Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Raiška

Mintys besiruošiant savo parodai Dievo Protas.

Išraiškos priemonės

Veidrodžiai Kaip ir kur pastatyti veidrodžius ar veidrodėlius, pavyzdžiui, atsigręžti atgal į Dievą? ar Dievo sienoje pristatyti, kad žmogus žiūrėtų į save arba į amžiną gyvenimą? Pastatyti veidrodžius: kad iš nelaimingosios sienos kampo matytųsi Dievo siena; o iš jo sienos matytųsi užkampis su televizoriumi ir Kristumi. Ir kad žiūrint į laimingą sieną matytųsi nelaimingoji siena, ir atvirkščiai, veidrodėliai.

Šešėliai Šešėliai gali kristi iš lango į kambarį, taip pat iš šviesų, kaip Platono urve. Šešėliais, tikrais ar tariamai, visaregis gali būti sutapatinimas su žinojimo rūmais, ir pirminės sandaros viduryje kambario suvedamos su jomis esančiomis Tavo sienoje.

Sienų sąsajos

Atsistoti Išdėstyti batus (ar pėdsakas) vietoj kėdžių.

Atsisėsti

Paveikslai paveiksluose Nutapyti kiekvieną didelį paveikslą mažesniu formatu ir įterpti tą paveikslą didžiuliame paveiksle.

Sėkla, dirva, papildymas Dievo sėkla, tai protas, kuris Dievui ir žmonėms bendras. Ar Šventoji Dvasia (ir išmintis) tad mums bendra. Mes (Kristumi) iškylame iš tos sėklos. Geroji sėkla tai yra, Kristaus palyginimu, ir Dievo žodis vykdyti jo valią. Dievas sėja sėklas, talentus, teikia galimybes.

Eiga Išsakyti savo gyvenimo pasaką, gal jinai visų?

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Rai%c5%a1ka
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2012 gegužės 08 d., 04:03