Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Popiežiui

Vyskupas Kauneckas šventina paminklą Jonui Pyragiui.

2015 sausio 17 d. 11:02

„Jeigu ne savanoriai, nebūtume turėję valstybės. Todėl artėjant valstybės šimtmečiui mes pirmieji Lietuvoje pagerbėme savo krašto savanorius“, – džiaugėsi Daujėnų seniūnijos seniūnas Vladas Vitkauskas.

Į laikiną kariuomenę 1919–1920 metais savo noru einančių vyrų Daujėnų valsčiuje buvo dešimt: Jonas Pyragius, Jonas Juknevičius, Antanas Kukoris, Jonas Mickeliūnas, Jonas Morkūnas, Povilas Prakaitis, Antanas Juškeliūnas, Povilas Pranckūnas, Juozas Šimanauskas, Antanas Zigmuntavičius.

„Nenorėjome tokio istorijos įamžinimo palikti prie kokio paprasto namo ar akmens, todėl pasirinkome bažnyčią su šventoriumi“, – aiškino seniūnas.

Atminimo lentos atidengimo ceremonijoje dalyvavo ir dviejų savanorių dukros Emilija Kukorytė-Majauskienė ir Marijona Prakaitytė-Varneckienė.

Atminimo lentą pašventino Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.

Savanorių įamžinimą 6 tūkst. litų finansavo iš čia kilęs verslininkas Pranas Kiznis.


Pranas Kiznis. Gamyba „Lietpak“ generalinis direktorius. Turto šaltinis. 96 mln. €. Amžius: 71 metai;

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Popie%c5%beiui
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 rugpjūčio 26 d., 21:49