Iš Gvildenu svetainės

Mintys: NuotaikųPagrinduSukurtiEilėraščiai

Klaipėdoje, 2016.11.14

Patricija. Baimė.

Jevegenija. Nekantrumas (nekantravimas)

Melancholija

Klaipėdoje, bendrabutyje, 2016.11.18

Audronė. Prisirišimas.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Nuotaik%c5%b3PagrinduSukurtiEil%c4%97ra%c5%a1%c4%8diai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2016 lapkričio 19 d., 23:03