Iš Gvildenu svetainės

Mintys: PožiūrioLygtis


Požiūriai, Požiūrių sudūrimas, Aštuonerybė, Ketverybė, Ketverybės, Gyvenimo lygtis

Kas sudaro požiūrio lygtį?


Žvilgsnis ir požiūris

Sutapimas ir nesutapimas


Požiūrio lygtis - išgyvenimo lygmenys

Požiūrio lygtis

Požiūris yra vienas iš išgyvenimo lygmenų. Tai tiesos išgyvenimo lygmenys, jais išgyvename skirtumą tarp tiesos turinio ir jos išraiškos. Tas skirtumas išreiškia asmenį: Dievo žvilgsnį, Mano požiūrį, Tavo laikyseną, Kito vertybę. Pradedant vertybe galime apibrėžti atitikmenis įvairiuose lygmenyse:

Jais išplečiame išgyvenimą. Šiomis kalbų sąvokomis krypstame iš Dievo nebūtinumo į Dievo būtinumą. Būties klausimu grindžiame visa kas išplaukia iš vienų vieno Dievo. Visa tai išreiškiama vertybių pagrindu išplaukiamomis sąvokomis.

Skiriu:

Juos suveda požiūrio lygtis, kuri kartu su ketverybe sudaro septynerybę-aštuonerybę. Požiūrio lygtis išsako ką reiškia gyventi požiūriu, įsijausti ar atsitokėti. Iš esmės, tai gyvenimo lygtis. Tai Toulmino argumentavimo schema. Vertybėmis atskiriame žvilgsnį ir požiūrį, tad Dievą ir gerumą, taip kad galime atstatyti išeities tašką, Dievą. Ketverybė panašiai rūpinasi žinojimo pagrindimo klausimais, tačiau tai jau pats pagrindimas. Požiūrio lygtimi vis atsisakoma žinojimo užtikrintumo, kol galiausiai lieka tik žvilgsnis, nulybė. Dar palyginti keturių ir dviejų atvaizdų padalinimus.

Žvilgsnis: Joks požiūris

Žiūrėti

Sąmonė, laikysena, nuostata, dėsnis: Požiūris į požiūrį

Sąmoningumas, vertybė: Požiūris į požiūrį į požiūrį

Ką veikia požiūrio lygtis

Keturi lygmenys

Keturi lygmenys - ketverybė

Tėvas ir Sūnus sutampa

Trejybės ratas

Šešios lygmenų poros

Raiška

Ši nuostata, išeidama už savęs, privalo turėti raišką, nuostatos savastį, ryšium su kuria išeina už savęs. Tokiu būdu raiška pradeda išsivystyti ir jos suvokėjas gali būti išskirtas iš jos.

Ši nuostata išreiškia tai kad galiu būti dėmesingas nors dar savo dėmesio niekam neskyriau. Tai gali būti neišsipildžiusi galimybė.

Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. (Jonas 1)

Užrašai

Iš šalies, asmenys išsako požiūrio prielaidas, grindžia požiūrio lygtį.

Asmuo išgyvena įtampą požiūrio lygties nusakytomis sąlygomis

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Po%c5%bei%c5%abrioLygtis
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 balandžio 11 d., 15:15