神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.PirminėsSandaros istorija

Rodyti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2017 lapkričio 05 d., 17:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-79 eilutės iš
Žr. [[Poreikiai]], [[Abejonės]], [[Lūkesčiai]], [[Vertybės]], [[Antrinės sandaros]]

Pirmines sandaras išsako netroškimai.

>>bgcolor=#FFFFC0<<

Tyrimas:
* suvokti, apibrėžti apimtis: viską, betką, kažką, nieką ir atvaizdus apskritai
** susieti su nulybės, vienybės, dvejybės, trejybės atvaizdais
* suvokti Dievo išėjimą už savęs, kaip tai reiškiama įvairiuose lygmenyse
** susieti su apimtimis
** susieti su klausimu ir atsakymu, su tarpu tarp jų, su išsiaiškinimu
** Dievo išėjimą už savęs sulyginti su jo klausimu, ar jisai būtinas ar nebūtinas, ir su dviem tyrimo takais, įrodant prieštaravimą.
** Palyginti Dievo išėjimą už savęs su asmenų išsivystymu: Dievas, Aš, Tu, Kitas - su gerojo vaiko sąmoningėjimu (Dievo brendimu) - ir taip pat su blogo vaiko sąmoningėjimu (asmens brendimu) - tad su atsakymu ir klausimu
* suvokti troškimus
** susieti su Dievo išėjimu už savęs
** suvokti ryšį tarp Dievo troškimo ir visko atvaizdų
* suvokti netroškimus
** susieti su asmenimi Tu, su Dievo ir Mano sutapimu

>><<

'''Išėjimas už savęs'''

Atvaizdai išsako Dievo išėjimą už savęs į save - kryptis iš gėrio. (Ar Dievas būtinas?) Aplinkybės išsako Dievo savęs atpažinimą - kryptis į gėrį. (Kaip kiekvieną pasiekti?)

Viskas, betkas, kažkas, niekas yra atvaizdai aplamai, tad tampriai susiję su nulybės, vienybės, dvejybės ir trejybės atvaizdais.

Dievas išeina už savęs į save šiais tarpsniais, žingsniais ir atitinkamomis apimtimis, vis gilyn. Juose išsiskiria esantis ir iškylantis Dievas.
* Dievas trokšta nieko - savarankiškas - Dievas - Dievas, kaip toks - esantis ir iškylantis Dievas sutampa "košėje" (nėra visakame).
* Dievas trokšta kažko - užtikrintas - dvasia - Dievas klausia savęs, ar jisai būtinas? - atsiveria santvarka, kurioje Dievo nėra, bet jisai iškils (nėra betkame)
* Dievas trokšta betko - ramus - dviprasmybė - įvariausiai pasitraukia - santvarkoje atsiranda įvairūs taškai, asmenys, kuriuose Dievas gali iškilti (nėra kažkame)
* Dievas trokšta visko - mylintis - gera širdis - Dievas naujai iškyla dar giliau, mūsų gelmėse - asmenyse, jų gelmėse, slypi gera širdis, kuria Dievas iškyla (nėra niekame)

Apimtys išsako kiek Dievas troškimais išeina už savęs į netroškimus:
* savarankiškas - nuliniu požiūriu - į poreikius
* užtikrintas - viengubu požiūriu (širdies tiesa ir pasaulio tiesa) - į abejones
* ramus - dvigubu požiūriu - į lūkesčius
* mylintis - trigubu požiūriu (Dievo trejybė ir žmogaus trejybės ratas) - į vertybes


'''Troškimai'''

Dievo troškimai yra visko atvaizdai. O vienybės atvaizdai, tai visko savybės. Nulybės atvaizdai, tai Dievo savybės.

Troškimai taip pat yra dvejybės atvaizdai, juk dvasia - Dievas yra nulybė, sandaras - viskas yra nulybė, tad visko atvaizdai yra dvejybė. Dvejybės atvaizdai:
* laisva valia, likimas -
* išorė, vidus -
* teorija, praktika -
* tapatus, skirtingas -
Troškimai: savarankiškas, užtikrintas, ramus, mylintis

Viskas yra skirtumas tarp Dievo išeisiančio ir Dievo pilnai išėjusio už savęs į save. Šį skirtumą, šią sandarą, šią savastį galima atvaizduoti, tad kartu ir patį Dievą išreikšti netiesiogiai, jo troškimu.

Troškimai išsako tarpsnius, kuriais Dievas išeina už savęs į save. Troškimai sulygina esamą Dievą su būsimu Dievu. Troškimai išsako Dievo sutapimą su savimi, jo savastimi. Troškimai išsako, kas sutelpa Dievo savastyje. Ko plačiau Dievas trokšta, to labiau jis išsiskyręs nuo savęs, to labiau jis išėjęs už savęs. Savarankiškas Dievas yra už savęs neišėjęs, o mylintis Dievas yra už savęs išėjęs visiškai. Troškimai išsako kaip toli Dievo išeities taškas yra nukeliavęs, jo žvilgsnis, kuriuo jisai stebi. Troškimai išsako Dievo akį, jo žvilgsnį, jo tašką iš kurio jisai žiūri, iš kurio išgyvena savo eigą, savo išėjimą už savęs.

Trokštam vandens - tas vanduo tampa mūsų dalimi.

'''Netroškimai'''

Netroškimai iškyla asmeniu Tu, kuriuo Dievas ir Aš susitinka.

Dievas trokšta nieko, tad yra savarankiškas. Netrokšti nieko, tai gyventi poreikiais.

Dievas trokšta kažko, tad yra užtikrintas. Netrokšti kažko, tai gyventi abejonėmis.

Dievas trokšta betko, tad yra ramus. Netrokšti betko, tai gyventi lūkesčiais. Betko netroškimas reiškiasi lūkesčiu, ko laukiame, ko nelaukiame. Tas laukimas reiškiasi tarpu tarp nusiteikimo ir sulaukimo. Betko netroškimas taip pat reiškiasi skirtumu tarp tos savasties, kurią priskiriame sau, ir to, kas už mūsų.

Dievas trokšta visko, tad yra mylintis. Netrokšti visko, tai gyventi vertybėmis.

Netroškimai yra nesutapimai su savimi, atsiribojimai, žinojimai, išmąstymai, nepriėmimai, neįsisavinimai, nelaikymai savimi.

'''Lygtys'''

Lygtys:
* 3+3=6 Poreikiai
* 4+3=7 Abejonės
* 5+3=8 Lūkesčiai
* 6+3=1 Vertybės
į:
Žr. [[Netroškimai]]
2016 vasario 04 d., 15:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 34-39 eilutės:

Apimtys išsako kiek Dievas troškimais išeina už savęs į netroškimus:
* savarankiškas - nuliniu požiūriu - į poreikius
* užtikrintas - viengubu požiūriu (širdies tiesa ir pasaulio tiesa) - į abejones
* ramus - dvigubu požiūriu - į lūkesčius
* mylintis - trigubu požiūriu (Dievo trejybė ir žmogaus trejybės ratas) - į vertybes
2015 birželio 08 d., 15:18 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 10 eilutė iš:
* suvokti Dievo išėjimą už savęs
į:
* suvokti Dievo išėjimą už savęs, kaip tai reiškiama įvairiuose lygmenyse
2015 birželio 07 d., 16:24 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 40-45 eilutės iš
Troškimai taip pat yra dvejybės atvaizdai, juk dvasia - Dievas yra nulybė, sandaras - viskas yra nulybė, tad visko atvaizdai yra dvejybė.
į:
Troškimai taip pat yra dvejybės atvaizdai, juk dvasia - Dievas yra nulybė, sandaras - viskas yra nulybė, tad visko atvaizdai yra dvejybė. Dvejybės atvaizdai:
* laisva valia, likimas -
* išorė, vidus -
* teorija, praktika -
* tapatus, skirtingas -
Troškimai: savarankiškas, užtikrintas, ramus, mylintis
2015 birželio 07 d., 16:17 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 39-40 eilutės:

Troškimai taip pat yra dvejybės atvaizdai, juk dvasia - Dievas yra nulybė, sandaras - viskas yra nulybė, tad visko atvaizdai yra dvejybė.
2015 birželio 06 d., 23:08 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 25 eilutė iš:
Atvaizdai išsako Dievo išėjimą už savęs į save - kryptis iš gėrio. Aplinkybės išsako Dievo savęs atpažinimą - kryptis į gėrį.
į:
Atvaizdai išsako Dievo išėjimą už savęs į save - kryptis iš gėrio. (Ar Dievas būtinas?) Aplinkybės išsako Dievo savęs atpažinimą - kryptis į gėrį. (Kaip kiekvieną pasiekti?)
2015 birželio 06 d., 23:07 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 12 eilutė:
** susieti su klausimu ir atsakymu, su tarpu tarp jų, su išsiaiškinimu
2015 birželio 06 d., 23:06 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 7-11 eilutės iš
* Ką išsako netroškimai?
* Kaip apibrėžti
viską, betką, kažką, nieką?
* Kaip apimtis
susieti su Dievo išėjimu už savęs?
* Dievo išėjimą už savęs sulyginti su jo klausimu, ar jisai būtinas ar nebūtinas, ir
su dviem tyrimo takais, įrodant prieštaravimą.
* Palyginti Dievo išėjimą už savęs
su asmenų išsivystymu: Dievas, Aš, Tu, Kitas - su gerojo vaiko sąmoningėjimu (Dievo brendimu) - ir taip pat su blogo vaiko sąmoningėjimu (asmens brendimu)
į:
Tyrimas:
* suvokti, apibrėžti apimtis: viską, betką, kažką, nieką ir atvaizdus apskritai
**
susieti su nulybės, vienybės, dvejybės, trejybės atvaizdais
* suvokti Dievo išėjimą už savęs
** susieti su apimtimis
** Dievo išėjimą už savęs sulyginti
su jo klausimu, ar jisai būtinas ar nebūtinas, ir su dviem tyrimo takais, įrodant prieštaravimą.
** Palyginti Dievo išėjimą už savęs su asmenų išsivystymu: Dievas, Aš, Tu, Kitas -
su gerojo vaiko sąmoningėjimu (Dievo brendimu) - ir taip pat su blogo vaiko sąmoningėjimu (asmens brendimu) - tad su atsakymu ir klausimu
* suvokti troškimus
** susieti su Dievo išėjimu už savęs
** suvokti ryšį tarp Dievo troškimo ir visko atvaizdų
* suvokti netroškimus
** susieti su asmenimi Tu, su Dievo ir Mano sutapimu
2015 birželio 06 d., 23:00 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 16-19 eilutės:

Atvaizdai išsako Dievo išėjimą už savęs į save - kryptis iš gėrio. Aplinkybės išsako Dievo savęs atpažinimą - kryptis į gėrį.

Viskas, betkas, kažkas, niekas yra atvaizdai aplamai, tad tampriai susiję su nulybės, vienybės, dvejybės ir trejybės atvaizdais.
2015 birželio 06 d., 22:52 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
* Palyginti Dievo išėjimą už savęs su asmenų išsivystymu: Dievas, Aš, Tu, Kitas.
į:
* Palyginti Dievo išėjimą už savęs su asmenų išsivystymu: Dievas, Aš, Tu, Kitas - su gerojo vaiko sąmoningėjimu (Dievo brendimu) - ir taip pat su blogo vaiko sąmoningėjimu (asmens brendimu)
2015 birželio 06 d., 21:56 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 17-21 eilutės iš
Dievas išeina už savęs į save šiais tarpsniais:
* Dievas trokšta nieko - savarankiškas - Dievas - Dievas, kaip toks
*
Dievas trokšta kažko - užtikrintas - dvasia - Dievas klausia savęs, ar jisai būtinas?
*
Dievas trokšta betko - ramus - dviprasmybė - pasitraukia
* Dievas trokšta visko
- mylintis - gera širdis - Dievas naujai iškyla
į:
Dievas išeina už savęs į save šiais tarpsniais, žingsniais ir atitinkamomis apimtimis, vis gilyn. Juose išsiskiria esantis ir iškylantis Dievas.
* Dievas
trokšta nieko - savarankiškas - Dievas - Dievas, kaip toks - esantis ir iškylantis Dievas sutampa "košėje" (nėra visakame).
* Dievas trokšta kažko - užtikrintas - dvasia
- Dievas klausia savęs, ar jisai būtinas? - atsiveria santvarka, kurioje Dievo nėra, bet jisai iškils (nėra betkame)
* Dievas trokšta betko - ramus - dviprasmybė - įvariausiai pasitraukia - santvarkoje atsiranda įvairūs taškai, asmenys, kuriuose Dievas gali iškilti (nėra kažkame)
* Dievas trokšta visko - mylintis - gera širdis - Dievas naujai iškyla dar giliau, mūsų gelmėse - asmenyse, jų gelmėse, slypi gera širdis, kuria Dievas iškyla (nėra niekame)
2015 birželio 06 d., 21:37 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 35-36 eilutės:

Netroškimai iškyla asmeniu Tu, kuriuo Dievas ir Aš susitinka.
2015 birželio 06 d., 21:24 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 17 eilutė iš:
Dievas išeina už savęs šiais tarpsniais:
į:
Dievas išeina už savęs į save šiais tarpsniais:
2015 birželio 06 d., 21:07 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 18-21 eilutės iš
* Dievas, kaip toks - savarankiškas
* Dievas klausia savęs, ar jisai būtinas? - užtikrintas
* Dievas pasitraukia
- ramus
* Dievas naujai iškyla
- mylintis
į:
* Dievas trokšta nieko - savarankiškas - Dievas - Dievas, kaip toks
* Dievas trokšta kažko
- užtikrintas - dvasia - Dievas klausia savęs, ar jisai būtinas?
* Dievas trokšta betko - ramus - dviprasmybė - pasitraukia
* Dievas trokšta visko - mylintis - gera širdis - Dievas naujai iškyla
2015 birželio 06 d., 21:00 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 8-9 eilutės:
* Kaip apibrėžti viską, betką, kažką, nieką?
* Kaip apimtis susieti su Dievo išėjimu už savęs?
2015 birželio 06 d., 20:57 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 17-19 eilutės iš
* Dievas klausia savęs, ar jisai būtinas?
* Dievas pasitraukia
* Dievas naujai iškyla
į:
* Dievas klausia savęs, ar jisai būtinas? - užtikrintas
* Dievas pasitraukia - ramus
* Dievas naujai iškyla - mylintis
2015 birželio 06 d., 20:56 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 3-4 eilutės:
Pirmines sandaras išsako netroškimai.
Pakeistos 13-20 eilutės iš
Pirmines sandaras išsako netroškimai.

Lygtys:
* 3+3=6 Poreikiai
* 4+3=7 Abejonės
* 5+3=8 Lūkesčiai
* 6+3=1 Vertybės
į:
'''Išėjimas už savęs'''

Dievas išeina už savęs šiais tarpsniais:
* Dievas, kaip toks - savarankiškas
* Dievas klausia savęs, ar jisai būtinas?
* Dievas pasitraukia
* Dievas naujai iškyla
Pakeistos 42-50 eilutės iš
Netroškimai yra nesutapimai su savimi, atsiribojimai, žinojimai, išmąstymai, nepriėmimai, neįsisavinimai, nelaikymai savimi.
į:
Netroškimai yra nesutapimai su savimi, atsiribojimai, žinojimai, išmąstymai, nepriėmimai, neįsisavinimai, nelaikymai savimi.

'''Lygtys'''

Lygtys:
* 3+3=6 Poreikiai
* 4+3=7 Abejonės
* 5+3=8 Lūkesčiai
* 6+3=1 Vertybės
2015 birželio 06 d., 20:38 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 25 eilutė iš:
Troškimai išsako tarpsnius, kuriais Dievas išeina už savęs į save. Troškimai sulygina esamą Dievą su būsimu Dievu. Troškimai išsako Dievo sutapimą su savimi, jo savastimi. Troškimai išsako, kas sutelpa Dievo savastyje. Ko plačiau Dievas trokšta, to labiau jis išsiskyręs nuo savęs, to labiau jis išėjęs už savęs. Savarankiškas Dievas yra už savęs neišėjęs, o mylintis Dievas yra už savęs išėjęs visiškai. Troškimai išsako kaip toli Dievo išeišies taškas yra nukeliavęs, jo žvilgsnis, kuriuo jisai stebi. Troškimai išsako Dievo akį, jo žvilgsnį, jo tašką iš kurio jisai žiūri, iš kurio išgyvena savo eigą, savo išėjimą už savęs.
į:
Troškimai išsako tarpsnius, kuriais Dievas išeina už savęs į save. Troškimai sulygina esamą Dievą su būsimu Dievu. Troškimai išsako Dievo sutapimą su savimi, jo savastimi. Troškimai išsako, kas sutelpa Dievo savastyje. Ko plačiau Dievas trokšta, to labiau jis išsiskyręs nuo savęs, to labiau jis išėjęs už savęs. Savarankiškas Dievas yra už savęs neišėjęs, o mylintis Dievas yra už savęs išėjęs visiškai. Troškimai išsako kaip toli Dievo išeities taškas yra nukeliavęs, jo žvilgsnis, kuriuo jisai stebi. Troškimai išsako Dievo akį, jo žvilgsnį, jo tašką iš kurio jisai žiūri, iš kurio išgyvena savo eigą, savo išėjimą už savęs.
2015 birželio 06 d., 20:35 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 31 eilutė iš:
Dievas nieko netrokšta, tad yra savarankiškas. Netrokšti nieko, tai gyventi poreikiais.
į:
Dievas trokšta nieko, tad yra savarankiškas. Netrokšti nieko, tai gyventi poreikiais.
2015 birželio 06 d., 20:34 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 5-7 eilutės iš
Ką išsako netroškimai?

Dievo išėjimą už savęs sulyginti su jo klausimu, ar jisai būtinas ar nebūtinas, ir su dviem tyrimo takais, įrodant prieštaravimą.
į:
* Ką išsako netroškimai?
* Dievo išėjimą už savęs sulyginti su jo klausimu, ar jisai būtinas ar nebūtinas, ir su dviem tyrimo takais, įrodant prieštaravimą.
* Palyginti Dievo išėjimą už savęs su asmenų išsivystymu: Dievas, Aš, Tu, Kitas
.
2015 birželio 06 d., 20:29 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 6-7 eilutės:

Dievo išėjimą už savęs sulyginti su jo klausimu, ar jisai būtinas ar nebūtinas, ir su dviem tyrimo takais, įrodant prieštaravimą.
2015 birželio 06 d., 19:31 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 20-21 eilutės:

Viskas yra skirtumas tarp Dievo išeisiančio ir Dievo pilnai išėjusio už savęs į save. Šį skirtumą, šią sandarą, šią savastį galima atvaizduoti, tad kartu ir patį Dievą išreikšti netiesiogiai, jo troškimu.
2015 birželio 06 d., 19:29 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 3-8 eilutės:
>>bgcolor=#FFFFC0<<

Ką išsako netroškimai?

>><<
Pridėtos 17-18 eilutės:
'''Troškimai'''
Pridėtos 21-26 eilutės:
Troškimai išsako tarpsnius, kuriais Dievas išeina už savęs į save. Troškimai sulygina esamą Dievą su būsimu Dievu. Troškimai išsako Dievo sutapimą su savimi, jo savastimi. Troškimai išsako, kas sutelpa Dievo savastyje. Ko plačiau Dievas trokšta, to labiau jis išsiskyręs nuo savęs, to labiau jis išėjęs už savęs. Savarankiškas Dievas yra už savęs neišėjęs, o mylintis Dievas yra už savęs išėjęs visiškai. Troškimai išsako kaip toli Dievo išeišies taškas yra nukeliavęs, jo žvilgsnis, kuriuo jisai stebi. Troškimai išsako Dievo akį, jo žvilgsnį, jo tašką iš kurio jisai žiūri, iš kurio išgyvena savo eigą, savo išėjimą už savęs.

Trokštam vandens - tas vanduo tampa mūsų dalimi.

'''Netroškimai'''
Pakeistos 35-43 eilutės iš
Troškimai išsako tarpsnius, kuriais Dievas išeina už savęs į save. Troškimai sulygina esamą Dievą su būsimu Dievu. Troškimai išsako Dievo sutapimą su savimi, jo savastimi. Troškimai išsako, kas sutelpa Dievo savastyje. Ko plačiau Dievas trokšta, to labiau jis išsiskyręs nuo savęs, to labiau jis išėjęs už savęs. Savarankiškas Dievas yra už savęs neišėjęs, o mylintis Dievas yra už savęs išėjęs visiškai. Troškimai išsako kaip toli Dievo išeišies taškas yra nukeliavęs, jo žvilgsnis, kuriuo jisai stebi. Troškimai išsako Dievo akį, jo žvilgsnį, jo tašką iš kurio jisai žiūri, iš kurio išgyvena savo eigą, savo išėjimą už savęs.

Trokštam vandens - tas vanduo tampa mūsų dalimi.

Tad ką išsako netroškimai?

Netroškimai yra nesutapimai su savimi, atsiribojimai, žinojimai, išmąstymai, nepriėmimai, neįsisavinimai, nelaikymai savimi.

Ir kaip netroškimus naujai išgyvena Dievas?
į:
Netroškimai yra nesutapimai su savimi, atsiribojimai, žinojimai, išmąstymai, nepriėmimai, neįsisavinimai, nelaikymai savimi.
2015 birželio 06 d., 19:27 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 23-24 eilutės:
Trokštam vandens - tas vanduo tampa mūsų dalimi.
Pridėtos 26-27 eilutės:

Netroškimai yra nesutapimai su savimi, atsiribojimai, žinojimai, išmąstymai, nepriėmimai, neįsisavinimai, nelaikymai savimi.
2015 birželio 06 d., 17:34 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 19-25 eilutės iš
Dievas trokšta visko, tad yra mylintis. Netrokšti visko, tai gyventi vertybėmis.
į:
Dievas trokšta visko, tad yra mylintis. Netrokšti visko, tai gyventi vertybėmis.

Troškimai išsako tarpsnius, kuriais Dievas išeina už savęs į save. Troškimai sulygina esamą Dievą su būsimu Dievu. Troškimai išsako Dievo sutapimą su savimi, jo savastimi. Troškimai išsako, kas sutelpa Dievo savastyje. Ko plačiau Dievas trokšta, to labiau jis išsiskyręs nuo savęs, to labiau jis išėjęs už savęs. Savarankiškas Dievas yra už savęs neišėjęs, o mylintis Dievas yra už savęs išėjęs visiškai. Troškimai išsako kaip toli Dievo išeišies taškas yra nukeliavęs, jo žvilgsnis, kuriuo jisai stebi. Troškimai išsako Dievo akį, jo žvilgsnį, jo tašką iš kurio jisai žiūri, iš kurio išgyvena savo eigą, savo išėjimą už savęs.

Tad ką išsako netroškimai?

Ir kaip netroškimus naujai išgyvena Dievas?
2015 birželio 06 d., 17:25 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 17 eilutė iš:
Dievas trokšta betko, tad yra ramus. Netrokšti betko, tai gyventi lūkesčiais. Betko netroškimas reiškiasi lūkesčiu, ko laukiame, ko nelaukiame. Tas laukimas reiškiasi tarpu tarp nusiteikimo ir sulaukimo.
į:
Dievas trokšta betko, tad yra ramus. Netrokšti betko, tai gyventi lūkesčiais. Betko netroškimas reiškiasi lūkesčiu, ko laukiame, ko nelaukiame. Tas laukimas reiškiasi tarpu tarp nusiteikimo ir sulaukimo. Betko netroškimas taip pat reiškiasi skirtumu tarp tos savasties, kurią priskiriame sau, ir to, kas už mūsų.
2015 birželio 06 d., 17:24 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 17 eilutė iš:
Dievas trokšta betko, tad yra ramus. Netrokšti betko, tai gyventi lūkesčiais. Betko netroškimas reiškiasi lūkesčiu, ko laukiame, ko nelaukiame. Tas laukimas reiškiasi skirtumu tarp nusiteikimo ir sulaukimo.
į:
Dievas trokšta betko, tad yra ramus. Netrokšti betko, tai gyventi lūkesčiais. Betko netroškimas reiškiasi lūkesčiu, ko laukiame, ko nelaukiame. Tas laukimas reiškiasi tarpu tarp nusiteikimo ir sulaukimo.
2015 birželio 06 d., 17:24 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 11-12 eilutės iš
Dievo troškimai yra visko atvaizdai.
į:
Dievo troškimai yra visko atvaizdai. O vienybės atvaizdai, tai visko savybės. Nulybės atvaizdai, tai Dievo savybės.
Pakeista 17 eilutė iš:
Dievas trokšta betko, tad yra ramus. Netrokšti betko, tai gyventi lūkesčiais. Lūkesčiais netroškimas reiškiasi
į:
Dievas trokšta betko, tad yra ramus. Netrokšti betko, tai gyventi lūkesčiais. Betko netroškimas reiškiasi lūkesčiu, ko laukiame, ko nelaukiame. Tas laukimas reiškiasi skirtumu tarp nusiteikimo ir sulaukimo.
2015 birželio 06 d., 17:16 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 9-19 eilutės iš
* 6+3=1 Vertybės
į:
* 6+3=1 Vertybės

Dievo troškimai yra visko atvaizdai.

Dievas nieko netrokšta, tad yra savarankiškas. Netrokšti nieko, tai gyventi poreikiais.

Dievas trokšta kažko, tad yra užtikrintas. Netrokšti kažko, tai gyventi abejonėmis.

Dievas trokšta betko, tad yra ramus. Netrokšti betko, tai gyventi lūkesčiais. Lūkesčiais netroškimas reiškiasi

Dievas trokšta visko, tad yra mylintis. Netrokšti visko, tai gyventi vertybėmis.
2015 birželio 06 d., 16:46 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Poreikiai]], [[Abejonės]], [[Lūkesčiai]], [[Vertybės]]
į:
Žr. [[Poreikiai]], [[Abejonės]], [[Lūkesčiai]], [[Vertybės]], [[Antrinės sandaros]]
2015 birželio 06 d., 16:46 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 2-3 eilutės:

Pirmines sandaras išsako netroškimai.
2015 gegužės 30 d., 15:08 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1-7 eilutės iš
Žr. [[Poreikiai]], [[Abejonės]], [[Lūkesčiai]], [[Vertybės]]
į:
Žr. [[Poreikiai]], [[Abejonės]], [[Lūkesčiai]], [[Vertybės]]

Lygtys:
* 3+3=6 Poreikiai
* 4+3=7 Abejonės
* 5+3=8 Lūkesčiai
* 6+3=1 Vertybės
2015 gegužės 29 d., 08:40 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Poreikiai], [[Abejonės]], [[Lūkesčiai]], [[Vertybės]]
į:
Žr. [[Poreikiai]], [[Abejonės]], [[Lūkesčiai]], [[Vertybės]]
2015 gegužės 29 d., 08:39 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 1 eilutė:
Žr. [[Poreikiai], [[Abejonės]], [[Lūkesčiai]], [[Vertybės]]

PirminėsSandaros


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 lapkričio 05 d., 17:41