstyti jau minėtame straipsnyje Jono Noreikos – Generolo Vėtros biografijos kontroversijos.
2019 vasario 12 d., 21:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 26-28 eilutės:

Jų nepanaudoti tekstai
* Pakalniškio dienoraščiai ALKA archyve
2019 vasario 12 d., 21:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 19 eilutė:
* istoriografinis principas
2019 vasario 12 d., 21:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 12 eilutė:
* kuri dalis Pakalniškio liudijimų yra nepatikimi: 36. Centras yra ištyręs A. Pakalniškio liudijimus apie J. Noreiką ir pateikęs motyvuotą istorinį mokslinį atsakymą, kodėl minėti liudijimai yra nepatikimi. Tyrimo rezultatai išdėstyti jau minėtame straipsnyje Jono Noreikos – Generolo Vėtros biografijos kontroversijos.
2019 vasario 12 d., 21:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
* jų nepanaudotos bylos - savanoriški liudijimai ir nesavanoriški liudijimai dėl Plungės žudynių ir vokiečių dalyvavimo
į:
* jų nepanaudotos bylos ir neapklausinėti asmenys - savanoriški liudijimai ir nesavanoriški liudijimai dėl Plungės žudynių ir vokiečių dalyvavimo
2019 vasario 12 d., 21:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 11-12 eilutės iš
* jų nepanaudotos bylos
* savanoriški liudijimai ir nesavanoriški liudijimai dėl Plungės žudynių ir vokiečių dalyvavimo
į:
* jų nepanaudotos bylos - savanoriški liudijimai ir nesavanoriški liudijimai dėl Plungės žudynių ir vokiečių dalyvavimo
2019 vasario 12 d., 21:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 16 eilutė:
* kodėl Plungės ir Telšių nemini Einsatzgruppe knygoje?
2019 vasario 12 d., 21:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 16 eilutė iš:
* kokie vokiečių raštai galioja sulaikant Plungės žydus sinagogoje?
į:
* kokie vokiečių raštai galiojo sulaikant Plungės žydus sinagogoje?
2019 vasario 12 d., 21:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 14 eilutė:
* Kaip vertinti Jono Noreikos pasisakymą dėl ŠMERŠ. Ar galima tvirtinti, kad jo pradžioje nekankino?
Pridėta 16 eilutė:
* kokie vokiečių raštai galioja sulaikant Plungės žydus sinagogoje?
Pakeista 20 eilutė iš:
į:
"35. Centras iš esmės atsisako vadovautis A. Pakalniškio prisiminimais, motyvuodamas, kad jie yra nepatikimi, nes juose yra prieštaravimų - tarp knygos leidimo versijų. Centras teigia, kad naujesnėse knygos versijose yra daugiau detalių, todėl knyga negali būti laikoma moksliškai patikima."
2019 vasario 12 d., 21:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 8-9 eilutės:
* ar "Genocidas ir Rezistencija" yra mokslinis leidinys?
* Kodėl Jonas Noreika išbrauktas iš žydų gelbėtojų sąrašo?
Pridėtos 25-27 eilutės:
* Šilgalio byla
* "Žemaičių žemė Nr.1", "Laisvieji žemaičiai"
* Petras Požėla
2019 vasario 12 d., 20:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 11 eilutė:
* terminai "naikinimas" ir "išžudymas"
Pakeistos 17-21 eilutės iš
Parašytos užklauso
į:

Jų pakartotos klaidos
*

Parašytos užklausos
2019 vasario 12 d., 20:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 9-11 eilutės:
* jų nepanaudotos bylos
* savanoriški liudijimai ir nesavanoriški liudijimai dėl Plungės žudynių ir vokiečių dalyvavimo
* Pakalniškio patikimumas
2019 vasario 12 d., 20:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 8-13 eilutės:
* Karo lauko teismas, aukos, valstybingumo įtvirtinimas, Lietuvos Respublikos nusikaltimai žmonijai
* CenzūraParašytos užklauso
Ištrinta 14 eilutė:
* Cenzūra
2019 sausio 26 d., 17:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 5 eilutė:
Nagrinėti Genocido centro atsakymus ir dokumentus ir pažymėti istorijos iškraipymus.
2019 sausio 26 d., 16:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-8 eilutės:
Žr. [[Holokaustas]]

[++Užklausos++]


Svarbiausios užklausos
* Rukšėnas apie Pakalniškį
* Cenzūra

NoreikaUžklausos


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 kovo 05 d., 08:32