调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Man rūpi....

apsisaugoti nuo klaidingo persigalvojimo

derinti savo ir kitų siekius

ar teisingai renkuosi, ką veikti

išryškinti savo nesutarimus su visuomene

susivaldyti visuomenėje

išsireikšti visuomenėje savo požiūriu, tad išryškinti tai, ką svarbiausio galiu pasakyti

Mano pasąmonei rūpi... (nesąmoningi, neįvardinti siekiai) dieviški veiksmai 0

sulaukti kitų dėmesio

išsišokti, likti laisvu, nebūti visiškai suvaržytu

būti pamylėtu

Atkrito rūpestis...

  • kada nebereikėjo bandyti derinti su kitu
  • kada nereikėjo bandyti laiku atlikti

Mainėsi rūpestis

  • kada išryškėjo aplinkybės
  • kada aiškiau supratau, ko aš noriu ir kaip įvardinti
  • kai geriau pajutau, ko Dievas nori, tai pakeičia santykį su pasauliu, pasikeičia derybų taškas su pasauliu

RūpesčiųRūšiavimas


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 sausio 28 d., 19:16