Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Prasiblaškyti

Žr. Gyventi Dievu

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Prasibla%c5%a1kyti
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 kovo 13 d., 20:20