Iš Gvildenu svetainės

Mintys: ParaiškaUžupiui

PROJEKTŲ KONKURSO PARAIŠKA PATALPOMS UŽUPIO MENO INKUBATORIUJE GAUTI

Projekto tikslai:

Projekto uždaviniai:

5. Nurodykite, kas yra Jūsų mokytojas?

Esu grynas savamokslis. Meno klausimais semiuosi iš skulptoriaus Algirdo Zokaičio, režisieriaus Rimo Morkūno, vitražisto Albino Markevičiaus ir savo brolio, iliustratoriaus Jono Kulikausko.

6. Koks jūsų kūrybos credo?

Gyventi tiesa. Menas padeda žmonėms išklausyti tiesą. Menas išlaiko kartu skirtingus žmones. Menas pakeičia bendravimo taisykles.

Pageidaujamų patalpų apibūdinimas

29. Pageidaujama lokacija :

 Užupio g. 2 

30. Prašomų patalpų plotas minimum/optimaliai:

Optimaliai: 5 metro x 4 metro Minimaliai: 3.5 metro x 2.5 metro

31. Studijos patalpų formatas:

Pageidaujama individuali studija

32. Ar yra kitų, spec. pageidavimų, susijusių su patalpomis?

Aš noriu tapyti didelius darbus. Pageidauju:

33. Prašome trumpai pagrįsti veiklai prašomo patalpų kiekį:

Aš tapau dideles drobes. Jos sulaukia atgarsio. Balandžio mėnesį, 2012 metais, surengiau asmeninę parodą "Dievo protas" istoriniame Čikagos juodųjų meno židinyje South Side Community Art Center. Visą kambarį apkabinau drobėmis, iš viso 3 m x 18 m. Gabalai siekia 3 m x 4 m. Kitą parodą ten rengsiu birželio mėnesį, 2013 metais, taip pat tariuosi dėl didesnio darbo.

Taip pat noriu vietos: stalui paišyti ir dirbti prie kompiuterio; spausdintuvui ir kitai įrangai; susidėti medžiagas ir kūrinius; išsitiesti ir pamąstyti, kad ir ant grindų; molbertui; trikojui; vienai kitai papildomai kėdei svečiams. Iš esmės, prisitaikyčiau.

VEIKLOS/PROJEKTO/IDĖJOS APRAŠYMAS

35. Nurodykite, ką jau esate pasiekęs:

Nuo pat vaikystės užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Dėsningai išvysčiau nuodugnią, savitą, viską aprėpiančią, išlukštenančią mąstyseną. Žr. vaizdo įrašą "I Wish to Know" išsiaiškinimų žinyną http://www.selflearners.net/ways/ ir puslapius lietuvių http://www.ms.lt/sodas/ ir anglų kalbomis http://www.worknets.org/wiki.pl?LivingByTruth/GlossaryOfStructure

Taip pat turiu didelę gyvenimo patirtį. Dvylika metų "Minčių sodu" aptarnavau ir telkiau pasaulio šviesuolius. Turiu daktaro laipsnį iš matematikos, bakalaurą iš fizikos. Laimėjau $15,000 premiją aprašyti informatikos naujovę, kurią siūliau diegti Afrikoje. Laimėjau keliones į Indiją, Austriją, Italiją už mokslinius straipsnius atviros ekonomikos, visuomenės turto, asmenybės ugdymo klausimais. Čikagoje, 1995 metais, mane apdovanojo už bendravimą su gaujomis, kurio dėsniais 2008 metais subūriau šimtą taikdarių ir šimtą internetinių talkininkų sustabdyti Kenijoje bręstantį genocidą. Lietuvoje, 1988 metais, mano ansamblis "Naujas Kraujas" laimėjo antrą vietą už metų geriausią kasetę, dalyvavome "Roko marše". Lankau juodųjų katalikų parapiją, giedu gospel chore. Čikagos juodųjų renginiuose vaidinu JAV-ių prezidentą Linkolną. Esu šachmatų meistras.

Savo tapyba, piešiniais, eilėmis, vaidyba ir kitais menais sudominu žmones. Jie mielai pasiklauso mano sunkių, kietų minčių, kurios šiaip atbaidytų. Mane kviečia kasmet rengti asmenines parodas Užupyje (2009, 2010) ir taip pat istoriniame Čikagos juodųjų menininkų židinyje, South Side Comunity Art Center (balandžio mėn. 2012, birželio mėn. 2013).

36. Laisva forma intriguojančiai ir informatyviai pristatykite savo idėją. Jūsų idėjos/projekto/produkto/meno kūrinių iliustracijos (tai gali būti filmukai (patalpinti filmuką galite pvz. www.youtube.com, www.vimeo.com. ir pan., atsiųsti mums uzupiomenoinkubatorius@gmail.com , įrašyti į CD ir pan. ), įrašai, fotografijos, eskizai ir kt. Jums priimtina forma)

Noriu visas savo išvadas, visus išsiaiškinimus deramai suvesti, išsakyti, pristatyti tapyba, skulptūra, muzika, daina, vaidyba, vaizdo įrašais, beletristika, poezija, apranga, nuotraukomis, animacija, programine įranga, interneto svetainėmis ir visokiausiais menais. O svarbiausia, žaislais ir žaidimais. Siekiu išjudinti bendrystę, kultūrą jau čia ir dabar mokytis, bręsti, gyventi amžinai. Manau, tai Jėzaus skelbiama dangaus karalystė.

37. Kokį meną/projektą/produktą norite sukurti?:

Kuriu stambius darbus, parodas apžvelgiančias visą mano mąstymą. Žmones stulbino mano paroda "Dievo protas", juos tiesiog panardančią į mano suvokimą. Štai nuotraukos: http://www.selflearners.net/Theory/GodsMind O tai man padeda viską suvesti, išpuoselėti. Šia paroda išryškėjo mąstymo veikėjai - Juodasis Dievas, Raudonasis Aš, Geltonasis Tu, Mėlynasis Kitas - ir galėčiau ją perkurti ir išleisti, kaip lėlių namelį.

Kuriu savišvietos drobes (tarkim 2 m x 1 m dydžio) gyventojams kabinti ant tvorų. Jais vaikai ir suaugę gali žaisti, mokytis, ar tai daugybos lentelės, šachmatų, fizikos, mitybos ar filosofijos ir t.t.. Svajoju sukurti 100 tokių drobių Englewood šeimoms ir jomis naujai įkvėpti visus gyventojus. Jiems ta mintis labai patinka.

Tokiomis drobėmis skaitinu bendravimą. Štai viena, kuria išdėsčiau mūsų įvairiausius klausimus: http://www.selflearners.net/art/?e=20120527Questions

Kuriu elektroninius vadovėlius, internetinius žinynus, kaip antai http://www.selflearners.net/ways/ kuriuos norėčiau išplėsti piešiniais, brėžiniais, garso ir vaizdo įrašais.

Štai mano parodos "Dievo protas" ir savišvietos drobių vaizdo įrašas, lietuvių kalba:

38. Kam jis būtų skirtas?

Manau, mano įsivaizduojama bendrystė labiausiai puoselėtina nykiausiame Čikagos juodųjų kvartale Englewood, kuriame jau penkiolika metų bendrauju. Juk tai kvartalas kur kasmet 1 iš 1,000 yra nužudomas. O jisai gyvybingas savo šaknimis, savo tikrumu. Aš tenai mielai sutinkamas, lankau mišias, giedu gospel chore, dalyvauju visuomeniniame židinyje kaip menininkas, švietėjas, esu tenai gyvenęs ir kas vasarą gyvensiu.

O man aplamai rūpi šviesuoliai, savamoksliai. Juos buriu, skatinu.

39. Pateikite trumpą Jūsų veiklos/projekto rinkos analizę. Nurodykite, ar yra rinkoje panašių idėjų/projektų/produktų? Kokios jūsų stiprios pusės? Kas yra Jūsų tikslinė auditorija? Kaip gerai Jūs susipažinę su Jūsų potencialiais idėjos/produkto vartotojais? Jei yra galimybė, pateikite statistinių duomenų.

Mano pagrindinė rinka tuo tarpu JAV-ėse ir būtent Čikagos juodųjų kvartaluose, kur jau penkiolika metų dalyvauju ir gyvenu. Ketinu tenai kasmet gyventi nuo gegužės mėnesio iki rugsėjo mėnesio, o likusį laiką praleisti Lietuvoje.

Man labiausiai rūpi visuomenių veikėjai ir visi savamoksliai, jaučiantys poreikį tvirtų vertybių, ryškių prasmių, šviesių naujovių, tikintys meno įtaka ir savišvietos galia. Svarbu, kad pažįstu tokių žmonių, kaip antai Jean Carter-Hill, "Imagine Englewood if..." vadovė, http://www.imagineenglewoodif.org kuri tariasi mane įtraukti į paraiškas kaip menininką dirbantį su jaunimu.

Žmonės mėgsta mano portretus. Čikagoje jų nupaišiau daugiau kaip 100 ir surinkau virš $500 iš aukų. Žr. http://www.selflearners.net/art/ Juos toliau komponuoju, iš jų kuriu stambesnius darbus, jais galiu apdovanoti rėmėjus.

Galiu pasimokyti iš daugybės sumanymų ieškančių paramos per http://www.kickstarter.com, http://www.indiegogo.com ir panašias rėmėjus telkiančias svetaines. Gal koks 10% sumanymų sulaukia paramos. Sėkmei reikia tvirto rato rėmėjų. Visgi, įkvėpia pavyzdžiai iš matematikos mokymo, kaip antai parama knygai "Punk Mathematics" http://www.kickstarter.com/projects/1541803748/punk-mathematics ir švietimo priemonės vaikams http://www.moebiusnoodles.com

Aš manau, man reikia pasišvęsti pristatyti savo filosofines mintis, nes jos yra originaliausios, tačiau galiu ir po truputį vystyti ir matematikos priemones, nes sulaukiu skatinimo kurti "atviro kodo" matematikos vadovėlį.

40. Kuo Jūsų idėja/projektas/produktas yra išskirtinis/originalus/inovatyvus?

Mane domina besąlygiška tiesa, jos atradimas, išsakymas, pavaizdavimas ir taikymas, o mūsų laikais tai neįprasta, trenkta, nepriimtina. Mano kūryba laikoma drąsi, šviesi, teigiama, prasminga ir netgi stulbinanti. Ji nematyta, kūrybinga. Gvildenu Dievo požiūrį, puoselėju ištisą bendrystę, rūpinuosi atmestaisiais, mąstau rimtai, dėsningai, tuo pačiu kviečiu į žaismingą kūrybą. Mano sukauptos mintys, užrašai ir aš pats, taurus žmogus esame didelis kapitalas, kurį savo kūryba padarau prieinamu. Randu vieną kitą žmogų, kuriuos tai žavi.

41. Jūsų idėjos verslo modelio/strategijos pristatymas. "Kaip planuojate savo gyvenimo pajamas uždirbti iš kūrybinės veiklos, vykdomos UMI patalpose? Ar turite patirties komerciloizuojant savo kurybą? Jei taip, pateikite pvz. Ar pardavinėsite reklamą? Ar konkretų produktą? Kaip gerai Jūs susipažinę su tiksline auditorija ? Kokiais kanalais pasieksite potencialius pirkėjus? Trumpai pristatykite Jūsų marketingo planą. Investoriai nori žinoti, kaip populiarinsite savo idėją.

Savo įmone "Minčių sodu" aptarnavau trisdešimt klientų kaip rašytojas, patarėjas, vertėjas, programuotojas, mokslininkas, komandų vadovas ir telkėjas.

Man šiuo metu svarbu išvystyti ko daugiau prototipų, išbandyti ko daugiau kelių. Tiesiog nežinau kokiu pavidalu mano mintys suveiks, bet manau reikia jų visumą dėsningai plėtoti, aprėpti įvairiausias kūrybos lytis, parodyti jų ir savo gajumą, ir stebėti, kas sulaukia atgarsio. Pragyvenimo šaltinių ieškosiu pirmiausiai Čikagoje ir internete, o paskui Lietuvoje.

Galiu rasti paskirų užsakovų, rėmėjų stambiai kūrybai. Bronzeville Historical Society vadovė Sherry Williams tarėsi su manimi iškabinti "Dievo protą" istorinėje Pullman gamykloje. Siūliau susukti cilindru (8 m skersmens), pakelti virš grindų ir apjuosti nauju darbu "Dievo veidas". Jai labai patiko mintis. Jos paprašytas parašiau paraišką $2,500 darbams (10 savaičių x $200 savaitei) ir $1,100 medžiagoms. Jos taryba patvirtino didelį finansavimą, tai dabar tariamės, kiek įgyvendinsime.

Southside Hub of Productions kuratorė Laura Schaeffer kvietė mane surengti seminarą vystyti asmenines filosofijas. Tokį ratelį tikiu suburti Užupyje. Gal sulauksiu dalyvių internete, Skype'u, ir veikla taptų apmokama. Iš tiesų, Čikagoje turiu kelis mokinius, man mokančius $10 į valandą, juos pamokyti kurti svetaines jų veiklai, žr. http://www.seekerofmeaning.com, http://www.chicagohistorystreet.com, http://www.mariotorres.me

Svetainėmis http://www.kickstarter.com ir http://www.indiegogo.com galėčiau burti savo kūrybinių sumanymų rėmėjus. "Atviro kodo" vertybėmis kurčiau vadovėlius, vaizdo įrašus, švietimo priemones mokytis filosofijos arba matematikos. Eilę metų mokiau matematiką, turiu savo užrašus ir priėmimą, ją pristatau giliomis įžvalgomis ir įsimintinais uždaviniais, tad po truputį kuriu atitinkamas savišvietos priemones, knygas, svetaines, žaidimus.

42. Ar kūryboje dirbate vienas, ar su komanda? "Nurodykite, kas sudaro komandą. Kokias roles užima kiekvienas iš narių. Parodykite, kiek Jūs ar Jūsų komanda yra kompetinga, kad įgyvendintų idėją. Įrodykite, kad Jūs nusimanote atitinkamoje sferoje. Jūsų komandos pristatymas.

Iš esmės, aš savarankiškas. Tačiau mane domina komandiniai menai, kaip kad vaidyba, muzika, vaizdo įrašai. Noriu bendradarbiauti su geru draugu, režisieriumi, artistu Rimu Morkūnu, kartais dainas kuriame kartu. Noriu taip pat kurti su dievdirbiu, skulptoriumi Algirdu Judicku, pas kurį gyvensiu kaime, netoli Pivašiūnų. Man patiktų vaidinti ir filmukus kurti su internetinės televizijos steigėju Zenonu Anušausku. Ir taip pat tikiu Užupyje sukviesti ratelį bendraminčių, susirasti ir per UMI.

44. Ar turite finansavimą? Ar planuojate jį gauti?

Pasirūpinu pragyvenimu įvairiais darbeliais. Lietuvoje per internetą dirbsiu iki 20 valandų į savaitę, mokysiu mokinius matematikos, uždirbsiu $10 per valandą. Taip pat JAV-ėse mokslininkui padedu rašyti mokslinius straipsnius, atrodo, susitaupysiu pinigų. Didėsnė dalis laiko tad lieka mąstymui ir kūrybai. Galiu ramiai ieškoti naujų pragyvenimo būdų, su mano veikla labiau susijusių.

46. Kodėl Jums reikia UMI?

UMI tai ta aplinka, kur norėčiau įsišaknyti tarp Lietuvos kūrėjų, įtakoti save ir vienas kitą, draugus, bendražygius ir lankytojus. Joje tikrai augsiu, išsiplėsiu sugebėjimais, sumanymais, požiūriais. Noriu, kad tai būtų man kampelis kūrybai, kūrybos žaidimams, taip pat namai susikviesti bendradvasius iš arti ir toli žaisti, vaidinti, svajoti, mąstyti, kurti. Mėgstu dalintis, mėgstu rodyti gražų, gyvą pavyzdį, mėgstu prisirišti. Aš tikiu UMI, manau kiti juo tiki, ir tai bus man, savamoksliui, nepriklausomam kūrėjui ir verslininikui, savotiškas užnugaris ir namai.

UMI tai židinys, kuris mane atrado, kaip savamokslį padrąsino. 2009 metais, Užupio užsienio reikalų ministras Tomas Čepaitis ir Užupio Galeros kuratorius Vygantas Vėjas susidomėjo mano piešiniais, mat, Bosnijoje paišydavau savo algebros studentus, kaip jie laiko mano egzaminus. Kvietė surengti pirmąją parodą, kurios metu paragino imtis tapybos, taip kad iš karto surengiau antrą. Ir panašiai, 2010 metais, surengiau tokią dvigubą parodą, bendravau su turistais, lankytojais bekurdamas naujus darbus. UMI tad mano, kaip menininko, pirmi namai.

Čikagoje kasmet būsiu nuo gegužės iki rugsėjo mėnesio. Užtat Lietuvoje noriu dirbti nuo spalio iki balandžio mėnesio. Ketinu gyventi kaime, taip pat tėvai kviečia gyventi jų raštinėje, senamiestyje, Vilniuje. Labai norėčiau Užupyje turėti kampelį kūrybai ir kūrybingam bendravimui.

Lietuvos kaime gyvensiu pas skulptorių, dievdirbį Algirdą Judicką, netoli Pivašiūnų, Alytaus rajone. Jisai mielai naudotųsi mano studija man esant Čikagoje. Arba galėčiau ją perleisti UMI vasarą besilankantiems svečiams.

UMI įsitraukiu į pasakišką Užupio gyvenimą, bendrystę, visuomenę, valstybę.

47. Kuo Jūs būtumėt naudingas UMI?

Aš savo kūryba, veikla, vertybėmis ir gyvenimu siūlau savitą kelią UMI ir Užupiui. Galiu kai kam būti įdomus ar nors savotiškas, kaip blaivas žmogus, tikintis Dievą, sprendžiantis pragyvenimo klausimus, užsiimantis kūryba, bet pirmiausiai besirūpinantis prasmės klausimais.

Mielai telkčiau, palaikyčiau šviesuolių veiklą, kaip kadaise savo "Minčių sodu". Norėčiau burti savamokslių kūrėjų ratelį, rengti parodas, vaizdo tiltus, puoselėti ryšius su Lietuvos kaimu, su Čikagos juodiaisiais ir visu pasauliu. Kurčiau internetinius filmukus. Prisidėčiau, kaip rašytojas, vertėjas, svetainių kūrėjas. Dalyvačiau bendroje kūrybinėje veikloje, sumanymuose. Mielai priimu lankytojus, skaitinu užsiimti kūryba ir įsijungti į Užupio gyvenimą. Aišku, rengčiau parodas! ir jose dalyvaučiau.

Aš kūriau filmukus apie Užupio Galeros veiklą internetinei televizijai www.internetinetv.lt, atskraidinau dešimt akrobatų iš Kenijos, dalyvavusių Užupio nepriklausomybės šventėje, ir Užupio Galeroje surengiau blaivų Naujųjų Metų vakaro sutikimą: Užupio Galeroje dvejus rengiau asmenines parodas, bendravau su turistais ir lankytojais, surengiau jaunimo eitynes. Esu Užupio ambasadorius "Minčių sodui" ir laikinas ambasadorius Čikagai.

48. Ar Jums trūksta komandos narių? Su kokiais sugebėjimais, įgūdžiais?

Žiūrint, kuo pirmiausiai užsiimsiu, tikiu su kitais kurti vaidinimus, roko muziką, filmukus, renginius. Taip pat noriu mokytis gitaros, klavišių, vaidybos, grafikos, skulptūros, įvairių menų, poezijos, lietuvių kalbos.

Aš turiu daugybę kūrybinių sumanymų ir susiduriu su galimybėmis, kurių negaliu ar nespėju puoselėti, tad mielai jomis dalinsiuos. Taip pat, įsisiūbuojant mano veiklai, tikiu sulaukti galimybių mokėti už kitų kūrėjų, menininkų, amatininkų paslaugas, juos įtraukti į verslo sumanymus. Savo įmone "Minčių sodu" taip ir dariau.

49. Ar Jums dar ko nors trūksta iki galutinio produkto/idėjos realizavimo?

Man reikia laiko ir erdvės! o laiko, atrodo, turėsiu, kantrybės turiu, tad tiesiog kampelio, kaip įsivaizduoju UMI, ir geros nuotaikos, širdingų žmonių.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Parai%c5%a1kaU%c5%beupiui
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 gegužės 07 d., 14:59