Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Pokalbiai


Žr. Žinynas

Kaip šeši pokalbiai sieja keturis asmenis?


Šeši pokalbiai, tai šeši susikalbėjimai tarp keturių asmenų. Tai šeši suvokimai (understandings), o suvokimas pereina tarpą. Tu suvoki kitus; aš suvokiu kitus; aš suvokiu tave; Dievas suvokia mane; Dievas suvokia tave; Dievas suvokia kitus.

Galime suporuoti šešis pokalbius. Poros sieja asmeninę tiesą ir besąlygišką tiesą:

Asmeninis gyvenimas vyksta esančiuoju, gyvybe. Besąlygiškas gyvenimas vyksta papildiniu, nesančiuoju, meile.

Pertvarkymai:

Tad išsivysto pertvarkymai:

Ir tokiu būdu viskas išrašoma, išplečiama. Toliau sandaro apverčiamos ir suvedamos.

Požiūrių raida

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Pokalbiai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 spalio 03 d., 14:34