Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Pokalbiai


Žinynas, Pokalbis

Kaip šeši pokalbiai sieja keturis asmenis?


六次对话Šeši pokalbiai, tai šeši susikalbėjimai tarp keturių asmenų. Tai šeši suvokimai (understandings), o suvokimas pereina tarpą. Tu suvoki kitus; aš suvokiu kitus; aš suvokiu tave; Dievas suvokia mane; Dievas suvokia tave; Dievas suvokia kitus.

Galime suporuoti šešis pokalbius. Poros sieja asmeninę tiesą ir besąlygišką tiesą:

Asmeninis gyvenimas vyksta esančiuoju, gyvybe. Besąlygiškas gyvenimas vyksta papildiniu, nesančiuoju, meile.

Pertvarkymai:

Tad išsivysto pertvarkymai:

Ir tokiu būdu viskas išrašoma, išplečiama. Toliau sandaro apverčiamos ir suvedamos.

Bendrystė įtvirtinama suvokimu iššaukiant, išplėčiant asmenis, Dievą per Mane ir Tave iš Kito:

Palyginti su ženklų savybėmis. Požiūris sieja dvi apimtis, likimo ir laisvos valios. Tai bene vietinės reikšmės (apimties) padalinimas. Požiūriu sugretinami paskiras, apibrėžtas požiūris (žmogaus) ir neapibrėžtas požiūris (tad, visi požiūriai kartu - Dievo).

Požiūrių raida

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Pokalbiai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 birželio 04 d., 16:45